2.0 offer for en psykopat

     PSYKE.DK


Psykopatens offer.

Nr.2


Misbruger psykopat dig?Eller er der overhovedet tale om psykopati?

Ja, psykopater misbruger deres omgivelser, særligt dem de har tæt forbindelse med. De gør det normalt med forsæt, og de anvender fremgangsmåder, som manipulerer deres ofre ind i en blindgyde.Han foregøgler dem at offeret er det bedste han har oplevet, og at han vil elske hende uendelig højt. Psykopaten er i besiddelse af en stor troværdighed.


Offeret er nærmest besat af psykopaten, og vil se igennem mange mærkværdige ting, blot han bliver hos hende. Så længe han har chancen for at få sin lyst til magt dækket, vil han alene gå efter denne magt. Han tænker ikke på de menneskelige omkostninger og den fortvivlelse han skaber omkring sig. De er syngende ligeglæde med deres tætte relationer, da de ikke som andre mennesker kan føle skam. De tåler ikke, at andre får indsigt i deres private affærer.


Redigeret  af psykolog Henrik  c. p. Krarup. Den 23 nov. 2018  


Denne artikel giver dig mulighed for at få et fingerpeg, om du er et offer for en psykopat, så du kan tage dine forholdsregler. 

Igennem din indsamling af data og interview er der nogle generelle træk, som kan pege på, om der er tale om kraftige psykopatiske træk. "Men kan den dejlige mand, som jeg kender, virkelig være en psykopat?, kan han være farlig for mig og mit liv på sigt".


Hvis du læser denne artikel, kan motivet være nysgerrighed, eller at du har oplevet mærkværkdige ting med ham eller at du igennem længee tid har følt dig fortvivlet og såret over den mangel på empati og omsorg, som skal til for at have et godt liv.


At tænke på om han er psykopat, indeholder kun få ord, men kan være en stor mundfuld for mange, som stædigt tror på sin partner, som måske er psykopat. 


Kan det menneske, som du har knyttet dig til, have kraftige psykopatisk træk? Umiddelbart kan nogle mene, at det kun kan ske for andre. Men hvis der er mange gentagne og uforklarlige handlinger, som er grænseoverskridende, må du være på vagt.


Hvis der f.eks. er mange situationer med en eklatant manglende empati, bør du overveje din situation, og se om dit parforhold er ok. Ved gentagne mærkværdig og rå adfærd over længere tid, ses det ofte, at du kan tvinges til at gå på kompromis, please, eller simulere, at alt er ok.


Det kan være vanskeligt at slippe ud af et sådant forhold, hvis du opbygger pleasingsvaner. Pleasing er overdrivelse af omsorg, som du kan blive dybt afhængig af. Psykopaten tager det som du gør som en selvfølge. Omdrejningspunktet er, om du kan acceptere at tilbringe de næste mange år med ham, hvor du er usikker ham?


Det er vigtigt, at du benytter din erfaring og din personlig vurdering, eventuelt dagsnotater, da det handler om dit forhold og dit liv. Det kan være vanskeligt, da du kun sjældent kan identificere ham som psykopat, du bør have mange situationer af forskellig art, for at få et passende grundlag for en troværdig vurdering.


Hvis du alvorligt gennemarbejder nedenstående spørgsmål, og stadig er i dyb tvivl, må du tale med en psykolog. Du kan få en lille afklaring ved at benytte en ultra kort rådgivning, som tilbydes. klik her. og find afsnittet  "Usikker"


Tvivl.

Har du haft en tæt forbindelse med en psykopat, vil du ofte være så hårdt trængt, at du let kommer til den konklusion, at det er dig som har alle fejl.  At det er dig, som er skyld i, at forholdet går dårligt. Det er desværre en normal mental mekanisme, som går i gang,  når du er tæt på en psykopat.


Husk på ikke at overvurdere ham. Han er ofte fremragende dygtig til at overbevise dig om, at du er den skyldige, og at du må forbedre dig, ikke at han skal forbedre sig, han vil normalt finde nye områder, som han kan bebrejde dig og give dig skylden for.


Han er overbevisende.

Du kommer derfor meget let i tvivl, da du altid af psykopaten blive kaldt følelsesmæssig ustabil, når han søger at genvinde kontrollen over dig. Han siger, at han elsker dig. Det er sandt, han elsker kontrollen over din person, men han elsker ikke dig ikke. Du nedbrydes mentalt set, fordi psykopater har en evne til at virke meget troværdige. Han er god til at belægge sine ord, vil du efterhånden være overbevidst om, at det vitterligt er din egen skyld alt sammen. 


Når du fuldt og fast tror på, at det hele er din skyld, vil du sætte ind på at forbedre dig, da du jo er skyldig. Selv om du er perfektionist, vil han ikke være tilfreds, da skylden benyttes direkte til kontrol af dig.


Men dine bestræbelser på at undgå fejl, vil som nævnt blot blive mødt med nye beskyldninger, da det stadig handler om hans kontrol over dig og nye beskyldninger viser ham, at han statig har magt.


