1.0 Psykopati, hvad er psykopati

PSYKE.DK

 

 

 

PSYKOPATI.

GENERELT

Hvad er psykopati.

Læsere som interesserer sig for psykopati, gør det ofte, fordi de har en relation til en psykopat eller kender nogle som har. Læseren kan få en meget subjektiv opfattelse, hvis deres kilder er fra offret selv eller andre.

 

Hvis offeret selv melder ud, at hun arbejder med problemet, kan dette naturligvis være rigtigt, men, det er meget sjældent at hendes vurdering af psykopaten er korrekt.. Hendes adfærd bekræfter ofte, at hun ikke har forstået, hvilke kræfter hun står over for, og at hun ikke har gjort sig klart, i hvor høj grad forholdet påvirker hende. Hun overvurderer egen styrke og tror, at hun kan meget sjældent gennemføre uden viden og hjælp udefra.

 

Artikel nr.1

Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik c. p. Krarup .

Revideret d. 11.10.2018.

 

Det kan være nyttigt at kende definitionen på psykopati: "En psykopat er en person, med dybe personligheds-forandringer i sociale relationer".Hvis du så spørger, hvad er årsagn er, er dette blevet undersøgt og der er delte meninger om dette. Læs her på artikel 3.0 om årsagen. At kende til årsagerne, kan give en vis forståelse for, hvilke kræfter et offer står overfor.

 

 

Psykopaten to måder at være på.

Skal man beskrive en psykopat, er der to måder. Den første beskrivelse er hvordan psykopaten opfører sig blandt venner, i det offentlige rum og på arbejdet. Den anden beskrivelse er hvordan adfærden er overfor familie og børn, eller hende, som han kommer sammen med. Det er meget stor forskel på disse to områder.

 

Psykopaten er en helt anden person, når han er på job eller sammen med venner. Psykopatens psykiske grundtema ændrer sig ikke hvor han end er, men de negative sider kommer ikke frem, blandt venner og kolleger. Han viser sin ekstrem styrende og følelseskolde adfærd i hjemmet, men ikke blandt venner og kolleger. Det er typisk at en psykopat ikke skilter med disse negative ting. Får han sin vilje i alle forhold, kan han være positiv.

 

Under artiklen " Psykopatens symptomer " omtales flere generelle psykopatiske adfærdsmønstre. Mange af disse adfærdssymptomer har vi allesammen af og til i vores liv, medens psykopaten har disse symptomer stort set hele tiden, og når symptomerne kommer , er de som oftest ekstreme.

 

Det at lade sig binde til en psykopat, kan give dig skader på mange planer, mange forhåbninger kan være ødelagt. Det er disse lag inde i dig selv, som kan vanskeliggøre en løsrivelse, da der til stadighed er en mulighed for udvikling og at du, hvis ting bliver lidt bedre, får nye små forhåbninger.

 

Du ændrer også dine egne krav undervejs, så det er nyttigt at finde ud af, hvilke grundkrav du for for viderefølelse af forholdet.

At alle, som lever i et parforhold eller ægteskab oplever en udfordring, som skal løses i fællesskab. Det er netop dette fællesskab som psykopaten ikke kan gennemføre. At komme hinanden i møde og at man kan stole på hinanden, er det essentielle i et forhold.

 

Det er netop i de situationer med uoverensstemmelser, og hvor psykopaten benytter sin magt til gentagne gange at udnytte sin position, er der grund til at være på vagt. Opstår der ikke en enighed, har du mulighed for at please dig igennem en tålelig hverdag. Det at please, er ganske vist skadelig for dit selvværd, selvom pleasing kan være nyttig i mange situationer, hvor det handler om at klare hverdagen nogenlunde.

Hjemmesiden har en artikel om pleasing her.

 

 

Enten er man psykopat eller ikke psykopat.

De fleste tror, at man kan være mere eller mindre psykopatisk. Det er der delte meniner om. jf. artikle nr. 3.0. Hvis du har truffet en mand, som opfører sig psykopatisk må du se på hyppigheden af disse overskridelser. Er det meget sjældent det sker, falder adfærden ind under almindelig adfærd som du og jeg kan have. Man er ikke psykopatisk af den grund.

 

Men hvis den psykopatiske adfærd gentager sig mange gange om ugen, så det nærmest er normalen, at han tænker og handler psykopatisk, kan han betegnes som psykopatisk.

 

Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader. Den ændrede psykopatiske adfærd vil for den kyndige være let at genkende. Der er dog vidt forskellige adfærdsformer fra psykopat til psykopat, men der er nogle som er særlig fremtrædende. Disse adfærdsformer er beskrevet i "psykopatens symptomer" som du kan læse i en forkortet udgave 8A her

 

Psykopaten skal måles både på adfærden og på udtalelser. Nogle af de vigtigste psykopatiske træk er deres mangel på empati og mangel på, at de er ude af stand til at skamme sig. Indenfor psykologien har vi nogle test, som kan give et lille fingerpeg. Søg på nettet under: psychopath tests. og du vil kunne orientere dig. Artiklerne er normalt på engelsk.

Psykopaten manipulerer dig og får dig til at tro, at du er en anden, end du er. Han fortæller dig f.eks. at du er hans udkårne og den vigtigste person i hans liv og at han elsker dig og vil give sit liv for dig mm. men han kan hurtigt vende tilbage til den negative manipulation.

