Psyke.dk  Database om psykologiske emner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOME/ARTIKLER        SPØRGSMÅL        PROFIL       LINKS

 

 Psykopati.

Generelt

 

Hvad er psykopati. Definitionen i forkortet form er "En psykopat er en person,  med dybe personlighedsforandringer. Han/hun skiller sig ud ved bl.a. at være styrende og egoistisk. En psykopat er følelseskold ofte i ekstreme grader. under artiklen "psykopatens symptomer" ses flere generelle psykopatiske adfærdsmønstre.

Et er at kende dem og dybden af dem, en hel anden sag er, at handle på denne viden, da det at være bundet til en psykopat omfatter mange forskellige bevidsthedslag. Det er netop disse lag, som kan vanskeliggøre en løsrivelse.

  

Forfatter: Cand.. pæd. psych. Henrik c. p. Krarup.

Revideret d. 6. november 2014

 

Det er vigtigt at vide at, der er mange grader af psykopati. Ordet psykopati er en populær betegnelse for personlighedsforandring

 

Vold.

Psykopater kan i enkelte tilfælde være fysisk voldelige, så der manes til en vis forsigtighed, da anvendelse af vold kan forekomme. Psykisk vold er til gengæld meget udbredt. 

 

Den snigende fare.

Det specielle ved en psykopat er, at hans negative påvirkning kommer snigende til dig, forklædt som den trojanske hest. Du er derfor ikke klædt på til at sige fra i tide. Mange gange er du ude af stand til at forestille dig, at han kan være så direkte ond mod dig, særligt da du føler dig bundet til ham, fordi du elsker ham.

 

Du kan være i en mental situation, så at du blankt afviser at accepterer, at han er psykopat. Det gør det vanskeligt for dig at få den erkendelse, samtidig med at dine nære omgivelser ikke forstår dig, hvis du kritiserer ham.

 

Drømmen om en god mand

går ikke i opfyldelse via en psykopat, men ofret tror det, eller vil tro det..

Ofte er du selv ikke klar over den dybe forankret af en intens drøm om den mand, som du har længtes efter at elske og modtage kærlighed fra. Ofte viser det sig, at du har længtes i årevis.

 

Du kan betragte dig som et offer, hvis du lader dig besætte af psykopaten, da du bliver udnyttet ud fra falske forudsætninger. Men denne besættelse sker så elegant og gradvis, at du næppe bemærker den førend det er for sent. Du er da fanget af hans vilje. Du vil opdage at du har ændret dig, så du næsten har tabt evnen til at have en selvstændig mening.


Hvorfor tændte du på en psykopat?

Der kan være mange grunde, men en typisk årsag er, at du har en latent ubevidst trang til at blive elsket. Det gør du, fordi han giver dig et billede af en, som virkelig forstår dig og vil være for dig på alle måder. Det virker som en næsten smertelig forløsning, som ønskes genoplevet.

 

Hvorfor?

Den primære årsagen til denne trang kan du finde hos dig selv, som noget du har udviklet under din opvækst, et område, som bør udredes af dig, evt. ved hjælp af en psykolog. 

 

Vilje og ressource timingen er vigtig. 

For at du kan være i stand til at gennemskue din situation, må du få modnet en erkendelse af, at der måske er noget galt med ham, og ikke specielt dig selv. Hvad er normalen og hvad er ekstrem opførsel, det der det afgørende spørgsmål, som også kan volde vanskeligheder. Det er her professionel assistance kan være nødvendig. 

 

Hvis du vil komme nærmere din virkelige virkelighed, må du nærmest tvinge dig selv til at arbejde med den, og ikke drømmen. Denne egenskab til fordybelse omkring vigtige spørgsmål, er afhængig af din evne og modenhed. Du må via denne modenhed (har intet at gøre med intelligens) kunne erkende dine egne og hans handlinger. Det kan blive hårdt samtidig med at du bliver rasende på dig selv, fordi du i mange tilfælde har ladet stå til.

 

1)  Du må objektivt vurderer og nedskrive de mange uvirkelige og mærkelige ting som foregår i den hverdag. Du kan få mistanke om at det du oplever er ekstraordinært mærkeligt, ved at høre om andres erfaringer.