Egne tanker. 

Hold dine undersøgelser tæt ind til kroppen, da det kan ses, at du er nervøsitet eller angst for at psykopaten skal opdage, at du mistænker ham for at være psykopatisk. Det kan gøre dig så nervøs, at du opgiver at arbejde med sagen. Du har sikkert erfaringer med at blive bange for ham, når han bliver sur eller opfarende. 


En  advarsel:

Det vil være uovervejet, hvis du farer ud og påstår, at  han er psykopat, uden at være klædt på til det. Derfor må du undersøge via bøger og artikler, også dem her på hjemmesiden, om der er noget om snakken. Hvis du mener, at meget tyder på, at han er det, du tror han er, må du undersøge det nærmere, dog uden at inddrage ham på nogen måde.


Hvert enkelt spørgsmål skal vendes og drejes. Måske finder du, at der ret kraftige symptomer på psykopati, men det afgørende er, hvordan du har det med vedkommende, og om du kan acceptere at leve med ham, og især at du er tryg ved ham. Du skal netop medinddrage dine negative specifikke oplevelser med ham, det er dem, som bør veje meget i din bedømmelse.

Det er især de mange krav og anklager og den dybt sårende adfærd, han viser mod dig, som du kan have det hårdt med. .


Enkelte symptomer på psykopati 

Her er nogle spørgsmål af mange, som kan give mening i psykopatiske sammenhænge. Det er bedst at nedskriver dine svar, så du kan tage dem op senere og overveje dem. Du mindes om, at det er dine helt private noter, som du må opbevare, så de er utilgængelige for alle incl. ham.


Spørgsmål

 

1) Hvordan oplevede du ham i den første tid? og efter 6 måneder ?


2) Hvordan oplevede du hans empati overfor dig.?  Ikke overfor naboen eller vennerne.

3) Ville han flytte til dig efter kort tids bekendtskab?


4) Hvornår begyndte du første gang at undre dig over hans opførsel.? noter det ned, med  eksempler. f.eks. aftenen 2.3.2008 eller en helt anden dag. Men det skal være en specifik oplevelse.


5) Hvilke særlige begivenheder fik dig til at studse, da de faldt udenfor din normale normer

  

 6) Hvorfor tror du, at du ikke ønsker at blive konfronteret med disse fejl? mange svar


7) Hvordan tror du han har det inderst inde?


8) Skriv nogle eksempler på, hvor du aktivt søger at bortforklare de mærkværdige ting du oplever med ham.


9) Lyve, Du bedes nedskrive nogle af de værste eksempler på hans løgne, eller eksempler på hans brudte aftaler eller løfter.


10) Hvis du er på vej ud.. Hvordan handler han, når han det går op for ham, at du er på vej ud. Han vil uden tvivl handle, men hvordan? nedskriv eksempler.

 

Dine drømmes mand

Han kan appellere til dig på en så fin og smuk måde, at du kan have ekstremt vanskeligt ved at finde dine egne ben og se virkelighed i øjnene. Han er klart den mand, som du havde drømt om i årevis. Han er en mand som virkelig forstår dig og dine problemer. Drømmen (manden) siger, at han vil ofre alt, for at du skal have det lykkeligt og trygt.


Ekspert i spin og forførelse 

En person med kraftige psykopatiske træk er normalt ekspert i at forføre dig lige derhen, hvor han har brug for dig. Han besidder ofte en grundighed og forudseenhed, som overrasker. Der kan være nogle undtagelser i denne forudseenhed, som bevirker, at han ikke viger tilbage for at lyve, uden først at have tænkt sig om. Løgnene er et led i at kunne fastholde dig.


Dybe psykopatiske træk ?

Er der tale om dybe psykopatisk træk, vil du hæmningsløst blive udnyttet af ham, hvis han gør det, kan han tage hensyn til dig, for at beholde sin magt over dig, for sin egen skyld, ikke for din skyld- selvom han siger at han elsker dig højt.


Giv dig tid til observationer.

Du må, hvis du undersøger ham for psykopatiske træk, tage det helt roligt. Dine observationer vil gavne dig, de er især nyttige, da de kan skabe overblik. At se på nedskrevne erfaringer, kan virke skræmmende og smertefulde. Det kan også være en hjælp ved samtale med en kognitiv psykolog. Begge dele kan kombineres, da din udvikling fra ham foregår hjemme hos dig selv og eventuelt under samtaler hos en kognitiv orienteret psykolog.

 

Vigtige spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, at han kan forstå dine følelser, kan du via dine oplevelser se, om det er tilfældet, men du kan ikke se det, hvis du mentalt er omsluttet af ham og hans meninger og krav. 

.

Venner og bekendte, ikke familien eller andre tætte relationer.

