60 psykolog assistance

PSYKE.DK

 

Psykolog assistance nødvendig ?

Nr.60

 

Det tilrådes at forsøge en win win forhandling med dem, som du er uenig med. Det kan du ikke, hvis det er en psykopat, du opnår intet, undtagen at intensivere spændingen ham og dig. Ved en ikke psykopatisk partner, er forholdet anderledes. Er du/I kørt helt fast efter mange forsøg, kan det være en løsning med objektiv rådgivende person, som en psykolog skal være.

 

Neutral rådgivning giver den mindste forplumring af problemet. I så fald må du kontakte en psykolog, som kan tage dig ind. I kan også i en begyndelsesfase komme som par, det kan give psykologen et generelt billede, men overfladisk billede. Det er også ok, hvis det ikke handler om tunge problemer, som især kommer fra den ene part.

 

Hvordan kan du vide om psykologen passer dig? Det kan være svært, han skal fra de første minutter spørge ind til centrale punkter, og han skal lytte til dig, Jer. Forhør jer hos venner og bekendte, om de har nogle gode erfaringer. 

 

Forfatter psykolog Henrik Krarup

Revideret d. 18 august 2016

 

 

Du kan også finde en psykolog, og få en enkelt  konsultation, hvor du benytter tiden til at stille nogle medbragte spørgsmål omkring dit problem, og se om psykologen seriøst svarer på dine spørgsmål. Denne test omkring dine egne problemer er ofte bedre end en positiv omtale af en psykolog.

  

Psykologhjælp - placebo effekten 

Men alene det at frekventere en psykolog, kan i sig selv give et kraftigt løft af håb og hermed energi til at arbejde med problemerne. Denne effekt hedder "placeboeffekten". hvor du tror på, at dine handlinger giver en positiv effekt. En psykologen er ikke med i din eller jeres sociale fællesskab, og kan derfor ikke komme i følelsesmæssig klemmehold.

 

Win Win processen. (grundig kommunikation er her et must)

Når du tidligere stod for at skulle formulere spørgsmål til din partner, oplever du ofte, at der er alvorlige forhindringer af kommunikationsmæssig art. Det viser sig ofte, at I taler forbi hinanden, selvom I begge søger at forklare sagen så nøjagtigt som muligt.

TEST:

For at være sikker på, at din mening er forstået, må du bede din partner om at gentage indholdet af det du sagde, med sine egne ord. Først når du ved, at partneren har forstået det du sagde, kan du gå videre. Du må endelig opfordre modparten til at gøre det samme med dig. Det kan i visse tilfælde virke lidt tugt, men det er yderst nyttigt.

Det er måske en lidt omstændelig fremgangsmåde, men alternativet er, at I taler forbi hinanden, så idelige misforståelser opstår, og det er frustrerende, at I ikke kommer nogen vegne. Misforståelser kan også rent følelsesmæssigt slide på hinanden, og herved skade, da I let går over til at bebrejde hinanden jeres dårlige kommunikation. Modparten misforstår let, og forsvarer sig mod angreb, som blot er en uhjælpelig kommunikation.

 

Tal dog pænt, og vær tålmodig.

Taler du grimt og højt til din partner, vil dine ord fremkalde aggression og han/hun vil forsvare sig, og kan ikke samtidig søge en løsning. Hvis du fremsætter dine ønsker og samtidig søger at belyse, og tager hensyn til) modpartens naturlige behov, er der en god grobund for at du danner et kompromis. (win win) med partneren.

 

Tovholder 

Benyttes en psykolog, kan psykologen hjælpe til en forståelse af de bagvedliggende problemer, som ikke er umiddelbart klart for parterne. Psykologen fungerer således som forslagsstiller og som tovholder i den proces, som kan løse de fremlagte problemer.

 

I øvrigt vil du / I få meget ud af samtalerne, hvis du inden konsultationen forbereder dig, helst skriftligt. Det foreslås, at begge parter laver en grov skitse om deres ønsker inden mødet. Det er vigtigt for et godt møde, at begge er velforberedte.

 

I det følgende vil jeg kort omtale nogle hyppigt forekommende problemer.

