1.0 Psykopati, hvad er psykopati

Psykopati, parterapi, angst. Psyke.dk

 

 

 

PSYKOPATI.

GENERELT

Hvad er psykopati.

 

Artikel nr.1

Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik c. p. Krarup .

Revideret d. 11.12.17

 

Definitionen: "En psykopat er en person, med dybe personligheds-forandringer i sociale relationer". Læs her om årsagen.

 

Han/hun skiller sig ud ved bl.a. at være ekstrem styrende og følelseskold. En psykopat er følelseskold ofte i ekstreme grader, men skilter ikke med det.

 

Under artiklen " Psykopatens symptomer " omtales flere generelle psykopatiske adfærdsmønstre. Mange af disse adfærdssymptomer har de fleste mennesker få gange i deres liv, medens psykopaten har disse symptomer 95 procent af tiden, samt at adfærden kan være ekstrem.

 

Det at lade sig binde til en psykopat, kan give dig skader på mange planer. Det er disse lag inde i dig selv, som kan vanskeliggøre en løsrivelse. Du kan undersøge, hvilke adfærdspunkter der har skadet dig mest. Du har måske været for overvældet eller lidt naiv omkring kærlighed og menneskekundskab.

 

Hvis psykopaten udnyttende adfærd gentages tit i forskellige situationer, er der grund til at være på vagt. Du har antagelig fra din barndom lært at please andre, for at få opmærksomhed og kærlighed. Denne tendens ses ofte når en pige møder en psykopat. Det at please, er skadelig for dit selvværd, selvom pleasing kan være nyttig i mange situationer.

Hjemmesiden har en artikel om pleasing her.

 

 

Enten er man psykopat eller ikke psykopat.

De fleste tror, at man kan være mere eller mindre psykopatisk. Det er lidt mere komplekst. Hvis du har truffet en mand, som opfører sig psykopatisk med en grænseoverskridende adfærd, må du se på hyppigheden af disse overskridelser. Er det meget sjældent det sker, falder adfærden ind under almindelig adfærd som du og jeg kan have, er man ikke psykopatisk, selvom det nævnes som "lidt psykopatisk".

 

Men hvis adfærden er meget hyppig, så det nærmest er normalen, at han tænker og handler psykopatisk næsten hele tiden (95 procent af tiden), kan han betegnes som psykopatisk. Iøvrigt er antallet af kvindelige psykopater meget tæt op af antallet af mandlige psykopater.

 

Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader. Den ændrede psykopatiske adfærd vil for den kyndige være let at genkende. Der er vidt forskellige adfærdsformer fra psykopat til psykopat, men der er nogle adfærdsformer som er særlig fremtrædende. Disse adfærdsformer er beskrevet i "psykopatens symptomer" som du kan læse i en forkortet udgave 8A her

 

Man kan således ikke være lidt eller meget psykopatisk, men som nævnt kan psykopater kan handle på mange forskellige måder. Nogle er ikke voldelige, andre er ekstrem voldelige mv.

Psykopaten skal måles både på adfærden og på udtalelser. kun på adfærden. De mangler som viser sig her, i forhold til en almindelig adfærd særligt mangel på empati og mangel på at de er ude af stand til at skamme dig. Der er indenfor psykologien nogle test, som kan give et lille fingerpeg. Søg på nettet under: psychopath tests. og du vil kunne orientere dig. De er ofte engelsksprogede.

Når han søger at fastholde dig

Psykopaten manipulerer dig og får dig til at tro, at du er en anden, end du er. Han fortæller dig f.eks. at du er hans udkårne og den vigtigste person i hans liv og at han elsker dig og vil give sit liv for dig mm. men psykopaten kan hurtigt vende tilbage til den negative manipulation.

Hans udtryksmåde

Manden (psykopaten nævnes som hankøn,) er ofte fantastisk veltalende og som tilmed kan nyde stor respekt og troværdighed særligt fra bekendte og i arbejdsrelationer. Føler han sig truet, kan han handle meget spontant og hæftigt og særdeles ondskabfuldt. Han kan til tider få et stirrende stærkt og meget koldt blik. Han råbe højt og pege på en på en hysterisk måde.

 

Truende adfærd

Adfærd er normalt meget truende og det kan udvikle sig til korporlig vold. Psykisk vold er ganske mormal og er meget udbredt. Han anvender ofte tavshed, hvilket er yderst traumatiserende. Disse udbrud af vrede og hævn samt vold sker normalt indenfor privatsfæren, dvs. indenfor hjemmets fire vægge.

 

Du er skyldig, siger han, et typiske udsagn fra en psykopat. Du får skyld for alt, selvom det er evident, at du ikke er skyldig.

 

Hvis du i forvejen har et lavt selvværd, bliver denne udsat for en meget hård belastning i den tid du er sammen med psykopaten. Du bliver selvsagt bombarderet med argumenter, som inddirekte eller direkte fortæller dig, at du har hele skylden, at du er klodset, uærlig, lyver, er en luder etc.

