9.0 kan jeg redde min psykopat nr.1

Psykopati, parterapi, angst. Psyke.dk

 

Kan jeg redde min psykopat

Afsnit 1

Nr. 9a

Det er en tankegang som bygger på et følelsesmæssigt udgangspunkt. Der er nogle, som ikke er klar over psykopatens natur og hvad psykopater gør med deres offer. Andre er så afhænig af psykopaten, at de ikke ønsker at gå fra psykopaten, og ud i usikkerheden. Nogle tror eller påstår at de elsker dem. Dette går imod alle erfaringer og fornuftige råd, som siger, at du skal skynde dig væk fra psykopaten.

 

Forfattet af psykolog Henrik c. p. Krarup

Redigeret den 13 marts 2017

 

Afsnit 1 beskriver ofte påtrængende spørgsmål. Et ønske om at redde ham, kan vise, at du endnu har ubehandlede følelsesmæssige områder vedrørende ham, og at du endnu ikke har været i stand til helt klart at erkende dette. På grund af din angst for at miste har følelserne taget over, og truer med at tage kontrollen over dit liv. og det er psykopaten som har den absolutte andel i dette, da der over tid sker en slags systematisk påvirkning.

 

Afsnit 2 beskriver forhold, når du har erfaret, at han er psykopat, men ikke er klar over, hvad det betyder på sigt. Tryk til afsnit 2 her.

 

Det stipulerede (tænkte) udgangspunkt

Udgangspunktet er din nuværende situation under eller efter dit tætte forhold til en psykopat. Din situation er unik i den forstand, at det er dine følelser og særligt din opfattelse af situationen som er afgørende. Hele situationen er præget af kaos, fordi du både elsker ham og hader ham,

 

Du er meget optaget af at tænke på ham og søge at forstå ham og den adfærd, som han har udsat dig for. Du søger hele tiden efter små tegn på at han holder af dig. Du har også en snært af medlidenhed, til trods for at han har gjort dig meget ondt. På et tidspunkt bliver det for meget for dig, da du er meget alene og mangler omsorg og kælighed. På det grundlag tvinges du til at se på, hvor du står i dag. Har du stadigvæk ambivalente følelser overfor ham med had og afsky og alligevel kærlighed eller for meget plejeomsorg! Det kan være svært at finde et resultat.

 

Utryghed og angst.

Hvis du er for bange for at han bliver sur, fordi du er bange for ham, da du ikke ved hvordan han ter sig. Er han venlig, kan det få dig til at slappe af, så kan dine udtalelser bruges imod dig senere. Under disse forhold vil det være naturligt at gå fra ham (hende) og du vil takke ja til en selvanalyse. Har du styrke til se på din situation, er fordelen, at den giver dig klarhed over de muligheder du har.

Forsætter du dit samvær med ham (hende) kan du sædvanligvis ikke gøre andet end at følge psykopaten. Du kan ikke styre dit liv og ikke lægge selvstændige planer, samt lægge planer. Har du fjernet dig fra ham er situationen stort set den samme, men du er dog ikke nervøs for at han er kynisk mod dig på mange måder.

 

At situationen alligevel næsten er den samme, er det fordi du har ham inde i dit sind, og der sidder han (hun) godt fast. Han har indpodet i dig, at du f.eks. føler dig meget lidt værd, at du har en høj grad af selvbebrejdelse, at du aldrig kan handle korrekt, at du ikke er god nok.

 

Dine ressourcer

Har du forsøgt at finde ud af, hvor du er, men ikke kommet videre, kan årsagen være, at du ikke havde ressourser til det, eller du måske manglede indsigt i at behandle din situation, med deraf følgende fejlvurderinger. Begge dele er vigtige for at du også mentalt kan fjerne dig fra hans indflydelse. Du skal have ressourcer samt viden for at komme videre. Hvis du ikke har disse ting, må du anskaffe dig dem- dvs søge hjælp og lære hvordan psykopater tænker.

 

Du kan da vælge at få hjælp til at behandle din situation af en, som har erfaring med lignende problemstillinger. Den psykolog, som du henvender dig til, skal for at have en dyb forståelse for din situation og kende eksistensen af dine forskellige bevidsthedslag, for at kunne forstå og rådgive dig. Det kan give dig mentale ressourcer, men du skal derudover kunne forsørge sig selv og eventuelle børn.

 

Læs mere under "valg af terapeut" om forskellen mellem de forskellige terapeuter.

 

De personlige erfaringer du har fra dit samvær med psykopaten samt andre oplysninger kan give dig en følelse af, hvordan du generelt har det med dig selv og psykopaten. Når tiden er inde, det sker normalt, når du simpelthen ikke kan klare mere. Du vil da handle, men det er vigtigt, at du har viden og økoomi, ellers nedlægges du af psykopaten. Selve det at handle er en god begyndelse, men det er som sagt ikke nok.

