HOME/REGISTER           PSYKOPATI          SPØRGSMÅL         PROFIL           LINKS

 

Din virkelighed i forholdet til psykopaten

  

Hvis du har mistanke om at være i en for tæt kontakt med en psykopat, kan det være nødvendigt for dig at se forholdet ud fra din sunde fornuft, selvom det der svært at se bort fra håb og drømme.

Hvis du overvejer at se på realiteten i dit forhold, må du undersøge det nærmere og se som forholdet skal forsætte eller afbryde det.

 

Nogle kvinder har et ønske om ikke at forlade det, da de stadig har en smule håb om at det vil blive bedre. De har ofte mange og komplicerede følelser blandet ind i forholdet.

 

Nogle kvinder giver det en chance, og lader stå til, fordi de har mistet overblikket over deres situation, og samtidig er blevet afhængig af psykopaten. Der er også eksempler på, at nogle endog ønsker at "redde" deres psykopat. Især den sidste holdning bør udredes i samtaler med en kognitiv indstillet psykolog.Tryk her.

 

Forfatter: Psykolog Henrik c. p. Krarup

Redigeret: 10.december.2014

 

 

Kort resume af hvordan psykopaten kan opføre sig. Psykopaten kan i kortere tid være fantastisk sød og hensynsfuld. Han siger de rigtig ting, som får dig til at føle, at du er den eneste ene. Modsat kan  psykopaten være opfarende, være voldelig, truende, fortie sandheden, være utro, være ude af stand til at modtage kritik, være kontrolfreak, anklage dig og andre, uden nogen som helst grund.

 

Han kan forfølge andre, påføre dig skyld, for at kunne kontrollere dig. Han er normalt ligeglad med, hvordan du og andre har det mentalt og fysisk. Han forstår ikke at respektere dig, når I er alene. Han undlader at give dig kærlighed, fordi han ikke forstår følelser. Med slet skjult fornøjelse kan han anklage dig uden grund, blot fordi han skal bekræfte sin egen styrke. Alt i alt ønsker han at holde dig i kort snor, og kontrollere dig.

 

Ovennævnte er blot nogle af de symptomer, som er nævnt i tidligere artikler. Det skal understreges, at hvis disse træk er 1) massive og 2) strækker sig over en lang periode, kan der være tale om en stærkt psykopatisk person.

 

Det er sjældent, at han kan forstå dig og din handlemåde, hvilket kan pine dig. Men dit velfærd er ham ligegyldig. du skal blot være der. Det er netop dit problem- og indirekte hans problem på sigt, da han kan få problemer med at fastholde dig. Problemet for dit vedkommende er, at forholdet virker direkte ødelæggende på din egen selvforståelse, hvilket resulterer i en yderligere nedsættelse af dit selvværd. Hvis du beslutter af gå, har du mulighed for at komme videre i dit liv, selvom det kan være svært at glemme ham. Det centrale er, at det er vanskeligt for dig at få ham ud af dit hoved og hjerte.  

.

Hvad kan jeg gøre. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg med tilbageholdt åndedræt tør anvende min viden om ham og mig selv i forholdet? Det er muligt at komme ud til livet igen?

 

Selv hvis

du har forladt ham, er det nødvendigt med en målrettet arbejdsplan primært for din psykiske side, da han har hjernevasket dig så han er beskyttet mod at blive smidt ud af dig i dit sind. Han behøver ikke at være fysisk tilstede. Han kan derfor være så indflydelsesrig, at han modarbejder dig i din frigørelse, fordi han ser en fare for at tabe kontrollen over dig- og indirekte over sig selv.- selv om du fysisk er fraflyttet.  

Du bør derfor fremskaffe nogle mentale værktøjer, som kan give dig erkendelse om de forskellige situationer, som du kan opleve med ham. Det omfatter også den nye spirende erkendelse af ham og hans handlinger.

 

Spørgsmål du kan stille dig selv, som har til formål at give dig et overblik

 

Hvorfor lod du dig fange i hans net. (skriv episoderne ned, og læs dem igen)

Hvorledes kan du anvende dine erfaringer fra den tid, som du har haft sammen med ham. Spørg dig selv eller psykologen.

Hvorledes kan du komme ud af din næsten permanente "skyldfølelse" overfor ham? skriv en liste om de ting, som du føler skyldfølelse for.

