4.A Psykopaten og samtaleterapi

PSYKOPATI, parterapi, angst Psyke.dk

 

Psykopaten og samtaleterapi

Er han psykopat, er udbyttet af samtaleterapi usikkert.

Nr.4.A

 

Du har som offer for psykopaten i lang tid søgt efter en afklaring. Hvis det er lykkes for dig at få ham til at høre på dig, kan det ske, at han for at være venlig og gå ind på at besøge en psykolog. Det kan ske, hvis han har forstået, at det er sidste udkald inden du rejser.

 

Psykologsamtaler kommer da på tale. Prognosen for disse samtaler er ikke god, hvis han er psykopat. Hvis han kun har psykopatiske træk, er fremtidsudsigterne rimelige gode.

 

Læs nr. 3.0 om årsager til psykopati

 

Redigeret. den 1. august

2017. af psykolog

Henrik c. p. Krarup

 

Hvis han er psykopat, vil han næsten pr. automatik føle en mistænkeliggørelse af ham, og hvad han har gjort, langt mere end en almindelig mand. Tilmeldingen og samtalerne stiller i udsigt, at der er noget alvorligt at kritisere, og det kan psykopaten ikke tolerere. Han kan dog tænke, at det måske er en fordel for ham, fordi det kan være medvirkende til, at han igen får den kontrol han ønsker over hende.

Samtalerne vil stille ham positivt overfor partneren og familien. Problemet er, at samtalerne i bund og grund ikke vil have nogen form for varig indflydelse på hans tanker og handlinger, da han ikke ønsker at lave noget om. Resultatet er typisk, at han kommer 1-2 gange og dropper ud.

 

Psykopaten kan normalt ikke nås via terapi.

Andre psykologer fremfører, at der er en terapeutisk udvej igennem samtale med både psykopaten og hans nærmeste. Undertegnede mener, at indsamling af data og viden og en forbedring af terapiformer netop er umuliggjort, fordi en psykopatisk person ikke er i stand til, eller vil erkende sin sine fejl. Han vil ikke indgå i nogen win win aftale, som det ønskes af ham. win win aftaler er kompromisser, og det ville medføre, at psykopaten måtte give andre delvis ret, og det gør han ikke.

 

Typisk samtaleforløb.

I samtalesituationen er det ofte sådan, at han fører ordet eller søger at fastholde ordet. Han kan beklage sig over de andres manglende forståelse. Han kan i samtalen være yderst empatisk, selv i spændte situationer. Han søger at være venlig og imødekommende, når han er ude blandt venner, men hjemme bliver han den krævende og styrende.

 

Farlig mand.

Havde det været en retssag, vil hans troværdighed samt dygtige advokat let kunne bringe ham sejren. Han målrettethed og veltalenhed giver stor troværdighed, så han bryder aller gense normer og kan fremfører store kæder af løgne uden nogen form for blusel, og uden nogen form for skam.

 

Udfra psykopatens adfærd, må psykopaten formodes at tænke således:

"Det er de andres handlinger, som er årsagen til min adfærd, som åbenbart ikke accepteres. Det er således fejl hos de andre og på ingen måde hos mig selv. Da jeg har overvejet mine handlinger, ser jeg ingen som helst grund til, at jeg skulle ændre mig for at tækkes andre, som ovenikøbet har fået en gal opfattelse af situationen og skadet mig og mit rygte.

 

Jeg er fuldt ud tilfreds med mine handlinger. Jeg har ingen grund til at lade mig se ting på en ny måde, da jeg har ret i min anskuelse. Jeg kan dog spille med på, at gå et par timer hos en psykolog, for at vise min gode vilje, så andre kan se, at jeg er samarbejdsvillig". Jeg kan også fælde en tåre, eller indrømme fejl og på mine knæ bede om tilgivelse. Dette skuelspil plejer at virke, selvom det er lidt pinligt, men i tilgift får jeg min vilje på længere sigt.

 

Det er vigtigt at huske, at hvis han har en psykopat-lignende-adfærd, er der stor mulighed for en reel forsoning. Han kan bringes til at indse, at noget kan korrigeres, og parterapi og individuelle samtaler kan være meget nyttige her.

Igennem psykopatens optik,

vil det netop være at underkende ham og hans i egen øjne fantastiske måde at handle og leve på. Denne underkendelse vil mærkes som en dyb personlig kritik.

