11C Pleasing. Behagesyge

Psyke.dk

 

Pleasingens narkomani

Nr.11c

Please fører til afhængighed af den du pleaser. Pleasing dannes langsomt over tid evt på grund af nerøsitet for ikke at være god nok. Du gør det for at få opmærksomheds og kærlighedsbehov dækket, men det får du ikke ad denne vej, det hele bliver blot værre. Det er et større arbejde at vænnes fra fra at please.

Pleasing er kraftig forkælelse og kraftige tjenester, som står i skarp misforhold til situationen. 

 

Pleasing betyder, at du søger at behage i al for stor grad.

 

A.Enten fordi du har manglet omsorg,

 

B. eller søger at bibeholde forkælelse og kærlighedsniveauet fra de første år.

C. tredie årsag kan være, at du søger omsorg og accept, hvis du har haft et traume, eller er nervøs for vredesudbrud, skændrier, og blot vil have fred. Da pleasingens handlinger skader dig, vil jeg opfordre til at læse mere om pleasing her eller andre steder.

 

Der er titusindvis af pleasere, hvilket dog ikke ændre de skadelige virkninger på dem og dig. Du får ofte kontant afregning når du pleaser, hvilket de fleste føler er positivt. De vil måske sætte mere pris på dig eller måske elske dig mere.

 

Begge skades.

Giver du for meget omsorg, tjenester mv, medfører det over tid, at du får varigt, men modtageren skades også, fordi han/hun forkæles, og ikke får udviklet en naturlig erfaringer i f.eks. sociale sammenhænge eller alle de almindelige gøremål. Han skal bede om hjælp til næsten alting og har et meget svært at påtage sig ansvar, og træffe beslutninger.

 

Redigeret d. 10.ju

Af psykolog Henrik c. p. Krarup

copyright

 

Behage- syge: pleasing.

Pleasing ødelægger din personlighed fra at være opsøgende, spørgende, kvik i replikken, selvstændig til mange opgaver. Dit selvværd var højere før pleasingen satte ind. Selværd er det tillidsgrundlag til opdragerne eller verden, som gør, at du tør prøve livets udfordringer, selvom du er lidt nervøs

.

Giver du pleasing til andre, ønsker du, at få tryghed for, at den anden ikke gør dig skade, men er dig venlig stemt, ja du ønsker at modtageren elsker dig. I parantes kan du aldrig regne med at nogen elsker dig. Modtageren bliver lidt afhængig af din service (pleasing), og ønsker at den forsætter. Din usædvanlige omsorg (pleasing) omkring modtageren, tages efter nogen tid som en selvfølge.

 

Pleaseren.

Hvis du erfarer, at dine pleasingsanstrengelser ikke bærer frugt, vil du sikkert intensivere servicen. Den større pleasing vil også blive vane, og du må forhøje pleasingen endnu mere- skruen uden ende. Du har under pleasingen haft en stor frygt for at han/hun vil forlade dig. Du kan derfor behandle ham som et råddent æg, og tør på ingen måde kræve noget af ham, for han beskylde dig for meget..

 

Modtager du pleasing, giver det dig kun få og midlertidige fordele, da du langsomt hjernevaskes med, at pleaseren er til for din skyld og at du lærer at kræve ind, samt en klippefast på, at alle er til for din skyld.

 

Snigende. Du opdager ikke med det samme pleasingens negative sider, før du er blevet afhængig af den. Afhængigheden kommer snigende og er vanskelig at udrydde, hvis du føler dig følelsesmæssig dyb afhængig af de personer, som du modtager pleasing af. Pleasing kan sammenlignes med metastaser, som spreder sig også til dine omgivelser, da f.eks. et servicniveau tages som standdart, dvs. det man bør gøre, men i mange tilfælde er det for omkostningsfyldt.

 

Det vil føre til, at han enerådigt bestemmer alt det han ønsker. Du betrages efterhånden som en servicemaskine, dvs. et serviceorgan, vil han være svær at komme i kontakt med om partnerproblemr ellr andre vigtige problemer f.eks. det nære forhold til hinanden, da han har tabt respekten for dig - og måske også kærligheden til dig, da disser har forbindelse med hinanden.

