FORSIDE

Psykopati & Par-terapi. Psyke.dk

 

Index/Artikel

fortegnelse

primært for Psykopati og

Parterapi

 

 

At leve sammen med en psykopat er meget alvorligt, næsten tragisk for den, det går ud over, men også til stor skade for pårørende. At få et barn med en psykopat er normalt langt mere problematisk.

Offeret har normalt ingen kendskab til psykopaters karakter. og kan derfor tro, at adfærden er forbigående. Når vi taler om psykopati, er man ikke mere eller mindre psykopatisk. Forenkelt kan det siges, at enten er man psykopat eller et menneske med psykopat-lignende adfærd, hvor der er håb om en ændring.

 

Se Artikle 3. her eller nedenfor, hvor psykopaters hjerner

er scannet, eller artikel 55 om en amerikansk

undersøgelse.

 

Redigeret den 14 oktober 2016

psykolog Henrik C.P. Krarup

Copyright

 

Artikelfortegnelsen ses nedenfor.

 

Spørgsmål? Klart formulerede korte personlige spørgsmål kan frit rettes til psykolog Henrik C. P. Krarup.

Kontakt tidspunkter: Telefonkontakt foretages altid indenfor almindelig arbejdstid, hvorimod sms og e-mails kan kan afsendes på alle tidspunkter.

Besvarerelser kan ske uforbindende gennem via telefonen. Samtalen kan evt. aftales, via sms, telefon, sms eller e-mail. Tlf.+45 20737609. Mail: krarup.henrik@gmail.com. Henvendelser besvares hurtigst muligt. Dette gælder ikke lørdag søndag, helligdage og i ferier, med mindre andet er aftalt. Annonyme henvendelser besvares i princippet ikke, da henvendelser er omfattet af psykologernes tavshedspligt.

 

Psykopati

Tæt eller blot perifer forbindelse med en psykopat, kan give alvorlige psykiske skader, hvor du (offeret) langsomt og umærkeligt indfanges. Har du efter nogen hårrejsende oplevelser, følt at den afvigende adfærd nærmest er egelen i stedet for undtagelsen, observeret karaktermæssige afvigelser, bør du i egen interesse undsøge, om han er psykopat, bl.a. ved at læse artiklerne omkring psykopati.

 

25 artikler 1-11c om psykopati. De kommer ind på mange forhold, som kan binder dig til psykopaten.

Råd: Start med en artikel, som omhandler problemet for dig, og undersøg, om andre artikler her berører noget af det samme. Teknik: Du kan i mange tilfælde benytte smartphone, eksperimenter. Smartphone på højkant er bedst. men Pc. eller Mac giver bedre resultat.

Artikel 2.a beskriver situationen. når det handler om at komme væk fra psykopaten, fordi dine følelser tager magten. Artikel 4. Omtaler råd og støtte. osv.

 

ARTIKLERNE:

Artiklerne er ikke på linie på smartphone, det anbefales at læse artiklerne på pc. eller Mac.

 

3 Hvorfor psykopati. Teorier om dannelse af psykopati

4 Vælg den rigtige terapeut.

4A Psykopaten og samtaleterapi?

6B Spørgsmål og svar

7 Din virkelighed med psykopaten

9B Kan jeg frelse min psykopat. 2.del

9E At forstå ham objektivt, det bedste forsvar mod psykopaten

10 Mistanken om psykopati

Parterapi

 

Parterapi er en god starterplatform, terapien kaldes også "korttids terapi". Den kan i mange tilfælde løse problemer. Omtalen af parterapi samt artikler er placeret efter psykopati-artiklerne.

 

Parterapi anvendes, når parterne gentagne gange har forsøgt at klare egne problemer. Løses de ikke der, anbefales individuel terapi.

12A Win win processen bør alle bruge

 

Individuel terapi

 

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform, som er meget effektiv. Der sker en udredning af de dybereliggende årsager. Individuel terapi anvendes også, hvis du føler, at du ikke kan overskue din situation på den lange bane, dvs. elementær viden om vigtige psykiske påvirkninger i tiden op til din nutiden. Et individuelt terapiforløb tager lidt længere tid, da flere faktorer skal udredes.

