1.9.1 TIDEN EFTER PSYKOPATEN. htmlTiden efter løsrivelsen fra et psykopatisk forhold

Nr.1.9.1


Redigeret d.11.sep. 2019

af psykolog Henrik c. p. Krarup


Fremtiden ser dejlig ud, som om du føler lys og luft og stor horisont, presset er væk og du har en følelse af, at du får en lykkelig fremtid. Den forbandede og ulykkelige tid er endegyldigt slut, psykopaten er der ikke længere. Desværre er den euforiske stemning ofte kort.


Omstillinger er generelt energikrævende og vanskelige. Din omstilling til det nye liv vil naturligvis tage sin tid. du er fraflyttet, med den økonomi og strabadser som følger af det.


Har du børn, skal de på en ny skole mv. Disse mange praktiske ting gør, at du i begyndelsen primært har fokus på at overleve og etablere dig. Du har næppe tilstrækkeligt fokus på det psykiske efterspil, som befinder sig inde i dig, og som er en naturlig del af dit brud en samlever, dette efterspil er meget kraftigere og alvorligere med en psykopat


Efterhånden som du er kommet i gang med hverdagens rutiner, vil du ganske naturligt føle, at der er noget, som skal korrigeres i dit sind. Det kan komme til udtryk i at du bliver rastløs og sover dårligt eller er ude af balance på en uforklarlig måde.


Vakuum.

Billedligt befinder du dig i et vakuum, fordi du stadigt rent følelsesmæssige  “er inde i forholdet” og alligevel siger din sunde fornuft, at du vitterligt er væk fra ham. Men dine følelser siger ulogisk det modsatte, og det slider, og prognoserne for at disse følelser forsvinder med tiden er ikke de bedste. En måde vil være, at du arbejder med at erkender forholdet, og bevidst søger at erstatte disse følelelser med andre følelser.


Tvivlstanker

Det er belastende at gå ind og ud rent tankemæssigt. Tanker som “gør jeg nu det rigtige? kan jeg skabe mig en acceptabel tilværelse? Var det også nødvendigt at gøre dette og hint overfor børnene? Hvordan har han det mon nu? Jeg var måske lige nok barsk mod ham?


Sådanne tvivlstanker viser, at du endnu ikke har bearbejdet forholdet til ham, og at han indirekte har givet dig skyldfølelse og det ikke at være god nok.


Svaghed

Den vidunderlige tid, som du igennem lang tid har set frem til blegner. Det kan beskrives som et vakuum, og kan desværre fungere som et vakuum, der kan udfyldes af psykopaten. Psykopaten har da mulighed for at komme ind i dit liv igen, hvis  du bliver svag og acceptere det. 


Du er som nævnt mentalt ikke helt ude af kløerne på psykopaten, derfor må du fokusere stærkt på dit nye liv og de nye muligheder der er for at træffe nye bekendtskaber. Hvis du er i tvivl, hvor du står her, må du henvende dig til en psykolog, som kan støtte dig ved samtaler, hvor du igen kan få en øjenåbner gående omkring psykopatens farlighed.


Efter at have været offer i en lang og ydmygende tid, ofte adskillige år, er der nogle, som får kæmpet sig væk fra psykopaten, med eller uden hjælp af en psykolog. De har gjort det trods deres lave selvværd.


Det lave selvværd bevirkede, at de ikke havde tiltro til, at de kunne udføre de mest almindelige ting. De bliver ofte afhængige af en psykopaten, som tager sig af dem på alle måder.


Noget af det første en psykopat gør overfor dig, er at skaffe sig en bred kontrol over dig, i begyndelsen i kærlighedens navn. Han vil isolere dig, så han hindrer dig i at have kontakt med andre mennesker, især dine gamle venner. Han er ikke interesseret i at høre om din mening, han ønsker ikke en debat.


Han ønsker ikke at høre din mening. Hvis han hører på dig, er det fordi han vil fremstå som en kompromis søgende person.

Andre personers mening, især dine venners mening, ser han som noget farligt, da deres mening omkring det du har oplevet med psykopaten, ville starte alarmklokker for dig.


Isolationen

som psykopaten bragte dig i, hindrede dig i at gå fra ham på i et tidligt tidspunkt. At du ad åre overhovedet var i stand til at komme væk, skyldes i de fleste tilfælde, at du var drevet til det yderste, dvs. at du følte dig tvunget til at handle, på trods af angst og mange modsatrettede følelser. Det endelige brud sker først, når forholdet er blevet totalt uudholdeligt, efter at du adskillige gange har forsøgt at få et forlig.


Isolationen gør dig ensom

Du kan let føle dig så alene sammen med psykopaten, at du udfører et “Stockholm-syndrom”, dvs. at du handler og støtter psykopate i det, som du ved er rivende galt.


Gamle venner

Selvom du fik lov at psykopaten, til at se dine gamle venner, ville du føle dig ensom og tvunget. Du er i en ambivalent situation, fordi du ikke kan forråde psykopaten, som du elsker, modsat kan vennerne give dig en støtte, men det er og bliver en vennestøtte, som ikke er helt objektiv, da de ikke ønsker at fortælle den barske sandhed og støde dig væk.