 

Ideer og viden kan således ikke kan stå alene uden at de efterfølges af målrettet handling. Vil du kende din egen situation, må du rette henvendelse til de professionelle. som vurderer dig og dine objektivt. Se valg af psykolog. 

 

Pleasing udvikler sig umærkelig.

Behagesygen kan let og umærkeligt udvikle sig til mere end blot særlig omsorg. Den afskiller sig ikke meget fra et misbrugsforhold af negotin, heroin mv. Vi ser, at fornuften kobles totalt ud. Pleasing er desværre socialt accepteret og skiller sig ikke ud. Pleaser en person den anden, er det et privat forhold og omtales det, kommer der hurtigt en undertone af ros !! og så menes der, at "Hun blot forkæler ham."

 

Du får derfor næsten ros fra omgivelserne over dine positive handlinger, og ikke nogen panderynker eller råd om at lade være. Pleasingen ser meget tilforladeligt ud, og kan skjules på mange forskellig måder. Behovet for at please ligger ikke altid ligefor, men symptomerne kommer frem ved samtaleterapi omkring opvæksten.

 

Hvad gør pleasing skadelig?

1. Den hindrer dig (pleasere) i at kunne tænke selvstændig, du superforkæler af følelsesmæssige grunde.

2. Den binder dig til en rolle, hvor du bliver udnyttet, da du tages som en selvfølge, som et servicemodul.

3. Den kan bevirke, at du ikke tager de nødvendige normale forholdsregler omkring økonomi, kærlighed og sociale relationer, da du opfattes som svag, lille og uden ansvar. Omgivelserne vil ikke rådgive dig eller gribe ind, da de er en del af dit pleasingsprogram. Den skaber således nogle næsten uoverstigelige komplikationer i dit liv, som en følge af fortrængte psykiske behov som kærlighed og tryghed. Der er mange mennesker, som slet ikke er klar over, hvad de gør overfor dem selv og overfor deres nære.

 

4. Ikke god nok. Dit selvværd og selvtillid er i fare.

Hvis du er kommet til den slutning, at han ikke giver dig opbakning og tæt kærlighed, er det nærliggende at tro, at du måske ikke er god nok, og at det hele er din egen skyld. Ofte er du ikke i tvivl om, hvad han mener om din ydeevne, da du nok af ham eller andre får beskyldninger at vide.

 

Svaret er enkelt, "jeg er ikke god nok, så må jeg anstrenge mig mere". Igen bliver din forøgede aktivitet (pleasing) efter kort tid hverdag for ham. Igen bliver du skuffet, da han ikke kommer dig mere i møde. Du kan forsætte en tid lang med at please ham mere og mere, men du får stadig mindre ud af det. Du føler dig fanget i en ond cirkel.

 

Du kan have fortrængt disse behov, således, at du ikke er klar over din virkelige situation. Du føler måske, at du ikke har det liv, som du ønsker dig, du bliver en skygge af dig selv, og har ingen reel valgmulighed.

 

Modtageren forventer efterhånden som pleasingen gentages. Modtageren forventer måske mere af dig, og du tror på, at det er ok. hvis du føler dig skyldig. Du har måske med modermælken fået det indtryk, at omgivelserne forventninger er meget høje, og at du bør føje dem. 

 

Du kan klare problemet ved at finde den normale grænse for almindelig venlighed og tjenesteyderlser i hvert enkelt tilfælde. Hvis du ikke kan finde den nødvendige grænse, må du drøfte de specifikke forhold med en psykolog. Men det kan virke meget svært at ændre mange års pleasing.

 

Resume.

Modtageren har det normalt fint med din pleasing og er i begyndelsen meget glad for alt det, du uopfordret gør. Men din søde væremåde vil dog ikke væsentligt ændre modtagerens adfærd overfor dig. Dine tjenesters virkning fortager sig hurtigt, du modtager ikke mere opmærksomhed eller kærlighed. Hvad gør du så?

