1.0 Psykopati, hvad er psykopati

     PSYKE.DK
Psykopati

GENERELT

Hvad er psykopati.

 

Umiddelbart kan du ikke se på en person, om han eller hun er en psykopat, de fremtræder venligt og er ofte yderst tjenstvillige. De er åbne for, hvad du siger, og lader dig ofte vide, at de gerne vil høre på dig, hvis de kan hjælpe dig med noget. Alt i alt et venligt og tilforladeligt menneske.

Det positive indtryk de viser er yderst direkte og åbent, og der er ikke noglen spor af udnyttelse, men snarere spor af meget nærværende hjælpsomhed, som øjensynligt gives af et godt hjerte. Så alt i alt er det et positivt møde, som de fleste ønsker at gentage en anden gang. Dette lidt overvældende positive møde skifter ved nærmere bekendskab.


Allerede efter kort tids bekendskab viser tegnene sig, men de opfattes sjældent af ofret, da ofrets grundindstilling og positive billede samt forskellige subtile behov hindrer, at der bliver slået alarm.


Definition.

Det kan være nyttigt at kende definitionen på psykopati: "En psykopat er en person, med dybe personlighedsforandringer oftest i sociale relationer". Hvis du så spørger, hvad er årsagn er, er dette blevet undersøgt og der er delte meninger om dette.


Læsere interesserer

Læseren kan interessere sig for psykopati, fordi de har en relation til en psykopat eller kender nogle som har. Lidelsen personlighedsforandringer (psykopati) har mange ansigter og for at kunne vurdere en mulig psykopat objektivt, skal man kunne vurdere mange forhold udfra mange vinkler. Rygter eller subjektive iagttagelser af en mulig psykopat kan let forplumre billedet og føre til at give en fejldiagnose, særligt hvis iagttagelserne kommer fra nogen tæt på psykopaten.


Den svære men nødvendige erkendelse.

Det kan være vanskeligt at se, om der er tale om en psykopat. Du bliver udsat for et svært gennemskueligt skuespil fra psykopatens side. Hele offerets væremåde kan bekræfte, at hun på ingen måde har nogen dybere erkendelse af, hvad der foregår, og hvad hun er ved at udsætte sig for. Hun har derfor sjældent gjort sig klart, i hvor høj grad forholdet til ham påvirker hende, og hvilke konsekvenser det kan have for hende fremover.


Nødvendige ressourcer.

Udover at erkende sin mentale situation, må hun for at kunne kommer ud af forholdet, også have ressourcer, dvs. psyke samt økonomi i tilstrækkelig grad. Nogle kan være heldige at komme ud af forholdet, andre kan i årevis sidde uhjælpelig fast i forholdet. Er det tilfældet, må hun søge hjælp udefra.


Artikel nr.1

Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik c. p. Krarup  .

Revideret d. 11.12.2018.Læs her på artikel 3.0 om årsagen. At kende til årsagerne, kan give en vis forståelse for, hvilke kræfter et offer står overfor.Psykopaten to måder at være på.

Skal man beskrive en psykopat, er der to måder. Den første beskrivelse er hvordan psykopaten opfører sig blandt venner, i det offentlige rum og på arbejdet. Den anden beskrivelse er hvordan adfærden er overfor familie og børn, eller hende, som han kommer sammen med. Det er meget stor forskel på disse to områder.


Psykopaten er en helt anden person, når han er på job eller sammen med venner. Psykopatens psykiske grundtema ændrer sig ikke hvor han end er, men de negative sider kommer ikke frem, blandt venner og kolleger, men ses i hjemmet. Han viser sin ekstrem styrende og følelseskolde adfærd i hjemmet. Det er typisk at en psykopat ikke skilter med disse negative ting. Får han sin vilje i alle forhold, kan han være positiv.


Under artiklen " Psykopatens symptomer " omtales flere generelle psykopatiske adfærdsmønstre. Mange af disse adfærdssymptomer har vi allesammen af og til i vores liv, medens psykopaten har disse symptomer stort set hele tiden, og når symptomerne kommer , er de som oftest ekstreme.


