PSYKE.DK


                                                                                                                      


     

Psykiske spændinger

Stress kan undgås ved at kunne indse, at fortrængning er en dårlig udsættelse af problemer, som skal løses. En metafor viser hvordan fortrængning virker.


Nr.11D


Af psykolog Henrik  c. p. Krarup

Revideret 20.11.2018


Metaforen/ Lignelsen kan beskrive hvorledes din aktiviteter i hverdagen bliver bundet, så du bliver stresset og meget træt. Det er tale om uforarbejdede problemer, som i underbevidstheden, med fantasien og ukendte faktorer vokser sig store.


Fortrængning.                         

Ved at fortrænge psykiske problemer, tror mange, at de undgår ubehageligederne, det giver dog en øjeblikkelig lettelse. Det viser sig, at de fortrængte problemer, selv når du har fortrængt dem, alligevel sluger meget af din energi.


Ved fortrængningen undgår du den stadige konfrontation, men fortrængningen er ikke perfekt, da du ikke kan spærre helt af for problemerne. Du møder ganske vist ikke problemerne direkte, men den uro og spænding du føler i hverdagen stiger. Du orker ikke at tage dig af daglige problemer og har  sjældent energi til at opleve og glædes ved livet.

 

Ignorere problemet

At ignorere problemet er det samme som udskyde problemerne. Måske har du misforstået problemerne eller vurderet dem til at være større end de er. Problemerne behøver ikke at være dine problemer, det kan også være andres. Mange føler sig skyldig i mange handlinger, som ikke vedrører dem. Er man til den perfekte side, vil der ofte være en rest af skyld, selvom den er ubegrundet, hvilket kan give anledning til store bekymringer.

 

Løsninger.

Det bedste er at sætte sig ind i problemernes omfang og finde ud af hvor du står, det giver dig ro og vished om tingenes tilstand. Hurtige flugtløsninger er f.eks. at lukke af for problemerne, ignorere breve, emails mv. eller engagere dig i noget, som ikke vedrører problemerne. Nogle bruger alkohol, stoffer, eller fokusere på sygdomme. 


Metafor om fortrængning.

Det er en lille historie, som søger at beskrive, hvorledes fortrængning kan virke, og at du binder megen energi i fortrængningen. Det handler om en lille affaldskontainer, hvor du lægger nogle af dine problemer ned, de er skrevet på papir. Som tiden går lægger du flere problempapirer i containeren ovenpå de gamle. Mængde af de problemer, som du lægger oveni bliver stadig større.


Containeren bliver på et tidspunkt fuld, så du tvinges til at lægge låg på, men du lægger stadig flere problem-papirer i containeren, så du må holde på låget, så problemerne ikke kommer frem i din hverdag. Det ender med at du ikke kan nøjes med at lægge i hånd på, men må sidde på låget.

Din vægt forhindrer indholdet i contanineren i at flyde over. Du har nu "fuldtidsarbejde" med at holde på låget, dvs. du er bundet til skraldespanden mentalt set. Du er i den virkelige verden bundet til at beskæftige sig med mange uløste problemer, som kan hindre dig i at leve livet.

Situationen kan kun løses ved at løse problemerne, så du får din handlefrihed tilbage.


Erfaringer viser, at du først handler, når du er oppe i en krog. Det kan være en ide at se tiden an, hvad der vil ske, problemerne kan drive over af sig selv, men der er også ressourcekrævende at være på vagt og afvente udfaldet.  Hvis  du mener, at det at handle er fornuftigt, men  at du p.t. ikke kan, må du søge efter hjælp.

 

Rettidig omhu.

Hvis du vil undgå at handle til allersidst, når du er oppe i en krog, bør du være på forkant med dine problemer og tage en nøgtern vurdering så rettidigt som muligt. evt. med faglige rådgivning, økonomi, psykologer, læger.


 Home/register