11FPSYKOPATENS ADFÆRD

Psyke.dk

 

Psykopatens adfærd

Det kan være nyttigt at genkalde sig de negative forhold ,

som en psykopat generelt kan påføre dig. Disse eksempler

på adfærd er også belyst med andre vinkler andet steds i

artiklerne.

 

Nr. 11F

Forfattet af psykog Henrik c.p. Krarup

redigeret d. 13.januar 2018

 

Kort resume af

hvordan psykopaten

kan opføre sig.

 

Begyndelsen

Psykopaten kan i kortere tid være fantastisk sød og hensynsfuld. Han siger de rigtig ting, somm du ønsker at tro på. Handlingerne får dig til at føle, at du er den eneste ene. I alle andre dage handler psykopaten psykopatisk, dvs krævende, opfarende, evt voldelig, truende, fortie sandheden, er utro,, være ude af stand til at modtage kritik, være kontrolfreak, anklage dig og andre, uden nogen som helst grund.

 

Manglende respekt

Han kan forfølge andre, påføre dig skyld, for at kunne kontrollere dig. Han skilter ofte med sine sociale kompetencer, men er normalt ligeglad med, hvordan du og andre har det mentalt og fysisk.

Han respektere dig ikke, når I er alene. Han undlader at give dig kærlighed, fordi han ikke forstår følelser. Med slet skjult fornøjelse kan han anklage dig uden grund, blot fordi han skal få bekræftigelse af sin egen styrke. Alt i alt ønsker han at holde dig i kort snor, og kontrollere dig, så har han det bedst.

 

Han har dette potentiale ca 95 procent af tiden. Om han viser denne adfærd på en eksplosiv måde, er ikke sikkert, her spiller personlige faktorer, da der er stor forskel på hvordan psykopati kommer til udtryk. Opdragelse og miljø og arv, kan her spille en rolle. Om arv og/eller skade af hjernen, tryk her.

 

Ovennævnte er blot nogle få af de symptomer, som er nævnt i tidligere artikler. Det skal understreges, at hvis disse træk er 1) massive og 2) strækker sig over en lang periode er der tale om en psykopat og ikke en person, som udfører psykopat-lignende handlinger. Det forekommer hos mange "almindelige" mennesker.

 

Psykopatens symptomer er nævnt i forkortet form her.(8A)

 

Psykopaten forstår

dig ikke og visa versa,

selvom du forsøger.

 

Uforståelige adfærd.

Han forstår ikke dig og din adfærd, selvom han siger at han gør det. Du vil normalt hige efter hans forståelse og accept af dine handlinger. Han kan spille meget empatisk, men han er i virkeligheden ligeglad med, hvad du føler og hvordan du ellers har det, så længe han har dig. Det vigtigste for ham er kontrollen, og at bekendte og arbejdskolleger synes om ham. Det er ofte et problem for dig over sigt at han ikke åbner sig for dig. Han udnytter dig og spærrer af for, at du skal have indflydelse på dit eget liv men han ønsker ikke at du skal vide noget om hans liv.

 

Psykopatens problem,

er at han kan få problemer med at fastholde de mennesker, som han kan kontrollere, heriblandt dig. Det er årsagen til, at han anvender forskellige væktøjer for at opretholde sin kontrol. Han kan f.eks. isolere dig ved at undgå dine venner, din familie, give dig mundkurv, eller please dig af og til, og fortælle dig, hvor højt han elsker dig.

 

Styre din økonomi. 

Problemet for dit vedkommende er, at du mangler træning i at behandle psykopater samt en bred viden om hans tankegang og mulige strategier. Du bør vide, at psykopaten har en strategi gående ud på at isolere dig og andre, som kan hindre ham i sit forehavende. Hans manipulation virker direkte ødelæggende på din egen selvforståelse, hvilket resulterer i en yderligere nedsættelse af dit selvværd. Han vil i de fleste tilfælde gøre dig svag igennem økonomisk udnyttelse, dokumentfalsk, løgne.

 

Hvis du beslutter af gå, er det ofte fordi, du har indset, at forholdet er ustabilt, og at du ikke har den kærlighed samt personlig frihed, som du kunne ønske. Det centrale er, at det er vanskeligt for dig at få ham ud af dit hoved og hjerte selv efter du har afbrudt forbindelsen med ham. Dette kan medvirke til at du har svært ved at tilrettelægge din fremtid og vennekreds.

 

Mental moden til at handle

Når du er sammen med psykopaten, er det primært hans vilje som stiller dagsordenen. Først når du er mentalt klar (moden) til af afbryde forholdet, må du også have gjort dig tanker om at du selv skal klare dagen og vejen økonomisk og metalt fremover.