Du ændrer også dine egne krav undervejs, så det er nyttigt at finde ud af, hvilke grundkrav du for for viderefølelse af forholdet.

At alle, som lever i et parforhold eller ægteskab oplever en udfordring, som skal løses i fællesskab. Det er netop dette fællesskab som psykopaten ikke kan gennemføre. At komme hinanden i møde og at man kan stole på hinanden, er det essentielle i et forhold.


Det er netop i de situationer med uoverensstemmelser, og hvor psykopaten benytter sin magt til gentagne gange at udnytte sin position, er der grund til at være på vagt. Opstår der ikke en enighed, har du mulighed for at please dig igennem en tålelig hverdag. Det at please, er ganske vist skadelig for dit selvværd, selvom pleasing kan være nyttig i mange situationer, hvor det handler om at klare hverdagen nogenlunde.

 

Hjemmesiden har en artikel om pleasing her.

      Enten er man psykopat eller ikke psykopat- ikke altid. 

De fleste tror, at man kan være mere eller mindre psykopatisk. Det er der delte meninger om. jf. artikle nr. 3.0. Hvis du har truffet en mand, som opfører sig psykopatisk, må du se på hyppigheden af disse overskridelser. Er det meget sjældent det sker, falder adfærden ind under almindelig adfærd, som du og jeg kan have. Man er ikke psykopatisk af den grund.


Men hvis den psykopatiske adfærd gentager sig, og hvor adfærden er tilstede i 95 procent af tiden, er der meget som taler for at han er psykopat. 


Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader. Den ændrede adfærd vil for den kyndige være let at genkende. Der er dog vidt forskellige adfærdsformer fra psykopat til psykopat, men der er nogle som er særlig fremtrædende. Disse adfærdsformer er beskrevet i "psykopatens symptomer" som du kan læse i en forkortet udgave 8A  her


Psykopatiske test.

Psykopatens symptomer måles både på adfærden og på udtalelser. Nogle af de vigtigste psykopatiske træk er deres mangel på empati og mangel på, at de er ude af stand til at skamme sig. Vi har nogle test, som kan give et lille fingerpeg omkring psykopati. Søg på nettet under: psychopath tests. og du vil kunne orientere dig. Artiklerne er normalt på engelsk.

 

Psykopaten manipulerer dig og får dig til at tro, at du er en anden, end du er. Han fortæller dig f.eks. at du er hans udkårne og den vigtigste person i hans liv og at han elsker dig og vil give sit liv for dig mm. Han gør det for at få muligheden for at fastholde dig i hans spind af kontrol. Når han har denne, vender han tilbage til sin psykopatiske adfærd.

 

Hans elegante måde at udtrykke sig på

Manden (psykopaten nævnes som hankøn,) kan spille på mange strenge. Han er ofte fantastisk veltalende og kan indyde stor respekt og troværdighed, og det gælder både indenfor erhverv og i privatlivet. Føler han sig en smule truet, handler han meget resolut og ofte spontant med verbalt at true eller love bedring eller ved vold. I disse situationer kan  han til tider få et stirrende stærkt og meget koldt blik.


Truende adfærd

Det kan udvikle sig til korporlig vold. Psykisk vold er mormal og meget udbredt.  Han anvender ofte tavshed, hvilket er yderst traumatiserende, hvilket har er klar over. Disse udbrud af vrede og hævn samt vold sker normalt indenfor privatsfæren, dvs. indenfor hjemmets fire vægge.


Psykopaten har en særlig evne til at påføre andre skyld. Skyld anvendes her til kontrol. Du får skyld for alt, selvom det er evident, at du ikke er skyldig.


Hvis du i forvejen har et lavt selvværd, bliver du udsat for en meget hård belastning sammen med psykopaten. Du bliver selvsagt bombarderet med argumenter, som inddirekte eller direkte fortæller dig, at du  har hele skylden. Du får at vide, at du er dum, klodset, uærlig, lyver og hvis det passer ham, er du også ham utro eller en luder etc.


Din flid og opofrelse i hjemmet, dvs. rengøring, vask og madlavning, tæller ikke med i psykopatens overvejelser omkring din uduelighed. Det. at han nedgør dig, medvirker til at du føler dig skyldig og det passer ham godt, da han så kan manipulere dig, så du gør som han vil. Hans søgen efter kontrol medfører også andre metoder, og en af disse er isolation.


