13A Hvile i sig selv

Psyke.dk

 

Om at hvile i sig selv

13.A

At hvile i sig selv er udtryk for, at du har nogenlunde styr på dig selv og dine omgivelser.

 

Det giver et indtryk af afbalanceret selvkontrol, hvor der er en åbning til dialog med omgivelserne og en selv. Det er gavnligt at hvile i sig selv, da det er et effektivt middel mod stress. At vær i stand til at hvile i sig selv berører også ens selvtillid. Det forudsættes evnen til at lave win win aftaler, som hviler på kompromisser.

Denne balancegang kan være vanskelig både at skabe og særligt svær at opretholde, da omgivelsernes mening for en stor del styrer dit liv.

Med en passende viden og energi, kan du komme overskue de områder, hvor en balance kræves.

En overdreven følelsesmæssig eller intellektuel fokusering kan mudre hele processen til. Det er bedre at være lidt for fornuftig end lidt for følelsesfuld, da afgørelser bygget på følelser har det med at ænder sig katastrofalt hurtigere end fornuftige afgørelser.

 

For høje forventninger skaber misstemning samt at du aldrig bliver tilfreds med dig selv og tilfreds med dine opgivelser. Man får ikke lyst til at kende dig

 

Psykolog Henrik c. p. Krarup

Revideret 10. maj 2017

 

Det er dejligt at have en partner, som du ønsker at dele sine oplevelser og hverdag med. Denne ideelle tingr ikke uden omkostninger, nogle mener, at det kan være for dyrt, andre kan ikke leve uden, men i alle tilfælde kræver det vedligeholdelse af parforholdet, hvis du vil have udbytte. Denne vedligeholdelse er af en ganske særlig type, da det drejer sig om, at respektere at det anden er et selvstændigt væsen.

 

Hvis den anden ikke har selvværd nok til at kunne holde sig selv ud, eller være noget for dig, kan, du tabe interessen pga. mangel på respekt og nedslid og manglende omsorg. Der kan være nogle ekstraordinære psykiske forhold hos dig, som gør, at ud måske føler stor ensomhed og har et stort ønske om at blive anerkendt som god partner. I så fald vil du blive hos partneren, selvom denne ikke kan være "alene". Der er dog stadig mulighed at partneren kan elske dig fremover.

 

Alternativet er desværre, at du kan blive smittet af partnerens hjælpeløshed. Selvom du tager dig af partneren, er det ikke sikkert, at pågældende har kapasitet til dig. Dette kan være medvirkende til at du søger væk.

 

Du udvikler da typisk en resignation overfor den anden, som let fører til en introvert indstilling, så du på den lange bane blive lidt mere egocentreret, så din tidligere livsglæde vil sygne hen.

 

Har du været centreret om dig selv, kan det ske, at du pludselig kaster dig ud i stor aktivitet med nogle spændende projekter, som fungerer godt, da du føler, at det giver dig anerkendelse, du har brug for. Du får lidt afstand fra partneren, så forholdet kan blive acceptabelt.

 

Du vil senere opleve, at luften går ud af aktiviteten. Der kan være mange årsager til nedgangen. Nogle årsager har ydre, måske økonomiske årsager, andre kan være selve projektets opbygning og styring. Af andre årsager kan være, at du på grund af din manglende hvilen i dig selv, fremtræder som en lidt for aktiv personlighed, som går efter lette løsninger. Det kræver styrke og stor tålmodighed samt en rolig velovervejet adfærd, hvor du viser, at du erkender din egen styrkepunkter og mindre heldige svaghedspunkter. På den lange bane skal projekter vedligeholdes og eventuelt udvikles.

 

Balance.

Din indre styrke kommer ikke af, hvad du kan overkomme, eller hvor sej du er, men af, at du kan lære at balancere mellem dine egne svaghed og styrke. Hvordan kan du finde balancen? Grundlæggende skal du lære hvor og hvor stærke dine svagheder og din styrke er. Det kan du gøre ved at søge egne erfaringer, og vurdere hver enkelt handling, så du lærer dig selv at kende. aDin styrke er, om du kan finde en klar fornemmelse af dine forskellige svagheder lige som du skal kende dine stærke sider. Du har da mulighed for at styre den balance, som er nødvendig for at du kan hvile i dig selv.

