1.0 Psykopati, hvad er psykopati

PSYKOPATI, parterapi, angst Psyke.dk

 

 

 

PSYKOPATI.

GENERELT

Hvad er psykopati.

 

Artikel nr.1

Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik c. p. Krarup .

Revideret d. 11.01.17

 

Definitionen: "En psykopat er en person,

med dybe personligheds-forandringer i sociale relationer, som følge af hjernemangler og/eller social angst og fortrængning". Læs her om årsagen.

 

Han/hun skiller sig ud ved bl.a. at være ekstrem styrende og følelseskold. En psykopat er følelseskold ofte i ekstreme grader, men skilter ikke med det.

 

Under artiklen " Psykopatens symptomer " omtales flere generelle psykopatiske adfærdsmønstre.

 

Det at være bundet til en psykopat kan give dig skader på mange bevidste og ubevidste planer. Det er netop disse lag inde i dig selv, som kan vanskeliggøre en løsrivelse. Du må undersøge, hvilke punkter psykopaten har svigtet dig, eller har du haft meget naive tanker omkring kærligheden og naiv omkring hvad mennesket kan gøre af ondt i kærlighedeve sommer. dvs. psykopatens udnyttende adfærd må gentages i forskellige situationer, før du kan sige til dig selv, at "nu må jeg stoppe på grund af hans hyppige svigt. Du lærer ofte i omgangen med ham, at please ham, hvilket er en dårlig udvej men i situationen ganske nyttigt at please.

Hjemmesiden har en artikel om pleasing her.

 

 

Enten er man psykopat eller ikke psykopat.

Hvis du vil bortforklare din mands (psykopaten) grænseoverskridende adfærd, kan du slå på, at han af og til er lidt psykopatisk. Men der er ingen der "kun lidt psykopatisk".

 

Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader. Den ændrede psykopatiske adfærd, ses ikke, men føles. Der er vidt forskellige adfærdsformer fra psykopat til psykopat, men nogle hovedpunkter står i "psykopatens Symptomer".

 

Du og jeg kan udvise en adfærd, som minder meget om psykopati. Eksempler på psykopat-lignende adfærd udføres derimod yderst sjældent og er meget kortvarige, så de regnes som normale udsving. En "ægte" psykopat er en person, som viser sin psykopatisk adfærd hele tiden, bortset fra enkelte episoder, for at fastholde f.eks. en person.

 

Man kan således ikke være lidt eller meget psykopatisk, men psykopater kan handle på mange forskellige måder. Nogle er ikke voldelige, andre er ekstrem voldelige mv. Dvs. deres skadelige indflydelse udtrykker sig forskelligt.

Psykopaten skal måles kun på adfærden, ikke på udtalelser og løfter, som andre elsker at høre. De mangler som viser sig her, i forhold til en almindelig adfærd særligt mangel på empati og mangel på ikke at skamme sig. Der er indenfor psykologien nogle test, som kan give et lille fingerpeg. Søg på nettet under: psychopath tests. og du vil kunne orientere dig. De er ofte engelsksprogede.

Psykopaten manipulerer dig og får dig til at tro, at du er en anden, end du er. Han fortæller dig f.eks. at du er den udkårne og den vigtigste person i hans liv og at han elsker dig og vil give sit liv for dig mm. men det vender hurtigt igen.

Hans udtryksmåde

Manden (psykopaten nævnes som hankøn,) er ofte fantastisk veltalende og som tilmed kan nyde stor respekt og troværdighed særligt fra bekendte og i arbejdsrelationer. Føler han sig truet, kan han handle meget spontant og hæftigt og særdeles ondskabfuldt. Han kan til tider få et stirrende stærkt og meget koldt blik. Han råbe højt og pege på en på en hysterisk måde.

 

Truende adfærd

Adfærd er normalt meget truende og det kan udvikle sig til korporlig vold. Psykisk vold er ganske mormal og er meget udbredt. Tavshed er ofte anvendt og er meget traumatiserende. Disse udbrud af vrede sker normalt indenfor privatsfæren, dvs. indenfor hjemmets fire vægge.

 

Du er skyldig, siger han, et typiske udsagn fra en psykopat. Du får skyld for alt, selvom det er evident, at du ikke er skyldig.

 

Dit ikke for stærke selvværd bliver udsat for hård belastning over tid, når du er sammen med en psykopat. Du bliver selvsagt bombarderet med argumenter, som fortæller dig direkte eller indirekte, at du har hele skylden, at du er klodset, uærlig, og ikke har handlekraft osv.

Du får at vide er at du er uduelig og mindrebegavet. Din flid og opofrelse i hjemmet, dvs. rengøring, vask og madlavning, tæller ikke med i psykopatens overvejelser omkring din uduelighed. Det at han nedgør dig medvirker til at du føler dig skyldig og herved har han kontrollen- som han ønsker.

 

Psykopatens Isolations-teknik.

Et gennemgående træk er, at Du bliver isoleret fra gamle venner og bekendte og ganske langsomt nedslides med en voksende usikkerhed omkring din tidligere gode dømmekraft, som du til din undren synes at forsvinde. Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen har klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv. Skylden er næsten ubegrænset, da du får skyld for det mest umulige og utænkelige.

 

Din usikkerhed breder sig i en sådan grad, at du tvivler på ting, som du altid har vidst var snusfornuftigt eller "sande". Du vil derfor ofte spørge om ting, som du ved i forvejen, da du er usikker. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham.

