13B forkael1

Psyke.dk

 

        FORKÆLELSE.1.del

 Nr.13B 

 

Forkælelse er en god følelse i begyndelsen for dem der giver den og for dem som modtager den. Men på meget kort sigt er forkælelse skadeligt, hvis den overdrives. Forkælelse understøtter på ingen måde den forkæledes udvikling, da den personlige udvikling hæmmes.

 

Forfatter: Cand. pæd. psych. Henrik C. P. Krarup.

Red. 1. marts.2017

 

Definition

Forkælelse er et udtryk for at en person modtager hjælp og omsorg i et meget stort omfang, udover det nivau, som er normalt i pågældende situation. Hjælpen og omsorgen må naturligvis ses udfra personens udviklingsgrad og alder

.

At modtage og give forkælelse er meget vanedannende for begge parter.

Men resultatet på den lange bane er negativ og af hæmmende karakter. Den kan derfor medføre at den forkælede bliver stadig mere hjælpeløs og afhængig. Den forkælede kan i mange tilfælde få det indtryk, at de ikke er i stand til at klare de mange almindelige opgaver. Forkælelse rammer dobbelt, da den som forkæler, også kaldet pleaseren, taber selvværd, hvilket den forkælede person også gør, de bliver hæmmede og opgiver at tro på at de kan selv.

 

At få at vide,

at du er forkælet, kan være vanskeligt at anerkende, da du nok mener, at du har det rimeligt, men at du er forkælet er en svær pille at sluge. Forkælelsesprocessen sker langsomt og det er en behagelig følelse, så længe der ikke kræves nogen færdigheder fra dig.

Hvis du betragtes som meget forkælet, kan det let føre til en negativ bane. Om forkælelsen kommer fra andre eller du selv har stillet særlige krav, kan komme ud på ét.

 

Hæmmet på forskellige måder.

Du opdager først hvordan det står til med dig, når du skal klare dig selv- uden forkælelsen.

Som du senere kan se, svarer mange af problemerne til dem som fremkommer ved lavt selvværd og lav selvtillid. læs om pleasing og pleasing lang udgave. Der er også forbindelse mellem pleasing og forkælelse. Pleasing er mellem voksne mennesker. forkælelse kan ske på alle alderstrin fra barn til olding.

1) Du får vanskeligt ved at forholde sig til mange af livets ansvarsområder.

 

2) Forkæleren mener, at det er synd for den som forkæles. Forkæleren (pleaseren) kan have et stort udækket plejegen. Det giver i alle tilfælde en anerkendelse.

 

3) Den forkælede kan modsat også være god til at manipulere pleaseren og give pågældende skyldfølelse, så ydelserne forsætter, eller være ekstra ynkværdig, så den forkælede opnår den pleje som han/hun ønsker.

 

4) Du, som er forkælet, kan nogle gange føle, at du er noget ganske særligt. Det kan være fortalt dig på den direkte eller indirekte måde af omgivelserne.

 

5) Omgivelserne har i mange tilfælde accepteret din forkælelse. Nogle støtter dig måske , fordi de mener, at det er synd for dig. De kan også have dårlig samvittighed af forskellige årsager, f.eks. har de ikke været nok sammen med dig, passet dig  mm.

 

6) Det kan også være, at arbejdspresset har været så stort, at de ikke har haft energi til at passe. Det kan også være tyngende at oplære den forkælede til nødvendige ting, da pleaseren gør det hurtigere selv.

7) Forkæleren kan forkæle med den ene hånd, samtidig med at forkæleren fremtræder som selvopofrende. Det medvirker til, at forkæleren forsætter fremover med at forkæle, da de netop får et bedre image.

8) den forkæledes følelser betyder meget for forkæleren. Forkæleren må så vidt muligt holde følelser og virkelighed adskilt. Følelser mellem mennesker bør ikke bygge på ensidige tjenester.

 

9) Hvis du, som forkælet finder ud af, at du ikke har lært at klare dig i almindelige situationer, men mangler selvstændighed og stadig er afhængig af hjælp, så ER du hæmmet. Du oparbejder en angst for at handle, og hindres hermed i at udvikle dig tilfredsstillende. Det nemmest for dig er, at du lader forkælelsen forsætte, uden at tage nogen beslutning. Men det flytter intet.

 

10) Du vil ofte søger bevidst eller ubevidst at fastholde omgivelsernes syn på dig som en person, som har brug for hjælp og omsorg. Du undgår herved at opleve dig selv som hæmmet, men prisen er, at du er blevet meget afhængig af dine nære omgivelser og den omsorg og forkælelse forkæleren(erne) giver dig. Denne afhængighed kan på sin vis sammenlignes med narkomanens afhængighed af heroin.

 

Gode pædagogiske tiltag fra offentlig side om optræning, skolebesøg, dannelsesrejser mv. som kan give dig selvstændighed og højere selvværd, kan du føle dig tvunget til at afvise, fordi du inderst inde føler dig usikker og bange for det nye. Du føler sig mest sikker på det som du har.

Følgevirkninger af forkælelse kan føre til:

- At du kan blive meget uselvstændig og bange for at komme udenfor dit private område, hvor du føler dig sikker på ikke at møde overraskelser.

At din angst kan forstærkes, så den også udbreder sig til en social angst. læs om socialangst HER

At du bliver stadig mere usikker og måske føler, at du bliver lidt naiv, fordi du ikke er på omdrejningshøjde med dem, du sammenligner dig med. Det kan føre til, at du i en forsamling fører dig frem, blot for at være aktiv. Det hele kan let blive uigennemtænkt og presset. Det kan være en ubevidst eller bevidst viden. Men det er ubehageligt, og der er derfor en mulighed for at du lader tingene glide.

 

At du ikke lyst til at gå ud, da du er usikker. Men du forsøger alligevel at hænge med.

At du knytter dig til mennesker, som du kender helt igennem og som ikke kræver noget af dig. Du lukker sig inde i dine egne cirkler, hvor du nogenlunde kan sætte dagsordnen, eller i hvert fald føler dig sikker.

 

At du kan føle, at du ikke kan de samme ting som andre. Du kan sige, at du ikke er interesseret i dette og hint, men sandheden er snarere, at du ikke tør binde an med at lære det.

Det er dit selvværd og egen selvtillid som hæmmer dig i din evne til indlæring.

 

- At du ønsker, at du er bedre til at tage beslutninger som lidt vanskelige.

- At du ikke skal undersøge alle muligheder og alle priser inden du nølende tager en beslutning. det handler om at påtage sig ansvaret for dit liv.

 

At du dækker over dig selv ved at synes at det er forfærdeligt synd for dig, så du kan undgå den smerte det er at stå udenfor. Du er afhængig af at andres omsorg, da de netop mener at det er synd for dig.

At der nok er ingen, som vil have mig. Jeg kan ikke noget, og jeg er meget usikker på, hvad jeg skal sige til hende/ham, som jeg inderst inde synes er dejlige og spændende.

At jeg alt i alt er gennemført utilfreds med mig selv, og ønsker have mod til at gøre hvad jeg har lyst til

 

Hvad vil alternativet være?

Det afgørende for at undgå dette negative resultat vil først at erkende, at den tilstand, som du befinder dig i er negativ, og at du må igennem en række samtaler kan se din situation og få inspiration til at handle.

 

Men det er også nødvendigt at fortælle dine omgivelser, at du siger fra med hensyn til at blive forkælet, og at du siger fra i andre relationer. Du må lade omgivelserne vide, at du er klar over at den gensidige afhængighed har stået på i lang tid, og at du nu ønsker at forsøge at være dig selv.