TIDEN EFTER PSYKOPATEN. html

 

 

TIDEN EFTER EN PSYKOPAT

 

Nr.1CC

Redigeret d.11.august 2017

af psykolog Henrik c. p. Krarup

 

Fremtiden ser dejlig ud, som om du føler lys og luft og stor horisont, presset er væk og du har en følelse af, at du får en lykkelig fremtid. Den forbandede og ulykkelige tid er endegyldigt slut, psykopaten er der ikke længere. Desværre er den euforiske stemning ofte kort.

 

Omstillinger er generelt energikrævende og vanskelige. Din omstilling til det nye liv vil naturligvis tage sin tid. du er fraflyttet, med den økonomi og strabadser som følger af det.

Har du børn, skal de på en ny skole mv. Disse mange praktiske ting gør, at du i begyndelsen primært har fokus på at overleve og etablere dig. Du har næppe tilstrækkeligt fokus på det psykiske efterspil, som befinder sig inde i dig, og som er en naturlig del af dit brud en samlever, dette efterspil er meget kraftigere og alvorligere med en psykopat

 

Efterhånden som du er kommet i gang med hverdagens rutiner, vil du ganske naturligt føle, at der er noget, som skal korrigeres i dit sind. Det kan komme til udtryk i at du bliver rastløs og sover dårligt eller er ude af balance på en uforklarlig måde.

 

Vakuum.

Billedligt befinder du dig i et vakuum, fordi du stadigt rent følelsesmæssige “er inde i forholdet” og alligevel siger din sunde fornuft, at du vitterligt er væk fra ham. Men dine følelser siger ulogisk det modsatte, og det slider, og prognoserne for at disse følelser forsvinder med tiden er ikke de bedste. En måde vil være, at du arbejder med at erkender forholdet, og bevidst søger at erstatte disse følelelser med andre følelser.

 

Tvivlstanker

Det er belastende at gå ind og ud rent tankemæssigt. Tanker som “gør jeg nu det rigtige? kan jeg skabe mig en acceptabel tilværelse? Var det også nødvendigt at gøre dette og hint overfor børnene? Hvordan har han det mon nu? Jeg var måske lige nok barsk mod ham?

Sådanne tvivlstanker viser, at du endnu ikke har bearbejdet forholdet til ham, og at han indirekte har givet dig skyldfølelse og det ikke at være god nok.

 

Svaghed

Den vidunderlige tid, som du igennem lang tid har set frem til blegner. Det kan beskrives som et vakuum, og kan desværre fungere som et vakuum, der kan udfyldes af psykopaten. Psykopaten har da mulighed for at komme ind i dit liv igen, hvis du bliver svag og acceptere det.

 

Du er som nævnt mentalt ikke helt ude af kløerne på psykopaten, derfor må du fokusere stærkt på dit nye liv og de nye muligheder der er for at træffe nye bekendtskaber. Hvis du er i tvivl, hvor du står her, må du henvende dig til en psykolog, som kan støtte dig ved samtaler, hvor du igen kan få en øjenåbner gående omkring psykopatens farlighed.

 

Efter at have været offer i en lang og ydmygende tid, ofte adskillige år, er der nogle, som får kæmpet sig væk fra psykopaten, med eller uden hjælp af en psykolog. De har gjort det trods deres lave selvværd.

 

Det lave selvværd bevirkede, at de ikke havde tiltro til, at de kunne udføre de mest almindelige ting. De bliver ofte afhængige af en psykopaten, som tager sig af dem på alle måder.

Noget af det første en psykopat gør overfor dig, er at skaffe sig en bred kontrol over dig, i begyndelsen i kærlighedens navn. Han vil isolere dig, så han hindrer dig i at have kontakt med andre mennesker, især dine gamle venner. Han er ikke interesseret i at høre om din mening, han ønsker ikke en debat.

 

Han ønsker ikke at høre din mening. Hvis han hører på dig, er det fordi han vil fremstå som en kompromis søgende person.

Andre personers mening, især dine venners mening, ser han som noget farligt, da deres mening omkring det du har oplevet med psykopaten, ville starte alarmklokker for dig.

