25.0 angstproducerende forhold

     PSYKE.DK


Angstproducerende forhold 

Nr. 25.0


Angst nok mest udbredte lidelse er angst. Dertil kommer de mange, som har en udviddet angstfølelse, da de har angst for angst (anfald).  Angst for selve angstanfaldet og ikke angst for den oprindelige angst. Kvinder siges ifølge undersøgelser at have en lidt højere frekvens af angstfølelse og bekymring end mænd.

Årsagerne til denne forskel kan være mange, og det sociale område, kan være årsag til denne angst/bekymring. Disse forskelle vil ikke blive behandlet her. Kvinder er generelt gode til at sætte ord på deres følelser.


Artiklen er stillet til rådighed af

psykolog Henrik C. Krarup. 

Artiklen findes kun på psyke.dk

Redigeret 03.01.2017

 

Mænd går på ingen måde fri for angst. 

De kan have andre måder at tackle angst på. De er gode til at udskyde problemer, hvis de ikke synes at være helt aktuelle. Når de endelig konfronteres med angstens objekt, eller bekymringerne, søger de hurtige løsninger. Som overspringshandling kan de benytte mange handlingstyper. Vi kender nogle af dem, som f.eks. alkohol, at være ikke-mentalt tilstede osv. De køber sig en smule ro og afstand fra problemerne.

Angst for ikke at slå til, dvs præstationsangst, er vanskelig for mændene at klare alene.


Cure.

Har du mistanke om, at dine handlinger skyldes angst, må du se på, i hvor høj grad angsten generer dig i dagligdagen. Det sikreste er, at du fører en dagbog, hvor du kommer ind på hvordan du føler dig.

Du har måske brug for en professionel rådgivning, ikke en vennerådgivning, hvis personer ofte er syltet ind i familien.


Høje forventninger.

Ofte ses det, at der er nogle generelle holdninger, som spærrer vejen for et rimeligt liv. Det er særligt problematisk, hvis du har for høje forventninger, (forkælelse og opdragelse). Det, at du til stadighed kræver meget af omgivelserne, kan være en stor belastning. Det kan give en permanent utilfredshed, hvor du kan se dig selv som en knarvorrent surt menneske.


Præstationsangst

Hvis du ikke kan opfylde nogle tanker og målsætninger, som dine venner eller andre i din omganskreds har nået, eller du mener, at du kunne være en bedre moder/fader/søn, kan du danne  præstationsangst, hvor du producerer angst, fordi du ikke føler dig god nok. Angsten for ikke at kunne præstere det du ønsker, vil bevirke, at du undlager at have målsætninger.

Det kan bringe dig i den anden grøft, hvor du søger det perfekte, for at være sikker på, at du er en god moder/fader/barn. At være perfektionistisk kan i sin værste form føre til ekstrem opførsel og sygdom. Du kan, ved at være perfektionistisk, fremkalde en tilbageholdenhed fra venner og bekendte. Man vil passe lidt på, hvis man taler om det område, hvor du nærmest er en selvbestaltet ekspert.


Isolation

Du har ikke lyst til at tale om det, du beder andre om at ordne aftaler mm. Efterhånden mener du, at de andre er bedre til det, hvilket kan være rigtigt, da du har undladt at træne på området. Spring ud i det, og vær vedholdende i at øve dig, så du kan klare mange forskellige opgaver. Hvis du gradvis søger stadig lidt sværere opgaver, kan du bekæmpe angsten, evt. kan du søge hjælp hos en, som fungerer som tovholder. Angsten vedligeholdes ved at du tænker meget på den, og accepterer angst-forholdene. Du kan bekæmpe angsten ved at ignorere den og gå imod målet, og nå målet.


Du kan officielt skjule dig under travlhed.

Du kan få den ærefulde betegnes "fighter" - eller en, som ikke giver op. Denne tendens kan overdrives, så det nærmer sig en form for besættelse. Du vil af al magt søge at opfylde nogle høje mål og herved stille helt unødvendige krav overfor dig selv. Dine omgivelser har det skidt med denne aktivitet, da perfektionismen er yderliggående og ganske unødvendig i de fleste tilfælde. Omgivelserne vil hellere have en afslappet mor/partner, selvom der er lidt støv i krogene. De sætter pris på, at tingene fungerer nogenlunde, så der bliver lidt tid til dem.

   

Perfektionisme.

Det er ikke altid, at man selv er klar over at man lider af perfektionisme, da persfektionisme i sig selv skjuler den direkte angst.  Perfektionisen søger igennem perfekte handlinger at sikre sig kontrol, og herved undgås angst for ikke at være god nok. "Se jeg er omsorgsfuld og har styr på mine ting, og derfor god nok". Det er en meget stærk drivkraft, og kan være vanskelig at ændre, hvis man ikke går målrettet frem vel at mærke med meget små skridt. Årsagen kan ofte et kærlighedssvigt fra opdragelsentiden.


Ansvar kan give trøst.

Nogle tager ansvaret. En dårlig løsning hvis det er en person, som har tendens til at være perfekt. Det giver imidlertid en lettelse for perfektionisten. Du får et nyt ansvarsområde, som giver dig kontrol samt en form for aflad. Du kan jo altid henvise til det store ansvar du har, hvilket bruger megen af din tid og energi.


Pleje-gen.

De forpligtelser, som du pådrager dig, f.eks under dække af et pleje-gen, kan hurtigt overstige dine ressourcer, selvom det styrker din selvtillid en stund. Er angst-frustrationen stor, kan du finde på at powershoppe eller på anden måde trøste dig selv. Nogle trøster sig med alkohol eller andre stoffer.

Men der er altid fare for, at de virkelige årsager til din situation vil bryde ud, når du mindst regner med det, da udbruddet normalt kommer, når du har det dårligt på en eller anden måde. Jeg taler her om ubehandlede traumer fra fortiden.


Det altafgørende overblik og selvkritik

Du skal sikre dig et godt overblik, thi uden det, kan du ikke vurdere om din situation. Kender du ikke din situation, har du ingen mulighed for at ændre den til det bedre. Situationen bliver derfor stedse værre.

Du er den eneste, som har ansvaret for dig selv og dem som er afhængig af dig.


Hvad jeg skal bruge af værktøj må jeg finde ud af, eller tale med en professionel om. Har du i de frustrede tider ikke fundet ud af, hvad der specifikt piner dig, må du via samtaler få en udredning. Find eksempler på, hvor du bliver bange. Ønsker du en personlig analyse af din situation er, må du træffe en som kan spørge ind til dig på den rigtige måde. Den måde må overordnet undgå at sætte dit selvforsvar i aktivitet.


Psykiske værktøjer anvendt rigtigt, vil gradvis formindske de specifikke problemer, du har fundet frem til. Men du bør selv arbejde med det, og du kan ikke overlade det til andre, selvom de andre kan have en del af skylden for at det er gået, som det er gået.

Andre kan hjælpe dig, hvis du tillader det, og ikke er for stolt eller for beskæmmet.home