 

Problemet er, at du har vanskeligt ved at få forbindelse med dem, som har nogle af de samme forhold, da du i dit forhold bliver mere og mere isoleret og derfor ikke har nogle som du kan betro dig til.  

2)  Du ved inderst inde, at noget er rivende galt, men håber og håber og skyder tiden og afgørelsen ud. Med din sunde sans kan du se det, men det er følelserne som bestemmer. Hvis du med dig selv erkender, at følelserne spiller dig et pus, vil du over tid kunne benytte mere af din sunde fornuft.

3)  Du ønsker, at du kan få den kærlighed og tæthed, som psykopaten har stillet i udsigt i begyndelsen af jeres tid sammen.
Du vil normalt være indstillet på at gøre næsten alt for ham for at nå dette mål, også med midler, som skader dig på sigt. 

 

4) Du kan oparbejde en medlidenhed med ham, og det er medmenneskeligt naturligt at hjælpe ham, da han kan have det svært, i hvert fald i følge ham selv pga.. de historier han serverer for dig, og som han er ekstrem god til troværdig at lancere.  Du vil derfor se igennem fingre med hans ofte mærkværdige adfærd og løfter.

 

Hvorfor

kan du handle på denne måde?. Der kan være mange grunde dertil, som bl.a. kan stamme fra din opvækst. Hvis du føler, at din situation er uudholdeligt, må du nødvendigvis handle. Er du ude af stand til at handle, da du er følelsesmæssigt bundet, må (skal) du søge hjælp, ikke hos dine venner eller omtale dine tanker til psykopaten.

Det komplicerer blot problemerne, at du næsten pr. automatik tror på næsten alt hvad han siger. Du har da brug for et overblik af en som har god erfaring i dette svære område.
 

5)  Der er vidt forskellige meninger om det mulige i at redde ham, bl.a. er det ekstremt svær at nå ham terapeutisk, da han mener at fejlene ikke er hans skyld. Det andet er, at du som partner/kone ikke samtidig kan være terapeut og samlever, fra et pædagogiske synspunkt.


Isolation er psykopatens trumf kort

      Du og omgivelserne bliver ganske langsomt indlemmet i psykopatens magtområde, men kun hvis han har udbytte af det. De andre som han ikke kan udnytte bliver udelukket, eller forfulgt eller ødelagt, hvilket ikke påvirker psykopaten, da han er ganske ligeglad med at skade andre. Hvis psykopaten til stadighed søger at kontrollere dig, vil han have et udbytte af det, som han nødig vil undvære. Disse teknikker, som psykopaten benytter er vidt forskellige. Denne viden kan du få, hvis du henvender dig hos til en professionel, som har daglig gang med disse problemer.

 

      Hvis du finder nogle symptomer, som passer ind i psykopaters generelle adfærd og som samtidig har besidder stor  styrke og varighed, er det overvejende sandsynligt, at han har psykopatiske træk, som kan udgøre en fare. 

      
Det må erindres, at der er mange grader af psykopati. Dette må naturligvis indgå i din bedømmelse af personen. Læs artiklen
"psykopatens symptomer"Der er en liste over nogle af de vigtigste symptomer, som betragtes som typiske psykopatiske træk, hvis de har dyb og lang varighed. Listen er ikke komplet. Det er muligt, at du har helt andre erfaringer, som så skal vurderes.

     

      Tips: Du bør nedskrive grænseoverskridende eksempler fra din dagligdag med ham og benytte eksemplerne i en samtale med en psykolog. Det vil give et fingerpeg om hans mentale situation, og om han er psykopat.

 

     

      Læs også artiklen "psykopatens offer" i næste afsnit.

 

     Symptom henvisning.

      Klik her til siden psykopatens offer. Du kan også læse om de handlinger, som du skal passe på. 

     symptomerne beskriver det følelsesmæssige inferno som kan opstå, hvis du kommer i varig kontakt med en psykopat.
 

     Angst for ensomheden

     Det er smertefuldt ikke at blive forstået af en som skulle være ens nærmeste. Der er derfor forbundet med meget smerte at være et psykopati offer, da du føler dig udhulet, smidt væk mentalt og intet værd, samtidig med at du føler, at du du elsker ham, men ikke får den ønskede kærlige kontakt tilbage.  

