1.5 Psykolog der kan stoette dig

                                                                                                                    


 

   Vigtige krav til psykologen


Det er vigtigt, at der prioriteres og at det aktuelle stof vendes. Efter at vigtige emner er vendt, bør stikord til emnerne nedskrives i kort form, så området kan behandles senere ved en ny konsultation.


Artikel 1.5


Af psykolog Henrik Carsten Krarup.

Revideret 11 april. 2021 


Der kan være mange grunde til at gå til psykolog og skilsmisse. og problemer med psykopater eller lignende. Du får en helt anden klarhed og objektivt syn på dit liv og forhold, hvis du får en samtaler en psykolog. Det er ikke som at tage en pille. For at få noget ud af, må du arbejde med de ting, som i bliver enige om. Psykologen vil sørge for at møde dig hvor du er i livet. Det afgørende for dig er, at du bliver klædt på til at tage de udfordringer, om giver en form for løsning i din situation.


Det indbefatter at du ser hvor meget stærke følelser kan spærre af for kognitive (snusfornuftige løsninger). Problemerne har ofte berøringsflader med mennesker, som ønsker at styre dig urimeligt. De mennesker som tænker på at maximere deres magt, hvor det går ud over dig, må standses eller du finder andre udveje.


Med psykopater er det normalt en hel anden sag. De planlægger handling, som tilgodeser dem selv uden nogen form for skam i livet.


Erkendelse kommer under pres.

Under samtalen aktualiseres problemer som klienten oplever som et stort pres. Dette pres er nødvendigt for at få en erkendelse, dvs en viden om problemet og en efterfølgende handling.

Du tvinges til at konfrontere problemet tæt, som via samtalen er fremkommet.

Psykologen som skal hjælpe dig, må ikke have personlige relationer til dig, men være helt neutral, og have en professionel tilgang til den situation og sted i livet, som du lige nu befinder dig.


korttidsteratpi

Samtalerækken hos psykologen foregår oftest som korttidsterapi, hvor man går direkte ind i problemstillingen. Kortids terapi er normalt korte, men behandlingen kan trække alt efter problemerne størrelse.


Gamle vaner

De ubrugelige sejlivede vaner skal vurderes, hvilket tager tid. Dine gamle vaner kan være gode nok, men er forudsætningen for vanerne ikke eksisterende, må vanerne væk, og eventuelt erstattes. Psykologen er en slags tovholder, men også en person, som kan give alternative forslag.


Psykiske problemer kan være så komplekse, så det kan være svært at se, hvad der er vigtigt og hvad der er ligegyldigt, så det kan være nødvendigt at høre hvad andre mener om tingene.


Præcise svar

Når du henvender dig hos en psykolog, vil denne stille nogle præcise spørgsmål, som kan føre til en præcisering af dit problem. Men psykologens udtalelse hviler på hans eller hendes faglighed samt på dine præcise svar og især ærlige svar, da du intet vinder ved at være overfladisk. 


Du skal være indstillet på at komme ind på følsomme emner.

---

Gamle vaner igen.

Så langt så godt. Du har besluttet, at du vil rydde op hos dig selv. Men de gamle tunge vaner, som du stadig benytter dig af, da de er så lette at bruge, kan hæmme dig. Disse vaner kan direkte hindre dig i at komme videre. Disse gamle vaner var i sin tid gode nok, men tiden er løbet fra dem, så de kan ikke længere beskytte dig. Du ville ellers ikke have de problemer, som du står overfor i dag.


Disse gamle og dybt forankrede vaner er knyttet tæt sammen med dit sociale miljø og udgør en stor del af din identitet, da de har stor indflydelse på dine handlinger. Du har været, og er nok stadig meget afhængig af, hvad andre mener om dig. Du handler stadig udfra hvad du tror andre tænker om dig, og det er det, som du skal lave om på.


Behov

Du har brug for opmærksomhed og respekt, og ikke mindst kærlighed fra din omgangskreds. Disse behov påvirker, læs stresser, dig stærkt og de er tilmed vanskelige at ændre på, fordi du vil føle usikkerhed og angst, hvis du laver ændringer her. De fleste bliver nervøse og inddirekte bange for at deres omgivelser vil se ned på dig eller vil afbryde forbindelsen med dig, hvis du ændrer din adfærd. Ændringer skal naturligvis ske gradvist over tid.


Din skitse

Det er nyttigt at have en skitse over de punkter, du overvejer at ændre. De enkelte punkter er vigtige og de bør vendes med din psyklog. Gennemførelsen af disse skitsepunkter skal  “sælges” så nænsomt som muligt til dine omgivelser, så de får mulighed for at forstå dig.


Op ad bakke.

Det er op ad bakke at servere alle dine ændringer (punkter) på en gang. Det er en typisk taktisk fejl, at tro, at du kan ændre lidt ved alle punkterne på en gang. Du vil da tabe alt på gulvet, da et punkts underpunkter ignoreres, i stedet for at blive vendt og accepteret  af dig selv og af omgivelserne. Dvs at et punkt skal bearbejdes og stoffet må have tid til at lagre sig, inden det næste punkt påbegyndes.


Ingen hurtige løsninger.

Du må hverken være for langsom eller for hurtig i processen, da dine omgivelser i de fleste tilfælde ikke umiddelbart kan nå at forstå, hvad det hele drejer sig om. Det er her psykologen kan hjælpe dig med råd. Du må huske på, at dine nære omgivelser har deres egne problemer og liv at tage vare på.


Hvis du haster processen igennem, fordi du har ringe tålmodighed, undgår du de tvivlssituationer, som fremkommer i sammenstødet mellem nye og gamle vaner.

Du kan komme i tvivl senere hen, da disse nye fremgangsmåder ikke er gennemarbejdet nok. Der er derfor stor sandsynlighed for, at du taber det hele på gulvet. Tvivlsituationer skal behandles, når de opstår, ikke gemmes.Resume.

Vedrørende problemer


Find ud af, hvordan du har det, og om det er nødvendigt at få professionel hjælp. Hvis du har en forudanelse om, hvordan resultatet vil blive, behøver du ikke at vente til at du tvinges til at handle. Det er en kendt sandhed, at man først rigtig handler, når man er tvunget op i en krog. Forudanelser kan du arbejde frem til igennem psykologsamtaler.


2) Når du er kommet frem til nogle årsager, eventuelt med hjælp fra en psykolog, må du være ekstrem målrettet.


3) Du må kun prioritere et punkt af planen ad gangen.


4) Du må sikre dig, at omgivelserne nogenlunde forstår dine nye ændringer. Envidere må du huske, at omgivelserne har deres eget liv at leve og egne problemer. 


5) Du er uvant med de nye retningslinier som er helt anderledes end de gamle vaner.

Det er derfor naturligt, at du er usikker og svag omkring følelsesmæssige forhold, som de nye vaner omfatter. Advarsel: Det kan knibe med at være konsekvent med de ændringer, som skal til.


Der kan være situationer, som er så lysfølsomme, at de er svære at dele med andre. Mange gange er det heller ikke formålstjeneligt at dele med andre. Søger du lidt trøst, vil vennerne og tætte familiemedlemmer kunne yde lidt støtte, men giv dem ikke alle detaljer.

Du kan vende lysfølsomme ting, både stort og småt med en psykolog, han er indstillet på at rumme det, og har tavshedspligt.