9D psykopatens angrebsmotoder

Psyke.dk

 

Psykopatens angrebsmetoder

I artiklen nævnes nogle angribsmuligheder

Nr. 9d

 

Forfattet af psykolog

Henrik c. p. Krarup.

Redigeret 05.juli.2016

 

Hvor kontrolleret

er du sammen med

psykopaten

 

Spørgsmål kan give en bedømmelse af, hvor bundet du er i forholdet til ham. Du kan eventuelt opbevare det du skriver på et usb stik til senere anvendelse. Det kan være guld værd, hvis du senere vil vende tilbage til emnet. Hvis du beskriver oplevede episoder, bør de være specifikke, for at de kan benyttes bl.a. i samtalesammenhænge. Specifikke situationer indeholder mange detaljer, dato, baggrund mv.

 

Hvis du har adskillige eksempler som berører spørgsmålene, kan episoderne tyde på, at du er offer for en psykopat, dvs. inde i hans mangtkreds. Er du i tvivl, må du søge bistand. Gode råd om valg af terapeut, tryk her

 

Han kan udsætte dig

for fysiks samt mental

kontrol igennem benhårde

begrænsninger:

 

Områder, hvor du kan kontrolleres

 

A. Email. mm. Føler du dig kontrolleret i ekstrem grad, hvor han f.eks. åbner e-mails, sms, checker hvor du er på besøg mm.

  

B. Er du fri til at gøre hvad du vil? eks kan du aftale med dine veninder, uden at han ved noget? Vil din partner præcis vide hvor du er, Hvorfor du er der, hvor du er og hvornår du kommer hjem. Kritiseres du, hvis du danser mere end to gange med samme person ved en fest? - eller har øjenkontakt med nogen, selvom det er almindelig adfærd.

 

C. Jalousi i ekstrem grad. Optræder der stærk jalousi, i forskellige former. Det er nødvendigt at notere alle de eksempler, som du har oplevet ned skriftligt. Det gælder naturligvis eksempler under A og B, men også alle andre eksempler, hvor du føler, at du har strakt dig vidt, men hvor du alligevel med din fornuft kan se, at han er gået over stregen.

  

D.  Forhør?  Føler du, at du direkte eller indirekte bliver forhørt, eller truet eller opretholder en tavshedens tyrani, hvor du ikke får nogen forklaring af ham. Forhøret skjules under foregivelse af at beskytte dig eller almindelig samhørighed. Det ses her, at han kun viser meget lidt respekt overfor dine meninger og handlinger.

 

E. Kører han uden undtagelse ensidigt frem med sine meninger, uden at høre på dig? 

  

F. Dine personlige reaktioner: Er du langsomt begyndt at tvivle på dine egne holdninger og meninger?

 

Føler du dig usikker på tiltag og holdninger, som du før mente var indlysende? 

 

Er du nervøs /bange for hans reaktioner, f.eks. vrede hvis du foretager dine egne beslutninger uden at have spurgt ham?

  

G. Skyld. Føler du at du er skyld i næsten alt det som går galt i hjemmet?

 

H. Er du efterhånden kommet til den konklusion, at du for alvor tror, at skylden er din?

Nedskriv tre eksemplarer, som du du senere kan tænke over.

   

 I.  Kan han indrømme egen skyld? og hvordan reagerer han? Vurder om indrømmelsen giver ham store fordele hos dig.

  

J. Tips. Er du nervøs eller direkte bange for blot at udtale dig, af angst for hans pludseligt raserianfald 

moralprædiken, eller vold.

 

K. Er du nervøs for hvordan han er, når han kommer hjem?

 

Hvordan er prognosen,

og kan psykopati behandles?

 

Der er delte meninger om dette spørgsmål. Er der tale om få og kortvarige psykopati-lignende handlinger, og ikke psykopati er prognosen positiv. Psykopati betragter jeg derimod som umulig at behandle.

Psykopati betragtes som uhelbredelig, både på grund af mulig mangel på social-hukommelse i hjernen, (kan ses via scanning) og det faktum at psykopaten ikke kan anerkende, at der er noget galt, og derfor ikke vil være motiveret til at gå ind på at ændre sin adfærd. Han vil  påstå, at det er de andres skyld, og at det er dem, som burde behandles i stedet for ham selv.

 

Lad dig ikke narre

hvis han vil gå til psykolog

 

Psykopater kan nemt på skrømt gå ind på en terapi, for at virke troværdig, i et forsøg på at få dig tilbage, hvor du var før. Hans terapi bliver ofte af meget kort varighed, da han inderst inde mener, at han er fejlfri og derfor ikke skal behandles. 

 

Gennemfører han et længere terapiforløb, og gør en aktiv indsats, med fuld motivation, er det sandsynligt, at hans adfærd har været præget af psykopat-lignende adfærd, og ikke af psykopati. Hvis det er tilfældet, er der gode changer for minimering af de psykopatiske træk.

 

Vigtig meddelelse

om din nytte af artiklerne.

 

Du vil kun kunne forholde dig til artiklernes oplysninger og eksempler på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer. Dvs. at eksemplerne og oplysningerne hjælper med til at sætte dine egne erfaringer i relief. Dvs. artiklerne kan give dig ny viden. Du kan bruge den nye viden som afsæt eller som baggrund for dine oplevelser, når du arbejder med problemet, f.eks. din situation med en psykopat eller ved andre problemer, hvoraf nogle f.eks. er beskrevet i nærværende artikler.