1.5 Psykolog der kan stoette dig

    PSYKE.DK


                                                                                                                    


 

Psykolog skal støtte dig ved at være positiv og grundig.Artikel 1.5

Af psykolog Henrik c. p. Krarup.Revideret 10 januar 2020


Der kan være mange grunde til at gå til psykolog og, skilsmisse, tæthed med en psykopat mv.. men du får en helt anden klarhed og objektivt syn på dit liv og forhold, hvis du investerer i en samtalerække med en cand.pæd. psych eller cand. psych. Det afgørende for dig er, at du bliver klædt på til at tage de udfordringer, der ligger i din situation, og hermed gå imod mennesker, som tænker på at maximere deres magt og økonomi, men ofte gør de det uden at kunne se hvad de gør.


Med psykopater er det normalt en hel anden sag. de planlægger handling, som tilgodeser dem selv uden nogen form for skam i livet.


Den indre erkendelsesproces, som du får forstærket via problemer med psykopaten, komme bedst frem, når du tvinges til at erkende at den er helt gal med psykopaten og dig. Inden du mærker denne tvang (som du primært selv leverer, får du ingen erkendelse og senere har du ingen handlingsplan. Handlingsplanen er et barn af din erkendelse.


Personen du ønsker hjælp fra, må ikke have nogen venneforbindelse med dig, men være helt neutral. Psykologen skal give dig en fornemmelse af, at han/hun vil arbejde intens for dig. Samtalerækken hos psykologen foregår oftest som korttidsterapi, hvor man går direkte ind i problemstillingen. Det kan være et langt træk, alt efter problemernes størrelse.


Hvis du generelt har det psykisk dårligt og du føler, at årsagen kan være gamle vaner, som har spillet fallit, kan du overveje at få hjælp hos en psykolog. læs venligst “valg af terapeut. her.


Hvad skal der til før du får det bedre? Der er mange ting, men som trøst kommer de ofte i logisk rækkefølge, så du kan nå at følge med. De sejlivede vaner skal afvendes, hvilket tager tid. Du må endelig ikke undervurdere disse vaner, som er dannet udfra helt andre forhold. Det at du har en person, som du neutralt kan vende de mange tvivlsmomenter med, giver stabilitet i kampen for at komme videre. Dvs. psykologen er en slags tovholder.


Hvis du ønsker at få det bedre psykisk, kan du søger viden som giver dig en forståelse for sine mulighederne for at ændre situationen. Psykiske problemer kan være så komplekse, så det kan være svært at se, hvad der er vigtigt og hvad der er ligegyldigt. Terapiforslag fra en psykolog må også vendes, så du kan forstå fordele og ulemper ved forslagene.


Præcise spørgsmål

Når du søger information eller henvender dig hos en psykolog, vil denne stille nogle præcise spørgsmål, som kan føre til en præcisering af dit problem og behov.

For at du kan sætte dig ind i psykologens nuancerede spørgsmål til dig, må du kende dig selv og dine reaktioner f.eks. i sociale relationer.


Du skal være indstillet på at komme ind på følsomme emner.


Gamle vaner igen.

Så langt så godt. Du har besluttet, at du vil rydde op hos dig selv. Men de gamle tunge vaner, som du stadig benytter dig af, da de er så lette at bruge, kan hæmme dig. Disse vaner kan direkte hindre dig i at komme videre. Disse gamle vaner var i sin tid gode nok, men tiden er løbet fra dem, så de kan ikke længere beskytte dig. Du ville ellers ikke have de problemer, som du står overfor i dag.


Disse gamle og dybt forankrede vaner er knyttet tæt sammen med dit sociale miljø og udgør en stor del af din identitet, da de har stor indflydelse på dine handlinger. Du har været, og er nok stadig meget afhængig af, hvad andre mener om dig. Du handler stadig udfra hvad du tror andre tænker om dig, og det er det, som du skal lave om på.


Behov

Du har brug for opmærksomhed og respekt, og ikke mindst kærlighed fra din omgangskreds. Disse behov påvirker, læs stresser, dig stærkt og de er tilmed vanskelige at ændre på, fordi du vil føle usikkerhed og angst, hvis du laver ændringer her. De fleste bliver nervøse og inddirekte bange for at deres omgivelser vil se ned på dig eller vil afbryde forbindelsen med dig, hvis du ændrer din adfærd. Ændringer skal naturligvis ske gradvist over tid.


Din skitse

Det er nyttigt at have en skitse over de punkter, du overvejer at ændre. De enkelte punkter er vigtige og de bør vendes med din psyklog. Gennemførelsen af disse skitsepunkter skal  “sælges” så nænsomt som muligt til dine omgivelser, så de får mulighed for at forstå dig.


Op ad bakke.

Det er op ad bakke at servere alle dine ændringer (punkter) på en gang. Det er en typisk taktisk fejl, at tro, at du kan ændre lidt ved alle punkterne på en gang. Du vil da tabe alt på gulvet, da et punkts underpunkter ignoreres, i stedet for at blive vendt og accepteret  af dig selv og af omgivelserne. Dvs at et punkt skal bearbejdes og stoffet må have tid til at lagre sig, inden det næste punkt påbegyndes.


Ingen hurtige løsninger.

Du må hverken være for langsom eller for hurtig i processen, da dine omgivelser i de fleste tilfælde ikke umiddelbart kan nå at forstå, hvad det hele drejer sig om. Det er her psykologen kan hjælpe dig med råd. Du må huske på, at dine nære omgivelser har deres egne problemer og liv at tage vare på.


Hvis du haster processen igennem, fordi du har ringe tålmodighed, undgår du de tvivlssituationer, som fremkommer i sammenstødet mellem nye og gamle vaner.

Du kan komme i tvivl senere hen, da disse nye fremgangsmåder ikke er gennemarbejdet nok. Der er derfor stor sandsynlighed for, at du taber det hele på gulvet. Tvivlsituationer skal behandles, når de opstår, ikke gemmes.Resume.

Vedrørende problemer


Find ud af, hvordan du har det, og om det er nødvendigt at få professionel hjælp. Hvis du har en forudanelse om, hvordan resultatet vil blive, behøver du ikke at vente til at du tvinges til at handle. Det er en kendt sandhed, at man først rigtig handler, når man er tvunget op i en krog. Forudanelser kan du arbejde frem til igennem psykologsamtaler.


2) Når du er kommet frem til nogle årsager, eventuelt med hjælp fra en psykolog, må du være ekstrem målrettet.


3) Du må kun prioritere et punkt af planen ad gangen.


4) Du må sikre dig, at omgivelserne nogenlunde forstår dine nye ændringer. Envidere må du huske, at omgivelserne har deres eget liv at leve og egne problemer. 


5) Du er uvant med de nye retningslinier som er helt anderledes end de gamle vaner.

Det er derfor naturligt, at du er usikker og svag omkring følelsesmæssige forhold, som de nye vaner omfatter. Advarsel: Det kan knibe med at være konsekvent med de ændringer, som skal til.


Der kan være situationer, som er så lysfølsomme, at de er svære at dele med andre. Mange gange er det heller ikke formålstjeneligt at dele med andre. Søger du lidt trøst, vil vennerne og tætte familiemedlemmer kunne yde lidt støtte, men giv dem ikke alle detaljer.

Du kan vende lysfølsomme ting, både stort og småt med en psykolog, han er indstillet på at rumme det, og har tavshedspligt.