Du må ikke fortrænge vrede og følelser, da fortrængning koster psykisk energi. De bør gennemarbejdes, så spændingen falder. Det er vigtigt, at hver i sær nogenlunde ved, hvor begge parter er rent mentalt, og hvilke generelle ønsker hver især har. De flest mennesker har stort set de samme ønsker, men kan forklare ønskerne på vidt forskellig måde. Det er ofte forklaringsvinklen, som giver problemer.

 

Empati, kommunikation og behov.

Hvis du har svært ved at udtrykke de følelser, du har, må du starte langsomt og detaljeret beskrive det du ønsker. Du kan, hvis du øver dig, bliver rimelig god til at finde kernen i dit problem, og måske også se, hvilke forskel der er mellem din fremlægning og modpartens fremlægning, så må du så at sige, fremsætte dit ønske på modpartens fremlægningsmåde. 

 

Kommunikationen er afgørende hvis i vil hinanden. Hvis han ikke kan forstå dine tanker og den måde du sender dem ud på, står han i vildrede og I kommer ingen veje i sin usikkerhed, det gælder især afgørende ønsker.

 

Usikkerheden går over i angst

vil få din partner til at være meget følsom og sårbar i begyndelsen. Efterhånden som han/hun ser, at modparten ikke svarer, eller svarer på noget helt andet, vil der opstå en afstand evt. tavshed. For at få en tæt følelsesmæssig kontakt, må hver især forsøge kontakt, selvom der er chance for en fiasko. Du kan blive misforstået, men det må ikke afholde dig fra at forsøge igen for at komme i kontakt. Har du ingen kontakt, går alt i stå, og der dannes efterhånden en fjendtlig stemning, som spærrer af for at komme hinanden i møde.

 

Basis og følelser

Kærlighed er en betingelse for et partnerskab, men det er ikke nok. Det bør nævnes, at det er basalt at have følelserne for hinanden, det er grundlæggende at i er trygge ved hinandens selskab, og kan lide at gøre ting i dagligdagen sammen. Følelserne ændrer sig til stadighed og derfor kræver et parforhold stadige justeringer. I kort form: et parforhold kræver som alt andet god vedligeholdelse for at kunne fungere. 

 

 

Eksempler på psykologens arbejde.

 

1. Dataindsamling. Han vil søge at skaffe et overblik over situationen og de familiemæssige relationer.

 

2. Vælge områder. Derpå vil han gå konstruktivt til problemområdet, hvor han sammen med klienten søger at finde nogle essentielle områder, som er vigtige. Psykologens opgave er også at holde parterne på sporet, så at frustrationer ikke får indvirkning på det område, som behandles.

 

3. Enighed. Samtalens emne bliver uddybet og udviklet i overensstemmelse med klienternes ønske. Dvs. parret er klar over at emnet er af stor vigtighed. Mænd og kvinder tænker meget forskelligt, så det kræver, at parret i store træk er enige om områdets vigtighed.

 

4. Prioritet. Når alle tre er klar over problemerne, findes ved samtalen de problemer, som står i først række. De behandles i fællesskab.

 

5. Plan afprøves. Når parterne er enige om en handlingsplan, skal den afprøves i det virkelige liv. Til afprøvning kræves både tid og tålmodighed og at prøvehandlingen gentages så den udgør en rutine. Den gamle ubrugelige rutine skal skubbes i baggrunden, hvilket kan være svært, når den har været brugt i mange år, og dengang med gode resultater.

 

6. Opsummering. psykologen bør da ved næste møde høre hvordan parterne har tacklet den nye rutine. Måske skal den korrigeret, og her må begge parter være åbne for problemer omkring den nye rutine. Der skal derpå opnås enighed om eventuelle ændringer. Psykologen skal igen være tovholder, så parret primært holdes til den nye rutine, og ikke komme i  følelsesmæssige og inadækvate indvendinger.

 

7. Farlige følelser. 

Disse inadækvate, upassende, ofte aggressive følelser må ikke undertrykkes, men skal bearbejdes separat, på et andet tidspunkt, så disse følelser finder en afklaret plads i personens tilværelse. Nogle følelserne skal på bordet og partneren skal forstå at følelserne eksisterer og hvad de betyder for partneren.

 

8. Ikke parterapi.

Når dybere følelser af pinefuld karakter tages op i samtalen, har vi forladt parterapi og taler nu om individuel psykodynamisk terapi. Grænsen er dog flydende mellem disse to terapiformer. Han/hun må finde sig sin egen psykolog.