      Det føles særlig ødelæggende, da du igennem lang tid, må lide den tort at opleve, at den, som du troede elskede dig langsomt og systematisk og næsten umærkeligt ødelægger dig.

  

     Du tør normal ikke tale med nogen om det, da du er i en udsat situation, og de mener at "han" er alle tiders mand. Psykopaten har høj troværdighed for dig, hvilket gør det endnu vanskeligere. Hvor er du, og er det alt samme ikke din skyld det hele.

 

     Manden (psykopaten)., er normalt er fantastisk veltalende, forudseende og nyder meget stor troværdighed fra venner og i arbejdssammenhænge. Trues han, handler han normalt negativt, det kan være med fravær, med ord eller nonverbalt, hvilket også omfatter vold, udover den psykiske vold, som altid er tilstede. Det sker normalt indenfor privatsfæren. dvs. indenfor hjemmets 4 vægge. 
 

     Du får skylden for alt.

      Dit selvværd bliver lavere, da du får at vide, at det hele er din skyld. Du bliver usikker på dig selv og din dømmekraft. Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen har klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv. Skylden er næsten ubegrænset, da du får skyld for det mest umulige og utænkelige. 

      Din usikkerhed breder sig i en sådan grad, at du tvivler på ting, som du altid har vidst var snusfornuftigt eller "sande". Du vil derfor ofte spørge om ting, som du ved i forvejen. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham. 

     

      Elsker du ham?

      Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du vil af psykologen få nogle redskaber, så du kan besvare dette vigtige spørgsmål. Spørgsmålet er centralt, da du ud fra svaret kan planlægge dit liv fremover.

 

     Isoleret.

      For at få en erkendelse omkring isolationsforholdet, må du, som nævnt ovenfor, have neutral hjælp udefra, da veninder, venner og andre i nærheden af dig normalt ikke vil være i stand til at hjælpe. 

      Undersøg om han er psykopat og benyt eventuelt disse spørgsmål, som du kan få ved at klikke her. 

      
Hvem kan hjælpe dig?
Det kan en person, som har bred empirisk erfaring med psykopater og i øvrigt er velbevandret i andre psykiske områder. Personen må via erfaring have kendskab til, 
hvordan en psykopat tænker og handler.  

      Rådgiveren må derefter være i stand til at råde dig i specifikke praktiske og mentale kriser.

 

      Helbredelse.
En psykopat er yderst vanskelig at helbrede, da han ikke mener, at det er ham, der er noget galt med. Der er dog mange forskellige meninger om dette spørgsmål.

      Prognosen for din "helbredelse" dvs. at du kan komme videre med dit liv, er god, men kun, hvis du kan se dine handlinger udefra og målrettet mentalt søger væk fra ham.

 

      Et barn

      kan ikke kaldes for psykopat, trods eventuelle klare træk,  før de har udviklet deres personlighed i en senere alder. Er der klare psykopatiske træk, må barnet hjælpes igennem samtaler.

 

     

     

Advarsel:
Det vil være katastrofalt, hvis du anklager nogen for at være psykopat uden grund. Du må derfor vende hver enkelt spørgsmål, og se om adfærden gentages mange gange. Modsat kan det være katastrofalt for dig, hvis du forsætter med at være i psykopatens magt, vil det skade dig på langt sigt. Det er naturligvis op til dig at vurdere din situation.
 
Du bør ikke handle ud fra, at han er muligvis er psykopat, men ud fra, at du efter længere tid samliv mener, at du i bund og grund ikke kan accepter hans behandling af dig i forholdet. Viser han middel til stærke psykopatiske træk, må du kende disse, og så tage stilling til hvad du vil gøre.
 
.

 

Andre artikler om psykopati
1 Offer for en psykopati
2) Årsagen til psykopati
3) Er din chef psykopat?
4) Joans brev: Hvor hun oplever en psykopat
5) Hvordan slippe jeg af med en psykopat

6) Status, spørgsmål. Hvis du skal videre, eller stoppe og overveje din situation.

7) At forstå en psykopat giver styrke,-

eller se i artikelfortegnelsen.

 

 

    home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psyke.dk

 

bb