FORSIDE

    PSYKE.DK


Psykopati, Viden om 

Par - angst - sorgterapi.


Hjemmesiden er ikke en klinik-annonce. 

Artikelfortegnelse (INDEX) ses nedenfor. Listens artikler beskriver psykopatens verden

udfra offernes optik. Det er nyttig viden.

Spørgsmål: Hvis du har et akut spørgsmål, kan du henvende dig telefonisk til psykolog

Henrik C. P. Krarup alt efter emnets omfang. NB. Konsultationen er vejledende og gør det

ikke ud for at være en psykoterapeutisk

behandling. Se viderer under "kontakt psykologen"


Redigeret den 25. November 2020

Psykolog Henrik c.p. Krarup 

Copyright.

    

Psykopati er en tilstand med personlighedsændringer. Diagnosen

er vanskelig at stille, da personen kan handle som sociopat eller som sociopat.


Psykopat eller narcissisten.eller sociopaten. Beskrivelsen af disse lidelser er meget omfangsrig. Emnerne berøres kort her. Diagnosen stilles udfra personens grænseoverskridende adfærd. 

Psykopaten handler uden grænser. Han er snu og beregnende, og handler med stor næsten ubegræset dymamik og går efter målet med stor udholdenhed og dynamik ligemeget om han bryder sociale love, og love i samfundet. Psykopaten benytter sig groft af løgne, bagtalelser og svindel, mandatsvig- og føler ingen skam eller skyld overfor ofre.Han vil have sin vilje uimodsagt.

Troværdig. Psykopaten planlægger sine træk og er fræk nok til at lyve og bagtale og svindle, hvis det skal til for at nå måle. Af disse grunde vil han være i stand til at ødelægge din sag overalt, men især ved det offentlige.

Læs om psykopatens typiske symptomer i artikel 8 nedenfor.

 

Sociopaten er mere opfarende, spontan og følelsesmæssig engageret, personlighedsændringen  er dannet under opvæksten og ikke med indflydelse af arvelige påvirkninger.

Narcissisten er ofte mere spontan og opfarende rent følelsesmæssigt. Narcissisten højest ønske er er eksperter i at skrive, eller belægge sine ord, så han opfattes som en meget troværdig person.

Kontakt psykologen

Hvis du har et særlig akut behov for at vende spørgsmål, har du mulighed for at kontakte psykolog Henrik Krarup i max.15 minutter uden beregning. Har du brug for længere samtaletid, kan der normalt indgås en aftale under samtalen.

Hvorledes gør du:

Telefontidspunktet kan aftales via sms eller email.

Telefonnummeret 2073 7609 eller mail: Krarup.henrik@gmail.com  

Du kan også blot prøve at ringe indenfor mormal arbejdstid.ARTIKELFORTEGNELSE

    

Artiklerne kan læses på smartphones, men det er ikke ideel. Det anbefales at anvende PC eller Mac


      0.1   Hverdagen med en psykopat

1.0   Hvad er psykopati

1.1   Elsker psykopaten dig?

1.2   Psykopaten forh. hjemme

1.3   Spørgsmål, priser, behandler?

      1.5   Psykolog der kan støtte dig   

      1.6   Slik havned jeg i psykopatens grep

1.7   Norsk psykopat-historier 

1.8   Løsrivelsesangsten

1.9   Løsrivelsesprocessen fra psykopaten

      1.9.1 Tiden efter psykopaten

1.9.2  Din drømmes mand.

2.0    Offer for en psykopat

2. A   Følelsernes tyranni, v. psykopaten

2. B   Den uforståelig psykopat,

2. C   Er din chef psykopat.?

      3.0    Hvorfor dannes psykopati.Norsk/Usa test

       4.0   Vælg den rigtige terapeut.

      4.A   Kan samtaleterapi hjælpe psykopaten?

5.0    Case. Joans brev

5A    Vold i kærlighedens navn.(psykopater)

6.0    Process. At fjerne sig fra psykopaten

6.A   Store forventninger ødelægger.

      7.0   Se objektivt på din psykopat

      8.0   Psykopatens Symptomer

      8A   Ny udgave af psykopatens sympt.

9.1   Offeret tiltrækker psykopaten 

9.0   Kan jeg redde min psykopat. 1.del

9.2   For ikke psykopater. (konfliktskyhed)

       9.A   Frels min psykopat. 2.del

9.C   Børn med en psykopat

9.D   Hvordan angriber psykopaten

      9.E   Hvad tænker psykopaten

      10.0  Mistanken om psykopati

11.C  Pleasingens negative virkning

11.D  Psykiske spændinger kan undgås

11.E  Moderens børneopdragelse.

11.F  Psykopatens adfærd (NYE vinkler)

11,G  Om psykolog Henrik c. p. Krarup


      Parterapi 


Parterapi er et godt start niveau, da problemer takles konkret.

      

      12.A  Win win processen bør bruges

12.C  Case: Ingers brev til Carsten

12.D  sex og parproblemer

      13.0   Casen. Georges brev og gnisten som forsvandt

13.A  Om at hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. Magtstruktur

13.H  Parterapien betydning og længde

     

      Individuel terapi

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform. Der anvendes ofte kognitiv terapi. En alvorligt arbejdende psykolog bør give dig værktøjer og anvende stikord.


      Angst

Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer. De fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

      23    Kend din angst.

24     Angsttyper

25     Angst producerende forhold

      26     Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27     Social angst

28     Angst- traumer

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angst


Sorg

Sorg er en del af livet. Sorg må ikke blive permanent. 

     

      30     Sorg ved afdød

31     Sorgens 4 faser


Opdragelse.


Der er ingen opskrift på en god opdragelse. Der vil være knaster i alle familier. Der må være tillid til barnets egne erfaringer. 


33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A  Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. del-


Kriser

Gamle løsninger, fungerer ikke. Man tvinges til en ny løsning.

38    Kriser generelt

39    Kriser


Ondt i psyken & filosofiske tanker. Psykiske forhold der griber ind i hinanden. Behandlingen er samtale.


41     Lavt selvværd 1.del

42A   Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del

43     Selvværd. Værktøj til bedre selvværd

44    Omstillings parathed

45    Livsglæde

46   Notat teknik, uundværlig hjælp

48   Stress

       49  Depression, to former

50   Smalltalk. Centralt

49A. Humor er nyttigt, da den modarbejder personlig rigiditet.

52.   Sort hvide handlinger. (Dikotome= sort hvide holdninger) 

55.   Kommunikation og indlæring-teknik

      56.  livets grundbetingelser

 57.  Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.

       58.  Søvn er alfa og omega.

 59.  Terapi støtter din udvikling

       60.  Psykolog assistance   

     


      Artiklerne bliver først brugbare.

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk, dvs generelt. Det er som du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksempler og viden bliver først nyttige, såfremt du på en eller anden er inddraget.