 

At handle mod en psykopat kræver stålsathed,

masser af energi og ikke mindst viden om,

hvordan psykopater handler og forsvare sig,

samt ikke mindst en viden om dig selv, og

dine motiver som har ført til din situation

 

Du må undersøge dine egne svage punkter, så du ikke falder i næste gang. I denne situation, vil du ofte føle dig alene. Men i de fleste tilfælde når du bor sammen med en psykopat ER du alligevel helt alene. Du er blevet isoleret og der er normalt meget få som forstår dig.

 

Erfaringer siger, at det er en langt og sejt periode du må igennem, for at komme af med de rester af psykopaten, som du bærer i dig. Det må anbefales at du får kontakt med en psykolog, som kan virke som en form for tovholder.

 

Noget inde i dig elsker ham endnu.

Du har igennem lang tid investeret mange følelser, positive handlinger og håb i ham. Du vil derfor normalt stadig have dybliggende ofte ambivalente tanker omkring ham og hvordan han har det og føler inderst inde. (dem har du aldrig fået noget at vide om, da han normalt er tavs omkring dette.  

 

Dine følelser er ofte en forvirrede blanding af varme følelser, undren og had. Hadet kommer fra hans totale mangel på forståelse for dig og hans tilsidesættelse og nedgørelse af dig, hvilket han nyder. Han kan da mærke sine egen styrke, ved at kunne herske over dig. Du har ikke desto minde stadig meget omsorg for ham, til trods for at du har følt/føler dig forkastet og smidt væk som affald.

Samtale omkring dine erfaringer. 

Totalt uden at tage hensynet til dine følelser, har han respektløst søgt anden selskab igennem forbindelser f,eks med gamle veninder mv. Du skal have et realistisk billede af ham og hvad han står for.

Disse oplevelser du personligt har fået, er derfor meget værdifulde. De skal bruges, når du vil kæmpe dig fri. Du kan også bruge dem i en samtalerække med en psykolog. Egne erfaringer og handlinger, kan via samtale og modspil hjælpe dig med at få ophævet dine drømmeagtige emotionelle håb, som du stadig i underbevidstheden tillægger ham.

 

Elsker du ham?

Dette vigtige tilbagevendende spørgsmål kan du eventuelt få styr på via samtale, og den dybe tillid til, hvad han siger, kan ligeledes bliver brudt, sammen med din andre spørgsmål, f.eks. din tro på, at "drømmemanden" kan komme tilbage. Du får igennem samtaler efterhånden et andet syn på på om han kan ændre sig.

Der vil dog stadigvæk være et lille håb om, at han er den eneste ene. at processen går langsomt kan skyldes, at du instinktivt protesterer imod, at psykologen kritiserer psykopaten. Med andre ord har du et eller andet forsvar for psykopaten. Du har oparbejdet et Stockholm syndrom.

 

Medens du boede sammen med psykopaten og oplevede mange nedture, blev du alligevel tilfreds og rolig, hvis du kunne undgå at psykopaten blev gal og ond mod dig. Du blev derfor specialist i at please ham, og viser han sig fra den positive før du troede, at der var håb om bedring i jeres forhold. Men dette håb, selv den mindste smule, binder dig til ham. Men så længe du har noget håb virker det stærkt hæmmende for din kamp for at forlade ham.

 

Som nævnt ovenfor, så handler du først med fuld fornuft, når du når bunden. Men hvor er bunden? Er der ikke et lille håb et sted? Hvad med forholdet, hvis du har et barn?  Når du er helt ned på bunden mentalt set, og ikke øjner noget håb, gør du dig fri, da du har mindre at tabe. Din fornuft siger dig, at det, du har oplevet er vildt uacceptabelt og at du, for at overleve, må tage nogle beslutninger.

 

Den fornuft, som du viser her, giver ingen plads til urealistiske drømme, hvilket kan føles som en angst og tomhed. Sammenholder du dine drømme med din fornuft, vil du opdage, at der eksisterer en reelt kamp inden i dig selv mellem din fornuften og dine følelser.  

 

Kampen i dig selv.

Denne kamp er afgørende for dig og din fremtid. Hvis du vil ud af forholdet, skal du i begyndelsen lade fornuften, det kognitive, have hoved indflydelsen, hvilket kan være pinefuldt og meget svært, da du ofte er isoleret fra venner og almindelig fornuft. 

 

For at finde ud af, hvor du er rent følelsesmæssigt og hvor du er fornuftsmæssigt, bør du diskutere dette under samtaleterapi, da du ikke kan bruge dine nærmeste, og de venner. Nb. en ensidig anvendelse af fornuften er ok, når vi taler om din kamp mod psykopaten, da erfaringer viser, at fornuft alene sjældent giver lykke. Det handler om at du kan den svære balancegang mellem fornuft og følelser.

