29C SPØRGSMÅL

Psyke.dk

 

SPØRGSMÅL OG SVAR

 

Nr.29C

Forfatter: Henrik Krarup.

Redigeret d. 04.09.2016

 

Spørgsmål: Hvad er forskellen på en psykoterapeut en psykiater og en psykolog.

Dette er vigtigt, for at få den rette hjælp.

 

Svar

 

1) Psykoterapeut har ikke en spærret tittel. Dvs. de må godt kalde sig psykoterapeut.

Alle kan kalde sig psykoterapeut, selv om de ingen uddannelse har. Der kræves ingen eksamen, da det er et åben erhverv alle må udføre, uanset om de er dygtige eller ikke.

Der er dog private diplomskoler, som mod god betaling underviser i psykiske fagområder. Kursusdeltagerne kan få udleveret et diplom på gennemførte kurser. Skolerne tilrettelægger selv deres pensum og kurser og priser. Der er ingen kontrol fra statens side.

 

2) En psykiater har en spærret titel. En psykiater skal have en lægelig uddannelse og efteruddannelse indenfor psykiatri, for at kalde sig psykiater. En psykiater er således uddannet læge, og må udskrive medicin. Deres terapeutiske tankegang er oftest lig med en læges og vidt forskellig fra psykologen.

 

Meget af deres tid fokuseres på anvendelse af psykofarmaka og efterjusteringer af medicin. Psykiateren udskriver primært medicin, i håb om at medicin kan skabe varige ændringer i positiv retning.

Psykologen og psykiateren og psykoterapeuten vil det samme: Helbrede, men udgangspunkterne og baggrunden er vidt forskellige.

 

Psykiateren tager afsæt i patientens psykosomatiske (fysiske) tilstand, dvs de undersøger, om der er nogle legemelige fysiske og psykiske forhold, som ikke fungerer tilfredsstillende. (fysiske dysfunktioner) f.eks. manglende kontaktstoffer, dysfunktionelle kirtler mm.  

Psykiateren fokuserer derfor primært på medicin og sekundært samtale. Al medicin har bivirkninger og enkelte typer kan give patienten en "glasklokke" følelse, hvilket giver lav livskvalitet.

 

3) En psykolog har en spærret titel. Universitetet har tre uddannelsesformer: cand. psych.- cand. pæd. psych. og licentiat i psykologi. De kan alle kalde sig psykologer i følge loven.

Universitetsuddannelser med sidefag i psykologi giver ikke tilladelse til at kalde sig psykolog. f.eks. cand. mag i dansk og andre cand.mag. uddannelser.

 

Psykologens udgangspunkt har fokus på at stabilisere klientens tankeliv, følelsesliv og klientens sociale liv. Klienten deltager i samtaler, hvor klientens baggrund vendes og der arbejdes i fællesskab mod en løsning af de problemer, som klienten oplever. Klientens familie og venner inddrages ofte, hvis klienten accepterer det. 

 

Psykologen benytter sig af sin teoretiske viden. En cand. pæd. psych bruger sin teoretiske viden og sin pædagogiske viden, for at vigtige indhold i samtalen forstås. Både psykolog og klient søger i fællesskab at bryde skadelige vaner og adfærd, f.eks. årsager til hæmninger, angst mv. Det primære er, at klienten uden hjælp af midicin, langsomt kan motiveres til selv tage ansvaret for sin udvikling. Psykologen kan derfor lede og være tovholder i de forskellige processer.

 

SP: Faste priser for en psykolog konsultation?

 

Svar: Nej, Der er fri prisdannelse.  Priserne går fra . 700 kr. til 1500 kr. 

 

Dansk Psykologforening tilråder  p.t. deres medlemmer at tage i året 2002 på 850 kr. pr. konsultation, som varer mellem 45-60 minutter. Nævnte priser gælder kun ved individuelle konsultationer. Parterapi har væsentlig højere takster, ligesom der er taksttillæg ved hjemmebesøg og forskudt arbejdstid mm. Forhør dig om prisen hos den enkelte psykolog eller henvend dig til Dansk psykologforening.

 

SP: Kognitiv psykolog, hvad er det?

 

Svar: Kognitiv betyder intellektuel tænkning i stedet for følelsesmæssig tænkning. En kognitiv trænet psykolog benytter sig at en meget målrettet terapiform. Kaldes også for kort tidsterapi. Terapiformen er meget konkret og intensiv. Psykologen søger igennem spørgsmål klientens stærke sider. De svage sider, kommer psykologen også ind på, da det er dem, som skaber problemer. Der skal være enighed mellem psykolog og klient på dette punkt

 

Kognitiv terapis vigtigste mål er at skabe en fin balance mellem følelser og klientens intellektuelle tanker. Psykologen arbejder på, at støtte klienten til at han/hun ved egen kraft er i stand til vurdere sin situation og derefter handle på en måde, som gavner klienten og omgivelserne.

 

SP: Ventetid til psykolog/psykiater?

Svar: Der kan forventes ventetider både hos privatpraktiserende psykologer og psykologer og psykiatere i offentlig regi. Hvis du får din læge til at henvise dig til en psykolog/psykiater kan prisen halveres. Du kan p.t. få rabat på 10 timer. Normalt skal være sket en social begivenhed, for at få en henvisning.

