Psyke.dk  En database  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME/artikler        PSYKOPATI        PROFIL       SPØRGSMÅL       LINKS 

Psykopaten og børn

Psykolog Henrik c. p. Krarup

Rev..18.september 2013

 

Har du et barn med en mand med psykopatiske træk, særligt i svær grad, er der mange problemer. Det vil normalt være svært at opretholde et godt parforhold, hvorfor de fleste søger væk. Dette vanskeliggøres fordi han har legal krav på samvær med barnet.

 

Det er vanskeligt at give råd her, også fordi rådgivningens grundlag let bliver af generel karakter, fordi der mangler dine specifikke forhold.

 

Hovedreglen er, at du ikke må tabe overblikket eller komme op i det røde felt, da det i så fald er let for ham at manipulere med dig og barnet. For at du er så afklaret og stærk som muligst, må du bryde alle følelsesmæssige bånd til ham, også de skjulte. 

 

Din hverdag må holdes meget struktureret i den første tid. Du må stå fast ved eventuelle aftaler, men må alligevel slå fast som en undtagelse, at det er dig, kun dig alene, som tager beslutningen med at aflyse kontaktmødet med ham og barnet. Dine særlige forhold kan blive berørt i en planlægningsmøde, som du kan have med din psykolog, som vil gå i detaljer og støtte om dig i den svære tid. Dette møde skal holdes på et neutralt sted, og ikke i din bolig, eller bil.

Visse økonomiske forhold skal være helt klare, og må ikke virke styrende på din adfærd eller påvirke barnet, så det eller du "købes" af psykopaten.

 

Der kan være mange små og svære tvivlsspørgsmål som kommer frem, de må løses så godt som muligt i en ånd, som prioriterer barnets udvikling og emotionelle behov. I disse behov er barnets evne til at udvikle empati , noget som det er yderst småt med hos en psykopat. Psykopaten kan dog foregive empati, men disse tilfælde må op og vende hos psykologen. Der skal være klare regler, som skal overholdes.

 

Barnets tarv er her meget vigtigt.

Er psykopatien stærk, vil der være elementer af stor kontrol, og der vil være en eklatant mangel på kærlig omsorg og empati. Du vil blive bragt i mange vanskelige situationer, fordi barnet er naivt og føler at det er synd for far.

Der vil også være situationer, hvor du vil føle dig som en meget skrap og uretfærdig mor set med omgivelsernes øjne, men også set fra barnets vinkel. Der vil derfor være et massivt pres på dig, hvor du kan blive kritiseret og blive kaldt for de forfærdeligste ting, særligt af psykopaten. Så derfor minimer samtaler, men gå efter skriftlige aftaler med ham. Det er her du muligvis har brug for støtte af en psykolog, da det er en lang kamp med psykopaten.

 

Psykologen kan måske undværes, hvis du erhverver dig en dyb erkendelse af din situation. Du må kæmpe hårdt og være ekstrem kynisk, hvis du skal have noget igennem hos psykopaten. Det er vanskeligt eller næsten uigennemførligt, hvis du samtidig skal være en omsorgsfuld mor.

 

Erkendelsen og de efterfølgende handlinger kan komme, hvis du erkender, at der ikke er noget fremtid med ham. De fleste har kun erkendt dette teoretisk, hvor de har været on/off indtil flere gange. Det er svært at fjerne sig, men når han mentalt følger med, er adskillelsen ikke gennemført.

 

Erkendelsen skal som ´nævnt være tæt forbundet med handlingen, og så den handling det er at fjerne ham fra dit sind, og det er her mange søger bistand. Det handler om din fremtid. Har du børn, må din målsætning naturligvis også omfatte dem.

 

Tosidet

Jeg har i en tidligere artikler været inde på, at den kamp for at komme væk fra ham, er tosidet. Dine følelser og håb om, at han ændrer sig, bevirker, at du stadig søger ham, da du ofte intet alternativ har. Modsat vil de overgreb, som han har udøvet, få dig til at løsrive dig fra ham, da du rent forstandsmæssigt kan se det totalt uacceptable i hans adfærd. Du står derfor i et stort dilemma, som kræver højt selvværd og handlekraft. En årrække med en psykopat er normalt lammende og gør en selvstændig pige uselvstændig på mange måder.

 

Fornuft.

Har du besluttet dig til at gøre det forbi på grund af en erfaring fuld af urimeligheder, psykisk vold mv. er det et skridt på vejen til frihed, især hvis du har et barn sammen med ham. Hvis du vil videre, bør du nok være indstillet på at køre forholdet yderst stringent, således at du bliver meget  nøjeregnende med aftaler, og andre forhold omkring barnets pleje. Det kan til tider opfattes som om du handler kynisk, men husk på, at hvis du viser svaghed, vil han sædvanligvis udnytte svagheden groft.

 

Du er meget sårbar position. Barnet bliver let gidsel, hvor du empatisk handler for barnet skyld, således at barnet får de bedste muligheder for at få kontakt med sin far. Det er også helt fint, hvis det var en almindelig mand med normale følelsesmæssige ressourcer. dette område kan ødelægge meget for barnet og indirekte hos dig. Psykopaten er ligeglad.

