01 hverdagen med en psykopat

    PSYKE.DK


Fremtiden ser dejlig ud, som om du fylder dine lunger med en her frisk luft og lyset, der dog er den samme, opleves som mere levende og dejlig og du har en følelse af, at du nu får en lykkelig fremtid. Den forbandede og ulykkelige tid er endegyldigt slut, psykopaten er der ikke længere. Desværre er den euforiske stemning ofte kort, men det er en god oplevelse, og du føler, at der er lys for enden af tunnelen.


Omstillinger er generelt energikrævende og vanskelige. Din omstilling til det nye liv vil naturligvis tage sin tid. du er fraflyttet, med den økonomi og strabadser som følger af det. 


Har du børn, skal de på en ny skole mv. Disse mange praktiske ting gør, at du i begyndelsen primært har fokus på at overleve og etablere dig. Du har næppe tilstrækkeligt fokus på det psykiske efterspil, som befinder sig inde i dig, og som er en naturlig del af dit brud en samlever, dette efterspil er meget kraftigere og alvorligere med en psykopat


Efterhånden som du er kommet i gang med hverdagens rutiner, vil du ganske naturligt føle, at der er noget, som skal korrigeres i dit sind. Det kan komme til udtryk i at du bliver rastløs og sover dårligt eller er ude af balance på en uforklarlig måde. 


Billedligt befinder du dig i et vakuum, fordi du stadigt rent følelsesmæssige  “er inde i forholdet” og alligevel siger din sunde fornuft, at du vitterligt er væk fra ham. Men dine følelser siger ulogisk det modsatte, og det slider, og prognoserne for at disse følelser forsvinder med tiden er ikke de bedste. En måde vil være, at du arbejder med at erkender forholdet, og bevidst søger at erstatte disse følelelser med andre følelser. 


Det er belastende at gå ind og ud rent tankemæssigt. Tanker som “gør jeg nu det rigtige? kan jeg skabe mig en acceptabel tilværelse? Var det også nødvendigt at gøre dette og hint overfor børnene? Hvordan har han det mon nu? Jeg var måske lige nok barsk mod ham? Sådanne tvivlstanker viser, at du endnu ikke har bearbejdet forholdet til ham. 


Svaghed

Den vidunderlige tid, som du igennem lang tid har set frem til blegner. Det kan beskrives som et vakuum, og kan desværre fungere som et vakuum, der kan udfyldes af psykopaten. Psykopaten har da mulighed for at komme ind i dit liv igen, hvis  du bliver svag og acceptere det.  


Du er som nævnt mentalt ikke helt ude af kløerne på psykopaten, derfor må du fokusere stærkt på dit nye liv og de nye muligheder der er, for at træffe nye bekendtskaber. De ringer ikke på din dør, hvis du intet gør. Hvis du er i tvivl om, hvor du står her, er du måske nervøs for at kontakte og for at lide fiasko, da det kan være længe siden, at du har været på jagt efter en partner. Psykologer kan være fornuftige at tale med, og han vil støtte dig i dine ønsker. De ting, som du måtte være utilfreds med og som bekymrer dig, kan ganske falde til jorden, da psykologen søger at de på de primære forhold, som du har.Efter at have været offer i en lang og ydmygende tid, ofte adskillige år, er der nogle, som får kæmpet sig væk fra psykopaten, med eller uden hjælp af en psykolog. De har gjort det trods deres lave selvværd. 


Det lave selvværd bevirkede, at de ikke havde tiltro til, at de kunne udføre de mest almindelige ting. De bliver ofte afhængige af en psykopaten, som tager sig af dem på alle måder.

Noget af det første en psykopat gør overfor dig, er at skaffe sig en bred kontrol over dig, i begyndelsen i kærlighedens navn. Han vil isolere dig, så han hindrer dig i at have kontakt med andre mennesker, især dine gamle venner. Han er ikke interesseret i at høre om din mening, han ønsker ikke en debat. Han ønsker ikke at høre din mening. Hvis han hører på dig, er det fordi han vil fremstå som en kompromis søgende person.

Andre personers mening, især dine venners mening, ser han som noget farligt, da deres mening omkring det du har oplevet med psykopaten, ville starte alarmklokker for dig.


