1.2 Psykopatens forhold til dig eller familien

    PSYKE.DK


                                                                                                                    


Psykopater i relation

til slægt og venner

Artikel 1.2

Revideret 27.08.2019

Psykolog Henrik c. p. Krarup
Overordnet er en psykopat en person, som ikke er i stand til at integrere sig i sociale sammenhænge. De føler sig bevidst/ubevidst udenfor, fordi de ikke er i stand til at forstå menneskene i sociale sammenhænge. De kan f.eks. ikke forstå empatiske følelser, De har svært at tage et personligt ansvar og følge almindelige sociale retningslinier.


Normalen.

De ønsker at være normale, Deres største ønske er at være lig andre. De vil søge at blive accepterede , men er ikke i stand til det, og søger da via kontrol og vold at få kompensation. De handler derfor uden nogen form for skam, og er derfor ganske ligeglade med om andre mennesker lider skade og bliver udnyttet. Psykopaten har brug for det. Skyld-anklager er et af psykopatens bedste værktøjer.


En psykopat er en person, hvis karakterenskaber i sociale relationer, er behæftet med en trang til at skade andre mennesker, hvis de ikke får følelsen af at kunne kontrollere deres omgivelser. De har ikke empatiske følelser og har ikke almindelige menneskers evne til at føle skam. De handler derfor uden hensyn til almindelige sociale relationer.


Situationen:

Du har bekendte eller nære slægtninge, som du igennem længere tid har haft problemer med. Du bliver udnyttet, da familiære bånd og positive rester af tæthed stadig gør, at du er svag, og gerne vil det gode. Det er meget smertefuldt i lang tid at være usikker på, om du kan oprette forbindelsen med psykopaten. Indenfor familien sker det at der er en svigersøn eller svigerdatter, som udgør problemet.


Situationens baggrund er naturligvis skabt af, at man har et naturligt ønske om at holde sammen på venskab og familien, som kan danne dit nødvendige netværk. bag dette ønske om netværk ligger i bund og grund angst og ønsket om at sikre sig fra denne angst.


Angst.

Angst kan holdes i skak og nogen gange helt forsvinde korte øjeblikke. Hvilke midler bruges der? Der er mange former. De simple former for middel giver også det laveste udbytte. Simple former for angstdæmpende middel, kan i mange tilfælde skabes hurtigt. De er kontante og virker fint angstdæmpende. Resultatet føles som beroligende. Effektive, ja men de er dyre i drift på det menneskelige plan.1) For at kunne komme videre med en psykopat, må du indhente dine og andres facts om psykopaten. Man må huske på at psykopati er en populær etikette, som indeholder svære personlighedsændringer. vi behandler ikke mennesker efter etiketter og dets bagvedliggende indhold, men behandler de skader som psykopaten har påført.


2)  Det ville være en god ide at tale med personen, og få stoppet det misbrug, som har fundet sted.        Man kommer ind på nogle eksempler, hvor “psykopaten” kunne have undgået eller ændret adfærden, men også de ofre kunne have haft en anden måde at tackle situationen på. Men vi taler om grov udnyttelse, tilranelse af magt og en grænseoverskridende mangel på empati. Med andre ord at søge kontrol eller magt over sine venner men især slægtninge.


3) Psykopaten søger netop at skjule sin mangel på empati og medmenneskelighed og søger at give et billede af, at han/hun netop er “normal” med normales interesse for sociale relationer, og en evne til at elske og blive elsket mv. Han/hun optræder meget empatisk, viser stort hensyn, er spendabel og flere egenskaber, som viser psykopaten er en god kærlig og lidt af en verdensmand.


4) Venner, som går psykopaten imod droppes eller angribes ofte på en fantastisk grov måde. Venner som går ind for psykopaten og accepterer hans udnyttelse på alle planer, er inde i varmen.

Det skal understreges, at psykopater, alt efter psykopatiens styrke, anvender alle tænkelige metoder og våben for at få gennemført sin vilje. Metoderne opleves af omgivelserne som en chok oplevelse, som langt overskride almindelige normer for opførsel.


Har et offer, f.eks. en ven eller familiemedlem først oplevet en psykopatisk person chokerende adfærd, hvor der f.eks. anvendes grove ord og eller vold eller trussel om vold, vil offeret generere en stor angst, og vil af al magt søge at undgå konfrontation, evt. ved at please vedkommende eller ved blot at undgå psykopaten.

Det er særligt indenfor familien, hvor pleasing er et typisk middel, hvor tjenester og gaver formilder psykopaten.


