Vigtigt om psykopati,

Par - angst - sorgterapi


Se artikelfortegnelse (INDEX) 

Der er mulighed for en kort konkret forespørsel på max. 15 minutter

se nedenfor.           Redigeret den 8 november 2019

Psykolog Henrik C.P. Krarup 

Copyright..

    

Psykopati.  

Diagnosen personlighedsændringer også kaldet psykopati er vanskelig at stadfeste, da fagfolk har divergerende opfattelser af personlighedsændringerne. Offerets beslutnings- og handlingsgrundlag er ofte uklart og meget smertefuldt, da de viser en stærk afhængighed af psykopaten. Det er her artiklerne kan være til nytte. 


Det er først, når de psykopatiske handlinger på en ødelæggende måde, skiller sig kraftigt ud fra en almindelig adfærd. Har den krænkende adfærd, båret præg af bevidste handlinger i længere tid, er der fare for, at han/hun er psykopat. Som artiklerne viser, er offeret meget meget alene, samtidig med at psykopaten stadig søger at isolere hende fra omverdenen.


Det offentlige og udadtil.

Du kan nemt skuffes over hjælpen fra de sociale myndigheder eller din læge. Det er nok ikke mangel på god vilje, men at arbejdet med en psykopat og offer er indviklet og belastende, særligt fordi myndighederne mangler kendskab til psykopatens væsen og sædvaner.


Udadtil er psykopatens adfærd normalt dynamisk og venlig. Han kan spille overbevisende omsorgsfuld, og har samtidig ordet i sin magt.


Hvis du har sager kørende med det offentlige kan han lyve og bagtale dig samt manipulere dine udtalelser, det skader dig meget, da psykopaten handler med stor troværdighed og en vis elegance, så hans forklaringer kan let veje tungere end dine forklaringer.


Han vil ofte fremstille dig som ustabil, psykisk svag, opfarende og total uegnet til børnepasning. Aftaler og udtalelser lyver han om. Læs om psykopatens typiske symptomer i artikel 8 nedenfor. 


Psykopaten omtales ofte som mand af praktiske grunde, selvom der er næsten lige så mange kvindelige psykopater


Sørg primært for dig selv.

Se artikel 9. Et svare kan du få via artikler her på siden. Du må ikke tænke omsorgsfuldt på psykopaten men sætte dig selv og eventuelle børn først.


Objektiv viden om psykopaten er afgørende, denne viden giver dig den erkendelse, at han handler uacceptabelt

Objektiv vurdering får du ved at se tingene på afstand, dvs igennem samtale med fagpersoner. Lær at kende psykopatens behov og intentioner samt mulige handlinger.

t

15 minutters gratis psykologisk orientering.

Send en sms eller ring, hvis du ønsker 15 min. gratis orientering hos psykolog Henrik c. p. Krarup, hvor dine spørgsmål af central betydning kommer frem. Der er ikke plads til store udredninger via sms eller email. Denne samtale er ikke en terapi, men en orientering.

Telefontid: Alm. kontortid. Telefonnr. 2073 7609 eller mail: krarup.henrik@gmail.comArtikelfortegnelse   

     

         Artiklerne kan læses på smartphones, men det kan rode lidt. Det anbefales at anvende PC eller Mac


1.0     Hvad er psykopati

1.1     Afgørende spørgsmål: Elsker psykopaten dig?

1.2     Psykopaten forh. hjemme

1.3     Hvilken terapeut er bedst?

       1.5     Psykolog der kan støtte dig   

       1.6     Slik havned jeg i psykopatens grep

1.7     Norsk psykopat-historier

       1.8     Angst ved bruddet m psykopaten

1.9     Løsrivelsesprocessen fra psykopaten

       1.9.1  Tiden efter psykopaten

1.9.2  Din drømmes mand.

2.0     Hvis du er offer for en psykopat?

2. A   Følelsernes tyranni, v. psykopaten

2. B  Den uforståelig psykopat,

2. C   Er din chef psykopat.?

      3      Undersøgelse: Hvorfor psykopati. Norsk/Usa test

       4     Vælg den rigtige terapeut.

       4.A   Psykopaten og samtaleterapi?

5      Case. Joans brev

5A    Vold i kærlighedens navn.(psykopater)

6       Hvordan fjerner du dig fra psykopaten?

6.A   Store forventninger, De ødelægger dig, hvis de er for store.

      7      Se objektivt på din psykopat

       8      psykopatens Symptomer   

9.1   Hvorfor tiltrækkes offeret psykopaten  

9.0   Kan jeg redde min psykopat.

9.2   Konfliktskyhed.eks. for ikke psykopater

       9.A   Frels min psykopat. 2.del

9.C   Børn med en psykopat

9.D   Hvordan angriber psykopaten

      9.E    Hvad tænker psykopaten

       10     Mistanken om psykopati

11.C  Pleasingens virkning, når pleasingen er for voldsom

11.D Psykiske spændinger kan undgås

11.E  Moderens betydning i opragelsen.

11.F  Psykopatens adfærd (NYE vinkler)


      Parterapi 


Parterapi er en god start niveau, da den takler problemer konkret.

      

       12.A Win win processen bør bruges

12.C  Case: Ingers brev til Carsten

12.D  sex og parproblemer

       13     Casen. Georges brev og gnisten som forsvandt

13.A  Om at hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. Magtstruktur

13.H  Parterapien betydning og længde

     


 

Individuel terapi


Individuelt terapi er en dybere effektiv personlig terapiform. Her kan også anvendes kognitiv psykologi. En alvorlig arbejdende psykolog bør give dig nogle værktøjer. Nedskrivning af enmer/stikord anvendes af begge parter til at holde fokus på emner til næste konsultation.

   

  Angst


Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer. De fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

       23     Kend din angst. Kend din angst

24     Angsttyper

25     Angst producerende forhold

       26    Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27     Social angst

28     Angst- traumer

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angstSorg


Sorg er en del af livet, men må ikke blive et bærende element i dit liv.


       30     Sorg generelt

31     Sorgens 4 faserOpdragelse.


Der er ingen opskrift på en god opdragelse. Der vil være knaster selv hos de bedste familier. Opdrag et barn så det får mulighed for selv at gøre egne erfaringer, og hav tillid til, at barnet kan selv. Omdrejningspunktet er meget tæt kommunikation.


33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A  Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. delKriser

Gamle løsninger, (rutiner) fungerer ikke. Man tvinges til en ny løsning.

 

38    Kriser generelt

39    Kriser,


Ondt i psyken & filosofiske tanker


Det handler om mange psykiske forhold der griber ind i hinanden. Behandlingen er  samtale.


41    Lavt selvværd 1.del

42A  Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del

43    Selvværd. Værktøj til bedre selvværd


44    Omstillings parathed

45    Livsglæde


46   Notat teknik, uundværlig hjælp

48  Stress

       49   Depression, to former

50   Smalltalk. Centralt

49A. Humor er nyttigt, da den bl.a. modarbejder personlig rigiditet.

52.  Sort hvide handlinger. (Dikotome= sort hvide holdninger) 

55.  Frihed, en ambivalens

      56.  Livets grundbetingelser ændres ikke .

57.  Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.

       58.  Søvn er alfa og omega.

59.  Terapi støtter din udvikling

       60.  Psykolog assistance   

     


        Artiklerne bliver først brugbare...


De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk, dvs generel, måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer.

                

 


     PSYKE.DK