1.2 Psykopatens forhold til dig eller familien

                                                                                                                    


Psykopater i relationer til ven

nerne og den nære familie.


Artikel 1.2

Revideret 10.april 2021

Psykolog Henrik Carsten. Krarup


Overordnet

er en psykopat en person, som ikke er i stand til at

integrere sig i sociale sammenhænge. De føler sig bevidst

udenfor, fordi de ikke er i stand til at forstå menneskers empati, og særlige glæde ved sociale sammenhænge.


Det resulterer i at de opdeler deres sociale forbindelser i to grupper. Den store gruppe omfatter naboer, venner, forretningsforbindelser, det offentlige. Den anden mindre gruppe omfatter. kærester, familie, børn.


Familiegruppen er vigtig for psykopaten, da den danner hans baggrund, Det at han har en smuk kone/kæreste evt, børn stort hus og flot bil fortæller de andre, at han er dygtig og driftig.


Psykopaten forstår ikke

hvorfor han er sådan. Han føler sig blot anderledes, samtidig med at han kan lide at blive beundret for noget at det han er god til. Han viser ikke, at han har et handicap ved at være ufølsom overfor andres følelser og smerte. Han undrer sig over, når andre viser kærlighed og menneskelig forståelse, da de ikke selv føler noget. 


Ekspert i empati.

Men i modvægt til dette, er de i stand til at vise, via skuespil og løgne, den store kærlighed og empati. Nogle gange spiller han så overbevisende, at man et kort øjeblik overvejer, om han selv tror sine egne løgne omkring kærlighed og empati. Det sker ofte at de overdriver deres løgne og skuespil, og det er da klart for dem, som kender dem, at de ikke handler ærligt og ægte.


Der er store forskelle på psykopaters adfærd, men almindelige mennesker har ekstremt svært ved at forstå psykopaters adfærd eller de tanker som ligger bag. Mange har haft slemt og er blevet manipuleret af ham, og de ønsker derfor at forstå, hvordan det kan komme så vidt. De ønsker at kunne forstå ham for deres egen skyld.


Normalen.

Psykopaten ønsker som ovennævnt at være normal ofte på et højt socialt niveau.. Deres største ønske er at være lig andre og de vil på alle måder søge at blive accepterede bl.a. ved at overdrive, det de tror er almindeligt. Men netop ved overdrivelsen, som også omfatter brud på uskrevne og skrevne love, fortæller meget om deres psyke.


Overførsel af skyld og skam.

Psykopater handler uden nogen form for skam eller skyld. og er derfor ganske ligeglade med om andre mennesker lider skade og bliver udnyttet. Psykopaten har brug for deres magt over mennesket i deres ønske om selvhævdelse. At give andre mennesker skyld- og angst relaterede anklager er et af psykopatens bedste værktøjer.


Vil du vide, om han er psykopat?

For at kunne komme videre med det spørgsmål, må du indhente dine og andres facts om psykopaten. Man må vide, at psykopati er en populær etikette, som indeholder svære personlighedsændringer.


Motivet for at se om han er psykopat, er, at du kan forstå dig selv og din handlemåde. At forstå ham og hans handlinger er næsten en umulighed. Du får også større kendskab og accept af, at du må brydde eller bryder med ham. Du lærer ikke at forstå ham, men du forstår bedre, hvorfor du ikke må undervurdere en ham, bl.a. fordi han er god til at lyve, iscenesætte og har massiv energi til at skade dig, hvis du ikke passer på. 


Det ville være meningsfuldt at gå tæt ind på offeret og høre om, hvad hun mener er misbrug. Man kan komme ind på nogle eksempler, hvor “psykopaten” måske kunne have ændret adfærden, men ofrene kunne også have haft en anden måde at tackle situationen på. Men vi taler om grov udnyttelse, tilranelse af magt, økonomi er det vigtigt at komme ind på hvorfor psykopaten søger kontrol eller magt over sine venner men især sine nære familie og slægtninge.


Udenfor familiens skød

(gruppe 2) søger psykopaten normalt at skjule sin asociale handlemåde og sin manglende empati og medmenneskelighed, at give et glansbillede af, at han/hun netop er “normal”. hvilket er nævnt ovenfor, men da de ofte er højt intelligente med god uddannelse, søger de at vise, meget overdrevent, at de har en fantastsk familie, dyrt kostbart hus og biler af høj standart. Han elsker overfor venner og bekendte etc. at optræde som verdensmand og han holder sig ikke tilbage med at fortælle om sig selv og familiens materieller status. 


Offerts venner i inderkredsen, som ikke går ind for psykopatens meninger og handlemåder, bliver ganske stille isoleret og glemt. Har de haft store kontroverser, bliver de ikke ignoreret, men forfulgt på en fanatisk personlig måde. Andre som accepterer ham er inde i varmen.


Det bør understreges, at psykopater generelt anvender alle, gentager Alle tænkelige metoder og for at få gennemført deres vilje. Metoderne som anvendes overskrider oftest almindelige normer for opførsel. De kan lave mandatsvig, stjæle dine penge, noter, bagtale dig, lyve for offentlige myndigheder, benægte fakta og er han trængt benytter han skuespil, gråd og spiller offer, for at opnå kontrollen igen.