Isolationen 

som psykopaten bragte dig i, hindrede dig i at gå fra ham på i et tidligt tidspunkt. At du ad åre overhovedet var i stand til at komme væk, skyldes i de fleste tilfælde, at du var drevet til det yderste, dvs. at du følte dig tvunget til at handle, på trods af angst og mange modsatrettede følelser. Det endelige brud sker først, når forholdet er blevet totalt uudholdeligt, efter at du adskillige gange har forsøgt at få et forlig.


Isolationen gør dig ensom 

Du kan let føle dig så alene sammen med psykopaten, at du udfører et “Stockholm-syndrom”, dvs. at du handler og støtter psykopate i det, som du ved er rivende galt. 


Gamle venner

Selvom du fik lov at psykopaten, til at se dine gamle venner, ville du føle dig ensom og tvunget. Du er i en ambivalent situation, fordi du ikke kan forråde psykopaten, som du elsker, modsat kan vennerne give dig en støtte, men det er og bliver en vennestøtte, som ikke er helt objektiv, da de ikke ønsker at fortælle den barske sandhed og støde dig væk. 

Vennerne kan have svært ved at forstå dine problemer, og de kan især ikke fatte, at den rare mand kan handle helt uden hensyn og uden at føle SKAM. Vennerne har således en helt anden opfattelse af ham, når de møder ham hos jer. Alt i alt får du ingen nævneværdig støtte fra vennerne. Det er først efter at du har forladt psykopaten, at du kan få en bedre støtte.


Ensomheden i psykopatens verden.

Du har været helt alene om bære de beskyldning og de fiaskoer, du har levet men også de fiaskoer, som psykopaten anklager dig for. At afvise beskyldningerne var dengang umuligt for dig. Du var meget bange for psykopaten og hvad han ville kunne finde på for at skade dig, eller dine eventuelle børn. Det var også vanskeligt og angstbetonet at sige nej, fordi du handlede på en anden måde, og fordi du inderst inde havde et lavt selvværd. Du frygtede også, at han ikke ville høre på dig, så alting var forgæves. Hans troværdighed kunne påvirke dig undervejs, så du måtte give ham ret. Han kunne let og elegant fremføre argumenter, ofte grove løgne, så han kunne vende din sag 180 grader. så at du ikke får gennemført det du ville. 

Dygtig til at forklare sig 

Han kunne sælge varen, en egenskab, han også benytter overfor det offentlige. Når psykopaten gjorde fejl, kunne du blive anklaget for at være skyldig i det som han havde gjort galt. Din selvforståelse og dine talrige forsøg på at skabe et tåleligt forhold til psykopaten skabte veletablerede vaner og tankegange, som minder om hjernevask. Disse forhold bærer du med dig, når du afbryder forbindelsen med psykopaten.

 

Mange samtaleforsøg med  ham.

Du har forsøgte at tale med ham om deres forhold mange gange. Du forsøgte at tale med ham om hans manglende omsorg for dig og dine hehov for hans omsorg og nærvær. En sådan samtale kunne forløbe på forskellig måde. Han kunne være positiv og tilsyneladende høre på dig, eller han kan høre på dig uden at kommentere noget, og hurtig finde en eller anden grund til at fjerne sig. 


Han vil normalt opfatte en sådan “samtale” som et angreb fra din side, og vil enten gå eller forsvare sig med verbale eller kropslige angreb. Resultatet er næsten altid, at der intet kommer ud af samtalen. Hvis han går ind på aftaler, vil han sjældent forpligte sig når det kommer til stykket. Han overholder simpelthed ikke aftalerne eller fordrejer aftalerne, så det er nærmest ligegyldigt om I har skrevet det ned. Han afskyr netop ansvar, som forpligtiger ham. Har du børn med psykopaten, bedes du læse artiklen: 9C “børn med psykopaten”.


Ensomhed efter bruddet

Den ensomheden du oplevede hos ham, føler du kraftgere nu efter bruddet. Dengang du var sammen med ham, havde du håbet at støtte dig til. Nu lige efter fraflytningen har du intet håb omkring ham, Men du har et fremtidigt håb om et nyt liv, men det er vanskeligt at komme over det vakuum du har skabt ved fraflytningen. 