 

Du ønsker alt godt for barnet, som skal have en god far. Du har samtidig med din fornuft indset, at dette samspil med ham omkring barnet er vanskeligt endsige umuligt, hvis du ikke giver dig på væsentlige punkter. Hvis du giver dig, vil han føle, at han har fat i den lange ende igen. Han ønsker primært kontrol over dig, sekundært barnet. Barnet er hans legale mulighed for at kunne kontrollere dig. 

 

1) Han er der stadig

Det er erfaringen, at du, selv om du inderst inde tror det modsatte, ikke helt har fjernet ham fra dit sind. Det kan sammenlignes med, at han er som en kræftmetastase, hvis netværk er i hele din krop, og som har indflydelse på alle dine følelser og handlinger.

 

For at du kan komme ud på den anden side, bør du handle på yderst konsekvent, og du vil føle at du måske  handler på en kynisk måde, for at holde psykopaten så langt væk, at han ikke skader dig og barnet. Du vil da over tid langsomt få ham ud af dit sind - og liv. Der er dog metoder, som kan hjælpe dig med at blive fri. 

 

Det kræver som før nævnt, at du virkelig får øjnene op for din egen situation. Dine opgivelser er sjældent en støtte for dig, fordi de kun kender psykopaten fra hans positiv side, hvor han har været fantastisk, tjenstvillig, sød og charmerende. De kan ikke umiddelbart begribe, at du vil væk fra ham.

Du må derfor kæmpe på tre fronter helt alene (mod ham, mod dine følelser og mod omgivelsernes mening).

 

2) Problemet.

Du kan ikke afbryde forbindelsen med ham, da han har nogle legitime krav, som far til barnet. Hvis du kan, ville det være bedst for barnet og for dig at få forældremyndigheden. Det kræver, at du kan kæmpe mod ham, og fremlægge beviser på, at det vil være imod barnets tarv, at han har den delte forældremyndighed, men også at det er til skade for barnets psykiske udvikling at han ser barnet. Du må derfir ind på at bevise, at han har svigtet sit ansvar for barnet.

 

Under alt dette, kan den del af ham, som er tilbage i dig, få dig til at ønske ham tilbage rent følelsesmæssigt- da du netop ønsker, at barnet skal have det bedst muligt. Du må derfor drøfte disse mange problemer, som kan opstå af disse situationer med en uafhængig person, f.eks. den føromtalte psykolog - og ikke drøfte dem med psykopaten.

 

Venner.

Du kan også få en overfladisk støtte af dine venner. At foregive overfor barnet, at forholdet mellem dig og psykopaten er positivt, er i almindelighed en dårlig ide. Det havde været godt, hvis det havde været en mere almindelig far. Barnet ønsker at forholdet er godt, da det vil skabe stabilitet og tryghed for barnet.

 

Dine ønsker for barnet vil bevirke, at du vil "please" dvs. bl.a. vise bestræbelser på at udglatte misforståelser mellem jer. Du gør det naturligvis med det ædle formål at skåne barnet og give det kærlighed. 

 

3) Du er nærmest til for barnets skyld

De psykologer som arbejder med disse komplekse sager, kan fortælle om de mange skader børnene får på grund af et samkvem med deres psykopatiske far men også samkvem med en forælder, som har for travlt med job.

Da psykopaten ikke kan give barnet en empatisk omsorg, og derfor heller ikke kan vise barnet den kærlighed, som har betydning for barnet, må løsningen være, at der holdes en form for kontakt, og så må barnet selv senere tage stilling til sit forhold til sin far.

 

Offentligt kan han være yderst troværdig og en fantastisk passer af barnet- siger han. Det siger dog intet om, hvad der foregår, når han har barnet alene. Han gør en stor indsats for at gøre opmærksom på sig selv som en god far.

Problemet er at samværet med barnet i dagligdagen og i ferier, vil uundgåeligt bære præg af, at han er psykopat. 

 

Sammenfatning

 

1) Ved at have et barn har psykopaten nye stærke muligheder for kontrol af dig og dit liv.

 

2) Et barn vil påvirke dig og dine følelsesmæssige håb om trods alt at få psykopaten tilbage, da omsorgen for barnet i relation til psykopaten blandes med dine egne følelser, som hendes fornuft ellers siger nej til.

 

3) Dine fornuftsmæssige bestræbelser på at komme væk fra psykopaten vil være alvorlig truet, da din omsorg for barnet vil opleves som det vigtigste, hvilket medfører, at du vil være svag overfor ønsker og indblanding fra faderes side, som ikke er sen til at benytte din svaghed.

 

Har du erkendt denne situation, kan du søge råd og vejledning af en professionel  som også kan fungere som tovholder. De rutinerede kender til de skader, som barnet kan få, når det har samkvem med en psykopat. 

 

Slut 

 

 

Til home    


 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forårsdag ud for Nivå på Øresund med Ven i  baggrunden om bord  på Svanen.Hjemmeside adr: www. psyke.dk

Til noget andet omkring artiklerne: Der anvendes ofte "du" form for at læseren kan kommer tættere på stoffet.