Selv hvis du har forladt ham, er det nødvendigt at arbejde ham ud af dit hjerte. Du må huske, at du mentalt blevet hjernevasket af ham. Hjernevasken har bevirket, at du i mange relationer har en opfører uselvstændighed og afhængighed. Denne afhængighed blokerer for et nyt parforhold.

 

Fjernstyring?

Han behøver som nævt ikke at være fysisk tilstede. Du procucerer selv skyld og selvbebrejdelser og pleasing automatisk uden hans medvirken.

Er du ikke gået fra ham, skyr han ingen midler overhoved for at modarbejder dig i din kamp for frigørelse.

 

Du skal være særlig stærk, hvis du søger at gå imod en psykopat. Du bør naturligvis forsøge, lykkes det ikke, har du fået en form for klarhed over din egen styrke og er blevet klogere til næste gang. Du har da brug for kvalificeret modspil.

 

At bruge

dine erfaringer-

og erfare din fiasko, din angst

og dit raseri over måden du

tackler eksempler på.

 

Du må stille dig selv nogle spørgsmål, helst skriftligt om episoder, så du kan vende tilbage omkring psykopatens handlinger. F.eks Hvorfor handler han som han gør. Er det nødvendigt, at han behandler dig sådan? Mennesket handler sjældent uden at få noget ud af det, psykopaten har det på samme måde, men han er ublu i sine krav, og handler uden nogen form for sociale- medmenneskelige hensyn.

 

Adfærden analyseres, bedst ved samtaler.

En tæt undersøgelse af de enkelte handlinger, kan give dig værdifulde oplysninger. Du vil finde at en stor del af eksemplerne følger et ganske bestemt mønster, som kan forklare, hvad der er psykopatens hensigt, men adfærden giver også et mønster på, hvordan offeret regerer, det sidste er særligt vigtigt for psykopaten.

Selve arbejdet kan være smertefuldt. Det bliver værre, hvis du tacklede situationen forkert. Ja, du kan blive rasende på dig selv og hade dig selv. Du kan føle, at du er kommet for langt ud, og måske er du kommet til det resultat, at du i de forskellige situationer primært har fulgt dine følelser og ikke din fornuft, og ladet forholdet forsætte.

 

Du er heldig, hvis du har nogle gode grelle eksemler på psykopatens dårlige eller grænseoverskrivende adfærd. Du kan tage voksenbrillerne på, og vil måske se, at der er nogle gennemgående træk i hans adfærd.

 

Kun med fornuften

kan du efterfølgende 

se, hvad du er ude i.

Objektiviseringen går hurtigst, hvis du får kvalificeret modspil. Det er sjældent, at medicinering fører til noget godt resultat. Hvis du føler, at du fejler noget, skal du søge læge. Lægens behandling af fysiske forhold med medicin kan i enkelte svære tilfælde være positivt. Medicinsk behandling af psykiske problemer hos lægen, kan nogen gange fjerne dem midlertidigt, men medføre altid bivirkninger, men nogen helbredelse er der sjældent tale om.

 

Undervurder ikke

psykopatens magt.

 

Hvis du har været i forholdet i nogen tid, er det normalt, at du har vanskeligheder med at finde dit gamle aktive jeg frem, som du havde inden du kom ind i forholdet. Du kan føle dig mentalt lammet og dybt afhængig og have svært ved at erkende egne problemers dybne og handlinger. Det kan, som nævnt skyldes, at du er eller har været under indflydelse af en psykopat, en negativ og lammende indstilling som varer ved, indtil der sker en afbetingning.

 

Det er en forståelig tilstand set udfra en specialist i psykopati, men du har ikke har prøvet før. Du må passe på dine få ressourcer, da de er nødvendige, hvis du vil videre.

Husk, at psykopaten har fyldt meget i dit forhold. Han har styret dig, og at du har ladet ham gøret det, fordi du elsker ham. Din egen handlekraft og selvstændighed er som nævnt minimeret, så det stort set er hans tanker, som er blevet til dine tanker. Du kan derfor være nervøs og angst, når du vil komme med selvstændige handlinger.

 

Psykopatens taktik er at isolere og herske.

Psykopaten kan ofte søge at isolere dig , selvom han ikke siger det. Han har stort set kontrol over dine handlinger, men han ønsker også, at der ikke kommer kritik eller andre forbindelser udefra, som kan skabe problemer for dig senere.

Det kan ske gradvist ved, at du på hans foranledning lader gå lidt længere tid mellem vennebesøg, som du iøvrigt har et tæt forhold til. Forholdet vil da langsomt dø ud.

 

Du oplever at du er ene om dine problemer.

