FORSIDE

P S Y K O P A T I .

Hovedside.

Artikler om psykopati - angst og sorgterapi.

Redigeret den 15. januar 2023

Psykolog Henrik Carsten Krarup 

Copyright


Psyke.dk er en non-profit hjemmeside, hvis mål er at udbrede oplysninger omkring psykiske forhold gratis. Du kan kontakte psykolog Henrik Carsten Krarup omkring artiklerne og emner omkring dem. Du kan kontakte via email eller sms. Skriv sms først, fordi mange chikanerer med spamopkald. Telefon 2073 7609 med forudgående SMS. Varigheden af en eventuel samtale må holdes under 10 minutter. Email kontakt: Krarup.henrik@gmail.com

Sundhedsstyrelsen og undersøgelse af psykofarmica, se nederst på denne side.


ARTIKELFORTEGNELSE

    

Udtrykket Psykopati, eller psykopat anvendes stadig, men oprindelig handler det om skader som har ført til personlighedsændringer, som påvirker de sociale områder. Skaderne er primært af genetisk arv.


      0.1   Tiden før og efter et forhold til psykopaten 

       0.2   Forskelle: Psykopaten og Narcissisten

       0.3   Sociopat, kort om sociopater. 

        

      1.0   Generelt, hvad er psykopati

1.1   Elsker psykopaten dig?

1.2   Psykopaten forh. hjemme

1.3   Spørgsmål, priser, behandler?

      1.5    Krav til en god psykolog.   

      1.8   Angsten for løsrivelse

1.9   Løsrivelsesprocessen fra psykopaten

      1.9.1 Tiden efter psykopaten

1.9.2  Din drømmes mand.

2. 0   Offer for en psykopat.

2. A   Følelsernes tyrani

2. B   Den uforståelig psykopat,

2. C   Er din chef psykopat.?

2. E   Offer for en psykopat, anden vinkel

      3.0    En mulig årsag til psykopati, Norsk/ Usa scanner

       4.0   Vælg den rigtige terapeut.

      4.A   Kan samtaleterapi hjælpe psykopaten?

5.0    Case. Joans brev

5A    Vold i kærlighedens navn.(psykopater)

6.0    Process. At fjerne sig fra psykopaten

6.A   Store forventninger ødelægger.

      7.0   Se objektivt på din psykopat

      8.0   Psykopatens Symptomer

      8A   Ny udgave af psykopatens sympt.

9.1   Offeret tiltrækker psykopaten 

9.0   Kan jeg redde min psykopat. 1.del

9.2   For ikke psykopater. (konfliktskyhed)

       9.A   Frels min psykopat. 2.del

9.C   Børn med en psykopat

9.D   Hvordan angriber psykopaten

      9.E   Hvad tænker psykopaten

      10.0  Mistanken om psykopati

11.C  Pleasingens negative virkning

11.D  Psykiske spændinger kan undgås

11.E  Moderens børneopdragelse.

11.F  Psykopatens adfærd (NYE vinkler)

11,G  Om psykolog Henrik Carsten Krarup


      Parterapi 


Parterapi er et godt start niveau, da problemer takles konkret.

      

      12.A  Win win processen bør bruges

12.C  Case: Ingers brev til Carsten

      13.0   Casen. Georges brev og gnisten som forsvandt

13.A  Om at hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. Magtstruktur

13.H  Parterapien betydning og længde

     

      Individuel terapi

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform. Der anvendes ofte kognitiv terapi. En alvorligt arbejdende psykolog bør give dig værktøjer og anvende stikord.


      Angst


Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer. De fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

      23    Kend din angst.

24     Angsttyper

25     Angst producerende forhold

      26     Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27     Social angst

28     Angst- traumer

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angst


Sorg


Sorg er en del af livet. Sorg må ikke blive permanent. 

     

      30     Sorg ved afdød

31     Sorgens 4 faser


Opdragelse.


Der er ingen opskrift på en god opdragelse. Der vil være knaster i alle familier. Der må være tillid til barnets egne erfaringer. 


33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A  Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. del-Kriser

Gamle løsninger, fungerer ikke. Man tvinges til en ny løsning.

38    Kriser generelt

39    KriserAndre forhold.

som har stor interaktionel betydning

(Ondt i psyken & filosofiske tanker.)

 

Psykiske forhold der griber ind i hinanden. Behandlingen er ikke piller men samtaler. Medicin giver kun en udskydelse af problemerne, medicin kan dog løse op i visse alvorlige tilfælde.


41     Lavt selvværd 1.del

42A   Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del

43     Selvværd. Værktøj til bedre selvværd

44    Omstillings parathed

45    Livsglæde

46   Notat teknik, uundværlig hjælp

48   Stress

       49  Depression, to former

50   Smalltalk. Centralt

49A. Humor er nyttigt, da den modarbejder personlig rigiditet.

52.   Sort hvide handlinger. (Dikotome= sort hvide holdninger) 

55.   Frihed, selvtillid og selvværd, fiasko, 

      56.  livets grundbetingelser

 57.  Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.

       58.  Søvn er alfa og omega.

 59.  Terapi støtter din udvikling

       60.  Psykolog assistance 

       61.  Kommunikation, alfa og omega   

     


     

ADVARSEL Psykofarmica og polyfarmica

7 januar 2023. Dr.dk. nye program om PSYKIATIENS DILEMMA. Dr. har produceret en serie udsendelser omkring psykiatriens dilemma, som vises på DR.dk. Det er en meget interessant serie, hvor nyere undersøgelser viser, at en kombination af psykofarmica 2...4 forskellige typer, yderst sjældent giver positive resultater, snarere tværtimod.


Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledninger omkring dette problem, men det fremgår af udsendelse, at der på trods heraf alligevel udkrives polifarmica og at alvorlig syge psykiatriske patienter har svært ved at få behandlingsstederne til at stoppe eller nedsætte kombinationen af psykofarmica.


Kontrol af my medicin. Patienteksempler synes at vise, at der er stor fare for en forværring eller død på grund af forgiftning. Se og hør denne udsendelsesrække. Det vil være naturligt at være opmærksom på almindelig brug af medicinerin og hvis der skiftes medicin, så bør/skal det medfører en fjernelse af den gamle medicinigennem stadig mindre dosser.