Hvorledes kan du tackle ham, så hans indflydelse mindskes 

 

Det kan være ret komplekst

at besvare disse spørgsmål, da der sker en sammenblanding af følelser og din egen fornuft. Problemet er også, at det vil være fornuftigt alene at støtte sig til gode venner og bekendte eller dine nærmeste.

Du har brug for en neutral vurdering fra en person, som kender problematikken, og kender psykopaters generelle tankegange og hvad der er naturligt for en psykopat og unaturligt for dig. Det er prisværdigt, at du forsøger at klare dine egen forhold på dette personlige plan. Det at du forsøger, betyder en positiv udvikling, at det måske ikke lykkes helt, er en anden ting.

 

Du vil i så fald have mere klarhed over din situation, når du beslutter dig til at søge psykolog. Det er min vurdering, at samtaleterapi er den bedste terapiform, da du ikke har noget modspil, ved f.eks. at give svar på de spørgsmål, som stilles i psyke.dk s artikler.

 

At bruge dine erfaringer

på en systematisk psykolog-kritisk måde, er afgørende for at du bliver i stand til at se objektivt på dig selv og dine handlinger, selvom du i mange tilfælde kan komme til at hade dig selv, fordi du er kommet så langt ud, og fordi du fulgte dine følelser. Du vil ved hjælp af din sunde fornuft kunne se nogle gennemgående træk, som du har fundet via dine erfaringer sammen med ham. Med fornuften kan du derfor efterfølgende se, hvad du er ude i. Objektiviseringen går hurtigst hvis du får en samtalepartner, ofte en kognitiv psykolog. Det er yderst sjældent, at medicinsk påvirkning fører til et godt resultat. 

 

Hvad du er oppe imod. Undervurder ikke psykopatens magt.

Hvis du har været i forholdet i nogen tid, er det normalt, at du har vanskeligheder med at fornemme den virkelighed du havde inden du kom i forholdet, og den virkelighed som du har nu. Du kan ofte have det svært ved at erkende dit problem og hvad du er oppe imod. Det kan som nævnt skyldes, at du ligesom er indstøbt i uklarhed og skyld, som er påført dig.

Det er en forståelig tilstand du ikke har prøvet før. Du har kun få ressourcer at sætte ind, hvis du vil ud af forholdet, da det psykiske pres og omgivelserne slider på dig.

 

Husk, at han har været en meget betydende person for dig i lang tid, og at det kan svække din handlekraft. Du er ofte stillet på en måde, at du på hans foranledning har minimeret eller afbrudt dine tidligere venner og dem som du havde et tæt forhold til. De fleste vil ikke kunne forstå, at der skulle være problemer med en så charmerende og dejlig mand som de ser ham.

 

De fleste er mentalt dybt berørt af samværet med en psykopat, og så længe du ikke har ham helt ude af dit system, har du det meget vanskeligt med at handle målrettet. Du tror stadig på hans ord, selv om du objektivt set, kan se det tåbelige i at tro på ham. Det gælder desværre også efter at du er flyttet fra ham. Du tror på ham som denne fantastiske mand, som fortæller dig, hvor højt han elsker dig og hvor undværlige og fantastiske du er. Du har modtaget ham med kyshånd, da du følt stor tryghed og tror, at du har modtaget kærlighed fra ham.

Han lader dig normalt blive i troen.

  

Det har medført, at du ikke har lyst til at tage dig i agt for de mange stopsignaler, dvs. mærkelige handlinger løgn etc. som du har været underlagt over tid. Du har da heller ikke ønsket at se realiteterne, da det vil reducere de håb, som du stadig bærer overfor ham. Du har derfor konsekvent lukket øjnene for løgnene med vilje. Du har kun set og hørt det, som du ønskede at se og høre. 

 

Udgangsmaterialet i din nuværende situation, må være, at du for alvor er i stand til at adskille dine følelser og forstand, og face den virkelighed du har. Denne status giver dig mulighed for at kunne handle.

 

Nedenstående spørgsmål kan trænge sig på.

 

Status, og angsten for at møde status.

Spørgsmålene nedenfor, og andre spørgsmål, som kan dukke op, når du gør status, vil kunne støtte dig, da svarene kan skabe vished. Mange mennesker tør slet ikke tænke på at gøre status, da konsekvenserne kan føles uoverskuelige og hermed truende.