Hvis du fortæller dine nære omgivelser om nogle problemer, vil de i de fleste tilfælde ikke forstå dig. At der skulle være problemer med sådan en charmerende og dejlig mand, som de ser ham, undrer dem, og de kan nærmest mene, at du er for fordringsfuld og krævende. Så nogen støtte er vanskelig at få derfra. dvs. du er isoleret på denne front, og er forbindelsen brudt med dine personlige venner, er du isoleret fra dem, hvor du eventuelt havde en mulighed for at dele dine situation.

 

De fleste er mentalt dybt berørt af samværet med en psykopat, og så længe du ikke har ham helt ude af dit system, kan du have det svært med at handle målrettet, endsige skabe en kontakt med andre ikke psykopatiske mænd. Du har, som andre ofre desværre en kraftig tro på, at det psykopaten siger er rigtigt.

 

Du må træne dig til at se objektivt på tingene, hvis du ønsker at skippe dine følelser for ham. Dvs følelserne gør, at du stadig tror på hans ord, selv om du objektivt set, kan se det tåbelige i at tro på ham.

Han lader dig

normalt blive

i troen.

 

Det har medført, at du ikke har lyst til - eller vil/kan se - de mange stopsignaler, dvs. mærkelige handlinger løgn etc. som du har været underlagt over tid, og som du har søgt at bortforklare. Du har da heller ikke ønsket at se realiteterne, da et brud med psykopaten netop vil reducere de håb, som du stadig har overfor ham.

 

Se situationen

nær på og

på afstand.

 

Du har derfor konsekvent lukket øjnene for løgn og manipaultion med vilje. Du har kun set og hørt det, som du ønskede at se og høre.

 

Udgangspunktet i din nuværende situation, må da være, at du for alvor bliver i stand til at adskille dine følelser og forstand, og face den virkelighed du har. Denne status giver dig mulighed for at kunne handle. Det kan foregå på den måde, at du betragter (abstraherer fra din tætte situation) din situation tæt på, og i næste øjeblik søger at vurdere situationen på afstand, udfra en normal norm. Du vil da kunne se forskellen.

 

Er det egentlig

ikke synd

for ham?

 

Er jeg angrebet af ”Stockholm syndromet” hvor gidslerne ender med at holde med bankrøverne i den stockholmske bank? 

 

Er du usikker på, om du har overskud til at arbejde med dine problemer, og at du tør arbejde med problemerne.

Hvis du ikke kan overskue dine problemer, men prøver at løse dem på må og få, er erfaringen, at du intet for løst. Du bør da kontakte en psykolog, så at du via samtaler, kan se din situation og se hvor du skal starte.

 

Noget inde

i dig elsker

ham endnu,

eller ?

 

Du vil måske undre dig, men det er normalt, at du et eller andet sted, du føler, at du elsker ham endnu. Det er en situation mættet med kaos og håb og alligevel kan du dog se, at noget er rivende galt. Du vil derfor stadig have dybliggende ofte ambivalente følelser og tanker omkring ham og hvordan han har det.  

 

Kaos.

Det er denne forvirrede blanding af varme følelser, underen og had og angs, som gør dig svag. Hadet kommer fra hans totale mangel på forståelse for dig samt de alvorlige svigt. Du har trods dine ofre og meget omsorg for ham, følt dig forkastet og smidt væk som affald. Du kan ikke fatte denne behandling af dig.

 

Uden hensyn til dine følelser kan han søge anden kvindelig selskab. De erfaringer, som du efterhånden har fået, dokumenterer graden af hans personlige interesse for dig. Den konklussion som ofte fremkommer, er at han ikke elsker dig og aldrig har elsket dig.

 

Repetition.

Problemet er stort, da der er stærke kræfter inde i dig som modarbejder dig. Det er som psykopaten visker dig ordrer ind i dit øre. Du kan have et godt kendskab til psykologien omkring psykopati, så du kan drage nytte af denne viden, men du handler desværre ofte følelsesmæssigt, da du dybest inde i dig selv, ikke ønsker at benytte din viden og erfaring, da du i så fald vil tabe ham, og alle de håb, som du trods alt har med hensyn til ham. Først når du er trængt op i et hjørne, vil du anvende din viden - og du har muligheden for at komme derfra og skabe et nyt tæt venskab.

 

Psykopatens høje troværdighed.

På trods af dine negative erfaringer med hans udredninger, løgne, mishandlinger, så tror du alligevel på det han sige, da det kan give et håb. Det er det lille håb om, at prinsen på den hvide hest kommer frem igen.