 

Balanceakten kræver agtpågivenhed, hvis du foretager en vigtig handling bør du 1) vurderes alternativer 2) måske justere handlingen. Dvs. hvor meget betyder denne handling for mig: Kan jeg tillade mig at gøre det, og hvad vil effekten være.

 

At hvile i sig selv giver ro og overblik. Roen skal ikke tilkæmpes, men den opstår naturligt af den ro som balancen giver dig. Du må grundlæggende have overskud, så du ikke er til fals for hurtige ideer og ad hoc løsninger.

 

Denne ro, betyder at du netop ikke at trækker dig tilbage fra mange sociale relationer. Kunsten ligger i , at du har en passende, dvs. afbalanceret relation til det sociale, men alligevel i lange stunder er uafhængig af det sociale spil. Det er netop balancen mellem det sociale liv og dine egen oversigt og styring.

Forskellen fra før er, at du ikke bliver dybt afhængig af, hvad andre siger, føler, eller du føler at andre tænker.

 

Hvis du ignorerer det sociale element, og trækker dig tilbage, og tror, at du hviler i dig selv, vil det ødelægge dig på sigt, og tilsidst bliver tvunget til yderliggående handlinger.

 

Sagt på en anden måde, så må du på ingen måde isolere dig (ordet isolere, kommer af de latiske ord insula, som betyder en ø)

 

Egen status?

Har du selvstændige meninger, eller har du kopieret træk fra dit netværk, eller lader du dig styre? Det afgørende er, at du søger at finde ud af hvor du står, og at du ikke foregøgler, at du er noget andet end det du er. Hvis du lader sig styre i for høj en grad, må du lære at sige fra, så du kan finde din status

 

Primært er udvikling dit eget ansvar andre dig selv, hvis du mener det er nødvendigt, det kan aldrig være andre menneskers ansvar, så du kan ikke skyde skylden på andre, når noget går galt. Det er vigtigt at du har så mange ressourcer, at du tør erkende, at du har taget fejl.

 

Dine vurderinger kommer fra de tanker, som du har opsnappet eller blot har arbejdet dig frem til. Det er disse erfaringer som du kan bruge. Du kan supplere erfaringerne med ny viden, så du føler up to date. Dine handlinger må også bære præg af, at du vil de andre noget godt, men heller ikke benægte, at du også vil få noget ud af det.

Du må herunder ikke skjule dine behov, for de kommer ofte tilbage som frustration, eller aggression. Det vil berolige dig selv og indirekte også omgivelserne, hvis du forfølger nogle mål, som du stabilt arbejder hen imod.

 

Disse planer eller mål behøver ikke at være beskrevet i detaljer, det må nærmere være hensigtserklæringer, som du har nedskrevet. Planerne kan være en nyttig ramme, som du kan holde dig til, hvis eller når du bliver usikker på kursen. Mennesker omkring dig vil føle, at du er anderledes. Hvis du informerer dem i grove træk om, hvad der foregår, vil det være godt for alle parter. Det er naturligt vigtigt, at de er trygge ved dig.

 

Vigtige status - kontroller.

Meningen med status er, at se hvor du befinder dig i dit liv og din udvikling. Hvis resultatet er positivt, hviler du dig nogenlunde i dig selv. Disse kontroller er nødvendigt, da du og verden hele tiden ændrer sig.

 

Er du er utilfreds.

Hvis du er tilstrækkelig utilfreds med dig selv, og adskillige gange forsøgt at komme i gang, kan du kikke på din fortid og finde eksempler på, hvor du i bakspejlet har handlet mindre klogt. Har du tabt overblik, må du søge professionel hjælp.

Vedkommende vil da spørge dig direkte om ting, som plejer at give problemer, og du vil på den måde komme i gang. Det er kun ved at gå ind og turde se på sig selv, og arbejde med egne problemer, at du kommer videre, men det kræver mod.