 

Det kan være hårdt blot at overveje tanker om at gøre status. Selve statusarbejdet kan også være stort og pinefuldt, men resultatet bør give dig en vis klarhed over din situation, Først når du ved, hvor du står, er du i stand til at handle fornuftigt.

 

Ofte forekommende spørgsmål, som kan give dig klarhed 

 

1) Kender du årsagerne til, at han kan være så kold overfor dig?

 

2) Tror du, at han alligevel et eller andet sted har dårlig samvittighed over det, han har udsat dig for?

 

3) Hvorledes vil fremtiden fremstå for dig om 5 år?

 

4) Handler han bevidst, når han skader og nedgøre dig?

 

5) Hvad føler du, når han er jaloux på dig? smigret

 

6) Hvorfor går han ikke til en psykolog?

 

7) Hvorfor er han svær at tale med, og hvad kan du gøre?

 

8) Ved du hvad han inderst inde ønsker af dig? ,  

 

9) Ønsker du inderst inde at få ham tilbage?

 

10) Har du nogen forestillinger om hvad du skal gøre eller ikke gøre?

 

11) Vil du kunne klare dig uden ham.?

 

12) Vil han tage imod din tilgivelse? For at tilgive ham, skal han acceptere, at han har gjort noget galt.

 

13) Har jeg ressourcer til at forsætte sammen med ham?

 

14) Skal/kan jeg støtte ham, og tage ham på mig?

 

15) Kan jeg få støtte fra venner og bekendte?

 

16) Kan jeg få økonomien til at hænge sammen, hvis jeg går.

 

17) Kan jeg tøjle min indre bitterhed over at være blevet behandlet så dårligt igennem lang tid? hævn?

 

18) Kan jeg elske ham igen, som i gamle dage, hvor jeg kan mindes den fantastisk mand?

 

Er det egentlig ikke synd for ham? eller er jeg angrebet af ”Stockholm syndromet” hvor gidslerne ender med at holde med bankrøverne i den stockholmske bank? 

 

Er du usikker på om du har overskud til at arbejde med din situation (Status)

Kan du ikke overskue din situation, har du ikke mod eller psykisk energi, må du få en psykolog til at motivere dig så du  kan arbejde, evt. skriftligt på at se din situation. Målet er, at du via dette arbejde samt samtaler, kan se din situation. Først da er det muligt at tage stilling og eventuelt komme ud af forholdet.

Din samtale med psykologen  skaber en stor grad af objektivitet.

 

Noget inde i dig

elsker ham endnu. Du vil måske undre dig, men det er normalt, at du et eller andet sted, at du føler, at du elsker ham. Det er en situation mættet med kaos og håb og alligevel kan du se, at noget er rivende galt. Du vil derfor stadig have dybliggende ofte ambivalente følelser og tanker omkring ham og hvordan han har det.  

 

Kaos.

Det er denne forvirrede blanding af varme følelser, underen og had, som gør dig svag. Hadet kommer fra hans totale mangel på forståelse for dig. Du har trods dine ofre og meget omsorg for ham, følt dig forkastet og smidt væk som affald. Du kan ikke fatte denne behandling af dig. Uden hensyn til dine følelser har han respektløst søgt anden kvindeligt selskab.

De erfaringer, som du efterhånden har fået nys om, dokumenterer graden af hans personlige interesse for dig.

 

Problemet er, at noget i dig ikke er interesseret i at erkende disse erfaringer, og handle. Det fører dig derhen hvor du tror på ham. Hvis der er noget sandt i de ovennævnt to linjer, må du søge hjælp.

 

Cyklus. Du tror på ham!!

På trods af dine negative erfaringer, så tror du alligevel på det han sige, da det kan give et håb. Det er det lille håb om, at drømmen manden i ham kommer frem igen. Du scanner alle små positive tegn på fremgang. Men de små håb lyser kun op i kort tid, og du vender fortvivlet tilbage til der hvor du var før.

Du har over tid udviklet en forstærket tendens til at leve af håbet,. Du må fjerne dette håb, hvis du vil bryde med ham.

 

Ønsker håb.

Du ved inderst inde, at håbet repræsenterer en overvældende følelsesmæssig magt, som er langt fra den barske dagligdag. Men håbet binder dig til ham, så længe du har noget håb tilbage, vil du se, hvordan det går, og det fratager dig motivationen til at gøre status, da du er uendelig nøjsom.