Vennerne kan have svært ved at forstå dine problemer, og de kan især ikke fatte, at den rare mand kan handle helt uden hensyn og uden at føle SKAM. Vennerne har således en helt anden opfattelse af ham, når de møder ham hos jer. Alt i alt får du ingen nævneværdig støtte fra vennerne. Det er først efter at du har forladt psykopaten, at du kan få en bedre støtte.


Ensomheden i psykopatens verden.

Du har været helt alene om bære de beskyldning og de fiaskoer, du har levet men også de fiaskoer, som psykopaten anklager dig for. At afvise beskyldningerne var dengang umuligt for dig. Du var meget bange for psykopaten og hvad han ville kunne finde på for at skade dig, eller dine eventuelle børn.


Siger ikke nej.

Det var også vanskeligt og angstbetonet at sige nej, fordi du handlede på en anden måde, og fordi du inderst inde havde et lavt selvværd. Du frygtede også, at han ikke ville høre på dig, så alting var forgæves. Hans troværdighed kunne påvirke dig undervejs, så du måtte give ham ret. Han kunne let og elegant fremføre argumenter, ofte grove løgne, så han kunne vende din sag 180 grader. så at du ikke får gennemført det du ville.

 

Dygtig til at forklare sig

Han kunne sælge varen, en egenskab, han også benytter overfor det offentlige. Når psykopaten gjorde fejl, kunne du blive anklaget for at være skyldig i det som han havde gjort galt. Din selvforståelse og dine talrige forsøg på at skabe et tåleligt forhold til psykopaten skabte veletablerede vaner og tankegange, som minder om hjernevask. Disse forhold bærer du med dig, når du afbryder forbindelsen med psykopaten.

 

Mange samtaleforsøg med  ham.

Du har forsøgte at tale med ham om deres forhold mange gange. Du forsøgte at tale med ham om hans manglende omsorg for dig og dine hehov for hans omsorg og nærvær. En sådan samtale kunne forløbe på forskellig måde. Han kunne være positiv og tilsyneladende høre på dig, eller han kan høre på dig uden at kommentere noget, og hurtig finde en eller anden grund til at fjerne sig.


Han vil normalt opfatte en sådan “samtale” som et angreb fra din side, og vil enten gå eller forsvare sig med verbale eller kropslige angreb. Resultatet er næsten altid, at der intet kommer ud af samtalen. Hvis han går ind på aftaler, vil han sjældent forpligte sig når det kommer til stykket.


Han har ikke skam i livet og overholder derfor ikke aftalerne eller lyver og fordrejer aftalerne, så det er nærmest ligegyldigt om I har skrevet det ned. Han afskyr netop ansvar, som forpligtiger ham.


Har du børn med psykopaten, bedes du læse artiklen: 9C “børn med psykopaten”.


Ensomhed efter bruddet

Den ensomheden du oplevede hos ham, føler du kraftgere nu efter bruddet. Dengang du var sammen med ham, havde du håbet at støtte dig til. Nu lige efter fraflytningen har du intet håb omkring ham, Men du har et fremtidigt håb om et nyt liv, men det er vanskeligt at komme over det vakuum du har skabt ved fraflytningen.


Troen må fjernes!

Du mærker både lettelsen men også tab af at være ude af rutinen i at tackle ham. Det bristede kærlighedshåb ligger dybt i dig, så du kan tro, at der alligevel- mod enhver sund fornuft- er et håb.


Denne tro på et håb, er for langt ude, og må og skal fjernes. Du har stadig et naturlig ønske om at modtage og give kærlighed, og den eksisterer endnu næsten stærkere.


I den tid du har tilbragt hos psykopaten har du undertrykt mange af disse følelser, fordi du ikke har kunnet komme i en normal forbindelse med psykopaten. Du har som nævnt tillagt dig en adfærd og en introvert indstilling til mange ting, da du i mange tilfælde ikke har været i stand til at tage initiativet. Omtalt ovenfor som en slags hjernevask.


Den evige utrygheden

Den evige utryghed hos psykopaten har skabt pleasing og nerver, som du har taget med dig fra psykopaten.

Du kunne aldrig vide, hvordan han vil handle, hvis du kræver noget af ham, men han vil kunne bruge enhver ytring eller krav fra dig, til skade for dig. At et krav bliver opfyldt sker, men det er sjældent.

 

Det er erfaringen, at han sjældent svarer på det du skriver om eller ringer om. Ofte fremsætter han i stedet for nye krav, eller ytrer sin utilfredshed. Han kan anvende et sjofelt og snavset sprogbrug som luder mm, i den forbindelse. Resultatet er at du står ofte i et tomrum og ved ikke hvordan han skrive eller gøre.


Han fastholder dig stadigvæk, uden at du rigtigt har erkendt det.

Du tænker således for meget på hvad der sker. Disse tanker medvirker til, at du stadig tænker på ham og hans og ikke spærrer af for ham og hans kommunikation. Han kan skyde genvej og opretholde kommunikationen via dine børn, som på den måde bliver gidsler.


