02 Forskelle mellem Psykopat- sociopat- sk
Forskellen Psykopat - narcissist 


Alle har skader af personlighedforstyrelse karakter.

 

Artikel nr. 02


Psykopater og narcissister samt sociopater er naturligvis repræsenteret i begge køn, men i teksten optræder alle personer som hankøn.


Af Psykolog Henrik Carsten Krarup.

Redigeret d. 22 november 2021dec.

 

Psykopatens symptomer 


Psykopatens symptomer antages primært at være forårsaget af personlighedsforstyrrelse, som er arveligt betinget. Psykopater er ikke ens. De har vidt forskellige adfærdsmønstre. Psykopatens og narcissisters adfærd kan i mange tilfælde til forveksling ligne hinanden.


At spotte personlighedsforstyrrelser.

Det kræver stor psykologisk indsigt og rutine at spotte personlighedsforstyrrelser. En læmands vurdering kan derfor let være fejlbehæftet.


Der stilles ingen diagnoser omkring personlighedsforstyrrelser, men mange udtalelser om denne lidelse kan være misvisende. Ved iagttagelser og andre data, kan man afgøre, om der er tale om nedarvede personlighedsforstyrrelser eller ikke-nedarvede årsager.


En tæt forbindelse

til en skadet person, være sig psykopat-sociopat eller narcissist, kan få alvorlige konsekvenser for offerets psykiske helbred og for deres familier.


De fælles personlighedsforstyrrelser for psykopaten og sociopaten 


 1. Manglende empati, 
 2. Manglende skyldfølelse, 
 3. Mangel på sociale færdigheder. 
 4. Tomhedsfølelse, 
 5. Manipulation, 
 6. Løgnagtighed og 
 7. Kontrolsøgning. 
 8. Hensynsløs overfor medmennesker (mangel på skam)
Narcissisten.


Der er skrevet mangt og meget om narcissistens fremfærd. I denne korte artikel sætter narcissisten op mod  andre med personlighedsændringer,  som f.eks. Psykopaten og sociopaten.


Langt mere direkte.

Narcissistens adfærd adskiller sig især fra psykopaten ved at de er langt mere direkte selvoptaget og spontane, og det ses tydeligt i adfærden hvor der ofte forekommer sygelige elementer.

Narcissisten overdriver deres selvforherligelse, ofte med lånte fjer, så troværdigheden er lav.


Snyltere- kræver kærlighed

De kan optræde som snyltere på samfundet og i personlige relationer og kan ligefrem kræve ind og kræve kærlighed, stadig uden at give noget til gengæld.

 

Tror de har særlige rettigheder.  

De føler, at det er en naturlig ting at have særlige rettigheder. De kræver og føler derfor at andre bør føle sig beæret når narcissisten taler med dem eller gør tjenester for dem.

 

Narcissisten kan være provokerende og klare i mæglet omkring deres helt naturlige krav på en særlig behandling.

 

Impulsiv.

Narcissisten er ofte meget impulsiv og selvhævdende, men ikke opfarende og hidsige som sociopaten.

Narcissten elsker konkurrence og er meget god til at sætte mål, som søges opfyldt. De samme egenskaber har psykopaten, men sociopaten kan her let tabe sporet. 


Målsætnings evnen.

Narcissisten er god til at sætte sig mål især i erhvervsliget og god til at forfølge disse mål igennem tyndt og tykt, hvis han ikke i impulsivitet ødelægger alt.


Psykopaten forholder sig kølig og beregnende og har stor udholdenhed. På dette punkt har narcissisten nogle lighedspunkter. 


Narcissisten er I erhvervslivet stabil og hårdt arbejdende i forfølgelse af målsætninger.  Narcissisten er derfor ønsket i erhvervslivet og kan derfor findes i topstillinger

Det samme kan siges om psykopaten.

psykopaten kan ikke føle skam og skyld, så han har ingen følelse for menneskers lidelser eller tab, når han handler uden hensyn. Det er hensynet til egne ønsker, som har 1. prioritet. 


Psykopatens mangel på almindelig menneskelighed skaber en rå og hensynsløs indstilling og handlemåde.

At have dette sind gør ham egnet til at tage ubehagelige beslutninger, uden at ryste på hånden. f.eks. nye nedskæringer og fyringsrunder i større firmaer.

Han er med disse egenskaber eftertragtet som topchef. 


Ved kritik 


Narcissisten kan blive voldsom ophidset, grov og voldelig, hvis han afvises.


Narcissisten kan derfor hurtigt tabe alt på gulvet. Det er en katastrofe. Det kan let ske for ham, da han er yderst følsom overfor sit omdømme.


Psykopaten er bedre i stand til at ride den af, generelt fordi psykopatens kontrolsystem og kølige optræden samt planlægning klarer skærene.


Ansvar. 

Narcissisten og psykopaten påtager sig sjældent ansvar, hvis det ikke er en åbenlys fordel for dem. Hvis de misser ansvaret og noget går galt, kan de blive voldelige og grove, når de beskyldes for at tage let på ansvaret.


Men at tage ansvaret, betyder ikke at aftaler og handlinger bliver udført. De er begge gode til at løbe fra ansvaret.


