01 hverdagen med en psykopat


Tiden under og efter psykopaten?

Af psykolog  Henrik Carsten Krarup.

Revision 15.november 2021


Fri for psykopaten

Fremtiden ser dejlig ud, du føler det som om du kan fylde dine lunger med en her frisk og herlig luft. Du har en følelse af, at du nu får en lykkelig fremtid. Det forbandede og ulykkelige tid er endegyldigt slut, dårlig samvittighed, spekulationer og psykopaten er der ikke længere. Desværre er denne euforiske stemning kort, men det er en dejlig oplevelse, da det giver håb. 


Den store omstilling er naturligvis vanskelig og energikrævende. Din omstilling til et nye liv må naturligvis tage sin tid, med afsagn og usikkerhed. Du er fraflyttet og de praktiske ting samt økonomi og nye aftaler følger med.  

Har du f.eks. børn, skal de på en ny skole, have nye kammerater og du må søge at reetablere forbindelsen med dine gamle venner, da de ikke har været velkomne i dit liv med psykopaten.


Du har derfor fokus på at overleve og etablere dig. Det kommer derfor lidt bag på dig, at der inde i dig selv udspiller sig et psykisk efterspil. Det er en naturlig del af dit brud, hvor der opstår et vacuum. Dette psykiske  efterspil kan være vanskeligere, når du bryder med en psykopat (sociopat eller narcissist).


Efter nogen tid, forudsat at psykopaten virkelig har sluppet taget om dig, vil du føle en trang til at få ryddet ud mentalt, så ressourserne ikke bruges på sager, som blot er negative. Det er ganske naturligt at du føler og gør sådan, da du har været igennem et helvedet. Men stop nu op og koncentrer dig om de små positive sider, som du ikke kunne tillade dig i nærvær af psykopaten. Du kan gøre ting som du har lyst til og være spontan, uden at skulle stå til regnskab for ham. Dette vil nedsætte dit stressniveau.


Mange som har afbrudt forbindelse med psykopaten, har store mentale afhængighedsproblemer, som kan sammenlignes med stofmisbrug det til trods hans fravær.

I processen befinder du dig i et vakuum, fordi du stadigt mentalt er hæmmet af dit ophold hos psykopaten, selvom du bruger din sunde fornuft. Hvis du er i stand til at neddrosle din cementerede mentale afhængighed af ham, har du håb om nye forhold, når du er paratat til det.


Psykologen kan hjælpe

Ved at vende nogle specifikke tanker og adfærdformer hos en psykolog, vil du kunne se, hvor du er i processen, og først da, vil du eventuelt med støtte fra psykologen, kunne skride handlende ind og konkret korrigere dine følelser og handlinger, som hjalp dig under dit ophold hos psykopaten.


Tanker bør fastholdes

Tanker og handlemåder som har baggrund i din afhængighed af psykopaten, skal fastholdes, så du kan undgå at lave samme fejl igen, eller du får en fornemmelse af, hvad der må gøres, for at fæstne lig til disse ret uklare fornemmeler, bør du fremføre og vende dem med en psykolog. Disse holdninger og fejlhandlinger må nødvendigvis gentages, da de er vage følelser, så du kan se, hvad det er der får dig til at lave disse negativ rutiner. 


Perioden efter psykopaten føles ofte en forvirret men livsglad tid.

Der opstår et naturligt vacuum, hvor du primært har en følelse af frihed og at du har alle muligheder. Kort tid efter bruddet og efter din stærke frihedsfølelse kan du opdage et stort vacuum efter ham.


At psykopatens vaner, bestemmelser og handlinger stadig er inde i dig bevirker at du meget let kan ændrer opfattelse af psykopatens adfærd og psykiske pres. Du husker desværre kun de gode sider og nedvurderer de sider, som var årsagen til afbrydelsen.


I vacuumet vil du nærmest savne ham, da du endnu ikke har fundet en person, som du har tillid til og vil indlede et forhold til. Psykopaten kan på denne måde let komme ind i dit liv igen, fordi du ikke har oparbejdet nogle af de mange negative handlemåder, som fik dig til at gå.


Er du ikke stålsat på hans negative ødelæggende måde at være på, vil han meget hurtigt kunne snige sig in i dig og dit sind. Blot du henvender dig er der fare for at du ser ham igen. Denne svaghed ses let af psykopaten.


At få ret ved kommune og amt

Hans høje troværdighed påvirke dig under en proces, så din sag står svagt. Han kunne let og elegant fremføre argumenter, ofte med grove løgne og overdrivelser, så han er i stand til at vende din sag 180 grader, så at du ikke får gennemført det du ville.

 

Fremragende dygtig til at forklare sig 

Psykopater er ofte gode til at forklare sig og forstår at lyve og bedrage på en troværdig måde. Ofte er han godt uddannet og boglig på højt niveau, hvilket giver ham en yderligere troværdighed.


Når psykopaten gør fejl, skyder han skylden på fejltagelsen på andre. fx på dig.

Dine kampe og selvundertryggende adfærd kan betragtes som en kronisk krisetilstand. Denne krisetilstand forsvinder kun langsomt hvis du vælger at fraflytte psykopaten. Når der er børn opstår der vanskelige forhold, når du søger at holde afstand til psykoaten hvis han ønsker samkvem.

