13D dialog

     PSYKE.DKDialogens svære kunst

Kunsten at tale og høre med hinanden, er afgørende.


Nr.13d


Dette område er om små og store stridsspørgsmål, som ofte er starten til mange problemer- også i parforhold. Der er mange andre forhold, som selvfølgelig også er aktuelle, men ved at fokusere på et enkelt problem ad gangen, kan parforholdet blive bedre. Det er principielt som en kaffeautomat, den skal renses helt i bund, for at den skal virke i fremover.


Af psykolog Henrik c. p. Krarup

redigeret den 1 januar 2017


Hun har det slemt,

mener han i et stille øjeblik, medens hun fortæller om hvad hun føler. Hun føler alligevel at han ikke hører rigtigt efter, og at han egentlig ikke er interesseret i at høre om det, hun har oplevet, hun har måske ret, men at gøre opmærksom på det, er vanskeligt. Men for meget af samme ting kan virke ødelæggende.


Overreagerer.  

Hun mener, at læse ham, at han søger at tilkæmpe sig en unaturlig interesse for det hun meddeler ham. Han kan gøre det for at være venlig og tækkes hende. Men hendes mistro ødelægger den autentitet, dvs. tæthed, som burde være en selvfølge.


Mistro. 

Denne mistro har det med at brede sig, således at hun søger andre områder. Hun ønsker, at det negative bliver virkelighed. Hun kan således få den tro, at han i virkeligheden slet ikke interesserer sig ikke for hende og hendes verden. Derfor kan hun efterhånden vælge at tænke og handle negativt- og kan derfor overreagere, og hun vil få ret.


Når hun så får en chance for at komme frem med disse bebrejdelser, ved småting, åbner hun for mange frustrationer, som hun over tid har samlet sammen. At der gemmer sig irriterende små og store ting, kan let udgøre en fare for fællesskabet.


Ofte er det begge parter, som øsker det samme, men selv vil fremføre disse ønsker, så hver i sær mener, at det er dem, som har ret. Denne rethaveriskhed er en meget dyrt bekendskab, da det handler om fællesskab, og ikke en konkurrence om at hver i sær skal styrke deres selvværd. Så slå et smut omkring en psykolog, og få styr på tingene.

Noget tyder på, at der er store kommunikationsproblem.


Hurtig træt.

Men hendes overreaktioner medfører, at han allerede, før hun er halvvejs i sin tale om, hvad hun har gjort og sagt, bliver stækket og træt. De kender hinanden godt, så han ved næsten på forhånd, hvad der vil ske, og hvad der bliver talt om.

Han burde i stedet glæde sig til at være sammen med hende, fordi han kan lide det. Det styrker også deres tætte forhold.


Han kan mene, at det er dybt urimeligt, at han får at vide at han "altid" er uopmærksom etc. Han kan virkelig tænde på ordet "altid". da han støder på hans logiske sans. Han kan huske mange eksempler på, hvor han netop har været opmærksom, så det er urimeligt, at han skal påduttes denne irettesættelse. Han føler, at han må forsvare sig overfor dette urimelige postulat.

 . 

Taler for meget. Hun siger gentagne gange, at han meddele, når han ikke kan koncentrere sig om det hun siger, da hun ønsker, at han er tæt på hendes opfattelse af verden. Af angst for ikke at blive accepteret og forstået, vil hun gentage det der ligger hende så meget på sinde. Problemet er bare, at det bliver opfattet som kaskader af ord, som ingen ende vil tage. Hun kan psykisk set være vis på, at hun så taler ham ihjel.


Opfatter hurtigt.

Men dette fungerer selvfølgelig ikke for de fleste mænd, som hurtigt har fattet det centrale i hendes budskab. Han ved, at han har fået resultatet at vide, han har behandlet det og er klar over det hele. Han kan ikke umiddelbart finde nye afgørende vinkler, som kan ændre det resultat han har fået. Historien er hermed slut for ham.


Har han misforstået noget hun har sagt, vil han normalt søge en forklaring. At gentage noget virker sløvene og negativt på ham. Det negative kommer frem, hvis der er mange gentagelser af nogle følelsesmæssige relationer - inden den endelige resultat fremkommer.


Nogle kvinder sætter stor pris på at få anderkendelse for deres intellekt og følelser, og det kan ske igennem en tæt gennemgang af de tanker og handlinger, som hun har gjort. Det er en af de mange, men grundlæggende, forskelle mellem mænd og kvinder.

.

Anderkendelse søges.

Men hvorfor denne føromtalte stigning i informationsstrømmen. Det kunne være en magtmæssig forklaring, f.eks. at hun vil tale og vil at han SKAL høre efter. Det kan tages som en magtdemonstration, eller et forsøg på at finde ud af, hvormeget han elsker hende.


Bagved  kan  også ligge et ønske om større indflydelse i hans liv, sammen med at hun ønsker at føle hans respekt og beundring. Af og til presses han derfor til at høre og svare på hendes tale, selvom hun inderst inderst inde føler, at han nok er ligeglad med det hun siger.