 

Elsker du ham?

Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du vil af psykologen få nogle redskaber, så du kan besvare dette vigtige spørgsmål. Spørgsmålet er centralt, da du ud fra svaret kan planlægge dit liv fremover.

 

Psykiske værktøjer.

At søge at afklare dette, medfører i mange tilfælde, at nye aspekter inddrages. Det må huskes, at "redskaber" ikke er nok, de skal anvendes korrekt i forhold til personen selv men også overfor omgivelserne.

 

Psykiske værktøjer godt og skidt, det kommer an på...

At anvende psykiske redskaber kan i sig selv være meget fristende, og føles som en genvej, men der er ingen genveje her. At anvende værktøjerne er komplekst, da de medinddrager klietens rutine og en stor grad af modenhed. Et er at kende selve teknikken, et andet er a fremlægge den og køre den og ikke mindst at afslutte den.

 

Hvis der er komplekse problemer, hvor der bør ske en normalisering af sociale relationer skal processen påvirkes med varieret hastighed, ofte langsomt.

 

Nedsættelse af den psykiske spænding.

Hvor begivenhedernes spænding skal minimeret, kan terapien anvende afbetingning, så spændingen omkring problemet forsvinder, og her kan mange tro, at de hurtige "værktøjsløsninger" en behagelig omvej, men hvis afbetingningen kærnepunkter ikke får tid til at virke er fare for, at det nederste lag af spændingen ikke fjernes. Hele området kan bære præg af en manglende harmoni, som smitter af på andre områder i personen. f.eks. det seksuelle område.

 

Isoleret.

Ofte gør psykopaten meget for at isolere dig fra venner og familie. Han tåler ikke, at du holder venner og bekendte i live, hvis han ikke har fuld kontrol over dem. Når du er isoleret fra kilder, som du kan kommunikere med og bl.a. forklare, hvad der sker med dig, er hans kontrol optimal. Han elsker generelt kontrollen over dig, ikke personen dig.

 

For at få en viden om, hvor isoleret du er blevet, må du, som nævnt ovenfor, have neutral hjælp udefra, da veninder, venner og andre i nærheden af dig sjældent vil være i stand til at hjælpe.

Undersøg om han er psykopat ved at tage en samtale med en psykolog om de episoder, du har oplevet.

 

Hvem kan hjælpe dig?

Det kan en person, som har bred empirisk erfaring med psykopater og i øvrigt er velbevandret i andre psykiske områder.

 

Helbredelse af psykopaten?

En psykopatisk person er yderst vanskelig at helbrede, for ikke at sige umulig, da psykopaten ikke mener, at det er ham, der er noget galt med, men de andre. Der er dog mange forskellige meninger om dette spørgsmål.

 

Prognosen for din "helbredelse af psykopatens skadevirkninger" er rimelig god, ved hårdt arbejde. Det er kun tilfældet, hvis du kan se dine handlinger udefra og målrettet mentalt søger væk fra ham. At have ham ude af sind, betyder desværre ikke, at du har forladt ham mentalt. Han kan være i lang tid i dit sind- hvilket kan hindre dig i at komme videre.

 

Et barn kan ikke kaldes for psykopat, trods eventuelle klare træk, før de har udviklet deres personlighed i en senere alder. Er der klare psykopatiske træk, må barnet hjælpes igennem samtaler

 

Advarsel:

Det vil være katastrofalt, hvis du anklager nogen for at være psykopat uden grund. Du skal ikke anklage nogen for at være psykopat, men handle, så du får din frihed tilbage.

 

Du må derfor vende hver enkelt spørgsmål, og se om adfærden gentages mange gange. Modsat kan det være katastrofalt for dig, hvis du forsætter med at være i psykopatens magt, vil det skade dig på langt sigt. Det er kun dig, som kan vurdere din følelser og situation, men det kan være en nyttigt at høre, hvilke erfaringer andre har på pågældende område.

 

Du bør ikke handle ud fra, at han er muligvis er psykopat, men ud fra, at du efter længere tid samliv mener, at du i bund og grund ikke kan accepter hans behandling af dig i forholdet. At han bedømmes at være psykopat, kan fremskynde dine handlinger, men du kan ikke bruge det imod ham. Hvis du løsriver dig bliver du også i stand til at vokse og stå fast på dine beslutninger, når du ved hvad du er op imod.

 

Observerer du, at han viser stærk psykopatisk adfærd, må du notere disse, og så tage stilling til hvad du vil gøre.

 

Diagnosen social dysfunktionel karakterforandring

kan der desværre ikke ændres på. Der skal mirakler til. Omgivelserne og visse personlige egenskaber kan være afgørende for, hvordan psykopatens adfærd kommer til udtryk, hvilke har betydning for de skader psykopatien forvolder.

 

1) det skal nævnes, at der er overvægt af mandlige psykopater. Psykopater i artikler i psyke.dk nævnes normalt som han/ham og ikke som han/hun, af praktiske grunde.

2) Personer som af og til har psykopat-lignende symptomer, endog kraftige symptomer, kan ikke betegnes som psykopater, da deres anfald er yderst få, og anfaldene ikke repræsenterer deres normaltilstand. De har et normalt liv i 95 procent af tiden, kun de sidste 5 procent ses som psykopatisk adfærd. Disse personer er terapeutisk påvirkelige, således kan samtaler have en positiv påvirkning. Se artikel 3.

 

Artiklerne

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner artiklernes oplysninger med dine egne erfaringer.