Han har den specielle selvforsåelse, at han er pragtfuld, dygtig og kærlig. Taber han det falske billede af sig selv, som han har opbygget igennem sit liv, vil han blive personligt berørt. Det kan skade hans skrøbelige og lave identitetsopfattelse og selvværd. Det vil især overfor arbejdskolleger, og bekendte være fatalt for ham.

 

Forvreden selvforståelse.

Hans psykopatiske forvredne selvforståelse og adfærd er ekstrem vanskelig at få stabilt indpasset i hjemmet. Han søger igennem overtalelsestaler og senere ofte med vold og kontollerende blikke at omdanne hjemmet efter sit ønske. Han vil ikke høre på andre, end sig selv. Empati og kærlighed er reelt ikke tilstede.

 

Hjemmets betydning

Hjemmet er således det eneste forum, hvor psykopaten kan udfolde sin psykopatiske handlinger, uden at vise omverdenen sit sande jeg. Han kan her opføre sig som han lyster. Der er meget lidt omsorg og kærlighed i hjemmet under hans dominans, så eventuelle børn får ikke en opdragelse, hvor de frit kan tale om følelser, eller kan føle ,at de har en far som elsker dem. Følelser er tabu, da følelser ikke harmonerer med gennemførelsen af hans magtposition.

Er der børn

vil de vokse op i en verden, hvor følelser bliver ringeagtet fra psykopatens side. Børnene udsættes derfor for et alvorligt omsorgstab. Det går også ud over konen, kæresten og disses tætte venner. Hvis hans kontrol mislykkes, lader han sin frustration gå ud over familien, eventuel med vold. Psykopatens bekendte oplever ham som meget positiv, empatisk og med en stor tjenstvillighed. Dette er magtpåliggende for ham at de har den opfattelse, og han vil kæmpe for at bibeholde den.

 

Kender ikke følelser

Da han virkelig ikke kan forstå følelser, empati og kærlighed, så tvinges han til at handle anderledes, han benytter indflydelse og magt som kompensation, og får han ikke sin vilje, kan han være iskold og beregnende og kynisk. Det går langt bedre i vennekredse, da de ikke kan gennemskue ham, men tror, at han er en verdensmand, en god mand overfor sine kone og vidunderlig far til sine børn. Han frygter følelser, da han ikke forstår dem. Det er grunden til at han i næsten alle sociale relationer skyr ansvar.

     

Psykopater er ofte højt begavet,

Psykopaten er normalt meget charmerende og indtagende. Han vil normalt udnytte hele sit potentiale til det yderste for at nå sine mål. Det gør ham stærk, da han ikke bruger ressourcer på at bibeholde følelser overfor andre mennesker.

Han har ingen bekymring omkring eventuelle skader, han forvolder. Hans målrettethed og stædighed gør, at han også kan være stærk indenfor sit erhverv, hvor han mange gange kan komme langt, eks. leder af butiksafdelinger mv., særligt på lederplan, da denne stilling ofte kan kræve ubehagelige beslutninger. Det passer ham godt, da han er i sand til at tage svære beslutninger, dvs. fyringer mv. uden at det går ham på.

 

Undervurdering

Det ses ofte, at hans styrke bliver skæbnesvangert undervurderet af kvinden.

Han mangler i stor grad den sociale og følelsesmæssige side, som hos andre mennesker virker almindeligt regulerende i sociale sammenhænge, hvor man følger mange uskrevne regler.

 

De mennesker han har overfladisk kontakt med, behandler psykopaten som almindeligt mennesker. Psykopaten overholder kun de skrevne og uskrevne regler/normer, hvis det kan svare sig for ham.

Han bryder disse sociale uskrevne love, hvis det er nødvendigt for ham. Dvs. de fleste mennesker behandler hinanden venligt og har en naturlig tolerance. Men en psykopat vil udnytte denne "almindelige tolerance" uden blusel, da han føler, at det er hans ret.

 

Hvis du vil gennemføre noget overfor en psykopat, må du desværre handle på samme måde som en psykopat handler, og ikke behandle psykopaten som andre mennesker. Det kan være ekstremt vanskeligt, på grund af din opdragelse og dine sociale relationer.

Dvs. når du handler, må du handle uden skam og uden at du føler skyld. Den måde er naturligvis stik mod din natur og derfor vanskeligt. Kniber det, så søg støtte hos en kognitiv psykolog, så du kan gennemføre dine handlinger, selvom psykopaten truer dig.

 

Den anden og yderst effektive løsning er at rejse væk eller lægge afstand til ham, men det kan være angstbetonet og vanskeligt at gennemføre

 

 

 

HOME/ARTIKLER