8.0 psykopatens Symptomer

PSYKE.DK

 

Psykopatens adfærdsformer

De vigtigste symptomer

Nr. 8.0

Henrik Krarup.revideret

den 12 februar 2018

copyright.

 

Psykopater har en yderliggående adfærd. Psykopati er mennesker, som har personlighedsændringer ofte indenfor det sociale område. Deres adfærd kan være vidt forskellige.

For at der er tale om psykopat, skal adfærdsformerne skal være stabile og langvarig, samt af en vis dybden. Listen nedenfor viser de hyppigste generelle symptomer på psykopati.

 

At anklage eller blot at antyde, at en person er psykopat, er tabu i almindelig. Anklages psykopaten vil denne blot ikke få raserianfald, eller straffe familien på anden måde, så det går fra slemt til værre.

Diagnosen psykopati, (personligedsændringer) stilles sjældent, da de forskellige yderliggående adfærdsformer er vanskelige at vurdere, da de ligner almindelig affærd blot er de ekstremt yderliggående og meget hyppige. Man kan igennem scanning finde at der kan være et tab af social-memory i forlappen, som kunne tyde på psykopatisk lidelse. ifølge Norske og Amerikanske undersøgelser. se artikel 3

I praksis kan de yderliggående adfærdsformerne tjene til advarsel. Psykopatens adfærd tager på ingen måde hensyn til dem, som psykopaten omgiver sig med.

Psykopatens indflydelse er stærkt ødelæggende og traumatiserende. Kender du en psykopat, rådes du til at afskære forbindelsen og forsvinde, hvis det er muligt, eller begrænse forbindelsen.

 

Børn forhold til en psykopatisk far.

Mange børn synes det er synd for deres far, som har psykopatiske træk, men børnene er desværre alt for solidariske overfor ham. Det skader dem meget at være sammen en psykopat. Det er skadeligt at opretholde en tæt forbindelse mellem børn og den psykopatisk far.

De er ofte som børn lidt naive og er har behov for en far. De tror meget på hvad han siger, og tror f.eks. på at han elsker dem. De vil gerne tro det, og han virker overbevisende, men psykopater kan kun vise kærlighed på skrømt. Virkeligheden er at han ikke kan elske nogen udover sig selv.

Men dybt inde er børnene bange for ham, ligesom deres mor er bange, og ikke uden grund, da han kan ødelægge eller skade dem for resten af livet. Han bagtaler ofte sin tidligere partner (hustru) i kampen for børnene, så de kan vende sig fra deres mor.

 

Det tilrådes derfor, at barnet eller børnene har en så lille kontakt med psykopaten som muligt.

 

Børnene eller moderen kan/tør ikke komme i kontakt med ham for at få talt ud, da han opfatter det som kritik, og går til modangreb. Faderens går kun efter at få kontrol med moderen igennem børnene, han er normalt ligeglad med børnene, som blot er et middel.

Det tilrådes ikke at anklage psykopater for at være psykopater, det tirrer kun ham. Kommunen og andre offentlige myndigheder ved ikke hvad der har foregået i familien, og ser ham kun som en veltalende og dygtig mand, ikke som en psykopat.

Psykopat- formodningen kan tjene til at psykopaten bliver stoppet, ved den øgede opmarksomhed, så psykopaten ikke løber om hjørner med dem. Det bedste er at søge at have så lidt kontakt med psykopaten som muligt.

 

Vurdering af adærd

Symptomerne for psykopati, og personer med en psykopati-lignende adfærd :

 

Hvis 5-7 af punkterne opfyldes og der indenfor disse punkter er tale om dybe og kontinuerlige handlinger over længere tid, tyder noget på, at han eller hun kan betragtes som psykopat.

 

At handle som en psykopat

Man er ikke psykopat hvis vi af og til udviser de samme former for adfærd, som en psykopat udviser.

 

Der er ikke grader af psykopati. Enten er man psykopat eller ikke. Læs nærmere forklaring på artikel 3.0 tryk evt, her

 

1. Empati. Han har vanskeligheder med at lytte til andre, og især at sætte sig ind i andres tankebane. Han har derfor svært ved at føle empati for andre mennesker.