Du mærker både lettelsen men også tab af at være ude af rutinen i at tackle ham. Det bristede kærlighedshåb ligger dybt i dig, så du kan tro, at der alligevel- mod enhver sund fornuft- er et håb. 

Denne tro må og skal fjernes. Du har stadig et naturlig ønske om at modtage og give kærlighed, og den eksisterer endnu næsten stærkere.


I den tid du har tilbragt hos psykopaten har du undertrykt mange af disse følelser, fordi du ikke har kunnet komme i en normal forbindelse med psykopaten. Du har billedligtalt været i isolation eller i forvaring, hvor det kun var tilladt at gøre og sige bestemte ting. De forbudte emner har været underdrejet, og disse emner har været underlagt en fare for straf. Dette har givet dig en ganske godt indarbejdet adfærd, hvor du følte dig lidt mere sikker på at undgå straf. 


Denne kontrollede og lidt stive og usikre måde at tale og gå på, forsvinder først efter lang tid efter dit samvær med psykopaten. Du må opfatte dig som en rekonvaliscent, som skal have til til igen at opfatte verdenen, som den var før tiden med psykopaten. Du vil ikke være den samme person. 


Du har lært meget af dine erfaringer, og har du været en smule umoden før, kan der være sket store ændringer. Psykopaten har været den store initiativtager, nu skal du tage initiativet i store træk, udover at holde dig selv og eventuelle børn mætte og rene.

Den evige utrygheden opleves hos psykopaten 


Du kunne aldrig vide, hvordan han vil handle, hvis du kræver noget af ham, men han vil kunne bruge enhver ytring eller krav fra dig, til skade for dig. At et krav bliver opfyldt sker, men det er sjældent. 


Det er erfaringen, at han sjældent svarer på det du skriver om eller ringer om. Ofte fremsætter han i stedet for nye krav, eller ytrer sin utilfredshed. Han kan anvende et sjofelt og snavset sprogbrug som luder mm, i den forbindelse. Resultatet er at du står ofte i et tomrum og ved ikke hvordan hans  skrive eller gøre. 


Han fastholder dig.

Du tænker således for meget på hvad der sker. Disse tanker medvirker til, at du stadig tænker på ham og hans og ikke spærrer af for ham og hans kommunikation. Han kan skyde genvej og opretholde kommunikationen via dine børn, som på den måde bliver gidsler. 


Du ville ikke se virkeligheden,

Du har givetvis været fuldt overbevist om, at psykopaten elskede dig og du ham. Du har i mange tilfælde ikke ville eller kunne se din virkelighed. Om han elsker dig, kan du få vished om ved at analysere hans adfærd overfor dig igennem tiden, men mange undlader denne undersøgelse, da de stadigvæk håber.


Pleasing.

Pleasing var din typiske adfærd overfor psykopaten, da du boede der, men pleasing  tendensen forsætter efter bruddet.


Det tilrådes at du lærer at please meget mindre, de fleste har denne uvane fra barns ben. Som det er nævnt ovenfor benytter mange ofre pleasing for at klare dagen og vejen, så du kunne undgå de mest ydmygende forhold. Denne pleasing-ekspertise har du stadigvæk intakt, da din pleasing erfaringsmæssigt er af meget gammel dato. 

Denne ødelæggende vane, har været nyttig for dig da du var barn og ung, men nu vil den skade dig. Den er enkel at fjerne, men det kræver koncentration.  Psykolog-samtaler er her en udvej.


Du var, og er et stykke fremover, i bund og grund bange for ham. Du søgte på alle måder at gøre ham tilfreds mest fordi du var utryg, og utryghed har forbindelse med at du følte dig isoleret og helt alene på mange væsnetlige områder, Men til trods for det var du alligevel bange for at bryde forholdet. Det kunne være, at alternativet skræmte dig og at du alligevel håbede, at han ville ændre sig. 


