6.0 Hvordan fjerner jeg mig fra psykopaten 6.0

     PSYKE.DK


Hvordan fjerner du dig fra psykopaten

 

Vi er inde på de nødvendige erkendelsesmæssige forhold, som er en forudsætning for at du er i stand til at fjerne dig varigt.


Nr.6.0

Af  Henrik c.p. Krarup

psykolog. Rev.12 januar 2018


Når du er nogenlunde sikker på diagnosen psykopati, og har diskutteret det med en psykolog, må du overveje om du vil, tør eller har ressourcer til at fjerne dig fra ham. Husk, igen at det er forholdet mellem jer, som tæller, ikke diagnosen psykopati. Derfor sker der et brud på grund af dybe uoverensstemmelser, dette er sædvanlig fremgangsmåde i de fleste skilsmisser. Er du ikke gift, fraflytter du blot. At fortælle ham de virkelige årsager tjener intet formål, men vil blot skabe strid, hvor han virkelig yderst målrettet vil kæmpe for kontrollen, indtil han får denne kontrol.


Dine ressourcer.

Hvis du har bragt dig op i et hjørne, og har erkendt, at din tilværelse er uudholdelig og stadig vil være det fremover, må der handles, men langsomt og betænksomt. Har du erkendt din situation og din smerte og magtesløshed, må du stå frem og handle, hvor du i baghovedet har den negative historik fra samværet med ham. Det tvinger dig til at føre din vilje igennem, dvs. at du må bruge din sunde fornuft. Håbet kan være gemt væk under frigørelsen. Du er i en tilstand, hvor du trods vil vilje omkring at rejse, har brug for omsorg og kærlighed.


Udsættende faktorer

Du vil via dit arbejde med dig selv og eventuelle samtaler erkende, at dine følelser omkring håb om en forsættelse og det du har gjort for at forholdet kunne forsætte, har fungeret som en udsættende faktor.disse følelser og nølen lang tid har fungeret som en udsættende faktor. Når du har besluttet at denne udsættelse ophører, må du regne med, at der kan gå nogen tid før du begynder flytte væk.


Men du kan gøre nogle stille forberedelser, f.eks. i ro og mag samle nogle af de ting du holder mest af og bringe dem ud af huset. Du kan måske også få din egen konto, hvis du ikke har det i forvejen.

   

Ingen skovtur.

Du må forberede dig på, at det ikke bliver nogen skovtur. Har du allieret dig med en dygtig psykolog og eller et netværk, som fungerer?  Det ville være en støttende ide. Handlingernes endemål er at bryde forbindelsen til ham og nå fem til, at han så at sige ikke eksisterer i dit sind. Da han er psykopat, vil du møde kraftig og ofte langvarig modstand, som du ikke må undervurdere.


Vurdering af egen styrke. 

Det kan være svært selv at vurdere din egen styrke i løsrivelsesperioden. Det er ganske naturligt, at du vil have perioder med svaghed og især tvivl. Du vil føle dig  meget alene, (som du også er, når du er sammen med psykopaten). Du er god til at anklage dig selv for at være for kynisk og hård og  egoistisk, når du går imod ham.

Du må trodse din følelse og ikke lade dig påvirke af hans troværdighed.

Hans psykopatiske træk kan være lunefulde og du må ikke regne hans løfter, tårer, trusler eller langvarig tavshed eller vold. etc. Du må ikke behandle ham som normal, da han ikke er normal. Han vil scannne dig for dine svagheder, som han kender så godt- og få dig tilbage.


Den svaghed (lydighed), som han over tid har indpodet i dig, gør, at du har meget svært ved at tage belsutninger, uden hans accept. Det er banket ind i dig, at du er skyld i dine ulykker og i hans ulykker. Du får på mange forskellige måder at vide, at du er en ond og grisk person, måske endog luder. Du kan også få også vide, at du har udnyttet ham bl.a. økonomisk, at du har svindlet ham etc.


Hvilke støtte kan du få.


  • Terapi, ja i så fald, må terapien også udover tovholderfunktionen, hjælpe dig til den overbevisning, at du er ok. Dvs fortælle dig,at du ikke er skyldig, at du er en god mor, at du er stærk, hvis du holder dig fra ham- ja du kan få vendt alle de ødelæggende ting, som han har anklaget dig for at være.

 

  • Samtale terapi går også ud på at styrke dig i dine handlinger rent praktisk, så du kan komme væk og begynde en ny tilværelse, Men under processen må du have planer om bolig, nye bekendtskaber, ændret økonomi. Du vil ellers gå fra noget slemt til noget værre,

 

Du må selv vurdere dine tanker og handlinger, ikke med venner. Hvis du søger hjælp, skal det være fra en, som er uafhængig af dig og som har forstand på psykopati. Det kan virke stærkt stabiliserende, at du får vendt dine tanker og handlinger hos vedkommende, så de negative som positive relationer kommer frem i lyset, og får en accept af dine egne handlinger og kan fornemme, hvorfor psykopaten handler som han gør.


Hvis du som offer har haft en række samtaler, ses det undertiden, at din selvopfattelse hvad angår mod til at gøre og sige ting til psykopaten ikke stemmer overens med det du virkelig tør gøre derhjemme.

At handle objektivt og korrekt- uden følelser i mange situationer omkring deres oplevelser med psykopaten, er meget uvandt. Det sker at et offer, efter det hun har været igennem, i fuld alvor mener, at de nok kan vende tilbage og etablere et venskabsforhold med psykopaten, intet kan være værre.


Det handler om en total afbrydelse. Selvom du gerne vil handle objektivt og føler at du gør det, er der en psykisk understrøm, som slider dig tynd, uden at du får øje på den. Det kan kræve nogle timers samtale.