 

Isolationen

som psykopaten bragte dig i, hindrede dig i at gå fra ham på i et tidligt tidspunkt. At du ad åre overhovedet var i stand til at komme væk, skyldes i de fleste tilfælde, at du var drevet til det yderste, dvs. at du følte dig tvunget til at handle, på trods af angst og mange modsatrettede følelser. Det endelige brud sker først, når forholdet er blevet totalt uudholdeligt, efter at du adskillige gange har forsøgt at få et forlig.

 

Isolationen gør dig ensom

Du kan let føle dig så alene sammen med psykopaten, at du udfører et “Stockholm-syndrom”, dvs. at du handler og støtter psykopate i det, som du ved er rivende galt.

 

Gamle venner

Selvom du fik lov at psykopaten, til at se dine gamle venner, ville du føle dig ensom og tvunget. Du er i en ambivalent situation, fordi du ikke kan forråde psykopaten, som du elsker, modsat kan vennerne give dig en støtte, men det er og bliver en vennestøtte, som ikke er helt objektiv, da de ikke ønsker at fortælle den barske sandhed og støde dig væk.

Vennerne kan have svært ved at forstå dine problemer, og de kan især ikke fatte, at den rare mand kan handle helt uden hensyn og uden at føle SKAM. Vennerne har således en helt anden opfattelse af ham, når de møder ham hos jer. Alt i alt får du ingen nævneværdig støtte fra vennerne. Det er først efter at du har forladt psykopaten, at du kan få en bedre støtte.

 

Ensomheden i psykopatens verden.

Du har været helt alene om bære de beskyldning og de fiaskoer, du har levet men også de fiaskoer, som psykopaten anklager dig for. At afvise beskyldningerne var dengang umuligt for dig. Du var meget bange for psykopaten og hvad han ville kunne finde på for at skade dig, eller dine eventuelle børn.

 

Siger ikke nej.

Det var også vanskeligt og angstbetonet at sige nej, fordi du handlede på en anden måde, og fordi du inderst inde havde et lavt selvværd. Du frygtede også, at han ikke ville høre på dig, så alting var forgæves. Hans troværdighed kunne påvirke dig undervejs, så du måtte give ham ret. Han kunne let og elegant fremføre argumenter, ofte grove løgne, så han kunne vende din sag 180 grader. så at du ikke får gennemført det du ville.

Dygtig til at forklare sig

Han kunne sælge varen, en egenskab, han også benytter overfor det offentlige. Når psykopaten gjorde fejl, kunne du blive anklaget for at være skyldig i det som han havde gjort galt. Din selvforståelse og dine talrige forsøg på at skabe et tåleligt forhold til psykopaten skabte veletablerede vaner og tankegange, som minder om hjernevask. Disse forhold bærer du med dig, når du afbryder forbindelsen med psykopaten.

Mange samtaleforsøg med ham.

Du har forsøgte at tale med ham om deres forhold mange gange. Du forsøgte at tale med ham om hans manglende omsorg for dig og dine hehov for hans omsorg og nærvær. En sådan samtale kunne forløbe på forskellig måde. Han kunne være positiv og tilsyneladende høre på dig, eller han kan høre på dig uden at kommentere noget, og hurtig finde en eller anden grund til at fjerne sig.

 

Han vil normalt opfatte en sådan “samtale” som et angreb fra din side, og vil enten gå eller forsvare sig med verbale eller kropslige angreb. Resultatet er næsten altid, at der intet kommer ud af samtalen. Hvis han går ind på aftaler, vil han sjældent forpligte sig når det kommer til stykket. Han har ikke skam i livet og overholder derfor ikke aftalerne eller lyver og fordrejer aftalerne, så det er nærmest ligegyldigt om I har skrevet det ned. Han afskyr netop ansvar, som forpligtiger ham.

 

Har du børn med psykopaten, bedes du læse artiklen: 9C “børn med psykopaten”.

 

Ensomhed efter bruddet

Den ensomheden du oplevede hos ham, føler du kraftgere nu efter bruddet. Dengang du var sammen med ham, havde du håbet at støtte dig til. Nu lige efter fraflytningen har du intet håb omkring ham, Men du har et fremtidigt håb om et nyt liv, men det er vanskeligt at komme over det vakuum du har skabt ved fraflytningen.

 

Troen må fjernes!

Du mærker både lettelsen men også tab af at være ude af rutinen i at tackle ham. Det bristede kærlighedshåb ligger dybt i dig, så du kan tro, at der alligevel- mod enhver sund fornuft- er et håb.