Du har nu afbrudt forbindelsen, men erfaringer viser, at nogle ønsker at at redde psykopaten, da det er synd for ham. Ja det er det givetvis, men han skal ikke ødelægge andre mennesker. Disse tanker er også tilstede efter bruddet med ham, måske i forstærket udgave. Din følelsesmæssige engagement bagud på ham og hans liv vil hæmme din videre udvikling væk fra ham.


Om dette emne bedes du venligst læse Frels min psykopat” 1.del og 2.delFocus på mulighed for tæt nyt samvær bør derfor være højeste prioritet, men opfyldelsen af dette må selvfølgelig foregå med stor rolighed og omtanke, da målet ikke skal nås indenfor en vis tid eller for enhver pris. Behandling af pleasing, hos en psykolog, vil styrke dit selvværd, så du kan klare situationer, hvor du ville have anvendt pleasing. dvs. have købt dig til venlighed og kærlighed.


Focus samt prioritering af opgaver, som er fjernt fra psykopaten, forhindrer dig i at falde tilbage til psykopaten, når han er kommet på afstand fra dig. Skulle han med tiden være venlig overfor dig, må du ikke tro, at det er et stabilt personlighedstræk. Det kan alligevel være svært helt at ignorere en lille indbydelse fra ham. 


Nyt netværk.

Det drejer sig om at skabe et nyt netværk helt uden ham og hans. Du må skabe en ny kontakt med gamle venskaber samt at få normaliseret dit forhold til det modsatte køn, som har taget skade af dit ophold hos psykopaten. For at få et godt resultat må der planlægges (skemalægges) aktiviteter, nye hobbies, byture, fester, dans osv. Det er bedst at du gør det sammen med en ven eller veninde, så de kan opmuntre dig til at holde disse aftaler.


Vedrørende mænd. 

Du vil opdage, hvis du observerer dig selv, at du nærmest ignorerer mænd, og at du kan være en lidt fjendtlig eller kølig indstillet overfor mænd, som ikke fortjener det. Du kan være ordknap, undgå øjenkontakt. Du bør for din egen skyld kontrollere, om dette er sandt for dit vedkommende, ved at du stopper op og tænker tilbage på de episoder, hvor du havde en form for kontakt med mænd, og hvor du kunne have været positiv, uden at du handler galt. Denne normalisering kan tage tid. 


Det der er skrevet om psykopater på hjemmesiden psyke.dk  gælder også kvindelige psykopater.

Psykopati- følelsesmæssig forplumring  

Diagnosen personlighedsændringer, også kaldet psykopati, er vanskelig at diagnostisere, da psykopati kan ligne almindelig adfærd. Den afskiller sig klart ved at adfærde er grænseoverskridende.


Det offentlige.

Du kan skuffes over hjælpen fra det offentlige. Der er normalt en god vilje, men kommunernes kapasitet og gennemskuelighed er indenfor psykopati vanskelig.


Psykopaten han/hun handler uden grænser, og kan yderst troværdigt fremsætte løgne og beskyldninger som skader offerets sag.

Psykopatens endemål er primært at udnytte sine omgivelser for at få sin viljeo Rådet her er, at du allierer dig med advokat og psykolog, så du ikke bliver løbet over ende af psykopaten. Hvorfor være bekymret for det. Psykopaten er her en ganske særlig person, læs det røde felt.


Han er ofte veltalende, charmerende, og har frækhed nok til at lyve overbevisende seviden, og vil netop på grund af disse egenskaber kunne ødelægge din sag i det offentlige. Han kan let fremstille dig som ustabil, psykisk svag, opfarende og total uegnet til børnepasning. Aftaler og udtalelser benægter han eksistensen af. Læs om psykopatens typiske symptomer i artikel 8 nedenfor.  Se artikel 9, om at se på børnenes rolle sammen med din egen rolle.


Kontakt psykologen?

Hvis du har et særligt akut behov for at vende spørgsmål, har du en mulighed for at kontakte psykolog Henrik c. p. Krarup i max15 minutter, uden beregning. Har du brug for længere samtaletid, kan der indgås en aftale under samtalen.

Hvorledes gør du:

Telefontidspunktet kan aftales via sms eller e-mail.Telefonnr. 2073 7609 eller mail:

krarup.henrik@gmail.com  Du kan også prøve lykken og ringe direkte indenfor normal kontortid.