Du kan se den psykiske understrøm i glimt, hvis du gentagne gange har søgt af afbryde forholdet, men alligevel vender tilbage. Du tillægger dig automatisk skyld, da du generelt føler dig skyldig i næsten alt omkring dit forhold til ham. Det påvirker din handlekraft i negativ retning, da du ikke tror, at du kan selv, i det tilfælde må du vende det og erkende hvad der sker.


1) Føler du skyld, vil den, som giver dig skylden, have kontrol over dig, og selvværdet falder, der kommer flere uberettigede beskyldninger- De holder aldrig op. Desværre kan psykopater være meget overbevisende, når de vil noget. Vær klar på det,psykopati kontakt er farlige.


2) Du kan have en grad af handlingslammelse og være psykisk udmattet og kan derfor ikke overskue forholdet og foretage nogle skridt mod friheden. Blot små handlinger, som du fantaserer dig til at han ikke kan lide, gør dig meget nervøs.


3) Hvis du har et barn sammen med psykopaten, kan løsrivelsen blive mere kompliceret, da der findes særlige regler omkring faderens ret til at se barnet.


4) Du må ordne det således, at du økonomisk er helt uafhængig af psykopaten, du må ikke engang tænke på at benytte ham som rådgiver. Dvs. du har din egen jurist, som du ikke deler med ham.


5) Du må observere, om du er blevet socialt isoleret fra din familie eller venner pga. psykopaten, og handle udfra dette.


6) Du må prioritere alle dine arbejdsopgaver, så du kan generere et overskud. Du kan have en stor angst for at blive efterladt, derfor spiller økonomien en stor. Tag problemerne fra en ende af og løs de enkelte problemer fuldt ud.


Undervurder ikke personer med psykopatiske træk. De er veluddannede og ekstremt dygtige på nær sagt alle punkter. På punkter, hvor han ikke er dygtig, vil psykopaten simulere, at han er det. Du må derfor ruste dig, og benytte din sunde fornuft. Du kan problemer med din psykolog, om hvilken strategi der er bedst at anvende, hvis du er usikker.


"Noget af det værste for en psykopat er at tabe forbindelsen med sit offer. Hvis forbindelsen kappes eller minimeres, så bringes han op i det røde felt. De kan dog i princippet opgive forfølgelsen, men det hænder, at han finder en løsning i at få et nyt offer.

Det har stor betydning for dig i din kamp, at høre andres mening og eventuelt personlige erfaringer omkring psykopati. Der er mange, som har været udsat for det du har prøvet, find dem på nettet, du er ikke alene. Det kan alligevel være svært at kontakte andre offre for andre psykopater, da psykopati og den fornedrelse det påfører ofret er for imtimt. Du vil finde andre i din situation i lukkede små grupper på nettet.


At sige fra

må være et mål, som i de fleste tilfælde kræver samtaler og modning. Selv indenfor almindelige parforhold kan det være nødvendigt at sige fra. Det er nødvendigt. Du ved det sikkert inderst inde, men som de fleste andre kan du have en følelse af angst for at berøre dette pinefulde emne igen.


En af årsagerne kan være, at pleasing er blevet en del af dig, selvom vanen er dannet som en midlertidig løsning. Pleasingen fungerede nogenlunde dengang, men har ved dit brud med psykopaten udspillet sin rolle.  Ja det har spillet sin rolle, og nu kun skadeligt, det værste er, at rigtig mange tror på, at pleasing ikke skader dig eller andre.


Hvis du pleaser meget, hvilket desværre er normalt i din situation, må det anbefales at gå i terapi for at få luget de værste pleasingsrutiner væk. For at dette skal ske, skal du bede om en plan, som fører dig væk fra pleasingen. Den kan en psykolog lave i samråd med dig. 


Din baggrund

Din baggrund er ofte en af årsagerne til at du i sin tid tændte på psykopaten. Du har sandsynligvis tændt på ham, fordi du har været disponeret for det under din opvækst, pga. af mental omsorgssvigt. Du må være indstillet på at dykke ned i din fortid, for at vide, hvad er er sket, så du bedre kan forstå dine behov. Læs om pleasing her.


Det handler om at finde årsagen til din pleasing, så du ikke lader dig lokke af en "ny" mand med psykopatiske træk, når du er kommet ud af det gamle forhold. Du skal dog ikke terapeutisk fordybe dig i din fortid mere end absolut nødvendigt. Dit mål må være, at du kommer videre i dit liv.


Troværdige løgnehistorier

Samtalerækken vil ændre din styrke og holdning positivt, så du ikke i høj grad tror på ham. Indtil da vil din hjerne være trænet til at tro på psykopatens snedige løgnehistorier, der serveres yderst troværdigt.

Du vil ikke desto mindre have en tilbøjelig til stadigvæk at handle og tro ubevidst på hans historier og forklaringer. Det sker fordi du ikke dybest inde ikke ønsker at afbryde forholdet til ham, selvom du siger det modsatte. Du har stadig en rest af den hjernevask, som han har udsat dig for.


Vigtige begivenheder.

Vigtige begivenheder, som du har oplevet, er en mangelvare i samtaleterapien, da de er med til at give dig styrke og mod til at tænke anderledes, så du efterhånden tør tænke på, at handle imod ham og imod det han står for.


Isolation.

Isolation beskrives ofte, og med god grund, da det er psykopatens måske vigtigste våben. Du må derfor virkelig kæmpe for at komme ud a isolation. Isolationen kan bl.a. ses ved, at dine gamle venner langsomt forsvinder. Der er ingen tvivl om, at psykopaten er stærkt medvirkende til denne proces.


Læs artikel om "hvorfor" psykopaten blev psykopat, hvis du undrer dig over psykopatens mentale tilstand.