Du scanner alle små positive tegn på fremgang. Men de små håb lyser kun op i kort tid, og du vender fortvivlet tilbage til der hvor du var før. Du har over tid udviklet en forstærket tendens til at leve af håbet,. Du må fjerne dette håb, hvis du vil bryde med ham.

 

De fleste er bange for at støde ham væk,

dvs. de ønsker forsat, at der er håb, men

angsten stammer ofte fra angst for vold,

som ligger i baggrunden eller som han

truer med at anvende.

 

Du ved inderst inde, at håbet repræsenterer en overvældende følelsesmæssig magt, som er langt fra den barske dagligdag. Men håbet og din indbildte hjælpeløshed binder dig til ham.

 

A) Din fornuft siger dig, at det, du har oplevet er vildt uacceptabelt og at du, for at kunne se dig selv i øjnene, må tage nogle beslutninger. Men der er mange ting som spærrer .f eks. børn, økonomi, angst for at være alene.

 

B) Du har også nogle grundlæggende mentale behov som f.eks tryghed og personlig omsorg, som presser på. Det kan skabe nervøsitet, når du er sammen med ham. Du tør ikke give udtryk for hvad du ønsker, af frygt for hans vrede eller vold.

Sammenholder du dine følelser med din fornuft, vil du langsomt men sikket opdage, at der eksisterer en reelt kamp mellem din fornuften og dine følelser. Vælger du at satse på fornuften, (eller mere fornuft) taber du noget af drømmen og håbet, men det er positivt, da du kommer nærmere en ændring af din situation.

Din situation er meget smertefuld, præget af skyld, ensomhed og mangel på kærlighed. Det manglende håb og manglende styring af dit liv, kan give dig en dyb angst. I din situation bør du vælge fornuften, i hvertfald foreløbig, da fornuft har mindre indhold af følelser. Det er ellers det bedste, hvis du kan tilgodese begge dele i et afbalanceret forhold, men dette er umuligt, når du har kontakt med en psykopat.

 

Når du har fået ham helt væk på alle måder

og mærket frihedens brus, må du som ovenfor nævnt tilbage til den svære balance mellem fornuft og følelser. Erfaringer viser, at fornuft alene sjældent støtte dig. Det kan i praksis være ret kompliceret, for hvornår kan du afgøre, hvad der er fornuftigt og hvad der er følelser? De kan der ikke gives generelle svar på, men det vil hjælpe, hvis du omtaler nogle specifikke situationer og får vendt dem med en, som stoler på og som du ikke har følelsesmæssige bånd til.

 

Tovholder.

Det er på dette punkt en psykolog kan være til stor hjælp som støtte og tovholder, da små fejltrin i begyndelsen kan betyde, at du trækker dig selv tilbage i forholdet, eller du lader dig trække tilbage i forholdet til psykopaten- især er dette vigtigt, da du ikke har mange andre kvalificerede rådgivere, i din isolerede situation.

 

Når du finder den rette vægtning, efter at du er kommet væk fra psykopaten, vil du opleve, at respekten omkring dig og dine handlinger vil vokse. Du vil føle dig fri til at handle på egen vilje og erfaring. Du bliver ikke bebrejdet og få skyld for alt. De fleste vil føle denne frihed meget stærkt, det er ligesom du får et nyt liv.

 

At omgivelserne

langsomt viser respekt overfor dig, må ses på baggrund af, at du i mange år har været en tjenende og pleasende stille person, som ikke har været i stand til for alvor at tage ordet i vigtige forhold, af frygt for at blive irettesat eller nedgjort af ham, når I er på tomandshold.

  

Din angst for ham og din tilbedelse af ham, har forhindret dig i at handle selvstændigt. Blev han opfarende og måske voldelig, ville du automatisk føle skyld, selvom der ikke var skyggen af skyldgivende handlinger. 

 

Noget som

de fleste har brug

for at få gentaget:

 

Det påhviler dig alene, at tage ansvaret for dig og dit liv. 

Du har dog et vist ansvar overfor din partner, men dette ansvar bortfalder, hvis forudsætningerne for ansvar falder bort af forskellige grunde. Du har i så fald kun ansvar for dig selv. Det er derfor også dig, som må arbejde med dig selv, andre kan ikke gøre det for dig. Du kan ej heller spise piller for at klare problemet.

Forhold som

få tænker på:

 

Hvordan skal du kunne respektere dig selv og vinde andres respekt, hvis du ikke tager ansvaret for dit liv?

 

Hvordan kan du forlange, at nogen vil kunne elske dig, hvis de ikke respekterer dig?

Det er vigtige forhold hos de fleste mennesker, og kan være et grundtema ved psykologsamtaler.

 

 

 

 

 

 

 

Til Registersiden (Home)(index)