 

2. Despekt ved sygdom. Hvis partneren er syg, opfatter psykopaten det som et klart svaghedstegn, og vil se ned på den syge, med foragt. Dette plejer at chokere den syge, at der ikke er den medfølelse og hjælp at hente, som forventet.

Det er en indirekte antydning af, at han ikke har kærlighed til hende, eller hun ikke havde kærlighed og empati for ham, hvis det handler om en kvindelig psykopat. Han har derfor svært ved at hjælpe den syge, netop som den syge har behov for omsorg.

 

2.1. Psykopaten ringeagter offeret ved at straffe. ved at beskylde offeret for næsten altting, ofte for ting som han selv har udført.Det fremføres, at det er offerets egen skyld. Hvad får psykopaten ud af det. Psykopaten får kontrol over offeret, og dette styrker hans eget lave selvværd.

 

Straffen styrker samtidig psykopaten, fordi han kan mærke sin magt og fordi han kan tillade sig at vise sin manglende respekt overfor offeret. Han føler ved den lejlighed ikke nogen form for skam, som andre mennesker ellers føler i samme situation.

 

3. Spiller empatisk

Han kan dog i mange tilfælde spille meget omsorgsfuld overfor partnerens svaghed, sygdom mv. Men han benytter også dette veldrejede empati-spil overfor myndigheder og bekendtskabskredsen. Det virker normalt godt og han gør det så længe han får opfyldt sine egne mål ved handlingen. Det skinner ofte igennem, at det er et spil, fordi empatien bliver udført for godt og for omhyggeligt.

 

4.  Svindel. Han viger ikke tilbage for at begå økomomiske kriminalitet. Han presser både psykisk og fysisk omgivelserne, og han kan således svindle familiemedlemmer mm., hvis det gives lejlighed. Ting som man sædvanligvis ikke gør indenfor familierelationer. Det gør han, fordi han ikke har evnen til at føle skam. Han er ligeglad med andres følelser og moralske opstød.

 

5. Lyver. Han er ikke til at stole på. Han kan opbygge et netværk af løgne. Han lyver for at opnå øjeblikkelige fordele, eller at opnå noget på sigt. Han regner det hele ud, og manipulerer. Men han lyver ofte fordi han bliver fanget i egne løgne. Han gør dt for at klare en øjeblikkelig prækær situation. Det sker ofte når hans omdømme er truet.

 

6.  Kontakt. Som den verdensmand han er udadtil, har han let ved at skabe overfladiske kontakter. Han har dog svært ved at opretholde langvarige forhold til andre, da han enten binder dem og udnytter dem på forskellig måde, eller bliver uvenner med dem, hvis han ikke kan få sin vilje igennem. Bekendtskabskredsen dyrker han som en personlig hird.

 

Har han et forhold til en kvinde, vil denne, efter at være forladt af ham, normalt have bibeholdt en binding til ham. Psykopaten vil normalt kunne reetablere kontakten med hende, så han kan bruge hende igen i situationer, hvor hans nuværende kæreste har smidt ham ud.

 

7.  Koldt blik. Når psykopaten af forskellige årsager kommer op i det røde felt, vil han gestikulere kraftigt og under denne seance have et intenst skarpt, skulende koldt blik.

 

8. Målrettethed. Han går efter sine mål med fuld og imponerende energi, og benytter alle muligheder. Dette kan imponere andre. Det virker effektivt og stærkt. Mange både mænd og kvinder falder for hans engagement og aktivitet.

 

9.  Kritik. Han kan ikke tåle kritik - Han kan ikke tåle at møde modstand. Han kan være det blideste og venligste det ene øjeblik, for i det næste at vende på en tallerken og fare op over en bagatel, råbe hysterisk, true eller gå til fysisk vold. Disse handlinger kendetegner en psykopat, at han til stadighed igennem mange år har denne egenskab.

 

10.  Styrer vha. skyldfølelse. Han er mester til at læse sin modparts svagheder. Det gælder både i den aggressive fase, at finde de svageste punkter hos modparten således, at han følelsesmæssigt kan presse modparten. Han er således mester i at give andre skylden, for fejlslagne handlinger, han har begået.

 

Modsat er han også i stand til at finde de svageste punkter, når han vil indynde sig og indfiltrere. Han kan, som ingen anden sige de rette ting, på en god måde og på det rette tidspunkt, så modparten bliver så godt som totalt afhængig af ham følelsesmæssigt.