 

Du vil næsten pr. automatik bruge endnu mere forkælelse, give endnu mere. Det bliver skruen uden ende. Drivkraften er den bagvedliggende angst for, at han bliver gal, og værre endnu, han truer med at gå fra dig. Han kan hurtigt blive vant til at være i den confortzone, som du giver ham, og nærmest kræve samme eller forhøjet service.

 

Pleasings modtageren er ofte en tillukket personlighedstype.

Han vil, som person typisk være indelukket uafklaret og egoistisk. Han har derfor ikke god føling med, hvorfor du gør, som du gør. Han modtager blot service. Han bliver forkælet og stadig mere krævende.  

 

Hvorfor gør du det, og hvad får du ud af det?

Fordi jeg elsker ham, vil du måske sige. For at finde ud af, hvorfor du egentlig gør det, må du undersøge dine motiver. Er du bange for ham, bange for, at han forlader dig?

 

Eller er du nervøs for hvordan hans lune er, når han kommer hjem? Som et forarbejde, kunne du tage nogle samtaler med en psykolog, for at finde ud af, hvad motivet er for dine handlinger.

 

Grundtema, som bør ligge bag alle dine tanker om mennesker og deres handlen. Mennesker gør som hovedregel aldrig noget, uden at der er et formål. Dette kan være latent, men fortjenesten vil vise sig nu eller senere. Hvis du ikke kan finde fordele ved en handling, f.eks. en pleasende handling, må du blot længere tilbage.

 

Tryghed har sin pris.

Ved pleasing forventer du, at fortjenesten kommer øjeblikkeligt, ved at han f.eks. viser sig mere imødekommende, og det kan berolige dig, hvis du er usikker på hans humør.  Hans positive handlinger giver dig et håb om, at han lige nu vil behandle dig mildt. På længere sigt stabiliserer viden dit håb om, at forholdet vil blive bedre fremover.

 

Du må øve dig i

at bedømme din pleasing og prøve at finde ud af, om det du gør er rimeligt i forh. til situationen.

Hvis du ikke direkte kan se om du pleaser og hvorfor, kan du igennem samtaler få drejet din livssituation

.

objektiv.

Du kan arbejde med dig selv med de værktøjer, som du har modtaget under terapien. Du må diskuttere med psykologen hvor grænsen for pleasing og almindelig service er.

 

Hvis du finder ud af, at du er gået langt over grænsen og vil stoppe pleasingen, kan det være svært, fordi du har lang erfaring i brug af pleasing. Du kan, som mange andre have bygget din identitet op på pleasing, og du vil derfor have direkte angst for at stoppe pleasingen. Det er her du mærker, at du er blevet afhængig af at please. 

 

Er du på dette niveau, må du modtage en terapi, som fjerner din pleasing. Du får det bedre efter kort tid, fordi du ikke forstiller dig.

 

Aggressive intellektuelle tanker - din snusfornuft

Nuvel, kan du tænke. Det skader vel ikke at være lidt opofrende og kærlig, Jo det gør det, hvis det sker i en for stor skala. Du må ikke please for at få kærlighed.

 

Købmandshandel.

Du får kærlighed af ham, hvis han elsker dig og giver dig kærlighed igen. Du kan aldrig kræve kærlighed, eller købe dig kærlighed. Kærligheden er en flygtig størrelse, som kræver pleje, alligevel kan den forsvinde som dug for sol.

 

Fastholde.

Søger du at fastholde nogen fysisk som mentalt kontakt f.eks. med intriger eller lyve etc. vil partneren før eller senere fjerne sig fra dig. Du kan således ikke forlange at få kærlighed, det er det kønslige spil mellem to mennesker. Kræver du kærlighed, får du den ikke.

 

 

 

 

 

UNDERSØGELSE

viser, at man får mere ud af at læse på papir i stedet for på skærm. Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler at skrive på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever. Testen er foretaget 2012. Mit råd er derfor, at det er en god ide at trykke artiklerne ud på papir, hvis du ønsker at arbejde med emnet.