Hans elegante måde at udtrykke sig på

Manden (psykopaten nævnes som hankøn,) kan spille på mange strenge. Han er ofte fantastisk veltalende og kan nyde stor troværdighed særligt fra bekendte og i arbejdsrelationer. Føler han sig på nogen måde truet, handler han meget spontant, truende og han kan til tider få et stirrende stærkt og meget koldt blik.

 

Truende adfærd

Det kan udvikle sig til korporlig vold. Psykisk vold er mormal og meget udbredt. Han anvender ofte tavshed, hvilket er yderst traumatiserende, hvilket har er klar over. Disse udbrud af vrede og hævn samt vold sker normalt indenfor privatsfæren, dvs. indenfor hjemmets fire vægge.

 

Psykopaten har en særlig evne til at påføre andre skyld. Skyld anvendes her til kontrol. Du får skyld for alt, selvom det er evident, at du ikke er skyldig.

 

Hvis du i forvejen har et lavt selvværd, bliver du udsat for en meget hård belastning sammen med psykopaten. Du bliver selvsagt bombarderet med argumenter, som inddirekte eller direkte fortæller dig, at du har hele skylden. Du får at vide, at du er dum, klodset, uærlig, lyver og hvis det passer ham, er du også ham utro eller en luder etc.

 

Din flid og opofrelse i hjemmet, dvs. rengøring, vask og madlavning, tæller ikke med i psykopatens overvejelser omkring din uduelighed. Det. at han nedgør dig, medvirker til at du føler dig skyldig og det passer ham godt, da han så kan manipulere dig, så du gør som han vil. Hans søgen efter kontrol medfører også andre metoder, og en af disse er isolation.

 

Psykopatens Isolations-teknik.

Det er et gennemgående træk, at Du langsomt og ubemærket bliver isoleret fra dine gamle venner og bekendte, som du søge støtte hos. Psykopaten provokeres, hvis du opretholder forbindelsen med gamle venner og bekendte. Han provokers fordi han føler, at han ikke har fuld kontrol over dem og han føler, at han hos dine venner ikke kan udøve samme kontrol.

 

Han betragter dem som en risiko, da de muligvis kan påvirke dig ved at kritisere ham.

Du nedslides langsomt, og oplever en voksende usikkerhed særligt omkring din evne til at klare forskellige opgaver, da din gamle dømmekraft forsvinder. Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen havde klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv, så bliver du usikker. Du spørger da psykopaten til råds, så du ikke bliver skyldig i at lave noget galt.

Din usikkerhed breder sig således, at du tvivler på ting, som du før var ganske sikker på. For at komme eventuelle situationer i forkøbet, kan du spørge om ting, som du ved i forvejen. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham.

 

Elsker du ham?

Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham nu. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du skal bede psykologen om at få nogle redskaber, som vil hjælpe dig i dit forhold til psykopaten.

 

Psykiske værktøjer.

At anvende de psykiske værktøjer medfører i mange tilfælde, at nye aspekter inddrages. Det må huskes, at "redskab ikke er nok, de skal også anvenes korrekt i en given situation.

 

Psykiske værktøjer er normalt nyttige, men ikke altid.

At anvende psykiske redskaber er godt, blot må de ikke anvendes, så du laver en genvej, de må ikke fritage dig for at arbejde med de sårende adfærd, som psykopaten har givet dig.

 

Hvis der er komplekse problemer, må du tage det med ro, så du får løst enkelte delopgaver

 

Psykiske spænding.

Hvor du føler stor spænding og smerte, kan denne tilstand minimeres ved en afbetingningsproces. I de fleste afbetingningsprocesser virker, hvis årsagen til spændingen findes og behandles. Afbetingningsprocessen fremkommer igennem samtaler med en psykolog.

 

Hvem kan hjælpe dig?

Det kan en psykolog, som er uafhængig af dig. Psykologen bør have en bred empirisk erfaring med psykopater. Venner og veninder kan bakke dig lidt op, men deler du dine problemer med dem, og beder du dem om råd, vil de have to kasketter på. Den ene som din ven og den anden som din rådgiver.

 

Helbredelse af psykopaten?

En psykopatisk person er yderst vanskelig at helbrede, for ikke at sige umulig, da psykopaten ikke mener, at det er ham, der er noget galt med, men de andre eller dig. Der er dog mange forskellige meninger om dette spørgsmål.

 

Prognosen for de skader, du har fået af psykopaten er rimelig god. Det gælder, hvis du målrettet vil søge væk fra ham og hans direkte og inddirekte indflydelse. At fjerne dig fra ham betyder desværre ikke, at du har forladt ham mentalt. Han kan i lang tid bo i dit sind- hvilket kan spærre af for at du kan komme videre i dit liv.

 

Et barn kan ikke kaldes for psykopat, trods eventuelle klare træk, før de har udviklet deres personlighed i en senere alder.

 

Advarsel:

Det vil være katastrofalt, hvis du anklager nogen for at være psykopat uden grund, men handle, så du får din frihed tilbage.

 

Du bør ikke handle ud fra, at han er muligvis er psykopat, men ud fra, at du efter længere tid samliv mener, at du i bund og grund ikke kan accepter hans behandling af dig. At du bliver overbevist om, at han er psykopat, kan fremskynde dine handlinger, Hvis du løsriver dig, bliver du også bedre i stand til at se forholdet på afstand, og derigennem blive i stand til at stå fast på dine beslutninger.

 

Psykopati: Diagnosen social dysfunktionel karakterforandring

kan der vanskeligt ændres på. Der skal mirakler til. Omgivelserne og visse personlige egenskaber kan være afgørende for, hvordan psykopatens adfærd kommer til udtryk.