Psyke.dk  En database om psykologiske udfordringer     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME/ARTIKLER      SPØRGSMÅL     PROFIL       LINKS

   Hvordan fjerner du dig fra en psykopat
 

Når du er nogenlunde sikker på diagnosen psykopati, må du overveje at

fjerne sig fra ham. Husk at det er det det dårlige forhold, som tæller,

ikke diagnosen psykopati.

Der er nedenfor nogle forhold, som kan være nyttigt at vide.

 

 

Af psykolog Henrik C. P. Krarup

udlånt til psyke .dk Redigeret d. 10.12.2014

 

Dine ressourcer.

Når du tror, at du tilsyneladende har brugt din sunde fornuft i forholdet til ham, er det på tide, at du handler, så du kan vurdere din egen styrke. Du må erfaringsmæssigt  bruge meget mental styrke for at gennemføre. Denne stålsathed er vanskelig at vurdere, da du sandsynligvis ikke før har prøvet at kæmpe mod en psykopat. Men er han stærkt psykopatisk, må du ikke undervurdere ham, da han føles ekstrem stærk, da han benytter dit svagere følelsesmæssige del af dit sind. 

 

Du må selv vurdere dine tanker og handlinger, ikke med venner. Hvis du søger hjælp, skal det være fra en , som er uafhængig af dig og som har forstand på psykopater. Det kan virke stærkt stabiliserende, at du får vendt dine tanker og handlinger, så de negative som positive relationer kommer frem i lyset, så du føler, at du får bedømt dine egne handlinger samt psykopatens handlinger.

 

Det ses, at klienter- som ønsker at afbryde forholdt, inden et eventuelt brud i lang tid har været handlingslammet. Efter en længere nedtur er det normalt svært at handle helt objektivt, selvom man tror, at opfatte sig selv som særdeles stærk og objektiv. Men en total løsrivelse fra en psykopat kræver næsten umenneskelige kræfter, og fejlslagne aktioner er mere en regel end en undtagelse, derfor er en ressource måling vigtig .

 

Selvom du gerne vil handle objektivt og føler at du gør det, er der en psykisk understrøm, som slider dig tynd, uden at du får øje på den.

Du kan se det i glimt, hvis du gentagne gange har søgt af afbryde forholdet, men alligevel vender tilbage. Du tillægger dig ofte selv skylden, da du generelt føler dig skyldig i næsten alt omkring dit forhold til psykopaten. Det påvirker din handlekraft i negativ retning, da du ikke tror at du kan selv.


1) Du kan ikke handle, fordi du føler, at du selv har skylden, da du tror på hvad han siger. Vær klar på det.

 

2) Du kan have en grad af handlingslammelse og være psykisk udmattet og kan derfor ikke overskue forholdet og foretage nogle skridt mod friheden. Blot små handlinger, som du fantaserer dig til at han ikke kan lide, gør dig meget nervøs.

 

3) Hvis du har et barn sammen med psykopaten, kan løsrivelsen blive mere kompliceret da der må findes særlige løsninger.

 

4) Du må ordne det således, at du er økonomisk uafhængig af psykopaten, du må ikke benytte ham som rådgiver.

 

5) Du må observere, om du er blevet socialt isoleret fra din familie eller venner pga. psykopaten.

 

6) Du må prioritere, så du kan organisere et overskud. Du kan have en stor angst for at blive efterladt, derfor spiller økonomien en stor rolle.

 

Husk på, ikke at undervurdere personer med psykopatiske træk, da de  er ekstremt dygtige på nær sagt alle punkter. På punkter hvor de ikke er dygtige, vil psykopaten simulere, at han er det. Du må derfor ruste dig, og benytte din sunde fornuft på særlige situationer på den korte og lange bane. Du kan vende det med en psykolog, hvilken strategi der er bedst at anvende. 

.

 

Nogle gange kan det være en god ide at høre andres mening om disse meget private forhold.


At sige fra er en nødvendig evne - 

men det er nødvendigt. Du ved det sikkert inderst inde, men som de fleste har du problemer med at handle på det. Årsagen er at pleasing er blevet en del af dig, som stammer fra fortiden. Det fungerede nogenlunde dengang, men har udspillet sin rolle, da du taber noget af dit selvværd på at please.

 

Hvis du pleaser meget, hvilket desværre er normalt i din situation, må det anbefales at gå i terapi for at få luget de værste pleasing rutiner væk. For at dette skal ske, må du have en plan som indeholder en afbetingning af pleasingen. Pleasing er noget, som du har kendt inden du mødte personen med psykopatiske træk.

 

Hans symptomer.
Du bør sætte dig ind i den måde hans psykopatiske træk fungerer på. læs offer-artiklen, og udvælg de symptomer, som passer på ham. Det har betydning for din løsrivelse. Har du ikke finde de grundlæggende psykopatiske træk, kan du få dem at vide hos en psykolog, som har psykopati som speciale.

 

 

Din baggrund

Din baggrund er ofte en af årsagerne til at du i sin tid tændte på psykopaten. Du har sandsynligvis tændt på ham, fordi du har været disponeret for det under din opvækst. Du må være indstillet på at dykke ned i din fortid, for at vide, hvad er er sket, så du bedre kan forstå dine behov. Læs om pleasing her.

Det handler om at finde årsagen til din pleasing, så du ikke lader dig lokke af en "ny" mand med psykopatiske træk, når du er kommet ud af forholdet. Du skal dog ikke terapeutisk fordybe dig i din fortid mere end absolut nødvendigt. Dit mål må være, at du kommer videre i dit liv.

 

Troværdige løgnehistorier
Samtalerækken vil ændre din styrke og holdning positivt, så du ikke i høj grad tror på ham. Indtil da vil din hjerne være trænet til at tro på psykopatens snedige løgnehistorier, der serveres yderst troværdigt.
Du vil ikke desto mindre have en tilbøjelig til stadigvæk at handle og tro ubevidst på hans historier og forklaringer. Det sker fordi du ikke dybest inde ikke ønsker at afbryde forholdet til ham, selvom du siger det modsatte. Du har stadig en rest af den hjernevask, som han har udsat dig for.

 

Vigtige begivenheder.
Vigtige begivenheder, som du har oplevet, er en mangelvare i samtaleterapien, da de er med til at give dig styrke og mod til at tænke anderledes, så du efterhånden tør tænke på, at handle imod ham og imod det han står for.


Isolation.

Du må kæmpe for at komme ud af din isolation. Isolationen af dig, er et af de vigtigste magtmidler, psykopaten råder over.Isolationen kan bl.a. ses ved, at dine gamle venner langsomt forsvinder. Det er normalt at psykopaten er stærkt medvirkende til denne proces.

 


 

Læs artikel om "hvorfor" psykopaten blev psykopat, hvis du undrer dig over psykopatens mentale tilstand.


Home/artikler 

Hvorfor psykopat

Generelt om psykopati

psykopat-casen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

bb