Socialt set er de fleste som kommer i berørig med psykopaten, overbevist om at han er meget sød, overbevisende og en som forstår at føre sig. Samtidig føler de, at han er i centrum i selsskabet, men at de også medinddrages i dette sociale selsskab, men ofte bruger han det som et forum, hvor psykopaten viser sin sociale evner ved at være omsorgsfuld, uden at gå i dybden.


Han kan let benytte sin overfladiske empati og engagement mod dig. Og du vil elske det. Men modsat kan han anklage dig for at være hård og ufølsom og uden empati. Det gør han, fordi du ikke passer ind i hans univers. Vil du ikke ham, vil du ikke indordne dig, bliver du fjernet, eventuelt skadet og forfulgt. Disse personer har han netop ikke magt over, de kan da være en trussel mod hans egne magtinteresser, derfor nærmest jager ham dem bort.

Passer det med dine erfaringer? skriv.


Er psykopaten klar over dette selv, tror du?

Du må igennem kendskab til ham finde ud af, hvorfor han søger at opstille en facade. Facaden synes at have det formål at vise ham som en helt almindelig men dygtig mand som søger stor anerkendelse, som f.eks. har nogle borgerlige ønsker som VVV. Vovse, villa og volvo.


Venner og verdensmanden 

Overfor bekendte kan han som nævnt ovenfor fremtræde som yderst kultiveret, omsorgsfuld og der er næsten ingen grænser for hans selvopofrelse, kan du genkende disse træk? Du kan iøvrigt undersøge, hvorfor han ikke har nogen venner, nærmest kun bekendte.

Skjuler han sine private hjemlige forhold overfor omverdenen?


Når du er syg eller svag hvordan tage han det?

Du må kunne finde nogle eksempler på dette spørgsmål, skriv det ned, så du kan forstå hvad der sker.


Kulde og ansvar. Oplever du nogle eksempler på, at han er kold og komplet uden medfølelse overfor dit liv og dine ønsker. Noter de værste eksempler ned? Føles han ganske ligeglad med dig og dine, når det kommer til stykket? Undersøg om han handler med ansvar på det personlige område (ikke i erhverv) i den tid du har haft sammen med ham. Har du eventuelt forbindelse med hans x kæreste?.


Find eksempler på, at han undgår at forpligte sig ved at skyde skylden på andre. har du personlige eksempler? du følt dig udnyttet og misbrugt mentalt? Økonomisk udnyttelse. Find eksempler på økonomisk udnyttelse?

   

Skyldfølelse og skam eksisterer ikke for psykopaten,

Han handler som han er guddommelig, dvs han alene vide, typisk omnipotens adfærd)

Han tror, at han kan tillade sig næsten alt? Han prøver stædigt på det, og mange gange lykkes det for ham, fordi han forstår at sno sig ud af vanskelige situationer.


Har du eksempler på det? Det kan virke, som om psykopaten bliver besat af sin egen styrke. (omnipotens). Denne tendens kan forstærkes over tid, således at psykopaten vil bruge alle ressourcer på at forfølge deres mål.


Undersøg om der er nogle generelle træk, som viser, at han vægter egen magt og indflydelse som det vigtigste.


Kvinder. Har du berettiget mistanke om skjulte damebekendtskaber, eller uafsluttede forhold til tidligere x kærester? I så fald, hvordan har du tænkt dig at forholde dig? Det skal nævnes, at psykopater ofte har nogle skjulte vendinder, evt. camofleret som arbejdspartnere mm. Noget taler for, at det er et led i hans kontrolcirkler, dvs sikkerhed. De kan bruges, hvis det nuværende magtforhold skulle svigte.


Svaghed og Øjnene. Hvordan reagerer han, hvis du viser din svaghed bl.a. ved sygdom? kan det påvirke hans forhold til dig. Når han diskutterer, kan han have et særligt stivnet glimt i øjnene.

 

Forsvinder virkeligheden? Magten korrumperer også psykopaten. Kan du give eksempler på, at du mener, at han nogle gange har tabt virkelighedsfølelsen, det tænkes særligt på de tilfælde du har oplevet, hvor de tror, at de kan tillade sig næsten alt.

 

Love og regler. Psykopaten er loven!! Psykopaten tror inderst inde at regler kun gælder andre end ham selv, Han handler stort set som han vil.

Prøv at finde eksempler på en sådan adfærd. Dvs. har du eksempler på, at han handler som om han kan tillade sig alt?


Hvis du ønsker at kende nogle af de teorier om hvordan han blev psykopat, kan du klikke her, der er også et link til en stor norsk undersøgelse om dette emne.


Vigtig meddelelse

om din nytte af artiklerne.


Du vil kun kunne forholde dig til artiklernes oplysninger og eksempler på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer. Dvs. at eksemplerne og  oplysningerne hjælper med til at sætte dine egne erfaringer i relief. 

Dvs. artiklerne kan give dig ny viden. Du kan bruge den nye viden som afsæt eller som baggrund for dine oplevelser, når du arbejder med problemet, f.eks. din situation med en psykopat eller ved andre problemer, hvoraf nogle f.eks. er beskrevet i nærværende artikler.