 

Angst

 

Angsten har en gennemgribende rolle i næsten et hvert psykisk problem. Der er mange former for angst. Angst er årsagen til de fleste problemer. Prognosen er god, da de fleste angstformer kan behandles effektivt.

23 Angstens natur. Kender din angst

26 Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27 Social angst

28 Angst-bekymring af ubehandlet angst

29 Neurotisk angst

29A Angst, behandling af angst

 

Sorg

 

Sorg viser sig på mange måder, ved tab af forældre og slægtninge mm. Tab af en elsket, personlige tab, f.eks. af ens egen troværdighed, ære, selvværd, ære eller materielle goder.

 

Sorgen bør ikke være det bærende element i dit fremtidige liv, men det er ok at den fylder meget i nær fremtid. Der foregår en mentalhygiejnisk proces, som søger at genoprette den mentale balance, så at du kan vende tilbage til det normale liv.

 

Derfor er dyrkning af sorg, eller fortrængning af sorg, to yderpunkter, som skader dig, hvis de overdrives. Andre psykiske problemer, som var tilstede inden tabet kan forstærke sorgen. Dine medmennesker er normalt ikke gode til at gøre opmærksom på din eventuelle dyrkning af sorgen, da de ikke vil såre dig.

30 Sorg generelt

31 Sorgens 4 faser

32 Livets grundbetingelser er vigtig baggrundsviden i styringen af livet.

 

Opdragelse.

 

33 Basal tryghed. 1.del basic trust

34 Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36 Forkælelse 1.del

35A Opdragelse 1. del

35B Opdragelse og sexualitet 2. del

37 Om forkælelse 2.del

 

Krise og lavt selvværd

 

Kriser er defineret som kortvarige. De er dybt frustrerende. Krise opstår, når gamle rutiner kommer til kort. Definitionen på en krise er netop, at der ingen umiddelbar løsning eksisterer og at en ny løsning skal findes.

 

38 Kriser generelt

39 Kriser, hvad kan gøres her og nu

 

Ondt i psyken & filosofiske tanker

 

Det handler om, at kunne vurdere egen viden (ekspertise) og værdi. Når du kender dine ressourcer og bliver klogere, kan du ved at vurdere dine omgivelser i relation til dig selv, bedre vælge fra og til. Psykologen kan give dig et godt modspil. samt være tovholder i din udviklingsproces.

 

41 Lavt selvværd 1.del

42A Lavt selvværd 2.del

42B Lavt selvværd 3.del

 

43 Brug livshistorien - bedre selvværd

44 Omstillings parathed, er det en god ide

45 Livsglæde

 

46 Notat teknik, en uundværlig hjælp

48A Stress

48 Stress og udbrændthed

 

49 Depression, to former for depression

50 Smalltalk.

51. Humor er nyttigt, også som våben

52. Sort hvide handlinger. (Dikotome handlinger)

55. Frihed, en mærkelig størrelse

56. Livets grundbetingelser . Nogle betingelser, som ikke kan ændres.

60. Psykolog assistance nødvendig

 

 

 

Artiklerne bliver først brugbare...

 

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer.

Dvs. at eksemplerne og oplysningerne her kan hjælpe dig med at sætte dine egne erfaringer i relief.

Artiklerne kan give dig ny viden. Du kan bruge den nye viden som afsæt eller som baggrund for dine oplevelser, når du arbejder med problemer, f.eks. din situation med en psykopat eller ved andre problemer, hvoraf nogle f.eks. er beskrevet i nærværende artikler.

 

 

Lær hurtigere:

Læs på papir i stedet

for pc. tekst

 

Tips ved nyt stof. Undersøgelser viser, at indlæring kommer op på et højere niveau, hvis du læser en tekst på papir i stedet for på en skærm. Hvis du finder stof, som du skønner er værd at lære, må du udskrive teksten og strege det vigtigste under med en overstregningspen. evt med kommentarer.

Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler, at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever, år 2013. Tryk derfor artikler ud på papir.