Men indenfor din kamp, må du kun anvende fornuften. Din modstander forstår inderst inde ikke følelser, og vurderer det som et svaghedstegn, som psykpaten er ekspert i at udnytte.

 

Repetition.

Hvis du ikke kan overskue dine problemer, må du skrive det hele ned med dato begivenhederne for at få overblik, samt hjælper det dig at få overblik. Overblik giver dig et klart billede om hvor tit uregelmæssighederne forekommer, og hvad du har gjort. Dvs. om du accepterer eller protesterer. Hvis dine anstrengelser ikke bærer frugt, da søg en psykolog med speciale i området. Det første skridt er, at du fuldt ud forstår, at du må få en erkendelse omkring de to vidt forskellige afdelinger i dit sind.

 

De to forskellige afdelinger hedder fornuft og følelser, og der skal være plads til begge. Det kan i praksis være ret kompliceret, for hvornår kan du afgøre, hvad der er fornuftigt og hvad der er følelser og hvilken vægtning skal du give begge dele i de vidt forskellige situationer, som dagliglivet består af? praksis kan være kompliceret, hvorfor samtalen kredser omkring specifikke eksempler, du har oplevet.

 

Både fornuften og følelserne skal i det almindelige liv (området psykopater er undtaget) have deres plads efter nøje overvejelser, derfor må ingen af dem få den afgørende vægtning.

 

Der må være en fine balance mellem disse modpoler. Nogle mennesker har svært ved at finde balancen, og må derfor lære, hvor grænsen går imellem at overskride begge grænser. Hvis du overvejer at bryde forbindelsen eller er midt i denne vanskelige proces, siger erfaringer, bør du udelukkende må prioritere at være fornuftig og målrettet, ellers kommer du ikke ud af forholdet. Psykopaten er ekspert i at fremhæve de sjældne gode stunder fra fortiden.

 

Tovholder.

Du kan betragte psykologen som en advokat, som sammen med dig skal vinde din sag.

 

På dette punkt kan en psykolog være en stor hjælp som støtte og tovholder, da små fejltrin kan betyde, at du falder tilbage til det tvungne forhold tilbage i forholdet, hvilket mange har prøvet. Du har normalt brug for en helt uafhængig fagperson til at bakke dig op, selv små tvivlsforhold og usikkerhed bør vendes, da din selvtillid til mange ting har været større. Det anbefales ikke at bruge venner og familie som kvalificeret hjælp. Du kan måske føle, at du får en opbakning, men rådene er ofte overfladiske, og de er ikke uafhængige..

 

 

Den nye verden.

Når du finder den rette vægtning i de enkelte tilfælde, venner og nye bekendsskaber, vil de i højere grad respektere dig, som den du var i gl. dage. Du vil føle dig fri. Du vil, når du er igennem, kunne stole på egne beslutninger, og ikke have den utrygheden omkring den underliggende, som du altid havde dengang.

Psykopatens normaltilstand,

dvs. når han ikke ekstraordinært skal sikre sig yderligere kontrol.

Når han ser på dig, og du er uenig med ham, har han et særligt koldt og koncentreret blik. Han kan være opfarende, og være voldelig, lyve meget, fordreje sandheden 180 grader, være utro, være ude af stand til at modtage kritik, være kontrolfreak, endevende dine private sager, anklage dig og andre helt umotiveret, han kan forfalske underskrifter, stjæle og forfølge andre, hvis de ikke er for ham.

 

Han kan især påføre dig skyldkomplekser, for at styre dig. Han er ligeglad med, hvordan du og andre har det på alle planer. Han undlader at respektere dig, undlader at give dig kærlighed, da en stærkt psykopatisk person ikke har empati eller kan give kærlighed, selvom de kan lade som om de er empaiske og kærlige.

 

Med slet skjult fornøjelse kan han anklage dig uden grund, fordi han skal bekræfte sin egen styrke. Han er meget opfindsom mht. at bedrage dig økonomisk. Han er ikke i stand til at forstå dig, selvom du måske tror det, ligesom du kan tro, at han elsker dig. 

 

De nævnte symptomer, er nævnt i tidligere artikler. Det skal understreges, at vi taler om en psykopatisk person.

 

Psykopat-lignende handlinger.

Husk også på at psykopatlignende handlinger udføres af almindelige mennesker, for at være psykopatlignende handlinger, læs herom her.

 

 

Motivationen og selvrespekt:

Hvordan skal du kunne respektere dig selv og vinde andres respekt, hvis du ikke tager ansvaret for dit liv? Hvordan kan du forlange, at nogen vil kunne elske dig, hvis de ikke respekterer dig? Det er vigtige forhold hos de fleste mennesker.

 

Vigtig meddelelse

om nytten af artiklerne.

 

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner artiklernes oplysninger med dine egne erfaringer.