4.0 Valg af terapeut

PSYKOPATI, parterapi, angst Psyke.dk

 

Vælg den rigtige terapeut

 

Rigtigt valg af terpeut giver større chancer for et godt resultat, dette gælder i særdeleshed omkring psykopater.

  1.  

Nr.4.0

 

Det centrale

må findes af psykologen

uden lange

forklaringer

 

Ved henvendelse til en behandler omkring psykopati, må du sikre dig, at pågældende hurtigt kan gå ind på dine ønsker og tankegangen bagved. Psykologen skal kunne se problemet, hvis du blot kommer lidt i nærheden af det. Mange klienter er uvidende om årsagen til deres problemer, derfor spørges der i begyndelsen bredt.

 

Forfatter, psykolog Henrik Krarup.

Redigeret d. 22.6.2016

 

Rådgivning er komplekst og det er ofte svært at nærme sig de følsomme og ofte tabubelagte områder. Psykologen skal undgå at klienten blokerer for de virkelige problemer, og Jo bedre indfølingsvne psykologen kan yde i start fasen. At lytte til offret og stille de rigtige spørgsmål på det rette tidspunkt kan fremme tilliden og forsåelsen. Tillid har en næsten aftafgørend for hel forløbet.

 

 

Hvad er forskellen på 1) en psykoterapeut, 2) en psykiater 3) og en psykolog ?

 

Svar

 

En psykoterapeut har ikke en spærret titel.

Alle kan kalde sig psykoterapeut, uden at have nogen form for uddannelse. Der kræves ingen eksamen, da det er en åben uddannelse.

Der er private diplomskoler, som mod god betaling underviser i psykologiske emner. Kursusdeltagerne får udleveret et diplom. Diplomskolerne kan selv tilrettelægge deres kurser og indholdet af det, da der ingen kontrol fra Undervisningsministeriet side.

Psyko-terapeutens focus er det samme som psykologens. De ønsker at hjælpe via samtale. Salær aftales med klienten. Den gennemsnitlige pris svarer til psykologens konsultationspriser.

 

En psykiater er uddannet læge, og er en spærret tittel, som kun læger må anvende.

En psykiater har en efteruddannelse som tillæg til lægeeksamen. Deres tankegang er oftest lig med lægens. De har normalt erhvervet et godt kendskab til psykologi indenfor særlige områder, men de har især et godt kendskab til psykofarmaka, dvs. medicin som påvirker den mentale tilstand. Psykiateren benytter i sin behandling normalt psykofarmaka. De anvender megen tid på at finde ind til den rigtige medicin og er gode til at dosere den medicinske mængde.

 

Psykiatriens udgangspunkt

Psykiatrien tager udgangspunkt i, at der er noget fysisk galt med klienten dvs. de har den antagelse, at der er nogle manglende funktioner i kroppen, fx manglende kontaktstoffer, dysfunktionelle kirtler mm.

De anvender derfor primært i stort omfang medicin. i stedet for at koncentrere sig om klientens sociale handlinger samt de tanker som ligger bag. Der har været megen fokus i presse og Tv. om at psykiatien anvender medicin i en for stor mænde, og at kontrollen er meget lemfeldig.

 

Bivirkninger

Al medicin har bivirkninger og nogle typer kan give patienten en "glasklokke" følelse. Selvom medicinen doseres rigtigt. I de tilfælde, hvor patienten er meget mentalt syg og fastlåst i sygdommen, kan psykofarmaka være en positiv løsning, om end resultatet kan være langt fra en normal tilværelse.

 

Psykologen og psykiateren vil det samme: Helbrede, men udgangspunkterne samt midlerne er vidt forskellige. Bivirkninger fra medicin kan have store konsekvenser. Medicin kan være vanedannende.

 

En psykologs titel er lovbefalet og derfor en spærret titel.

En psykoterapeut må ikke kalde sig psykolog.

Der er tre uddannelser: cand. psych.- cand.pæd. psych.-,Licentiat i psykologi. De kan alle kalde sig psykologer. De tre former har alle en universitetsuddannelse. Dem som på universitetet har et sidefag, fx. kkzn anden stuierz og ikke blot sidefag ved universitetet.

 

Psykologens udgangspunkt. De benytter sig af sin teoretiske og pædagogiske viden, for at bryde eventuelle hæmninger og angstfølelser, da det primært er klienten, som skal tage ansvaret for egne handlinger. Psykologen må derfor rådgive, udrede og være tovholder i de forskellige processer. Psykologen kan om nødvendigt indkalde pårørende, samt foreslå klienten at få medicin af sygekasselægen.

 

Psykologens fokus på at stabilisere klientens tankeliv og klientens sociale liv. Det gøres primært igennem samtaler ud fra klientens sociale oplevelser og baggrund. I enkelte tilfælde kan der opnås gode resultater, hvis klienten kan få en midlertidig støtte ved at bruge medicin, taget i en overgangsperiode. Samarbejde mellem psykolog og læge kan anbefales.