FORSIDE

PSYKOPATI, parterapi, angst Psyke.dk

 

 

PSYKOPATI, Parterapi, Stress,

& Angst.

 

ARTIKEL INDEKS

Kort om psykopati

At leve sammen med en psykopat er alvorligt, og tragisk for den, det går ud over, men også til stor skade for børn og pårørende. Der er meget få, som skilter med at de er i berørning med en psykopat. Mange ved det ikke, før det næsten er for sent

 

At få et barn med en psykopat er langt mere problematisk. Se artikel 9C. Offeret har normalt ingen kendskab til psykopaters karakter, og kan derfor tro, at

adfærden er forbigående.

 

Se Artikel 3. om forskning af psykopati.

Forskning omkring hjernescanninger af psykopatens hjerne. Artikel 55 beskriver en amerikans undersøgelse om samme emne. Artikel 3 fortæller om hjerneforsøg med billede af hjernen

 

 

Redigeret den 11.maj 2017

Psykolog Henrik C.P. Krarup

Copyright

 

 

 

Artikelfortegnelsen nedenfor

Spørgsmål? korte spørgsmål kan frit rettes til psykolog Henrik C. P. Krarup.

Telefonkontakt gøres indenfor fra 10.00-16. SMS og E-mail kan sendes på alle tidspunkter.

Besvarelser sker udelukkende via telefon. Du kan via sms frit bestille en telefonisk samtale på +45 20737609 eller krarup.henrik@gmail.com. Henvendelser besvares hurtigst muligt. Dette gælder naturligvis ikke i ferier eller weekends. Annonyme henvendelser besvares ikke.

 

Psykopati

 

Tæt forbindelse med en psykopat, kan give alvorlige psykiske skader, hvor du (offeret) langsomt og umærkeligt indfanges, dybest set fordi du i begyndelsen ønsker det. Har du efter nogen hårrejsende grænseoverskridende oplevelser følt, at den afvigende adfærd nærmest er reglen i stedet for undtagelsen, bør du i egen interesse undsøge, om han er psykopat. Det sker bl.a. ved at læse artiklerne omkring psykopati.

 

 

30 artikler 1-11c handler om psykopati.

Start med en artikel, som omhandler problemet for dig personligt, og undersøg, om andre artikler her berører noget af det samme. Teknik: Du kan i mange tilfælde benytte smartphone, men PC. eller Mac giver bedre resultater.

 

ARTIKLERNE:

Artiklerne er lette at læse på smartphones, men det roder. Det anbefales at anvende PC eller Mac

 

3 Hvorfor psykopati. Teorier.

4 Vælg den rigtige terapeut.

4.A Psykopaten og samtaleterapi?

6.B Spørgsmål og svar

7 Se objektivt på din psykopat

8 Symptomer, psykopatens typiske symptomer.

9.B Frels min psykopat. 2.del

9.E forstå psykopaten objektivt

10 Mistanken om psykopati

Parterapi

 

Parterapi er en god starterplatform, terapien kaldes også "korttids terapi". Den kan i mange tilfælde løse problemer. Korttidsterapi anvender færre konsultationer og går ikke i dybden.

Parterapi anvendes, når parterne gentagne gange har forsøgt at klare egne problemer. Løses de ikke der, anbefales individuel terapi.

12.A Win win processen bør bruges

 

Individuel terapi

 

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform, som er meget effektivt. Der sker en udredning af de dybereliggende årsager. Et individuelt terapiforløb tager længere tid, da flere faktorer skal udredes. En god psykolog bør give dig nogle værktøjer, som du kan benytte som holdepunkter i dit arbejde med dig selv. Mange klienter og psykologer bør lægge vægt på at holde fokus fra gang til gang, for at opnå resultater. Disse holdepunkter skal nedskrives.

Individuel terapi behøver ikke at tage lang tid, hvis man kender problemstillingen. Indenfor parterapi ses ofte, at stress og depression har indflydelse på partsituationen. Der henvises derfor til artikler omkring depression og stress på henholdsvis Nr. 49 og Nr.48

 

 

Angst

 

Bagved rigtig mange problemer finder man angst i en eller anden form. Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer, og mange er ubevidst omkring det. Prognosen er god, da de fleste angstformer kan behandles effektivt.

23 Kend din angst

26 Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27 Social angst

28 Angst- traumer

29 Neurotisk angst

29 A Angst, behandling af angst

29 C SPØRGSMÅL, nogle typiske spørgsmål

 

Sorg

 

Sorg viser sig på mange måder, ved tab af forældre og slægtninge mm. Tab af en elsket,

personlige tab, f.eks. af ens egen troværdighed, ære, selvværd, ære eller materielle goder.

 

Sorgen bør ikke være det bærende element i dit fremtidige liv, men det er ok at den fylder meget i nær fremtid. Der foregår en mentalhygiejnisk proces, som søger at genoprette den mentale balance, så at du kan vende tilbage til det normale liv.

 

Dyrkning af sorg, eller fortrængning af sorg, to yderpunkter, er ved overdrivelse negativt. Andre psykiske problemer, som var tilstede inden tabet kan forstærke sorgen. Dine medmennesker gør sjældent opmærksom på dit misbrug af sorgen.

30 Sorg generelt

31 Sorgens 4 faser

 

 

Opdragelse.

 

Opdragelse er altid en vanskelig sag. Der er ikke nogen opskrift på en god opdragelse. Det kan du godt opgive. Der vil altid være knaster selv hos de bedste familier. Det kan hjælpe meget på opdragelsen - eller tiden efter opdragelsen, at vende forholdene, så de værste misforståelser og direkte fejl ikke bundfælder sig.

Omdrejningspunktet er meget tæt kommunikation, og en medfølgende balance, da små og store ting til stadighed ændrer sig.

33 Basal tryghed. 1.del basic trust

34 Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36 Forkælelse 1.del

35 A Opdragelse 1. del

35.B Opdragelse og sexualitet 2. del

 

 

Krise og lavt selvværd

 

Kriser er defineret som kortvarige. De er dybt frustrerende. Krise opstår, når gamle rutiner kommer til kort. Definitionen på en krise er netop, at der ingen umiddelbar løsning eksisterer og at en ny løsning skal findes.

 

38 Kriser generelt

39 Kriser,

 

Ondt i psyken & filosofiske tanker

 

Det handler om de psykiske forhold, som ikke umiddelbart har noget navn, men som er uudholdelige. Behandlingen er samtale.

 

49 Depression, to former

56. Livets grundbetingelser ændres ikke .

58. Søvn er alfa og omega.

60. Psykolog assistance

 

 

 

Artiklerne bliver først brugbare...

 

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk, dvs generel, måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer.

Dvs. at eksemplerne og oplysningerne her kan hjælpe dig med at sætte dine egne erfaringer i relief.

Artiklerne kan give dig ny viden. Du kan bruge den nye viden som afsæt eller som baggrund for dine oplevelser, når du arbejder med problemer, f.eks. din situation med en psykopat eller ved andre problemer, hvoraf nogle f.eks. er beskrevet i nærværende artikler.

 

 

Lær hurtigere uvant stof:

Læs på papir i stedet

for pc. tekst

 

Tips ved nyt stof. Undersøgelser viser, at indlæring kommer op på et højere niveau, hvis du læser en tekst på papir i stedet for på en skærm. Hvis du finder stof, som du skønner er værd at lære, må du udskrive teksten og strege det vigtigste under med en overstregningspen. evt med kommentarer.

Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler, at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever, år 2013. Tryk derfor artikler ud på papir.