 

9. De dejlige og farlige forventninger.

Indenfor både individuel terapi og parterapi  har forventninger og opdragelse en magtfuld betydning. Drømmens betydning er stor og et liv uden drømme og glorificerende mål sige ikke værd at leve. Men drømmen må ikke skabe en ”anden virkelighed”, Drømmen må gerne styre fremtidens planer så længe drømmen er realistiske.

 

Virkelighedens fortrængesHvis du altid har forestillet dig en mand med fantastiske egenskaber, samt at du blot skal blive hengivent elsket og æret, uden at give noget igen, er du i vanskeligheder, da virkelighedens verden er anderledes. Du kan også tro, at du selv i virkeligheden er en prinsesse eller du har fantastiske egenskaber, som bør honoreres. Så bliver du selvsagt skuffet og det er et stort problem for dig og dem, som du har tæt forbindelse med.

 

Omgivelserne har skylden.

Du vil, hvis du ikke er klar over at dine forventninger går over grænsen, beskylde omgivelserne for at virkeligheden ikke bliver som du ønsker den. Du vil, hvis du er langt fra virkeligheden, ikke være i stand til at se og forstå omgivelsernes modstand mod din drøm. Du vil da føle, at du bliver uretfærdigt behandlet og at de andre ikke kender deres besøgelsestid.

 

Den eneste ene

Du kan ikke finde den eneste ene, som du måske søger. Men det er umuligt, hvis du også selv skal udvikle dig-især med den anden. Normalt får du ikke "den eneste ene", du må som med alt andet i tilværelsen gå på kompromis. Du skal være glad for at få muligheden for at få noget, som ikke er perfekt. Det befrier dig for det pres at du søger det perfekte. Hvis du har tendensen til at være perfekt, vil modparten få det unødigt vanskeligt.

Det perfekte vil kun skabe et ulykkeligt parforhold, da ingen er perfekte.

 

Udvikling og høje forventninger

"Der sker en stadig personlig udvikling hos jer begge. Udviklingen er afhængig af job, miljø og valg af samlever. Udviklingen følger visse standarder, og når disse er nået nogenlunde, taler man om, at man er voksen, selvom begrebet er vanskeligt at beskrive.

Ud fra denne udvikling søger de fleste mennesker at skabe en tryghed igennem holdninger og adfærdsmønstre. Men disse standarder må til tider revideres udfra din og hans ofte forskellige udvikling og livsvilkår.

 

Eksempel.

Hvis man f.eks. som ung har skabt en standard, som løser aktuelle problemer, benyttes denne vane,(standard) indtil der opstår problemer, som ligger udenfor standarden. Når du så pludselig står i en situation, som du ikke har set komme og ikke har prøvet før, vil du opfatte det som en krise.er der krise. Du kan bryde sammen, men du kan også se på det positive i sagen, fordi du netop har chancen for, på krisegrundlaget, at udvikle nye regler, som kan bære dig igennem.

 

Tryghed, en afdeling af kærlighedområdet

Med i den personlige udvikling er tryghed og kærlighed en grundsten. Efter et nystartet forhold er alting rosenrødt, du er forelsket, men når denne dejlige tilstand er afdæmpet, må du omstille dig til bevidst at arbejde for kærligheden, som ikke er noget naturbestemt, den kræver som altting vedligeholdelse.

Kærlighed er ikke noget som kommer ned fra himmelen eller noget som du har krav på. Kærlighedsprocessen er et arbejde som alt andet. Hvis du investere tid og energi i kærlighedsarbejdet kan du få et godt udbygge. Men der er dog ingen garanti. I dette spil er der ingen retfærdighed.

 

At være sammen med en med høje forventninger

Hvis du har høje forventninger, kan du blive stadig mere krævende-egoistisk og uudholdelig at være sammen med. Egoisme og/eller materiel rigdom giver ikke grobund for kærlighed mellem to mennesker. Penge giver kun flere muligheder, ikke lykke. Hvis du har været eller er forkælet, har du også høje forventninger. Disse kan på den lange bane give dig store problemer, da du bl.a. ikke kan etablere den tryghed, som du søger ved at være elsket og elske. Læs mere om "høje forventninger" her

 

Home/index