1.1 Elsker psykopaten dig

                                                                                                                    


Elsker psykopaten dig?


Artikel 1.1.


Har du et forhold til en psykopat er det altafgørende for dig, at han elsker dig. Psykopaten er netop en fabelagtig god skuespiller, så han spiller rollen som forelsket person, og giver gaver, fordi han siger, at du er den bedste i verden.  men om han virkelig er det viser sig kun igennem hans adfærd.

Der er mange eksempler på,, at han er ganske ligeglad med dig, men at de ydelser, du giver ham på forskellig måde betyder meget for ham. Det vil sige, at du er praktisk at have.  


Psykopatens handlinger handler næsten udelukkende om udnyttelse af dig, og for at han kan udnytte dig, må du lokkes med gyldne løfter og drømme om hans evige kærlighed og hans opofrelse.

Det ligger i luften, at forhold mellem to mennesker hviler på en gensidig respekt og tæt forståelse. Dette tages for givet i et psykopatisk forhold, men det sjældent afprøvet, da du ikke "tør" bringe emnet op, da det kan være forbundet med kraftige reaktioner fra psykopatens side.

Denne gensidighed findes yderst hos en psykopat. Hvis du er usikker på om dette er rigtigt, bør du undersøge det. Har det ikke din interesse, kan det måske være, at du er bange for at skabe negative stemninger, som kan skade dine drømme eller endog afbryde forbindelsen med ham.

Undtagelsen. Den tætte gensidighed kan dog træffes hos personer, som er "pseudo psykopater" Det er personer som viser deres psykopatiske tilbøjeligheder få gange om året, og ikke som almindelig psykopatisk personer, der kun er normale få gange om året. Psykolog Henrik Carsten Krarup

Revideret den 16 jaanuar 2022


Elsker han dig? Det er sjældent, at spørgsmål fremsættes, da det regnes for givet. Om forholdet er godt, kan vurderes på den gensidige adfærd. Hele dit engagement og din følelsesliv overfor ham, har givet dig et næsten klippefast håb, som binder dig tæt til ham.


Troen på ham binder dig, da du mangler alternativer til den drøm, som du følte han var i begyndelsen af Jeres forhold. Derudover vil du også bindes ved tanker omkring eventuelle børns opvækst og trygge livsvilkår.  


Du søger kærlighed og omsorg.

Kærlighed og omsorg er en forudsætning for dit forholdet til ham. Når det handler om forholdet til en psykopat, får du ikke kærlighed og omsorg, men du bliver dybt afhængig følelsesmæssigt af ham, da han fremtræder som den eneste ene, som vil dig og elsker dig. Da du ikke får denne omsorg, vil du søge at tilpasse dig hans meninger og ønsker. Du er næsten total hjælpeløs og afhængig af ham. Din tro på ham afspejler sig i dine opofrende handlinger.

Psykopatens høje troværdighed gør, at hans ord om evig kærlighed bliver troet. Kritik af ham og kritik af din holdning til ham kan få dig til at forsvare ham.


Du har ifølge ham skylden

Når han senere groft har overtrådt dine grænser og har behandlet dig nedladende, får du at vide, at det er din egen skyld, at forholdet er sådan. Det er en hjælp til dig fra hans side, at han søger at vække dig ved nogle grænseoverskridende handlinger. Han siger, at han elsker dig og kæmper en kamp for at du skal have det godt. Han kan hidse sig op overfor dig når han forsøger at forklare dig, at han gør det korrekte og at du skal udvise større omsorg for ham og huset etc. 


Du undrer dig i begyndelsen over hans handlinger, og frygter ham, da du ikke ved, hvad han kan finde på. Han kan være voldelig, han kan true, men han anvender altid en underliggende mental vold. Han er god til at belægge sine ord, men på det personlige plan kommunikerer han dårdigt med dig.  


Mangler selvtillid.

Du mangler efterhånden tillid til, at du kan udføre ting rigtigt, som han kan. Du får at vide, at du er ret uduelig. Det giver dig mindre selvtillig og selvværd. Du udvikler efterhånden stor skyldfølelse, da du får at vide at du gør altting galt og dit selvværd falder endnu mere end dengang du traf ham.  


Er der noget galt med manden.

Han skal handle ekstremt nogle gange, inden du funderer over, om der er noget galt med manden. Du vil så tænke på, at det må være hårdt for ham med den baggrund, som han sjældent taler om. Det kan måske forklare hans alvorlige mangler.  Efterhånden speulerer du på, om han er nacissist eller psykopat. Men indtil viderer accepterer du ham, da du næppe har andre muligheder.


