01 hverdagen med en psykopat


Tiden før og efter psykopaten?

Af psykolog  Henrik Carsten Krarup.

Revision 5.februar 2021Fremtiden ser dejlig ud, du føler det som om du kan fylde dine lunger med en her frisk og herlig luft. Du har en følelse af, at du nu får en lykkelig fremtid. Det forbandede og ulykkelige tid er endegyldigt slut, dårlig samvittighed, spekulationer og psykopaten er der ikke længere. Desværre er denne euforiske stemning kort, men det er en dejlig oplevelse, da det giver håb. 


Den store omstilling er naturligvis vanskelig og energikrævende. Din omstilling til det nye liv må tage sin tid, med afsagn og usikkerhed. Du er fraflyttet og de praktiske ting samt økonomi og nye aftaler følger med.  

Har du f.eks. børn, skal de på en ny skole mv. Du har derfor fokus på at overleve og etablere dig. Det kommer derfor lidt bag på dig, at der inde i dig selv udspiller sig et psykisk efterspil. Det er en naturlig del af dit brud, hvor der opstår et vacuum. Dette psykiske  efterspil kan være vanskeligere, når du bryder med en psykopat (sociopat eller narcissist).


Efter nogen til, forudsat at psykopaten virkelig har sluppet taget om dig, vil du føle en trang til at få ryddet mentalt, så ressourserne ikke bruges på sager, som blot er belastende. Du kan nedsætte dit stressniveau og sove bedre.


Billedligt befinder du dig i et vakuum, fordi du stadigt mentalt er hæmmet af dit ophold hos psykopaten, selvom du bruger din sunde fornuft. Hvis du er i stand til at neddrosle din cementerede mentale afhængighed af ham, har du også håb om nye forhold, når du er moden til det.


Psykologen

Ved at vende nogle specifikke tanker og adfærdformer hos en psykolog, vil du kunne se, hvor du er i processen, og først da, vil du eventuelt med støtte fra psykologen, kunne skride handlende ind og konkret korrigere dine følelser og handlinger, som hjalp dig under dit ophold hos spykopaten.


Tanker skal fastholdes

Tanker og handlemåder som har baggrund i din afhængighed af psykopaten, skal fastholdes, så du kan nå at finde en anden "fri" handlemåde. Denne skal gentages, så den bliver naturlig for dig.


Efterfølgende svaghed

Tiden efter psykopaten blegner, og vacuumet efter ham kommer frem. Psykopaten kan da igen komme ind i dit liv fordi du ikke er afvisende nok. Denne svaghed ses let af psykopaten.


Det førsteaf en psykopat gør er at tilbede dig og fortælle hvor fantastisk du er, og det giver ham gradvis en bred kontrol over dig i kærlighedens navn. Han vil isolere dig, så han hindrer dig i at have kontakt med andre mennesker, især dine gamle venner. Han er ikke interesseret i at høre om din mening, han ønsker ikke en debat. Han ønsker ikke at høre din mening.


Hvis han endelig hører på dig, er det fordi det kan betale sig for ham at være positiv og empatisk, denne empati udføres ofte lidt eksplosivt og meget direkte. Andre personers mening, især dine venners mening, ser han som noget farligt, da deres meninger sætter ham i et dårligt lys


Isolationen 

Isolationen, som psykopaten søger at bringe dig i, hindrede dig i at gå fra ham på i et tidligt tidspunkt. At du senere kommer væk fra ham skyldtes, at du blev drevet til det yderste, dvs. at du følte dig tvunget til at handle, på trods af angst og mange modsatrettede følelser. Det endelige brud sker først, når forholdet trods forlig idelige forsøg er blevet uudholdeligt. 


Isolationen gør dig ensom 

Du kan let føle dig så alene sammen med psykopaten, at du udfører et “Stockholm-syndrom”, dvs. at du handler og støtter psykopaten i det, som du ved er rivende galt. 