 

Du handler normalt først, når du når bunden.

Når du er helt ned på bunden mentalt set, og ikke øjner noget håb, presser dine negative erfaringer på, og får dig til at tænke helt anderledes.

 

A) Din fornuft siger dig, at det, du har oplevet er vildt uacceptabelt og at du, for at kunne se dig selv i øjnene, må tage nogle beslutninger. Men der er mange ting som spærrer .f eks. børn, økonomi, angst for at være alene.

 

B) Du har også nogle grundlæggende mentale behov, som presser på. f.eks. er du nervøs når du er sammen med ham, du er udtryk, du tør ikke fortælle ham, hvordan du har det mm.

 

Sammenholder du dine følelser med din fornuft, vil du langsomt men sikket opdage, at der eksisterer en reelt kamp mellem din fornuften og dine følelser. Vælger du at satse på fornuften, (eller mere fornuft) taber du noget af drømmen og håbet.

Det er en forfærdelig følelser i din situation. Det manglende håb og manglende styring af dit liv kan give dig en dyb angst. Du må nødvendigvis ikke vælge mellem følelser og fornuft, men finde en måde hvorpå du kan tilgodese begge dele i et afbalanceret forhold, som  i øvrigt ændrer sig hele tiden.

 

Det er en stor udfordring for dig i din situation at opretholde denne balance mellem følelser og fornuft under løsrivelsen. I kampens hede vil psykopaten naturligt nok søge at fremhæve de positive sider fra fortiden eller true med ting, som han ved påvirker dig.

  

Når du har fået ham helt væk,

og mærket frihedens brus, må du tilbage til den svære balance mellem fornuft og følelser. Erfaringer viser, at fornuft alene sjældent støtte dig. Det kan i praksis være ret kompliceret, for hvornår kan du afgøre, hvad der er fornuftigt og hvad der er følelser? De kan der ikke gives generelle svar på, men det er en lettelse at tale om hvad du kan gøre i specifikke situationer. 

 

Tovholder.

Det er på dette punkt en psykolog kan være til stor hjælp som støtte og tovholder, da små fejltrin i begyndelsen kan betyde, at du trækker dig selv tilbage i forholdet, eller du lader dig trække tilbage i forholdet. 

Når du finder den rette vægtning , efter at du er kommet over psykopaten, vil du opleve, at respekten omkring dig og dine handlinger vil vokse. Du vil føle dig fri til at handle på egen vilje og erfaring. Du bliver ikke bebrejdet og få skyld for alt.

 

At omgivelserne langsomt viser respekt overfor dig, må ses på baggrund af, at du i mange år har været den tjenende og pleasende stille person, som ikke har været i stand til for alvor at tage ordet i vigtige forhold, af frygt for at blive irettesat eller nedgjort af ham, når I er på tomandshold.  

 Din angst for ham og din tilbedelse af ham, har forhindret dig i at handle selvstændigt. Blev han opfarende og måske voldelig, ville du automatisk føle skyld, selvom der ikke er skyggen af skyldgivende handlinger. 

 

Noget som de fleste har brug for at få gentaget:

 

Det påhviler dig alene, at tage ansvaret for dig og dit liv. 

Du har dog et vist ansvar overfor din partner, men dette ansvar bortfalder, hvis forudsætningerne for ansvar falder bort af forskellige grunde. Du har i så fald kun ansvar for dig selv. 

Det er derfor også dig, som må arbejde med dig selv, andre kan ikke gøre det for dig. Du kan ej heller spise piller for at klare problemet. Psykofarmaka medfører som regel, at du kan stilles udenfor egne vigtige beslutninger. Du kan føle dig som i en glasklokke. Det skal dog fremhæves, at psykofarmaka kan  være en god og eneste løsning hvis du er totalt fastlåst.  

 

Du kan få hjælp til selvhjælp ved at henvende dig til professionel hjælp, hvis du skønner at du har behov for det, men du skel selv ville have hjælp og åbne for dine problemer.

 

Forhold som få tænker på:

Hvordan skal du kunne respektere dig selv og vinde andres respekt, hvis du ikke tager ansvaret for dit liv?

Hvordan kan du forlange, at nogen vil kunne elske dig, hvis de ikke respekterer dig?

Det er vigtige forhold hos de fleste mennesker, og kan være et grundtema ved psykologsamtaler.

 

 

Til Registersiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

www.psyke.dk