Denne tro på et håb, er for langt ude, og må og skal fjernes. Du har stadig et naturlig ønske om at modtage og give kærlighed, og den eksisterer endnu næsten stærkere.

 

I den tid du har tilbragt hos psykopaten har du undertrykt mange af disse følelser, fordi du ikke har kunnet komme i en normal forbindelse med psykopaten. Du har som nævnt tillagt dig en adfærd og en introvert indstilling til mange ting, da du i mange tilfælde ikke har været i stand til at tage initiativet. Omtalt ovenfor som en slags hjernevask.

 

Den evige utrygheden

Den evige utryghed hos psykopaten har skabt pleasing og nerver, som du har taget med dig fra psykopaten.

Du kunne aldrig vide, hvordan han vil handle, hvis du kræver noget af ham, men han vil kunne bruge enhver ytring eller krav fra dig, til skade for dig. At et krav bliver opfyldt sker, men det er sjældent.

Det er erfaringen, at han sjældent svarer på det du skriver om eller ringer om. Ofte fremsætter han i stedet for nye krav, eller ytrer sin utilfredshed. Han kan anvende et sjofelt og snavset sprogbrug som luder mm, i den forbindelse. Resultatet er at du står ofte i et tomrum og ved ikke hvordan han skrive eller gøre.

 

Han fastholder dig stadigvæk, uden at du rigtigt har erkendt det.

Du tænker således for meget på hvad der sker. Disse tanker medvirker til, at du stadig tænker på ham og hans og ikke spærrer af for ham og hans kommunikation. Han kan skyde genvej og opretholde kommunikationen via dine børn, som på den måde bliver gidsler.

 

Du ville ikke se virkeligheden,

Du har givetvis været fuldt overbevist om, at psykopaten elskede dig og du ham. Du har i mange tilfælde ikke ville eller kunne se din virkelighed. Om han elsker dig, kan du få vished om ved at analysere hans adfærd overfor dig igennem tiden, men mange undlader denne undersøgelse, da de stadigvæk håber.

 

Pleasing.

Som det er nævnt ovenfor benytter mange ofre pleasing for at klare dagen og vejen, så du kunne undgå de mest ydmygende forhold. Denne pleasing-ekspertise har du stadigvæk intakt, da din pleasing erfaringsmæssigt er af meget gammel dato.

Denne ødelæggende vane har været en dyr løsning da du var barn og ung, da den skadede og skader dig og dit selvværd. Den er terapeutisk enkel at fjerne, men det kræver din vilje og koncentration. Psykolog-samtaler er her en udvej.

 

Du var, og er et stykke fremover, i bund og grund bange for ham. Du søgte på alle måder at gøre ham tilfreds mest fordi du var utryg, og utryghed har forbindelse med, at du følte dig isoleret og helt alene på mange væsnetlige områder. Men til trods for det var du alligevel bange for at bryde forholdet. Det kunne være, at alternativet skræmte dig og at du alligevel håbede, at han ville ændre sig.

 

Du vil gerne gøre alle godt.

Du har nu afbrudt forbindelsen, men erfaringer viser, at nogle af dine medsøstre ønsker at at redde psykopaten, da det er synd for ham. Ja det er det givetvis, men han skal ikke ødelægge andre mennesker. Disse tanker er også tilstede efter bruddet med ham, måske i forstærket udgave. Din følelsesmæssige engagement med ham og hans liv vil hæmme din videre udvikling væk fra ham.

 

Om dette emne bedes du venligst læse Frels min psykopat. klik her 1.del og 2.del

 

Fokus på nyt samvær

Focus på mulighed for tæt nyt samvær bør derfor være højeste prioritet, men opfyldelsen af dette må selvfølgelig foregå med stor rolighed og omtanke, da målet ikke skal nås indenfor en vis tid eller for enhver pris. Behandling af pleasing, hos en psykolog, vil styrke dit selvværd, så du kan klare situationer, hvor du ville have anvendt pleasing. dvs. have købt dig til venlighed og kærlighed.

 

Focus samt prioritering af opgaver, som er fjernt fra psykopaten, forhindrer dig i at falde tilbage til psykopaten, når han er kommet på afstand fra dig. Skulle han med tiden være venlig overfor dig, må du ikke tro, at det er et stabilt personlighedstræk. Det kan alligevel være svært helt at ignorere en lille indbydelse fra ham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKOPATI, parterapi, angst Psyke.dk