Det er særligt indenfor den tætte familie psykopaten viser sin psykopatiske side og hvor den tætte familie, belært af erfaringen, søger at undgå konfrontationer. Der anvendes både pleasing og direkte underkastelse.

Pleasing er et middel, som på sigt ødelægger ofret, men angst og usikkerhed overfor psykopaten gør, at pleasingvejen vælges.


Skyld.

Se punkt 2. Husk at en psykopat altid i alle sager søger at få ret og at påføre andre skylden. Der findes ingen forhandlingsmetode, ingen vin vin, fordi psykopaten ikke vil indrømme at noget skal korrigeres, og at en del af denne korrektion også tilfalder psykopaten.


Forhandle med en psykopaten kan du ikke.

Det helt specielle ved psykopater er, at du ikke er advaret om, at de ikke kan behandles som almindelige fungerende mennesker omkring win win aftaler. I praksis vil psykopaten nægte de forklaringer og forslag man kommer med, og vende dem 180 grader, Aftaler mellem dig og psykopaten bliver sjældent overholdt. Ofte lyver og fordrejer psykopaten fakta, endog skriftlige, med at sige, at fakta er falske.


Direkte løgn.

Gribes psykopaten i en direkte løgn vil den blive benægtet, ved at han forklarer, at det hele er en misforståelse, eller de andre lyver eller han vender det hele rundt og kommer med nye anklager. Psykopaten har let ved at true med retsager eller andet. Ofte lyder det meget skræmmend, men er ofte varm luft. Du skal blot svare ham pænt og gå, så du undgår hans vrede og yderligere trusler, ved at vise, at du ikke stoler på hvad han siger.


Kontakten:

Hvilke muligheder har du så for at komme videre med ham? Ved at droppe al kontakt med psykopaten, er hvis han bor hos dig/jer, er umuligt. Hvis han alligevel provokeres ved en manglende ordreadlydelse, vil det få psykopaten op i det røde felt, da han føler, at hans indflydelse, dvs magt er i fare.


Psykopatens reaktion kan variere.

Psykopaten reaktion kan strække sig fra psykisk vold til vold eller modsat blive bedende og tiggende som en barn. Psykopaten vil pludselig love at alt vil blive godt igen. Han kan bedyre, at han er uskyldig eller at han er skyldig og sørge for ikke at gentage det han gjorde. Med andre ord bruger psykopaten hele farveladen af følelser for at få dig tilbage i kontrolfolden.


God til at lyve,

Husk, at psykopater forstår at lyve ganske overbevisende, og vil bedyre, at han udelukkende har handlet, for at hjælpe dig, ja han kan mene, at det var med rystende hånd, og meget mod hans egen inderste vilje, at handle så slet, som han har gjort, men han så ingen anden udvej end at være hård, for at frelse dig.

Når man ser på bundlinien, må det være klart, at han udelukkende har handlet for sin egen skyld, og medmeneskelighed vises ikke.


Hvis du vil afbryde forbindelsen, må du tvinge sig selv til at skelne mellem følelser og fornuft.

Mennesket handler primært udfra egne følelser og i mindre grad udfra sund fornuft. Det kan gå nogenlunde overfor almindelige mennesker, men overfor psykopater kan det gå mere end galt, hvis du handler udfra følelser.

At fortrænge dine meget stærke følelser du har for psykopaten, er vanskeligt. Du har ikke som i andre tilfælde mulighed for at kunne se det fornuftige i forholdet, da hele forholdet er absurt og nærmest besættelsesagtigt.


Først når du føler sig så truet personligt, tvinges du til at finde andre udveje, end at please ham og holde forholdet igang. For at finde de andre veje, må du anvende den sunde fornuft, selvom det kan være smerteligt, da du stadig har følelserne lige under huden.


Du vil da i bagkundskabens klare lys se, at det er særdeles farligt at lade følelserne styre overfor en psykopat, som direkte går efter at styre dig, uden at elske dig.


Hans troværdighed er et problem

En god psykopat er ofte højt uddannet og kan belægge sine ord med stor indsigt og troværdighed. Analyserer du indholdet nærmere, er det sandt at han har en god uddannelse, og at hans indsigt er god, men det falder fra hinanden, da det ikke sjældent viser sig at han hans handlinger er en skønsom blanding af fakta, følelser, overdrivelser og direkte løgn, pakket pænt ind, med det ene formål at få sin vilje igennem.

 

Du tænker på fortidens lykkelige tid.

De få gode stunder, du har haft med psykopaten, med mulighed for en gylden fremtid i tryg havn hos psykopaten, blev gjort til skamme. Det har næsten fra begyndel været alvorlige problemer uden nogen mulighed for win win aftaler. Hans ord er din lov.


Skyldfølelse

Du har af psykopaten fået at vide, at det er din skyld at der er problemer, at det er din skyld at han ikke får lov til at hjælpe dig. osv. Naturligvis er du ikke uskyldig, men skylden er i forhold til psykopatens skyld meget lille.

De fleste ofre er alle meget interesserede i at vide årsagen til psykopatens handlinger,  


Flugten.

Hvis du igennem ingen eller yderst yderst sparsom kommunikation med psykopaten, evt. via mellemmand har vist, at du har din egen vilje, skal du holde status og holde dig langt væk.


Nyt offer

Psykopaten vender meget sjældent tilbage for at få kontrol over dig, hvis han et nyt offer,