PSYKE.DKPsykopati

Offret nærmest kalder på en psykopat.

Psykopaten skanner offerets måde at være på, men er god til at udnytte de latente behov som offeret viser.


Nr. 9.1

Nr. 9,2 omhandler almindelig konfliktskyhed.

Af psykolog Henrik c. p. Krarup.

Red. Mandag den 19.2.2018


Hvorfor tænder offeret på en psykopat?

Den som tænder på en psykopat, har et latet behov for det som de tror, psykopaten kan hjælpe dem med. Der kan være mange relationer som gør, at hun tiltrækkes, men hun har ofte levet en tilbagetrukket tilværelse, hvor hun søger tryghed og følelsesmæssig stabilitet. Hun har i de fleste tilfælde søgt at vinde familie og venner for sig ved at være lidt ofrende og pleasende. Hun er udefra set lidt selvudslettende og er tilbøjelig til primært at ofre/hjælpe andre. 


Dette giver en lidt ydmyg og forsagt holdning, som hun ofte mesterligt skjuler, ved f.eks. at agere strømlinet, frisk og lattermild, som skjuler hendes virkelige behov for kærlighed så hendes behov for tryghed og kærlighed ikke kommer til udtryk.


Overfor konflikter trækker hun sig tilbage, og fremkommer ikke , selv ikke indirekte med sin mening eller sine forskellige behov. Psykopaten kan ofte fornemme dette og handler udfra dette.


Har du forbindelse med en psykopat kan du let blive manipuleret, uden at du ved det. Det gælder særligt, hvis du holder dig i baggrunden. Ved generelt at lade andre få ordet, kan være et symptom på lavt selvværd eller/og lav selvtillid.


Der opstår i det daglige naturligvis konflikter, men har konflikterne forbindelse med en psykopat, vil du være i særlig fare, da psykopaten hurtigt vil mærke dit lave selvværd og  handle derefter.

 

Er det en psykopat

En psykopat kan i begyndelsen være vanskelig at opdage, da han bruger de sædvanlige kontaktmetoder. Psykopaten kan udelukkende røbe sig selv igennem sin adfærd og udtalelser og den negative indflydelse han har på sine nære omgivelser. Professionelt er han nærmest uangribelig.


Psykopaten fremtræder ofte som en hjælpsom og ressourcestærk person, som normalt har en god uddannelse. Han udviser stor dynamik og hjælpsom overfor pigen med lavt selvværd.

Hun mærker hans anerkendelse sammen med en følelse af omsorg og tryghed, som hun har ønsket i årevis. Hun falder for psykopaten, som giver hende en ganske særlig omsorg, som hun længe har ventet på.


Ofte er årsagerne til lavt selvværd og manglende selvtillid, utryghed og angst, samt angst for ikke at få kærlighed og opmærksomhed. Angsten for handlinger som kan ændre andres indtryk af hende bevirker, at hun føler sig meget utryk og forandringer, som fører til andres mishag, eller handlinger som fører til fiasko, har stor betydning.


Psykopater:

Du har normalt ekstremt vanskeligt ved at håndtere kriser eller konflikter som opstår mellem dig og psykopaten, fordi han ikke vil deltage i løsningen.  Han vil skyde skylden over på dig, og tage ikke sin del af arbejdet med at finde løsninger. Han er derfor ikke indstillet på en win win løsning, hvis det lykkes dig at få ham til at deltage.


Win Win.

Når problemerne indtræffer, opstår der dyb forvirring, måske chok. Først efter at tingene er faldet lidt til ro, og der er tid til at analysere, hvad der gik galt, kan der findes en holdbar udvej. Det foregår igennem forhandling. Artiklen opfordrer til, at se på win win, løsningen, og ikke lader sig provokere af udtalelser, som kan være irettesættende, anklagende.

Parterne må ikke begynde at forsvare sig eller anklage hinanden, men i først omgang se positivt på modpartens forslag, og tage negative sider senere hen. Angst for at tabe terræn, eller af afgive magt skaber konfliktskyhed, og vil spærre af for en win win løsning, hvor begge parter er vindere.