Du får at vide er at du er uduelig og mindrebegavet. Din flid og opofrelse i hjemmet, dvs. rengøring, vask og madlavning, tæller ikke med i psykopatens overvejelser omkring din uduelighed. Det at han nedgør dig medvirker til at du føler dig skyldig og herved har han kontrollen- som han ønsker.

 

Psykopatens Isolations-teknik.

Et gennemgående træk er, at Du langsomt og ubemærket bliver isoleret fra dine gamle venner og bekendte. Du nedslides ganske langsomt, og oplever en voksende usikkerhed omkring din tidligere gode dømmekraft. Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen havde klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv, så er du usikker, spørger du psykopaten til råds. Skylden er næsten ubegrænset, da du får skyld for det mest umulige og utænkelige.

Din usikkerhed breder sig i en sådan grad, at du tvivler på ting, som du altid har vidst var snusfornuftigt eller "sande". Du vil derfor ofte spørge om ting, som du ved i forvejen, da du er usikker, samt at du på den måde giver ham anerkendelse. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham.

Psykopaten provokeres hvis du opretholder forbindelsen med gamle venner og bekendte. Han provokers fordi han ikke har fuld kontrol over dem. Han betragter dem som en risiko, da de muligvis kan påvirke dig ved at kritisere ham.

 

Elsker du ham?

Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du vil af psykologen få nogle redskaber, så du kan besvare dette vigtige spørgsmål. Spørgsmålet er centralt, da du ud fra svaret kan planlægge dit liv fremover.

 

Psykiske værktøjer.

At søge at afklare dette, medfører i mange tilfælde, at nye aspekter inddrages. Det må huskes, at "redskaber" ikke er nok, de skal anvendes korrekt i forhold til personen selv men også overfor omgivelserne.

 

Psykiske værktøjer er normalt nyttige, men ikke altid.

At anvende psykiske redskaber kan i sig selv være meget fristende, og føles som en genvej, men der er ingen genveje. At anvende værktøjerne er komplekst, da de medinddrager klientens rutine og modenhed. Et er at kende selve teknikken, et andet er at se hvornår den skal bruges og i hvilken udstrækning.

Du skal handle langsomt.

Hvis der er komplekse problemer, må man tage det med ro og lade processen virke med varieret hastighed, da en løsning smitter af på andre forhold.

 

Psykiske spænding.

Hvor du føler stor spænding og smerte, kan denne tilstand minimeres ved en afbetingningsproces. I de fleste afbetingningsprocesser virker ikke, hvis årsagen til spændingen ikke findes og behandles. Afbetingningsprocessen fremkommer igennem samtaler med en psykolog.

 

Hvem kan hjælpe dig?

Det kan en psykolog, som er uafhængig af dig. Psykologen bør have en bred empirisk erfaring med psykopater. Venner og veninder kan bakke dig lidt op, men deler du dine problemer med dem, og beder du dem om råd, vil de have to kasketter på. Den ene som din ven og den anden som din rådgiver.

 

Helbredelse af psykopaten?

En psykopatisk person er yderst vanskelig at helbrede, for ikke at sige umulig, da psykopaten ikke mener, at det er ham, der er noget galt med, men de andre. Der er dog mange forskellige meninger om dette spørgsmål.

 

Prognosen for de skader, du har fået af psykopaten er rimelig god. Det gælder dog kun hvis du målrettet søger væk fra ham og hans direkte og inddirekte indflydelse. At fjerne dig fra ham betyder desværre ikke, at du har forladt ham mentalt. Han kan være i lang tid i dit sind- hvilket kan hæmme dig i at komme videre.

 

Et barn kan ikke kaldes for psykopat, trods eventuelle klare træk, før de har udviklet deres personlighed i en senere alder. Er der klare psykopatiske træk, må barnet hjælpes igennem samtaler

 

Advarsel:

Det vil være katastrofalt, hvis du anklager nogen for at være psykopat uden grund. Du skal ikke anklage nogen for at være psykopat, men handle, så du får din frihed tilbage.

 

Du bør ikke handle ud fra, at han er muligvis er psykopat, men ud fra, at du efter længere tid samliv mener, at du i bund og grund ikke kan accepter hans behandling af dig i forholdet. At du bliver overbevist om, at han er psykopat, kan fremskynde dine handlinger, Hvis du løsriver dig bliver du også i stand til at vokse og stå fast på dine beslutninger, når du ved hvad du er op imod.

 

Diagnosen social dysfunktionel karakterforandring

kan der desværre ikke ændres på. Der skal mirakler til. Omgivelserne og visse personlige egenskaber kan være afgørende for, hvordan psykopatens adfærd kommer til udtryk.

 

Se artikel 3.

Artiklen omtaler videnskabelige norske og amerikanske forsøg, som lader til at vise, at psykopati fremkommer ved skader og manglende social hukommelse på frontlapperne i kraniet. Der er anvendt scanning.