FORSIDE

Menu-Hovedside.

Artikler om psykopati -

og angst og sorgterapi.


Redigeret den 15. marts. 2023

Psykolog Henrik Carsten Krarup 

Copyright
 Ved kommentarer se under kontakt ovenfor. Navnet "psykopat" bruges ved personlighedsændringer primært på sociale relationer. Skaderne er oftest af genetisk art.


    Redigeret 2023 *

             * 0.1   Tiden før og efter et forhold

                  til psykopaten, dvs. efter

                  frigørelse 

     

            * 0.2    Meget kort og overordnet

                  beskrivelse af... Psykopaten -

                  Narcissistenn og sociopaten

         

       * 1.0   Generelt, hvad er psykopati

1.1   Elsker psykopaten dig?

1.2   Psykopaten forh. hjemme

1.3   Spørgsmål, priser, behandler?

       * 1.5    Krav til en god psykolog.   

       * 1.8   Angsten for løsrivelse

* 1.9   Løsrivelsesprocessen

       

      * 1.9.1 Tiden efter psykopaten

      * 1.9.2  Din drømmes mand.

      *  2.0  Offer for en psykopat, 

      * 2. A   Følelsernes tyrani

      * 2. B  Perifer psykopat kontakt

      * 2. C   Er din chef psykopat.?


       * 3.0    En mulig årsag til psykopati,

               Norsk/ Usa scanner

      * 4.0   Vælg den rigtige terapeut.

      * 4.A   Kan samtaleterapi hjælpe psykopaten?

      * 5.0    Case. Joans brev 

      * 5A    Vold i kærlighedens navn.

      * 6.0    Process. At fjerne sig fra psykopaten

      * 6.A   Store forventninger ødelægger. ikke psykopat artikle. 

        7.0   Se objektivt på din psykopat

        8.0   Psykopatens Symptomer

        8A   Ny udgave af psykopatens sympt.

 9.1   Offeret tiltrækker psykopaten 

 9.0   Kan jeg redde min psykopat. 1.del

 9.2   For ikke psykopater. (konfliktskyhed)

        9.A   Frels min psykopat. 2.del

 9.C   Børn med en psykopat

 9.D   Hvordan angriber psykopaten

         9.E   Hvad tænker psykopaten

         10.0  Mistanken om psykopati

  11.C  Pleasingens negative virkning

  11.D  Psykiske spændinger kan undgås*

* 11.E  Moderskabens fælde

11.F  Psykopatens adfærd (NYE vinkler)

11,G  Om psykolog Henrik Carsten Krarup


      Parterapi 


Parterapi er et godt start niveau, da problemer takles konkret.

      

      12.A  Win win processen bør bruges

      12.C  Case: Ingers brev til Carsten

      13.0   Casen. Georges brev og gnisten som forsvandt

13.A  Om at hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. Magtstruktur

13.H  Parterapien betydning og længde

     

      Individuel terapi

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform. Der anvendes ofte kognitiv terapi. En alvorligt arbejdende psykolog bør give dig værktøjer og anvende stikord.


      Angst


Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer. De fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

      * 23    Kend din angst.

      * 24     Angsttyper

      * 25      Angst producerende forhold

      * 26     Post Traumatisk Disorder=Panikangst

27     Social angst

28     Angst- traumer

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angst


Sorg


Sorg er en del af livet. Sorg må ikke blive permanent. 

     

       30     Sorg ved afdød

31     Sorgens 4 faser


Opdragelse.


Der er ingen opskrift på en god opdragelse. Der vil være knaster i alle familier. Der må være tillid til barnets egne erfaringer. 


33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A  Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. del-Kriser

Gamle løsninger, fungerer ikke. Man tvinges til en ny løsning.

38    Kriser generelt

39    KriserAndre forhold.

som har stor interaktionel betydning

(Ondt i psyken & filosofiske tanker.)

 

Psykiske forhold der griber ind i hinanden. Behandlingen er ikke piller men samtaler. Medicin giver kun en udskydelse af problemerne, medicin kan dog løse op i visse alvorlige tilfælde.


41     Lavt selvværd 1.del

42A   Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del

43     Selvværd. Værktøj til bedre selvværd

44    Omstillings parathed

45    Livsglæde

46   Notat teknik, uundværlig hjælp

48   Stress

       49  Depression, to former

50   Smalltalk. Centralt

49A. Humor er nyttigt, da den modarbejder personlig rigiditet.

52.   Sort hvide handlinger. (Dikotome= sort hvide holdninger) 

55.   Frihed, selvtillid og selvværd, fiasko, 

        56.  livets grundbetingelser

 57.  Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.

        58.  Søvn er alfa og omega.

 59.  Terapi støtter din udvikling

        60.  Psykolog assistance 

        61.  Kommunikation, alfa og omega   

     


     

ADVARSEL Psykofarmica og polyfarmica


7 januar 2023. Dr.dk. nye program om PSYKIATIENS DILEMMA. Dr. har produceret en serie udsendelser omkring psykiatriens dilemma, som vises på DR.dk. Det er en meget interessant serie, hvor nyere undersøgelser viser, at en kombination af psykofarmica 2...4 forskellige typer, yderst sjældent giver positive resultater, snarere tværtimod.


Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledninger omkring dette problem, men det fremgår af udsendelse, at der på trods heraf alligevel udkrives polifarmica og at alvorlig syge psykiatriske patienter har svært ved at få behandlingsstederne til at stoppe eller nedsætte kombinationen af psykofarmica.


Kontrol af my medicin. Patienteksempler synes at vise, at der er stor fare for en forværring eller død på grund af forgiftning. Se og hør denne udsendelsesrække. Det vil være naturligt at være opmærksom på almindelig brug af medicinerin og hvis der skiftes medicin, så bør/skal det medfører en fjernelse af den gamle medicinigennem stadig mindre dosser.