 

Ventetiden igennem denne ordning kan variere med lange ventetider, ofte måneder, da mange henvender sig pga. prisen. Efter 10 timers konsultation stiger prisen til det sædvanlige niveau (700-1500)

 

SP: hvis du har det mentalt eller fysisk dårlig, hvad skal du gøre?

 

Svar: Du bør altid først henvende dig hos din læge. Lægen skal undersøge om der er noget fysisk i vejen med dig. Er der ikke det, kan du bestille tid hos en psykolog. 

Hvis du stadig har det psykisk dårligt, bør du frekventere en psykolog.

 

Det kan være klogt at skifte psykolog eller psykiater, hvis du føler dig tryg hos psykologen. Mennesker er forskellige, men det er vigtigt, at du føler, at du har tillid til din psykolog, og at du føler, at psykologen igennem sine aktivitet ønsker at hjælpe dig.

 

Lægen og medicin.

Får du medicin af din læge, bør denne kun gives kortvarigt og lægen bør til stadighed holde øje med medicindoseringen. Det er vigtigt, at nogle ikke overlapper hinanden. I værste fald kan der forekomme medicinforgiftning, fordi gammelt ordineret medicin ikke er fjernet.

Medicin bør kun gives i kort tid, da psykofarmaka sjældent løser basale problemer, højst udsætte dem. Psykologen må orienteres om eventuel medicin.  

 

SP: Jeg er bekymret og kan ikke overse min situation. Hvad skal jeg foretage mig?

Svar: Du må først henvende dig til din læge og checkes. Har din situation noget at gøre med dig psykiske, må du videre, og benytte en offentlig eller privat psykolog.

Derefter bør du først forsøge at sætte ord på dine problemer skriftligt. Grib en blyant og skriv ned hvad du føler og gør ved dine problemer, så du kan italesætte problemet. 

 

 

SP: Når jeg har sat ord på problemet, hvad skal jeg da gøre?

Svar.:Søge at løse problemet, ved at tage et problem ad gangen. Du må vurdere, om du har ressourcerne og overblikket. Har du ikke overblik, må du søge en psykolog.

 

Er det dyrt at gå til psykolog?

Svar: Ja,og nej. Få tusind kroner kan ændre dit liv radikalt. Hvis du arbejder godt med en psykolog, kan du få afklaret tunge personlige problemer, hvilket ikke kan måles i penge. 

 

Kræver det mere at gå til en psykolog end til f.eks. en psykiater.

Svar: Ja, du skal arbejde tættere sammen med psykologen, Du udvikler dig i dette samarbejde. 

Hjemmeopgaver. Nogle psykologer giver hjemmeopgaver for, for at fastholde væsentlige emner. Ordningerne er naturligvis frivillige. Psykologer må ikke ordinere medicin, men medicin kan du få hos din læge. Udredning af store problemer, som du har haft længe, kan tage længere tid, da der ofte er flere sideløbende problemer, som må medtages.

 

Er det vanskeligt at finde en god psykolog?

Svar: Det kan det være. Det er dig, som skal kunne sympatisere med psykologen og visa versa. 

Du opnår ikke meget, hvis du ikke kan med psykologen, i så fald må du skifte i en fart. 

Du bør ikke tale psykologen efter munden, men vær ærlig. Psykologen har tavshedspligt. Det kan falde nogle svært at fortælle en psykolog, at de gerne ønsker en anden, men det må gøres.  

 

Kan jeg benytte en god ven som "psykolog".

Svar: Det er uklogt og det bør frarådes, da venner ofte har følelsesmæssige bånd, som påvirker rådgivningen. Det er i øvrigt svært at finde en psykolog-ven, som har indsigt i lige netop dine problemer. Du kan belaste din psykolog-ven, så meget at venneforholdet opløses.

Problemet for klienten kan ofte ændre sig.

Svar:www.psyke.dk har mange eksempler på, at klienter har en ide om årsagerne, men at problemet er et helt andet sted. Det at finde kernen i problem er centralt.Hvis du ikke finder kernen i problemet, kan du heller ikke fjerne fejlen eller begrænse den.

 

Kan jeg benytte både lægens/psykiaterens medicin og psykolog på samme tid ?

Svar: Ja, men det er bedst at psykologen orienters om den medicin du tager.

Hvis du ikke meddeler det til dem, vil hver part tro, at det er deres behandling, som alene gør udslaget. 

Husk på at piller sjældent kan løse dine følelsesmæssige og sociale problemer, men piller kan være en støtte i begyndelsen.

 

Hvor meget skal jeg fortælle min partner og nære venner om min samtale med psykologen?

Svar: Så lidt som muligt. 

psyke.dk tilråder, at du kun fremkommer med de meget store linjer til partneren. 

Det kan skabe "støj" i din problemløsning, hvis partneren/venner optræder som privat-terapeut uden at have passende distance og professionel indsigt. Skriver du notater ned, bør informationerne gemmes, evt. på en USB flashhukommelse. USB stikket lægger du et privat sted.

 

Hvordan kan jeg få stabile og hurtigere resultater?

Svar: Lav et kort resume omkring samtalen sammen med psykologen, vend tilbage til resumeet næste gang. Nedskrevne stikord virker positiv på arbejdsglæden.