ARTIKELFORTEGNELSE

    

Artiklerne kan læses med forskydninger på smartphones. Det anbefales at anvende PC eller Mac


      0.1  Hverdagen med en psykopat

1.0   Hvad er psykopati

1.1   Elsker psykopaten dig?

1.2   Psykopaten forh. hjemme

1.3  Spørgsmål, priser, behandler?

      1.5  Psykolog der kan støtte dig   

      1.6  Slik havned jeg i psykopatens grep

1.7  Norsk psykopat-historier 

1.8   Løsrivelsesangsten

1.9  Løsrivelsesprocessen fra psykopaten

      1.9.1 Tiden efter psykopaten

1.9.2  Din drømmes mand.

2.0     Hvis du er offer for en psykopat?

2. A   Følelsernes tyranni, v. psykopaten

2. B   Den uforståelig psykopat,

2. C   Er din chef psykopat.?

      3.0    Hvorfor dannes psykopati.Norsk/Usa test

       4.0   Vælg den rigtige terapeut.

      4.A   Samtaleterapi og psykopaten?

5.0    Case. Joans brev

5A    Vold i kærlighedens navn.(psykopater)

6.0    Process. At fjerne sig fra psykopaten

6.A   Store forventninger ødelægger.

      7.0   Se objektivt på din psykopat

      8.0   Psykopatens Symptomer

9.1   Offeret tiltrækker psykopaten 

9.0   Kan jeg redde min psykopat. 1.del

9.2   For ikke psykopater. (konfliktskyhed)

       9.A   Frels min psykopat. 2.del

9.C   Børn med en psykopat

9.D   Hvordan angriber psykopaten

      9.E   Hvad tænker psykopaten

      10.0  Mistanken om psykopati

11.C  Pleasingens negative virkning

11.D  Psykiske spændinger kan undgås

11.E  Moderens børneopdragelse.

11.F  Psykopatens adfærd (NYE vinkler)

11,G  Om psykolog Henrik c. p. Krarup


      Parterapi 


Parterapi er et godt start niveau, da problemer takles konkret.

      

      12.A  Win win processen bør bruges

12.C  Case: Ingers brev til Carsten

12.D  sex og parproblemer

      13.0   Casen. Georges brev og gnisten som forsvandt

13.A  Om at hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. Magtstruktur

13.H  Parterapien betydning og længde

     

      Individuel terapi

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform. Der anvendes ofte kognitiv terapi. En alvorligt arbejdende psykolog bør give dig værktøjer og anvende stikord.


      Angst

Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer. De fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

      23    Kend din angst.

24     Angsttyper

25     Angst producerende forhold

      26     Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27     Social angst

28     Angst- traumer

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angst


Sorg

Sorg er en del af livet. Sorg må ikke blive permanent. 

     

      30     Sorg ved afdød

31     Sorgens 4 faser


Opdragelse.


Der er ingen opskrift på en god opdragelse. Der vil være knaster i alle familier. Der må være tillid til barnets egne erfaringer. 


33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A  Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. del


Kriser

Gamle løsninger, fungerer ikke. Man tvinges til en ny løsning.

38    Kriser generelt

39    Kriser


Ondt i psyken & filosofiske tanker. Psykiske forhold der griber ind i hinanden. Behandlingen er samtale.


41     Lavt selvværd 1.del

42A   Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del

43     Selvværd. Værktøj til bedre selvværd

44    Omstillings parathed

45    Livsglæde

46   Notat teknik, uundværlig hjælp

48   Stress

       49  Depression, to former

50   Smalltalk. Centralt

49A. Humor er nyttigt, da den modarbejder personlig rigiditet.

52.   Sort hvide handlinger. (Dikotome= sort hvide holdninger) 

55.   Kommunikation og indlæring-teknik

      56.  livets grundbetingelser

 57.  Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.

       58.  Søvn er alfa og omega.

 59.  Terapi støtter din udvikling

       60.  Psykolog assistance   

     


      Artiklerne bliver først brugbare.

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk, dvs generelt. Det er som du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksempler og viden bliver først nyttige, såfremt du på en eller anden er inddraget.