1.1 Elsker psykopaten dig

                                                                                                                    


Elsker psykopaten dig?


Artikel 1.1.


Psykolog Henrik Carsten Krarup

Revideret den 17 januar 2023


Har du et forhold til en psykopat er det altafgørende for dig, at han elsker dig. Psykopaten er netop en fabelagtig god skuespiller, så han spiller rollen som forelsket person, og giver gaver, fordi han siger, at du er den bedste i verden.


han spiller så troværdigt, at det synes, at han selv er forelsket i sin egen elskovsrolle, men om han virkelig er det viser sig kun igennem hans adfærd.

Der er mange eksempler på, at han er ganske ligeglad med dig, men at de ydelser, du giver ham på forskellig måde betyder meget for ham. Det vil sige, at du er praktisk at have.  


Psykopatens handlinger bygger udelukkende udnyttelsel af dig, og for at han kan udnytte dig, må du lokkes med gyldne løfter og drømme om hans evige kærlighed og hans opofrelse.


Det ligger i luften, at et almindeligt forhold mellem to mennesker hviler på en gensidig respekt og tæt forståelse. Dette må du ikke tage for givet i et psykopatisk forhold. Dette område er så fyldt med spænding om blot at få ham i tale i områder der omhandler problemer eller ønsker fra den udnyttedes side.


Det er typisk at det er svært at komme igennem med spørgsmål eller ønsker om ændringer i forholdet. Du tør sjældent bringe emnet op, fordi du kan forvente ubehageligheder, vold eller en truende opførsel. 


Denne gensidighed findes ikke hos en psykopat. Hvis du er usikker på om dette er rigtigt, bør du undersøge det. Har det ikke din interesse, kan det måske være, at du er bange for at skabe negative stemninger, som kan skade dine drømme eller endog afbryde forbindelsen med ham.


Undtagelsen. Den tætte gensidighed kan dog træffes hos personer, som er "pseudo psykopater" Det er personer som viser deres psykopatiske tilbøjeligheder få gange om året, og ikke som almindelig psykopatisk personer, der kun er normale få gange om året. 


Elsker han dig? Det er sjældent, at spørgsmål fremsættes, da det regnes for givet. Om forholdet er godt, kan vurderes på den gensidige adfærd. Hele dit engagement og din følelsesliv overfor ham, har givet dig et næsten klippefast håb, som binder dig tæt til ham.


Du søger kærlighed og omsorg.

Kærlighed og omsorg er en forudsætning for dit forholdet til ham. Når det handler om forholdet til en psykopat, får du ikke kærlighed og omsorg, men usikkerhed og du bliver dybt afhængig følelsesmæssigt af ham, Da du ikke får denne omsorg, vil du søge at tilpasse dig hans meninger og ønsker. 


Hvorfor er troen stærk.

Psykopatens høje troværdighed gør, at hans ord om evig kærlighed bliver troet af dig, fordi troværdigheden og håb samt kærlighed styrker dig i din tro. Kritik af ham og kritik af din holdning til ham kan få dig til at forsvare ham., en form for Stockholmsyndromet.


Du har skylden

Når han senere groft har overtrådt dine grænser og har behandlet dig nedladende, får du at vide, at det er din egen skyld, at forholdet er sådan. Det er en hjælp til dig fra hans side, at han søger at vække dig ved nogle grænseoverskridende handlinger. Han siger, at han elsker dig og kæmper en kamp for at du skal have det godt. 


Du undrer dig i begyndelsen over hans handlinger, og frygter ham, da du ikke ved, hvad han kan finde på. Han kan true, men han anvender altid en underliggende mental vold for at opnå kontrol over dig. 


Mangler selvtillid.

Du mangler efterhånden tillid til, at du kan udføre ting rigtigt, som han kan. Du får at vide, at du er ret uduelig. Dit selvtillid falder endnu mere end dengang du traf ham.  


Er der noget galt med manden.

Han skal handle ekstremt nogle gange, inden du funderer over, om der er noget galt med manden. Du vil så tænke på, at det må være hårdt for ham med den baggrund, som han sjældent taler om. Det kan måske forklare hans alvorlige mangler.  


Samtale er sjældent .

Som et led i at få et tåleligt forhold til ham, forsøger du at tale med ham om hans mulige problemer. Når du taler alvorligt med ham, kan han enten ikke se problemerne, eller bortforklarer dem. Han kan også vende det hele på hovedet og angribe dig. Han er ofte villig til at indgå nye aftaler med dig, også skriftligt, men disse bliver sjældent overholdt.

Hvis han skønner, at han er gået for langt, kan han blive bange for at du forlader ham. I sådanne tilfælde vil han dreje 180 grader og gå ind på at ændre adfærd og love bod og bedring. Men forbedringen virker i 1-3 dage så falder altting tilbage som det var før. Dette viser at han ikke vil lære noget,og at hans ydmyghed var påtaget, da han vil bestemme.


Efter hver konfrontation kan han være sød og forstående et stykke tid. Det er i denne korte periode, du fatter nyt håb om en fremtid med ham. Men han vender tilbage, og du kan begynde forfra


Konfrontationerne forsætter.

Sådan kan det gå frem og tilbage i lang tid, med mistro og nyt håb for kvinden. De uudholdelige konfrontationer og forligene kommer og går, det tærer stærkt på dig og din familie, da tæthed og empati mangler i samværet. Du bliver efterhånden god til at bedømme hans angreb, og kan udfra denne vurdering få en vis form for ro, da du kender det helei forvejen.


Forudsætning for at handle er viden.

Starten på en handling er, at du har en objektiv (helikopter) erkendelse af, hvad der foregår og kende egen situation i dette spil. For at få viden, uden at blande følelser ind i denne viden, må du kende ham og observere ham.


Tidspunktet for handling

Aktiv diskret observation er klogt da stoffet kan vendes hos en psykolog. Det faktum, at du adskillige gange har forsøgt at tale med ham om problemer og eventuelt har været til parterapi uden positivt resultat, legaliserer din handlen.

Diskret observation 

For at styrke din mistanke om, at din psykopat ikke elskede dig, må du vurdere psykopatens opførsel med noter, som du opbevarer et sikkert.Slut.