12A Win Win

Psyke.dk

 

Win Win i parforhold

Nr.12A

 

Forhandlingsteknik som går på, at begge parter skal have fordele ved forhandlingerne. Det kaldes med et kort ord Win Win. Win Win er en gammel og udbredt forhandlingsteknik, som også kan anvendes på parforhold. Psykologer har længe anvendt denne særlige form for teknik.

Redigeret d. 22. juli.2016

af psykolog Henrik p. c. Krarup

 

En grundlæggende forudsætning for at anvende denne enkle teknik er, at de deltagne personer er indstillet på at fravige en del af sin egen "ekspertise", dvs. at de ikke kan få hele deres viden og vilje frem, som ellers giver med en stor tilfredshed.....sorry.

 

Win Win er et nødvendigt redskab, et must, når du er i et forhold, eller søger at justere et arbejdsforhold. Vi skal alle sammen være der, og det er positivt at vende nogle forhold, som har været til irritation, så der findes nye løsninger på det som diskuteres. 

 

Du bør have en god indlevelsesevne (empati) og rutine i at benytte den. Det gælder også din partner. Begge må være indstillet på at se sagen igennem modpartens optik, men alligevel sørge for, at du når tæt på dit eget mål. Du skal derfor inden starten have en stærk følelse af, hvad du ønsker.

 

Resultatet af en Win Win mæling hos en psykolog er afhængig af parrets modenhed og indsigt. Det bærende element er, at begge parter skal have noget ud af deres forhandlinger. Der skal være egenskaber som stædighed og ydmyghed (åbenhed) tilstede ved samtalerne. Psykologen styrer processen og sørger for at fokus holdes, indtil et delresultet er hjemme. Win win teknikken, en form for diplomati, er lige modsat "jeg alene vide- holdning", hvor hver part VIL have ret.

 

Win win bevirker, at i begge bliver vindere. Win win  benyttes primært hjemme hos parterne, men er yderst effektiv hos psykologen, da psykologen kan bevirke, at parterne holder sig til emnet, uden at sende anklager mod hinanden.

 

De vigtige ting bør skrives på en liste til begge parter, som begge parter har accepteret.

Følelser er undværlige,

men som alting er

for meget eller for

lidt ødelægger alt.

 

Det er de følelsesmæssige forhold, som danner base for handlinger for de fleste mennesker. Det er meget vigtigt for de fleste mennesker. Hvis du har for høje forventninger, kan du føle dig forurettet- Der påstår da ustabilitet i parforholdet. Du vil sandsynligvis på forskellig måde søge at finde en kompensation for dine følelsesmæssige og sociale. Men kan du kræve at dine høje forventninger opfyldt. Hvad med modparens forventninger?,

 

Det kan du f.eks. gøre igennem aggression, hævn. Det medfører at du kan komme op i det røde felt og herved kommer til at skade forholdet i din base (familie). Din modpart vil føle sig angrebet og måske krænket og vil måske søge sin ret. Hvis der opstår misforståelser, kan i som partnere komme ud på en glidebane. Dette emne kunne der skrives bøger om.

 

Det er derfor fint, at finde og nedskrive nogle eksempler, som du kunne mistænke dig selv for at værde for forkælede. Du kunne inddrage eksemplet og vende det med din partner. Er det svært, kan du vende det med en psykolog. Det kan betale sig at gå til nogle svære problemer på lang sigt.

 

Gamle sager

kan leve

videre.

 

Oftest er det kvinden, som ofte vender tilbage med evige bebrejdelser, fordi de engang har følt sig meget såret, og ikke har kunne glemme det. Det virker  meget ødelæggende på forholdet, da manden ikke kan forstå, at ting som er uddebatteret, og tilgivet, kommer tilbage igen år efter hændelsen. Det kan være forståeligt, at ofte kvinden har disse tanker, men så må de begynde forfra med at gennemarbejde problemet, hvis rester af handlingsmønstre har været praktiseret op til nutiden.