Psykopatens Isolations-teknik.

Det er et gennemgående træk, at Du langsomt og ubemærket bliver isoleret fra dine gamle venner og bekendte, som du søge støtte hos. Psykopaten provokeres, hvis du opretholder forbindelsen med gamle venner og bekendte. Han provokers fordi han føler, at han ikke har fuld kontrol over dem og han føler, at han hos dine venner ikke kan udøve samme kontrol.


Han betragter dem som en risiko, da de muligvis kan påvirke dig ved at kritisere ham.

Du nedslides langsomt, og oplever en voksende usikkerhed særligt omkring din evne til at klare forskellige opgaver, da din gamle dømmekraft forsvinder. Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen havde klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv, så bliver du usikker. Du spørger da psykopaten til råds, så du ikke bliver skyldig i at lave noget galt.

Din usikkerhed breder sig således, at du tvivler på ting, som du før var ganske sikker på. For at komme eventuelle situationer i forkøbet, kan du spørge om ting, som du ved i forvejen. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham.

 


 

Elsker du ham?

Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham nu. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du skal bede psykologen om at få nogle redskaber, som vil hjælpe dig i dit forhold til psykopaten.


Psykiske værktøjer.

At anvende de psykiske værktøjer medfører i mange tilfælde, at nye aspekter inddrages. Det må huskes, at "redskab" ikke er nok, de skal også anvendes korrekt i en given situation.


Psykiske værktøjer er normalt nyttige, men ikke altid.

At anvende psykiske redskaber er godt, blot må de ikke anvendes, så du laver en genvej, de må ikke fritage dig for at arbejde med de sårende adfærd, som psykopaten har givet dig.


Hvis der er komplekse problemer, må du tage det med ro, så du får løst enkelte delopgaver


Psykiske spænding.

Hvor du føler stor spænding og smerte, kan denne tilstand minimeres ved en afbetingningsproces. I de fleste afbetingningsprocesser virker, hvis årsagen til spændingen  findes og behandles. Afbetingningsprocessen fremkommer igennem samtaler med en psykolog.


Hvem kan hjælpe dig?

Det kan en psykolog, som er uafhængig af dig. Psykologen bør have en bred empirisk erfaring med psykopater. Venner og veninder  kan bakke dig lidt op, men deler du dine problemer med dem, og beder du dem om råd, vil de have to kasketter på. Den ene som din ven og den anden som  din rådgiver.


Helbredelse af psykopaten?

En psykopatisk person er yderst vanskelig at helbrede, for ikke at sige umulig, da psykopaten ikke mener, at det er ham, der er noget galt med, men de andre eller dig. Der er dog mange forskellige meninger om dette spørgsmål.


Prognosen for de skader, du har fået af psykopaten er rimelig god. Det gælder, hvis du målrettet  vil søge væk fra ham og hans direkte og inddirekte indflydelse. At fjerne dig fra ham betyder desværre ikke, at du har forladt ham mentalt. Han kan i lang tid bo i dit sind- hvilket kan spærre af for at du kan komme videre i dit liv.


Et barn kan ikke kaldes for psykopat, trods eventuelle klare træk, før de har udviklet deres personlighed i en senere alder.


Advarsel:

Det vil være katastrofalt, hvis du anklager nogen for at være psykopat uden grund, men handle, så du får din frihed tilbage.


Du bør ikke handle ud fra, at han er muligvis er psykopat, men ud fra, at du efter længere tid samliv mener, at du i bund og grund ikke kan accepter hans behandling af dig. At du bliver overbevist om, at han er psykopat, kan fremskynde dine handlinger,  Hvis du løsriver dig, bliver du også bedre i stand til at se forholdet på afstand, og derigennem blive i stand til at stå fast på dine beslutninger.


Psykopati: Diagnosen social dysfunktionel karakterforandring 

kan der vanskeligt ændres på. Der skal mirakler til. Omgivelserne og visse personlige egenskaber kan være afgørende for, hvordan psykopatens adfærd kommer til udtryk.