Gamle venner

Selvom du fik lov af psykopaten til at se dine gamle venner, ville du føle dig ensom og overvåget. Du er i en ambivalent situation, hvor du ikke kan gøre oprør, fordi du ikke kan forråde psykopaten, som du elsker. Du kan få nogen støtte, hvis du har gode venner, men støtten er sjælden objektiv.


Venner.

Venner kan have svært ved at forstå dine problemer, og de kan især ikke fatte, at den rare dygtige og charmerende mand kan handle helt uden hensyn og uden at føle skam. Vennerne tror dig nok, men har alligevel en lidt anden opfattelse af ham. Du har så brug for en neutral og kompetent rådgivning både juridisk og psykisk.


Ensomheden i psykopatens verden.

Du har været helt alene om bære de beskyldning og de fiaskoer, som psykopaten er skyld i. Du kan kun med kraftig støtte afvise og korrigere psykopaten. Denne støtte vil du også få brug for hvis du rejser fra psykopaten.


Du er bange for psykopaten og hvad han ville kunne finde på for at skade dig eller dine børn. Det var også vanskeligt og angstbetonet blot at overveje at sige nej, eller blot at tøve lidt.


Mange samtaleforsøg med ham.

Du har søgt at få ham i tale under 4 øjne om jeres manglende tætte forhold, men erfaringerne er, at det er meget vanskeligt, det bevirker, at I ikke kan få korrigeret fejl og mangler, som andre partnere gør, når forholdet knirker.


En sådan samtale kunne forløbe på forskellig måde. Han kan være positiv og tilsyneladende høre på dig, eller han kan høre på dig uden at kommentere noget, eller hurtigt finde en eller anden grund til at fjerne sig.


Han vil dog normalt opfatte en sådan “samtale” som et angreb fra din side, og vil enten gå eller gå i forsvar, hvilket gør det vanskeligt for dig at få et kompromis . Når han går i forsvar kan han føle sig så presset og ophidset, at han kan gå korporligt til værks. Resultatet af dit forsøg er ofte, at der intet kommer udu af det, men at forsøge at indlede en ny samtale, kræver mod og vedholdenhed.


At få ret ved kommune og amt

Hans høje troværdighed påvirke dig under en proces, så din sag står svagt. Han kunne let og elegant fremføre argumenter, ofte med grove løgne og overdrivelser, så han er i stand til at vende din sag 180 grader, så at du ikke får gennemført det du ville.

 

Fremragende dygtig til at forklare sig 

Psykopater er ofte gode til at forklare sig og forstår at lyve og bedrage på en troværdig måde. Ofte er han godt uddannet og boglig på højt niveau, hvilket giver ham en yderligere troværdighed. Når psykopaten gør fejl, skyder han skylden på fejltagelsen på andre. fx på dig.

Dine kampe og selvundertryggende adfærd kan betragtes som en kronisk krisetilstand. Denne krisetilstand forsvinder kun langsomt hvis du vælger at fraflytte psykopaten. Når der er børn opstår der vanskelige forhold, når du søger at holde afstand til psykoaten hvis han ønsker samkvem.

 

Aftaler

Hvis han går ind på aftaler, selv skriftlige, kniber det med at overholde dem, da han vil søge at påvise, at der er fejl i aftalen, eller han påstår at han har overholdt aftalen. Psykopater har store problemer med at forpligte sig og tage ansvar.


Børn med psykopaten.

Har du børn med psykopaten, bedes du læse artiklen: 9C “børn med psykopaten”.


Ensomhed efter bruddet

Den ensomheden du oplevede da du boede hos ham, vil du føle endnu kraftigere efter bruddet. Dengang du var sammen med ham, havde du håbet om at det ville blive bedre. Nu er du sig selv. Du er til gengæld blevet fri til at leve sit liv og bestemme over dig selv, hvor du ikke behøver at være utryg og please ham.