Offeret er altid meget usikker på, hvad psykopaten vil gøre. Dette kan ødelægge et godt venskab, men endnu værre, psykopaten ødelægger forholdet inde i familien.


se punkt 2. Husk at en god psykopat altid sørger for at få ret, og at påføre andre skylden. Der finden ingen forhandlingsmetode, ingen vin vin, fordi psykopaten ikke vil indrømme at noget skal korrigeres, og at en del af denne korrektion også tilfalder psykopaten.


Forhandler du med psykopaten.

Det helt specielle ved psykopater er, at de ikke skal behandles som almindelige fungerende mennesker omkring win win aftaler. I praksis vil psykopaten nægte de forklaringer og forslag man kommer med, og vende dem 180 grader, så det er omgivelserne, der må ændre sig.. Forretningsaftaler bliver ikke til noget, og kun den ene part får skylden. Ofte lyver og fordrejer psykopaten fakta, endog skriftlige, med at sige, at fakta er falske.

Direkte selvmodsigelser fra psykopatens mund, bliver benægtet, enten med tavshed eller nye anklager. Trusler virker meget skræmmende, da man har med et grænseoverskridende menneske at gøre. Det vil være ulykkeligt at være gift med en eller have en så hensynsløs person i familien, som indirekte ønsker at styre det hele, (magt og kontrol). Du bliver nedgjort og ydmyget, kan blive kaldt alverdens ting, søger at sætte dig i et galt lys.


Kontakten:

Hvilke muligheder har du så? Ved at droppe al kontakt, hvis det er muligt, vil den manglende kommunikation få psykopaten op i det røde felt, da psykopatens magt og indflydelse fjernes. Du får en længe ønsket fred, hvor du kan søge nye venskaber mv. og du bruger ikke lange nætter og dage på at spekulere, på hvad han har ment med alle sine sms anklager, og krav. Skriv ikke igen, fordi du da giver psykopaten anledning til at vende ting på hovedet og give dig nye skyldfølelser.


Psykopatens reaktion kan variere.

Den kan være desparat og voldelig, den kan være klynkende og tryglende. Psykopaten vil love alt, og eventuelt komme med forklaringer på, hvorfor der er handlet som der er handlet. Med andre ord bruger psykopaten hele farveladen af følelser for at få dig tilbage i kontrolfolden. Husk at psykopater yderst yderst sjældent, elsker dig, selvom det kan lyde sådan. Det psykopaten vil, er udelukkende kontrol for sin egen skyld.


Du tvinges til at skelne mellem følelser og fornuft.

Mennesket handler ofte udfra følelser og sjælnere udfra fornuft. Det kan gå nogenlunde overfor almindelige mennesker, men overfor psykopater skal man sørge for en adskillelse og et stærkt fokus på at handle kognitivt, og kun kognitivt. Det er særdeles farligt at lade følelserne styre overfor en psykopat, som direkte går efter at styre dig, uden at elske dig.


Troværdighed:

En god psykopat er ofte højt uddannet og kan belægge sine ord med stor kraft og troværdighed. Analyserer du indholdet, ser du en skønsom blanding af fakta, følelser, overdrivelser og direkte løgn, pakket pænt ind.

 

Du tænder på følelserne

, dvs. de få gode stunder, du har haft med psykopaten, og du skal nærmest have psykologhjælp for at kunne modstå en psykopat. Ofre kan simpelthen ikke forstå en psykopats handlinge, og det er et langt træk og mange psykologsamtaler at få denne forståelse.


Flugten.

Hvis du igennem ingen eller yderst yderst lille kommunikation, evt. via mellemmand har vist, at du har din egen vilje, og at du ikke på nogen måde vil gå fysiks eller/og mentalt  tilbage til psykopaten, er der håb om at psykopaten vil finde andre ofre. Nogle ofre søger at være “væk” ved hjælp af meningsfyldt arbejde, alkohol, sygdom mm.


Følelser og familien.

Dette kan være meget belastende rent følelsesmæssigt, at skulle give afkald  på en datter eller søn, som kommer sammen med en psykopat. Hvis psykopaten henvender sig, er det svært at sige nej tak. Datteren eller sønnen skal selv finde ud af sin egen situation, og selv handle sig ud af sin ofte dybt forbundne relation til psykopaten.


Nye kontakter.

Det frarådes at lave nye kontakter til psykopaten. Der er mange ofte kvinder, som har oplevet mange måske 10-12 gange at gå fra psykopaten og vende tilbage efter kort tid. En sådan kæde af rutsjeture er opslidende og bringer intet nyt. Håbet er en underlig størrelse, den kan stækkes ud i det uendelige, særligt fordi du selv har et stort behov for at få kærlighed og give kærlighed, men det får du ikke lov til hos en psykopat.