1.5 Psykolog der kan stoette dig

PSYKE.DK

 

 

Psykolog kan støtte dig.

Valg af psykolog, se længere nede i teksten.

 

Artikel1.5

Af psykolog Henrik c. p. Krarup.Revideret 11.01.2019

 

Der kan være mange grunde til at gå til psykolon og, skilsmisse, tæthed med en psykopat mv.. men du får en helt anden klarhed og objektivt syn på dit liv og forhold, hvis du investerer i en samtalerække med en cand.pæd. psych eller cand. psych. Det afgørende for dig er, at du bliver klædt på til at tage de udfordringer, der ligger i din situation, og hermed gå imod mennesker, som kun tænker på at maximere deres magt og økonomi.

 

Den indre erkendelsesproces, som er tilstede hos dig, komme bedst frem, hvis du får en person, som er positiv overfor dig, og som ikke kommer fra den familie eller miljø, som du lever i. samtalerækken foregår oftest som korttidsterapi, hvor man går direkte ind i problemstillingen. Det kan være et langt træk, alt efter problemernes størrelse.

 

Hvis du generelt har det psykisk dårligt og du føler, at årsagen kan være gamle vaner, som har spillet fallit, kan du overveje at få hjælp hos en psykolog. læs venligst “valg af terapeut. her.

 

Hvad skal der til før du får det bedre? Det kan være mange ting, men du må ikke undervurdere dine egne gamle sejlivede vaner. Det er her man sædvanligvis har brug for nogle samtaler eller en tovholder i form af en psykolog.

 

Hvis du ønsker at få det bedre psykisk, kan du søger viden som giver dig en forståelse for sine mulighederne for at ændre situationen. Psykiske problemer kan være så komplekse, så det kan være svært at se, hvad der er vigtigt og hvad der er ligegyldigt. Terapiforslag fra en psykolog må også vendes, så du kan forstå fordele og ulemper ved forslagene.

 

Præcise spørgsmål

Når du søger information eller henvender dig hos en psykolog, vil denne stille nogle præcise spørgsmål, som kan føre til en præcisering af dit problem og behov.

For at du kan sætte dig ind i psykologens nuancerede spørgsmål til dig, må du kende dig selv og dine reaktioner f.eks. i sociale relationer.

 

Du skal være indstillet på at komme ind på følsomme emner.

 

Gamle vaner.

Så langt så godt. Du har besluttet, at du vil rydde op hos dig selv. Men de gamle tunge vaner, som du stadig benytter dig af, da de er så lette at bruge, kan hæmme dig. Disse vaner kan direkte hindre dig i at komme videre. Disse gamle vaner var i sin tid gode nok, men tiden er løbet fra dem, så de kan ikke længere beskytte dig. Du ville ellers ikke have de problemer, som du står overfor i dag.

 

Disse gamle og dybt forankrede vaner er knyttet tæt sammen med dit sociale miljø og udgør en stor del af din identitet, da de har stor indflydelse på dine handlinger. Du har været, og er nok stadig meget afhængig af, hvad andre mener om dig. Du handler stadig udfra hvad du tror andre tænker om dig, og det er det, som du skal lave om på.

 

Behov

Du har brug for opmærksomhed og respekt, og ikke mindst kærlighed fra din omgangskreds. Disse behov påvirker, læs stresser, dig stærkt og de er tilmed vanskelige at ændre på, fordi du vil føle usikkerhed og angst, hvis du laver ændringer her. De fleste bliver nervøse og inddirekte bange for at deres omgivelser vil se ned på dig eller vil afbryde forbindelsen med dig, hvis du ændrer din adfærd. Ændringer skal naturligvis ske gradvist over tid.

 

Din skitse

Det er nyttigt at have en skitse over de punkter, du overvejer at ændre. De enkelte punkter er vigtige og de bør vendes med din psyklog. Gennemførelsen af disse skitsepunkter skal “sælges” så nænsomt som muligt til dine omgivelser, så de får mulighed for at forstå dig.

 

Op ad bakke.

Det er op ad bakke at servere alle dine ændringer (punkter) på en gang. Det er en typisk taktisk fejl, at tro, at du kan ændre lidt ved alle punkterne på en gang. Du vil da tabe alt på gulvet, da et punkts underpunkter ignoreres, i stedet for at blive vendt og accepteret af dig selv og af omgivelserne. Dvs at et punkt skal bearbejdes og stoffet må have tid til at lagre sig, inden det næste punkt påbegyndes.

 

Ingen hurtige løsninger.

Du må hverken være for langsom eller for hurtig i processen, da dine omgivelser i de fleste tilfælde ikke umiddelbart kan nå at forstå, hvad det hele drejer sig om. Det er her psykologen kan hjælpe dig med råd. Du må huske på, at dine nære omgivelser har deres egne problemer og liv at tage vare på.

 

Hvis du haster processen igennem, fordi du har ringe tålmodighed, undgår du de tvivlssituationer, som fremkommer i sammenstødet mellem nye og gamle vaner.

Du kan komme i tvivl senere hen, da disse nye fremgangsmåder ikke er gennemarbejdet nok. Der er derfor stor sandsynlighed for, at du taber det hele på gulvet. Tvivlsituationer skal behandles, når de opstår, ikke gemmes.

 

 

Resume.

Vedrørende problemer

 

Find ud af, hvordan du har det, og om det er nødvendigt at få professionel hjælp. Hvis du har en forudanelse om, hvordan resultatet vil blive, behøver du ikke at vente til at du tvinges til at handle. Det er en kendt sandhed, at man først rigtig handler, når man er tvunget op i en krog. Forudanelser kan du arbejde frem til igennem psykologsamtaler.

 

2) Når du er kommet frem til nogle årsager, eventuelt med hjælp fra en psykolog, må du være ekstrem målrettet.

 

3) Du må kun prioritere et punkt af planen ad gangen.

 

4) Du må sikre dig, at omgivelserne nogenlunde forstår dine nye ændringer. Envidere må du huske, at omgivelserne har deres eget liv at leve og egne problemer.

 

5) Du er uvant med de nye retningslinier som er helt anderledes end de gamle vaner.

Det er derfor naturligt, at du er usikker og svag omkring følelsesmæssige forhold, som de nye vaner omfatter. Advarsel: Det kan knibe med at være konsekvent med de ændringer, som skal til.

Der kan være situationer, som er så lysfølsomme, at de er svære at dele med andre. Mange gange er det heller ikke formålstjeneligt at dele med andre. Søger du lidt trøst, vil vennerne og tætte familiemedlemmer kunne yde lidt støtte, men giv dem ikke alle detaljer. Du kan vende lysfølsomme ting, både stort og småt med en psykolog, han er indstillet på at rumme det, og har tavshedspligt.