Du kan have lidt utålmodighed med henblik på frihedsfølelsen, da hans "ånd og mange reminiscenser stadig vil være i dig.'' Det fortager sig med tiden, særligt hvis du efter nogen tid engagerer dig i venskaber og eventuelt et nyt forhold.

 


I den tid du har tilbragt hos psykopaten har du undertrykt mange af disse følelser, fordi du ikke har kunnet komme i en normal forbindelse med psykopaten.


Tidligere "Tip toe adfærd" .

Du har billedligtalt været i isolation eller i forvaring, hvor det kun var tilladt at gøre og sige bestemte ting, og der kunne være forbud mod at tale med veninder, naboer. Det resulterer "en tip toe adfærd", som skyldes psykopatens evige kontrol. Du har været tvunget  til  altid at spørge ham, og undertrykke din egen mening. Det altid at spørge ham om næsten alting sætter sig ind i dit sind, så du umærkeligt er blevet afhængig af hans mening.  


Din lidt stive og usikre måde at tale på, forsvinder først efter lang tid efter din brud med psykopaten. Du må opfatte dig som en rekonvaliscent, som skal til at lære verden igen.


Vender hvert ord, Utryghed.

Du kunne aldrig vide, hvordan han vil handle, hvis du kræver noget af ham, men han kunne typisk bruge enhver handling eller ytring eller krav fra dig, til skade for dig, hvor han vender hvert ord.


Korrespondance efter fraflytning

Det er erfaringen, at psykopater typisk ikke svarer på det, du skriver eller ringer om. Ofte fremsætter han i stedet mange nye krav. Han anvender ofte et sjofelt og snavset sprogbrug som luder. Du står i et tomrum pga. manglende vigtige svar på spørgsmål opstået efter flytningen. Brug evt. sagfører til dette arbejde. Alligevel ses det, at nogle kvinder troskyldigt skriver og begrunder deres handlinger, men svar får de sjældent. Han kan iøvrigt bluffe med at true med retssager, eller påstå at du skylder ham penge, for at presse dig.


Du ville ikke se virkeligheden,

Du har givetvis før været fuldt overbevist om, at psykopaten elskede dig og du ham. Du har i mange tilfælde ikke ville eller kunne se din virkelighed. Om han elsker dig, kan du få vished om ved at analysere hans adfærd sammen med din psykolog.


Du var og er i bund og grund bange for ham. Du søgte på alle måder at gøre ham tilfreds mest fordi du var utryg, og i forbindelse med, at du følte dig isoleret og helt alene på mange væsnetlige områder. Men til trods for det, var du alligevel bange for at bryde forholdet, da du ingen acceptable alternativer har haft. Du havde nok også et spinkelt håb om ændringer hos psykopaten.ændringer

 

Nyt netværk må planlægges.

Det drejer sig om at skabe et nyt netværk helt uden ham. Du må skabe en ny kontakt med gamle venskaber samt at få normaliseret dit forhold til det modsatte køn, som har taget skade af dit ophold hos psykopaten.


For at få et godt resultat, må der planlægges (skemalægges) aktiviteter, nye hobbies, byture, fester, dans osv. Det vil støtte dig, hvis du gør det sammen med en ven eller veninde, så aktiviteterne bliver ført ud i livet.


Vedrørende mænd. 

Du vil opdage, hvis du observerer dig selv, at du mer eller mindre ignorerer mænd, og at du ikke er fri for at være en lidt fjendtlig eller kølig og afvisende overfor mænd, de kunne være nogle psykopatiske personer.


Du bør kunne tale let og overfladisk for at få kontakt, brug øjenkontakt og være let til smil. Du bør for din egen skyld bede andre kommentere din måde at være på overfor mænd. Det kan få dig til at stoppe op og ændre din afvisende holdning, som du har fordi du frygter at løbe ind i en psykopat. Psykopatisk adfærd er du god til at lodde, men vent og se tiden an.  ooo