 

11. Charmerende. Han kan være vildt charmerende og ikke vide al det gode han vil gøre. Skuespillet er ovre, når han har nået sit mål, ofte i købet af få timer. Han går da tilbage til sit gamle styrende jeg. Hvis han ikke får sin vilje, bliver han krævende og ondskabsfuld, som escaleres indtil han får den kontrol, som han vil have. Han kan godt lide, at vise sin magt i sådanne situationer.

 

Han kan godt handle lidt uoverlagt i mindre ting. Han kan således handle meget hovedkulds og er hurtigt oppe i det røde felt. Det svækker ham meget, men han spiller normalt videre, og benægter det, som han lige har udtalt eller lige skrevet. Han vil inderest inde have magten tilbage.

 

Lige så god han er til at være hensynsfuld og sød, ligeså eminent er han, når han er ond.

Han ynder at true med sager, som reelt ikke er faretruende, men med hans høje troværdighed fremstår det for modtageren som en reel trussel. Han er god til at love evig kærlighed, omsorg mm., og partneren tror ham.

 

12 a.  Iskold og beregnende. Han kan metodisk nedbryde modpartens selvfølelse på en følelseskold og sadistisk måde. Hans handlinger er sjældent blot et uheld. Han manipulerer med det klare forsæt at skaffe sig kontrol. "isoler og kontroller". Hans isolering af personer f.eks. partneren, giver ham kontrol, da isolationen nedbryder partnerens selvtillid og selvværd, så overblikket tabes.

 

13.  Skyder altid skylden på andre. Han mener altid, at hvis noget går galt, er det de andres skyld. Han bortforklarer eller benægter alt. Han mener, at han er uskyldig, hvis han er indblandet, påstår han, at han er offer for andres intriger, og han føler sig rasende forurettet. Det kan udvikle sig til, at han handler med at true og være voldelig.

 

14. Terapi. Psykopaten er vanskelig at nå terapeutisk, da han ikke kan vedkende sig nogle fejl, som han skal korrigere. læs her om psykopaten og samtaleterapi

 

15. Egocentrisk. Han er ikke blot meget selvoptaget, men ekstrem egoistisk, men er god til at skjule det. Beviset får man ved at observere hans adfærd.

16. Uansvarlig. Han er uansvarlig og betaler f.eks. sjældent gæld. Han kan ignorerer sociale normer og regler, så længe det ikke skader hans omdømme. Han søger bevidst at undgå ansvar, og skyder ansvaret over på andre, eller på hele systemet. Har han børn, er han fantastisk til at agere far, uden at det stikker dybt.

 

Vurderingen.

Hvis du har fundet mange punkter som stemmer overens med disse erfaringer, er der chance for, at han er psykopat. Hans hyppige adfærd-overtrædelser, dybden af disse bestemmer om han er psykopat.

 

 

Psykopat eller blot psykopat-lignende adfærd.

Symptomerne skal være så hyppige og hverdagagtige og foregå over længere tid. Der er psykopater, som har denne adfærd. Der er ofte kortere afbrydelser i adfærden f.eks. når psykopaten er i krise, ofte fordi hans magtstruktur svækkes, eller økonomiske forhold tynger.

.

Det typiske er, at offret er drevet helt derud, hvor hun truer med at gå eller afbryde forholdet. Der er dog også en pause, når psykopaten ønsker at udvidde sit magtområde, så psykopaten føler sig mere sikker på. at kontrollen er reel.

Ikke psykopat og psykopater (gentagelse)

Hvis den yderliggående adfærd fremkommer sjældent, en gang om måneden, eller sjældnere, taler vi om en som udfører psykopat-lignende-handlinger, og pågældende er ikke psykopat,

Alle andre hele som hele tiden handler psykopatisker er psykopater. De kan have vidt forskellige måder at handle på, men der er ikke noget som hedder, at de er lidt psykoatiske, det er enten eller.

 

Kan en psykopat kureres, det handler artikel 3 om. Klik her.

 

       

Læs artikler om

"hvorfor" psykopaten bliver psykopat.

og om Casen Joans brev til Niels, da hun opdager at vennen er psykopat