 

Aftaler

Hvis han går ind på aftaler efter bruddet, selv skriftlige, kniber det med at overholde dem, da han vil søge at påvise, at der er fejl i aftalen, eller han påstår, at han har overholdt aftalen. Psykopater har generelt store problemer med at forpligte sig og tage ansvar.


Børn med psykopaten.

Har du børn med psykopaten, bedes du læse artiklen: 9C “børn med psykopaten”.


Ensomhed efter bruddet

Den ensomheden du oplevede da du boede hos ham, vil du føle endnu kraftigere efter bruddet. Dengang du var sammen med ham, havde du håbet om at det ville blive bedre. Nu er du sig selv. Du er til gengæld blevet fri til at leve sit liv og bestemme over dig selv, hvor du ikke behøver at være utryg og please ham.


Du kan have lidt utålmodighed med henblik på frihedsfølelsen, da hans "ånd og mange reminiscenser stadig vil være i dig.'' Det fortager sig med tiden, særligt hvis du efter nogen tid engagerer dig i venskaber og eventuelt et nyt forhold.

 

I den tid du har tilbragt hos psykopaten har du undertrykt mange af disse følelser, fordi du ikke har kunnet komme i en normal forbindelse med psykopaten. 


Tidligere "Tip toe adfærd" .

Du har billedligtalt været i isolation, hvor det kun var tilladt at gøre og sige bestemte ting, og der kunne være forbud mod at tale med veninder, naboer. Det resulterer "en tip toe adfærd",  som du bliver tvunget til pga. psykopatens evige kontrol. Du har været tvunget  til altid at spørge ham, og undertrykke din egen mening.


Det at være afhængig af hans mening har du langsomt fået indlært af ham, samtidig har du ikke udviklet mange sider af dig selv, da han har de rette mininger- og vil have ret i de fleste relationer.

Din lidt stive og usikre måde at tale på vil forsvinde efter nogen tid efter bruddet med psykopaten. Du må opfatte dig som en rekonvaliscent.


Vender hvert ord, Utryghed er din følgesvend

Du kunne aldrig vide, hvordan han vil handle, særligt var der nerver på,  hvis du kræver noget af ham. Han kunne typisk vende enhver handling eller ytring fra dig så du blev påført skyld. Det er en typisk måde at kunne kontrollere mennesker. 


Korrespondance efter fraflytning

Det er erfaringen, at psykopater typisk ikke svarer på det, du skriver eller ringer om. Ofte fremsætter han i stedet mange nye krav. Han anvender ofte et sjofnelt og snavset sprogbrug som luder.


Alligevel ses det tit, at mange kvinder troskyldigt og lidt naivt skriver og begrunder deres handlinger. De får meget sjædent svar, men han kan svare med nye beskyldninger og trusler. Han kan iøvrigt bluffe med at true med retssager, eller påstå at du skylder ham penge, for at presse dig.


Advokat

Du står i et tomrum pga. manglende vigtige svar på spørgsmål opstået efter flytningen. Du har også brug for at få psykopatens anerkendelse af dine synspunkter og handlinger- selvom du næsten kender udfaldet, eller de manglende svar. Nogle ting kan være uopsættelige, hvorfor du bør gøre kort proces ved at bruge en advokat til at tage sig af aktuelle sager, eventuelt med deadline. Du undgår at belaste dig selv i disse situationer.


Du ville ikke se det virkelige tætte forhold til ham

Mange kvinder går ud fra, udfra hans kærlige ord og handlinger, at han elsker dem. Du har taget det som givet at han elsker dig. Du får vished om det ved at analysere hans adfærd sammen med din psykolog.


Utryghed er typisk for samvær med ene psykopat.

Du var og er i bund og grund bange for ham, hviklet medførte, at du på alle måder søgte. at gøre ham tilfreds mest fordi du var utryg, og i forbindelse med, at du følte dig isoleret og helt alene på mange væsnetlige områder. Men til trods for det, var du alligevel bange for at bryde forholdet, da du ingen acceptable alternativer har haft. Du havde nok også et spinkelt håb om ændringer hos psykopaten.

 

Nyt netværk må planlægges.

Det drejer sig om at skabe et nyt netværk helt uden ham. Du må skabe en ny kontakt med gamle venskaber samt at få normaliseret dit forhold til det modsatte køn, som har taget skade af dit ophold hos psykopaten.


For at få et godt resultat, må der planlægges (skemalægges) aktiviteter, nye hobbies, byture, fester, dans osv. Det vil støtte dig, hvis du gør det sammen med en veninde, så aktiviteterne bliver ført ud i livet.


Vedrørende mænd.

Du vil opdage, hvis du observerer dig selv, at du mer eller mindre ignorerer mænd, og at du ikke er fri for at være en lidt fjendtlig eller kølig og afvisende overfor mænd, de kunne være nogle psykopatiske personer.


Du bør kunne tale let og overfladisk for at få kontakt, brug øjenkontakt og være let til smil. Du bør for din egen skyld bede andre kommentere din måde at være på overfor mænd. Det kan få dig til at stoppe op og ændre din afvisende holdning, som du har fordi du frygter at løbe ind i en psykopat. Psykopatisk adfærd er du god til at lodde, men vent og se tiden an.  ooo