1.9 Løsrivelsesprocessen

     PSYKE.DK


Løsrivelsen fra psykopaten.

Artikle nr.1.9


Hvis du løsriver dig fra din partner med psykopatisk træk, er her nogle råd. Er partneren psykopat, vil løsrivelsesprocessen være meget vanskelig. Hvis du er i tvivl, og vil finde ud af om han/hun er psykopat, kan du få støtte i undersøgelsen ved at klikke på Psykopatens Symptomer nr. 8


Interlektuel erkendelse.

Hvis du løsriver dig, er det afgørende for succes, at du fornuftsmæssigt kan se nødvendigheden af at afbryde forbindelsen, og ikke vakler ved at benytte følelser som beslutningsgrundlag. Derefter at du har økonomien i orden. Den tungeste afdeling er at komme til den afklaring, at adskillelse er nødvendig. Det er slutresultet af en mange kampe med dig selv og med ham. Du vil føle dig svækket og mentalt træt.   

 

Det økonomiske aspect.

Ny bolig og alle andre praktiske ting må være klarlagt. Der er rigtig mange ting som skal tages stillig til, hvis du flytter, skal du sælge jeres nuværende hus, lejlighed? skal du have en andelsbolig eller en lejebolig?

 

Handlingssystem en ide

Søg at lave et system, så handlingerne kan gennemføres med mindst mulig besvær. Systemet kan støtte dig at få tingene gjort rettidigt og kan forhindre dig i at skabe unødvendige bekymringer.


Forfatter:

Psykolog Henrik Krarup

Redigeret d. 23 juni 2017


Hvis du er usikker

Du er måske ikke helt sikker på at du vil løsrive dig, samt usikker på at kunne gennemføre løsrivelsen. For at skabe en vished omkring dette, kan en uafhængig samtale partner f.eks. kan en psykolog støtte dig og give dig metodik og overblik.

Nogle kalder rådgivningen for psykiske værktøjer, andre kalder det blot en samtale omkring vigtige centrale emner.


Psykologen modtager ofte årsagsbeskrivelser fra klienten, men det ses ofte, at det er helt andre ting, som er årsagen til problemerne. Det er derfor centralt, at psykologen er i stand til at læse mellem linierne, så årsagen eller årsagerne til problemerne kommer frem. Det er vigtigt, at klienten og psykologen har tillid til hinanden og ellers kan svinge sammen


Psykologens vigtige samspil

Samspillet med psykologen handler om, at psykologens erfaringer kan give dig nogle retningslinier på baggrund af dine oplevelser. Du vil så opleve at de grænseoverskridende handlinger, din nedgørelse mv, er langt mere alvorlige. Det vil kunne støtte dig i at der er virkelige gode grunde til at du afbryder forbindelsen med ham.


Elsker han dig.

fx kan du tro, at din psykopat elsker dig. De fleste ofre tror, at han elsker dem inderst inde Hun håber det i sit stille sind, og tør næsten ikke spørge. Hvis du ikke har rimelig klarhed over dette emne, vil du bliver meget isoleret. Du kan have fortrængt alle de fornedrende og undskabsfulde løgne og andre skader, som x,en har givet dig. Din løsrivelse skal udelukkende bygge på din sunde fornuft, og ikke på følelser.

 

Handlingslammelse

Der kan opstå uklarheder på mange andre områder, hvis resultater kan medføre handlingslammelse. din Angst og skyldfølelse er årsagen. Det er nyttigt at kende de fleste større angst og skyldårsager, så du ikke handler overilet på disse områder, når du træffer eksemplerne hos en ny partner.


Forsøgt mange gange.

Du har nok adskillige gange forsøgt at løse jeres problemer, for at give forholdet en chance. Men at bryde ud og blive væk, er meget vanskeligt, uden at du er psykisk klædt på og har opbakning. Hele din situation og dit samkvem over tid med psykopaten har ændret dig, så du er blevet en anden person, som er skyldbetonet, angstfuld, bekymret og med lavt selvværd.


Eksempel på usikkerhed

Inden psykopaten kommer hjem, hviler der en stor nervøs spænding på dig, fordi du ikke ved, hvordan hans humør er, og om du skal have nye anklager eller bebrejdelser, som han kan bruge til at stryre dig med.  Du forkæler ham meget, så du kan formilde ham. Du får da en chance. Frygten for at du og/eller din familie bliver overfaldet, dræbt. Dette psykiske pres er uudholdeligt.


Udredning.

Du kan via psykologsamtaler få udredt, at du igennem din opvækst har haft massive problemer, som f.eks. mangel på kærlighed eller forkælelse, eller helt andre forhold, som har givet dig traumer, som hindrer dig i at handle


Svær erkendelse.

Du må erkende, og over tid acceptere, at du ikke får eller vil få den empatiske tæthed, omsorg og kærlighed, som er stillet dig i udsigt. Han kan ejheller modtage din omsorg, som du ønsker at give. Du har sandsynligvis handlet så godt som du kunne udfra din daværende situation, og har nok ingen grund til at føle sig skyldig, som han gerne vil have du føler..


Du har således satset på en drøm, som indeholdt meget kærlighed og tryghed i en tæt gensidighed. For at få den kærlighed og tryghed, har du på næsten alle måder blindt søgt at fastholde denne drømmelignende situation. Læs artiklen om pleasing her, da det er en meget anvendt middel til fastholdelse af kærlighed og tryghed, den er blot uanvendelig.

 

Områder.

som brænder på, skal have første prioritet under samtalen, skriv hovedpunkterne ned og diskutere, hvad du vil gøre ved det. Du kan med moden overvejelse samt stor tålmodighed give forholdet en absolut sidste chance,


Sidste chance med deadline.

For at komme væk fra psykopaten er der nogle fysiske og mentale handlinger, som du og evt. han må gøre, for at du bliver fri. Krav du stiller til psykopaten (gælder også almindeligt parforhold) skal indeholde en deadline, ellers vil tiden blive skubbet og skubbet, uden at der blive handlet, hvilket medfører, at han mister respekten for dig og din handleevne.


I tiden til deadline-dagen, må de punker (skriftligt) der i aftalen indkøres. Der bør derefter være en dato, hvor eventuelle ændringer indføres stadig indenfor deadline. Er du utilfreds som helhed, fordi meget få punkter er opfyldt, må deadline træde i kraft. Deadline- Aftalen kan gå ud på, at der efter deadline sker en afbrydelse af forholdet, fordi aftalen er misligholdt. Du har forsøgt, men forsøget er mislykket. Hvis du har forsøgt deadline-modellen før, så må du, afbryde forholdet øjeblikkeligt.


Spørgsmål

som efter ønske kan tages ind i psykologsamtalen, kan være emner af overordnet karkter.

En overordnet beskrivelse af  økonomien eller andre ting, hvor du kan have glæde af en neutral rådgivning. Forhandlinger med  x.en bør være win win handler. Det gælder f.eks. bodeling. Hvor eventuelle børn skal bo, hvorlænge de skal bo hos hver part, ligesom ferier. Økonomisk følsomme sager bør overladet til advokat.