FORSIDE

    PSYKE.DK


Psykopati

Par - angst - sorgterapi


Artikelfortegnelse (INDEX) ses nedenfor


Redigeret den 14. januar 2020

Psykolog Henrik c.p. Krarup  Copyright.

    

Psykopati- følelsesmæssig forplumring 

Diagnosen personlighedsændringer, også kaldet psykopati, er vanskelig at diagnostisere, da psykopati kan ligne almindelig adfærd. Den afskiller sig klart ved, at adfærde er grænseoverskridende.


Det offentlige.

Du kan skuffes over hjælpen fra det offentlige. Der er normalt en god vilje, men kommunernes kapasitet og evne til at vurdere psykopatisk optræden er i mange tilfælde yderst ringe. Nogle kommuner er i stand til at vurdere, men kan ikke overskue hele problemkomplekset, som kan opstå, hvor psykopater optræder.


Psykopaten han/hun handler uden grænser, og kan yderst troværdigt fremsætte løgne og beskyldninger, som skader offerets sag.

Psykopatens endemål er primært at udnytte sine omgivelser for at få sin vilje.

Rådet her er, at alliere sig med advokat og psykolog, så du ikke bliver løbet over ende af psykopaten. Hvorfor tro dette?


Han er ofte yderst veluddannet og kan belægge sine ord, så han opfattes som en troværdig person. Han er fræk nok til at lyve overbevisende, og vil af disse grunde være i stand til at ødelægge din sag hos det offentlige.


Han kan let fremstille dig som en uvederhæftig løgnagtig og ansvarsløs person, som ikke vil kunne tage sig af sig selv eller børn. Han vil fremstille historier og erindringer, som ikke eksisterer, så han vinder sagen. Aftaler og udtalelser står han ikke ved, og vil fremhæve at det hele er en stor løgn.

Læs om psykopatens typiske symptomer i artikel 8 nedenfor. 


Kontakt psykologen?

Hvis du har et særlig akut behov for at vende spørgsmål, har du mulighed for at kontakte psykolog Henrik Krarup i max.15 minutter uden beregning. Har du brug for længere samtaletid, kan der normalt indgås en aftale under samtalen.

Hvorledes gør du:

Telefontidspunktet kan aftales via sms eller email. Telefonnummeret 2073 7609 eller mail: Krarup.henrik@gmail.com  Du kan også blot prøve at ringe indenfor mormal arbejdstid.ARTIKELFORTEGNELSE

    

Artiklerne kan læses på smartphones, men det kan rode lidt. Det anbefales at anvende PC eller Mac

      0.1   Hverdagen med en psykopat

1.0   Hvad er psykopati

1.1   Elsker psykopaten dig?

1.2   Psykopaten forh. hjemme

1.3   Spørgsmål, priser, behandler?

      1.5   Psykolog der kan støtte dig   

      1.6   Slik havned jeg i psykopatens grep

1.7   Norsk psykopat-historier 

1.8   Løsrivelsesangsten

1.9   Løsrivelsesprocessen fra psykopaten

      1.9.1 Tiden efter psykopaten

1.9.2  Din drømmes mand.

2.0     Hvis du er offer for en psykopat?

2. A   Følelsernes tyranni, v. psykopaten

2. B   Den uforståelig psykopat,

2. C   Er din chef psykopat.?

      3.0    Hvorfor dannes psykopati.Norsk/Usa test

       4.0   Vælg den rigtige terapeut.

      4.A   Kan samtaleterapi hjælpe psykopaten?

5.0    Case. Joans brev

5A    Vold i kærlighedens navn.(psykopater)

6.0    Process. At fjerne sig fra psykopaten

6.A   Store forventninger ødelægger.

      7.0   Se objektivt på din psykopat

      8.0   Psykopatens Symptomer

      8A   Ny udgave af psykopatens sympt.

9.1   Offeret tiltrækker psykopaten 

9.0   Kan jeg redde min psykopat. 1.del

9.2   For ikke psykopater. (konfliktskyhed)

       9.A   Frels min psykopat. 2.del

9.C   Børn med en psykopat

9.D   Hvordan angriber psykopaten

      9.E   Hvad tænker psykopaten

      10.0  Mistanken om psykopati

11.C  Pleasingens negative virkning

11.D  Psykiske spændinger kan undgås

11.E  Moderens børneopdragelse.

11.F  Psykopatens adfærd (NYE vinkler)

11,G  Om psykolog Henrik c. p. Krarup


      Parterapi 


Parterapi er et godt start niveau, da problemer takles konkret.

      

      12.A  Win win processen bør bruges

12.C  Case: Ingers brev til Carsten

12.D  sex og parproblemer

      13.0   Casen. Georges brev og gnisten som forsvandt

13.A  Om at hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. Magtstruktur

13.H  Parterapien betydning og længde

     

      Individuel terapi

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform. Der anvendes ofte kognitiv terapi. En alvorligt arbejdende psykolog bør give dig værktøjer og anvende stikord.


      Angst

Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer. De fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

      23    Kend din angst.

24     Angsttyper

25     Angst producerende forhold

      26     Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27     Social angst

28     Angst- traumer

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angst


Sorg

Sorg er en del af livet. Sorg må ikke blive permanent. 

     

      30     Sorg ved afdød

31     Sorgens 4 faser


Opdragelse.


Der er ingen opskrift på en god opdragelse. Der vil være knaster i alle familier. Der må være tillid til barnets egne erfaringer. 


33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A  Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. del-


Kriser

Gamle løsninger, fungerer ikke. Man tvinges til en ny løsning.

38    Kriser generelt

39    Kriser


Ondt i psyken & filosofiske tanker. Psykiske forhold der griber ind i hinanden. Behandlingen er samtale.


41     Lavt selvværd 1.del

42A   Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del

43     Selvværd. Værktøj til bedre selvværd

44    Omstillings parathed

45    Livsglæde

46   Notat teknik, uundværlig hjælp

48   Stress

       49  Depression, to former

50   Smalltalk. Centralt

49A. Humor er nyttigt, da den modarbejder personlig rigiditet.

52.   Sort hvide handlinger. (Dikotome= sort hvide holdninger) 

55.   Kommunikation og indlæring-teknik

      56.  livets grundbetingelser

 57.  Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.

       58.  Søvn er alfa og omega.

 59.  Terapi støtter din udvikling

       60.  Psykolog assistance   

     


      Artiklerne bliver først brugbare.

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk, dvs generelt. Det er som du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksempler og viden bliver først nyttige, såfremt du på en eller anden er inddraget.