Kvinders sociale evne

Ofte debatterer kvinder sociale interaktioner, rygter, handlinger, som kan danne baggrund for nogle konkrete tiltag. Kvinder er normalt en del mere socialt anlagte end mænd, og de er ofte bedre til at vurdere nuancer i sociale sammenhæng. Denne egenskab passer godt med at hun er god til at læse manden og de stemninger han er i. 

Det er vigtigt for hende, at få disse vigtige sociale relationer fremført, så hun kan kommunikere bedre med manden. Men mangler den anden part disse empatiske egenskaber, skabes der vanskeligheder for den nødvendige dialog.


Mentalt luft. Denne beskrivelse af hendes opfattelse af verden, giver hende en fremragende mulighed for at få luftet sig mentalt. Når hun således har nedbragt denne spænding, er hun mere åben for mandens situation og kan interagere her.

Hvis manden skal af med aggressioner er der mange metoder. En af de meget effektive og let at isenesætte, er en løbetur eller anden fysisk motion. Det sænker stressniveauet betragteligt. Det er også et simpelt råd til personner, som har anlæg til let depression.

 

Ind i sig selv.

Erfaringen viser, at hun langsom vil trække sig ind i sig selv, og blive stadig mere skuffet over ham, hvis hun ikke kan opleve hans interesse og nærhed.

Det er en proces, som foregår meget langsomt ofte over år. Hun kan således føle, at de lever i hver deres verden. Det kan hun ikke i længden leve med. Hun førsøger nogle gange at komme ham imøde, og tale med ham, men efterhånden som hun skuffes, bliver hun mere tavs. Tavshed er et tegn på distance, som stort set skal undgås i parforhold.

 

Hvordan kan denne tavshed brydes?

Det handler om forståelse for egne fejl, og kunne indrømme, at du har fejlet. Det kan være svært for mange mænd, som tager det som en selvfølge, at have ret- eller det sidste ord. De skal lære at kommunikere.


Diplomati.

Du høre meget om at du skal ændre holdning og kommunikere, men det kan for mange være en svær ting, hvis de er introverte. Denne indadvendthed kan ligge til en, og det er noget som du ikke bør rose dig af, da din mulighed for at komme tæt ind på hende er mindre.


Forsvarsposition.

Hvis du ønsker at sige til ham, at du mener, at I er ved at glide væk fra hinanden, må der tages særlig hensyn til ordvalg/ tonen samt at nævne, som sandt er, at ”vi begge kunne være bedre til at kommunikere”. Det er ikke kun den ene, som har skylden. Ved ikke at tillægge den anden skyld, undgår du, at han går i forsvarsposition. Ved forsvarspositionen er der normalt lukket for tosidet kommunikation.


Mudderkastning.

Det kan være en diplomatisk kunst at komme frem til en ordning, som kan få Jer til at vokse samme vej. Undgå dybt sårende bemærkninger, de har et stort følelsesmæssigt indhold, som påvirker negativt- næsten ligemeget hvad du siger af positive ting senere. De positive ting forsvinder hænger mindre godt fast, hvorimod de sårende ord står tilbage i jeres hukommelse.


Tavshed

påvirker ham og dig negativt i jeres forhold. Tavshedhindrer jer i at komme videre. Tavshed i parforhold har den indbygget automatik, at tavshed hurtigt udvikler sig til negative tanker om modparten. Tavsheden skal brydes.

Det er en dårlig ide at ophobe en masse ting, som du mener, at den anden skulle ændre eller tage anderledes. Det bliver ofte til mudderkastning og kaskader af bebrejdelser, som ikke skaber den nødvendige stemning til afklaring og forsoning.


Mikrofortielser. 

Hvis der er områder, som en af parterne nødigt vilind på, må det tilrådes, at det bliver omtalt alligevel, men meddel også dine egne fejl i den forbindelse, da du netop ikke har konsession på sandheden.

Mener du, at der er et forhold, som er uafklaret, skal du ikke bide det i dig. Du glemmer det alligevel ikke. Du må skyde hjertet op i halsen og nævn de forholdet diplomatisk, som du ønsker korrigeret. Husk stadigvæk på, at der skal to til at lave en aftale, og at aftalen skal være en win win aftale. Læs mere om win win aftaler her på hjemmesiden, Her.


En sammenligning. 

(Stammekultur) I stammekulturer ses en parallel til manglend forståelse og udvikling af fjendtlighed. Der er f.eks. de tilfælde hvor f.eks. en flod danner grænse mellem de to stammer. Her ses at ukendskab, uvidenhed eller vanskelig forbindelse kan bevirke, at hver part mangler nyheder og indlevelse i hinandens hverdag og kultur. Sprog barrierer er også en væsentlig årsag til en manglende forståelse.

 

Der opstår tavshed.

Kan du ikke fostå din nabo, kan du ikke tolke hans bevæggrunde, så kan du tillægge naboen slette motiver, og du bliver gradvis mistænksom  i sidste ende. Denne mistænksomhed kan udvikle sig til fjendskab. Det er særligt tilfældet, hvis en af parterne forgriber sig på goder eller ejendomme. løsningen er, at begge parter bestræber sig på at kommunikere og herved skaffe sig en bred orienterion om hvorfor begge parter hanler som de handler.