Psykopaten klarer sig lidt bedre, da han nok er følsom omkring sit omdømme, men han er samtidig snu og yderst manipulerende og er ofte i stand til at vende eventuelle  angreb, så han klarer frisag.


Vold

Trusler og vold eller kraftig chikane anvendes af begge parter, hvis der ikke er andre muligheder. Psykopaten kan forfølge, stalke, personer, som de er uenige med, dvs. personlige forhold kan spille ind.


Narcissisten kan opleve skam. 

Forældremyndighed forpligter, men også ansvaret for børn og andre aftaler i sociale relationer er et område, hvor både narcissisten og psykopaten svigter, da det kræver tolerance og konsekvens.


Men officielt fremstiller både psykopaten og narcissisten sig selv som meget ansvarsbevidste personer.

Psykopater opleves som meget troværdige personer, da det føles som om de har planer og er dynamisk i deres handlemåde.


Da narcissisten kan opleve skam, er hans handlinger styret af skammen og skyld og det medfører, at han er modtagelig for skyldfølelse og menneskelige følelser. Det begrænser hans manipulative adfærd  i forhold til psykopatenN.


Samtaleterapi. 

Narcissisten modtagelighed for skam og skyldfølelse, åbner en mulighed for terapeutisk at påvirke ham f.eks. igennem samtaler. Der er en af de store forskelle mellem psykopaten og narcissisten, at narcissisten via samtaler kan få følelser for andre mennesker og indgå i sociale sammenhænge på en positiv måde.


Narcissistens virkelighed.

Narcissisten kan have svært ved at forholde sig til virkeligheden, og der skal arbejdes meget for at erkende, at virkeligheden er en helt anden, end han troede. 

Det er ikke så ligetil at komme til en anden virkelighedserkendelse, da oprydningen er forbundet med meget selverkendelse og smerte. 


Samtalerne med arcissisten kan være vanskelig, da han kan få en begyndende erkendelse som er smertelige, da han langsomt må ændre sine personlige relationer, bl.a. ved at handle og engagere sig på en anden måde.


Selvoptagenhed.

Narcissisten adskiller sig fra psykopaten ved at være åbenlys selvoptaget som af andre føles som provokerende med en flig af storhedsfølelse som i den grad kan præge hans adfærd.

Narcissisten søger konstant at være i centrum. Når man møder en narcissist er det påfaldende, at han fylder for meget, og at han søger at lede eller være centrum i forsamlingen. 


Udseende.

Han går også meget op i sin krop og udseende. Narcissisten er ikke passiv, men elsker at vinde, have succes, være den smukkest og bedste. Alle skal være klar over, at han er den klogeste og en fremragende underholder.


Narcissisten iscenesætter sig selv og elsker at blive set. Han tåler som sagt ikke afvisning og har svært ved at acceptere et nej. Narcissister kan være ekstremt insisterende, konkurrenceorienterede og meget søgende i forhold til at få det, de vil have. Han kan let virke som om han er sygelig selvoptaget.


Kritik rammer meget hårdt.

Men i modsætning til psykopaterne, så rammer kritikken hårdere narcissisten og han kan godt fornemme skam, Ofte glemmes det dog hurtigt igen og narcissisten er tilbage i den sygelige storhedsfølelse, hvor kritik afvises. 


Nogle narcissister kan udvikle en paranoisk adfærd, hvor kritik kan give   meget belastende humørsvingninger, hvor de kan svinge mellem sygelig storhedsfølelse og en næsten depressiv tilstand.


KENDETEGN PÅ NARCISSISME:


 • Sygelig storheds- og selvoptagethedsfølelse, overdriver deres bedrifter og talenter, forventer at andre påskønner deres bedrifter og anser dem som fantastiske.
 • Er fantaster og fortæller vidt og bredt om deres egen næsten ubegrænsede succes, ved at vise noget af deres intelligens, magt og rigdom. 
 • Anser sig selv som helt speciel og unik og vil primært omgås (spejle sig i) andre intelligente, magtfulde, succesfulde mennesker.
 • Forventer og søger konstant tilbedelse, beundring, kærlighed, idealisering
 • Har ingen empati og er ude af stand til at sætte sig ind i andre menneskers behov, men er følsom overfor skam og skyld.
 • Kan være hensynsløs i forholdet til andre mennesker.
 • Udnytter andre mennesker for at få egne behov opfyldt
 • Arrogant og nedladende
 • Sygelig jaloux
 • Mange skiftende parforhold
 • Idealisering eller devaluering af partner
 • Intens skamfølelse, hvis de udsættes for kritik. Han er dog modtagelig for korrektion via samtaler.
 • Tomhedsoplevelser og depressioner er hyppige
 • Nogle er voldelige, hvis de tvinges til det.
 • Hævngerrige og aggressive, går ofte personligt ind.
 • Manglende anerkendelse af egen alder – føler sig evig ung – og opfører sig sådan.
 • Venskaber. Ingen nære, længerevarende venskaber.
 • Sygelig optagethed af eget udseende, krop og er meget
 •  
 • selviscenesættende
 • Hensynsløshed, men ikke så yderliggående som psykopaten, 
 • Udnytter andre, ja men psykopaten kan overgå narcissiste
 • Brug af alkohol og andre stimulanser


      slut