Trods samtale er der sjældent resultater.

Som et led i at få et tåleligt forhold til ham, forsøger du at tale med ham om hans mulige problemer. Når du taler alvorligt med ham, kan han enten ikke se problemerne, eller bortforklarer dem. Han kan også vende det hele på hovedet og angribe dig. Han er ofte villig til at indgå nye aftaler med dig, også skriftligt, men disse bliver sjældent overholdt.

Hvis han skønner, at han er gået for langt, kan han blive bange for at du forlader ham. I sådanne tilfælde vil han dreje 180 grader og gå ind på at ændre adfærd og love bod og bedring. Men forbedringen virker i 1-3 dage så falder altting tilbage som det var før. Dette viser at han ikke vil lære noget,og at hans ydmyghed var påtaget, da han vil bestemme.


Efter hver konfrontation er han et kort øjeblik sød og forstående. Han siger og handler meget overbevisende, så du fatter igen håb om at han vil blive den, som du traf engang.


Konfrontationerne forsætter.

Sådan kan det gå frem og tilbage i lang tid, med mistro og nyt håb for kvinden. De uudholdelige konfrontationer og forligene kommer og går, men selvom det kan opfattes som en livsstil, tærer det stærkt på dig og din familie, da tæthed og empati mangler. Du bliver efterhånden god til at bedømme hans angreb, og kan udfra denne vurdering få en vis form for ro, da du kender det helei forvejen.


Din overlevelse beror på pleasing 

Din standart er sunket så meget, at selv grove uforskammetheder ikke bider på dig som førhen. Du har mange gange brugt nogle tillærte kneb i din væremåde overfor ham, hvor du pleaser og tilpasser dig hans luner, og undlader stort set at komme med dine egne meninger.


Kognitivt grundlag. Du skal ikke afbryde forholdet på et følelsesmæssigt grundlag, men på et kognitive grundlag, f.eks. via fakta og eksempler.

Når din tvivl om hans troskab og kærlighed til tider er blevet så stærk, at du ikke kan ignorere den, tvinges du til at handle. Du ved, at der må være nogle årsager, du ikke kender til, men hvis du kendte disse årsager, vil det alligevel være svært at handle.


Forudsætning for at handle er viden.

Starten på en handling er, at du har en objektiv (helikopter) erkendelse af, hvad der foregår og kende egen situation i dette spil. For at få viden, uden at blande følelser ind i denne viden, må du kende ham og observere ham.


Tidspunktet for handling

Aktiv diskret observation sker ofte, når du ikke ser andre muligheder. dvs når du ikke kan klare presset mere og at du billedlig talt befinder dig i en krog. Det faktum, at du adskillige gange har forsøgt at tale med ham om problemer og eventuelt har været til parterapi uden positivt resultat, legaliserer din handlen.


Du bliver mere kritisk

Det vil i princippet slå skår i din tro på, at du har hele skylden for jeres forhold og alt andet, som er gået galt. Du vil også undre dig over, at du efterhånden ikke reagerer, når du også får skylden for de fejltagelser som han har gjort, selvom han vil fremhæve, at du eller andre har presset ham til at handle.


Angst for at bryde forholdet.

Du er efterhånden stadig mere undrende og kritisk overfor ham, selvom du tvinger dig til at holde lav profil, på grund af hans mulige anklager eller vold. Tanke om, der var noget galt med ham psykisk, vil komme stadig oftere.


Da du inderst inde ikke ønsker at afbryde forholdet, pga. kærligheden til ham, kan det være svært psykisk for dig at observere ham. Hvis du gør det skjult, vil dine erfaringer og være til nytte under en samtaler hos en psykolog.


Diskret observation 

For at styrke din mistanke om, at din psykopat ikke elskede dig, må du vurdere psykopatens opførsel. 

Du har af egen interesse måtte acceptere grænseoverskridende opførsel og psykisk terror, fordi du ønsker, at han i fremtiden ville kunne støtte dig.


Dengang da I mødte hinanden, forstod han dig fuldt ud og sagde, at han altid vil være der for dig. Du blev dengang nærmest væltet omkuld af hans stærke personlighed og dynamik. Hvis du ikke finder empati og tæt intimitet hos ham, må du overveje at bryde forholdet. Men det er en proces, som er beskrevet i en anden artikel.


Slut.