Du ville ikke se virkeligheden,

Du har givetvis været fuldt overbevist om, at psykopaten elskede dig og du ham. Du har i mange tilfælde ikke ville eller kunne se din virkelighed. Om han elsker dig, kan du få vished om ved at analysere hans adfærd overfor dig igennem tiden, men mange undlader denne undersøgelse, da de stadigvæk håber.


Pleasing.

Som det er nævnt ovenfor benytter mange ofre pleasing for at klare dagen og vejen, så du kunne undgå de mest ydmygende forhold. Denne pleasing-ekspertise har du stadigvæk intakt, da din pleasing erfaringsmæssigt er af meget gammel dato.

Denne ødelæggende vane har været en dyr løsning da du var barn og ung, da den skadede og skader dig og dit selvværd. Den er terapeutisk enkel at fjerne, men det kræver din vilje og koncentration. Psykolog-samtaler er her en udvej.


Du var, og er et stykke fremover, i bund og grund bange for ham. Du søgte på alle måder at gøre ham tilfreds mest fordi du var utryg, og utryghed har forbindelse med, at du følte dig isoleret og helt alene på mange væsnetlige områder. Men til trods for det var du alligevel bange for at bryde forholdet. Det kunne være, at alternativet skræmte dig og at du alligevel håbede, at han ville ændre sig.


Du vil gerne gøre alle godt.

Du har nu afbrudt forbindelsen, men erfaringer viser, at nogle af dine medsøstre ønsker at at redde psykopaten, da det er synd for ham. Ja det er det givetvis, men han skal ikke ødelægge andre mennesker. Disse tanker er også tilstede efter bruddet med ham, måske i forstærket udgave. Din følelsesmæssige engagement med ham og hans liv vil hæmme din videre udvikling væk fra ham.


Om dette emne bedes du venligst læse Frels min psykopat. klik her 1.del og 2.del


Fokus på nyt samvær

Focus på mulighed for tæt nyt samvær bør derfor være højeste prioritet, men opfyldelsen af dette må selvfølgelig foregå med stor rolighed og omtanke, da målet ikke skal nås indenfor en vis tid eller for enhver pris. Behandling af pleasing, hos en psykolog, vil styrke dit selvværd, så du kan klare situationer, hvor du ville have anvendt pleasing. dvs. have købt dig til venlighed og kærlighed.


Focus samt prioritering af opgaver, som er fjernt fra psykopaten, forhindrer dig i at falde tilbage til psykopaten, når han er kommet på afstand fra dig. Skulle han med tiden være venlig overfor dig, må du ikke tro, at det er et stabilt personlighedstræk. Det kan alligevel være svært helt at ignorere en lille indbydelse fra ham.ældet, men du kan ikke se det, hvis du mentalt er omsluttet af ham og hans meninger og krav. 

.

Venner og bekendte, ikke familien eller andre tætte relationer.

Socialt set er de fleste, som kommer i berørig med psykopaten, overbevist om at han er meget sød, overbevisende og en som forstår at føre sig. Samtidig føler de, at han er i centrum i selsskabet, men at de også medinddrages i dette sociale selsskab, men ofte bruger han det som et forum, hvor psykopaten viser sin sociale evner ved at være omsorgsfuld, uden at gå i dybden.


Han kan let benytte sin overfladiske empati 

og engagement mod dig. Og du vil elske det. Men modsat kan han anklage dig for at være hård og ufølsom og uden empati, lige det han er selv. Det gør han, fordi du ikke passer ind i hans specielle univers.


Vil du ikke ham, dvs. adlyde ham, bliver du fjernet, eventuelt skadet og forfulgt. Disse personer har han netop ikke magt over, da de kan da være en trussel mod hans egne magtinteresser, derfor nærmest jager ham dem bort.

Passer det med dine erfaringer? skriv.


Tror du, at psykopaten klar over egne forhold og handlinger?

Du må igennem kendskab til ham finde ud af, hvorfor han søger at opstille en facade. Facaden synes at have det formål at vise omgivelserne at han er en helt almindelig og dygtig mand som søger stor anerkendelse, som f.eks. har nogle borgerlige ønsker som VVV. Vovse, villa og volvo.


Venner og verdensmanden

Overfor bekendte kan han som nævnt ovenfor fremtræde som yderst kultiveret, omsorgsfuld og der er næsten ingen grænser for hans selvopofrelse, kan du genkende disse træk? Du kan iøvrigt undersøge, hvorfor han ikke har nogen venner, nærmest kun bekendte.

Skjuler han sine private hjemlige forhold overfor omverdenen?


Når du er syg eller svag hvordan tage han det?

Du må kunne finde nogle eksempler på dette spørgsmål, skriv det ned, så du kan forstå hvad der sker.


Kulde og ansvar. 

Oplever du nogle eksempler på, at han er kold og komplet uden medfølelse overfor dit liv og dine ønsker. Noter de værste eksempler ned? Føles han ganske ligeglad med dig og dine, når det kommer til stykket? Undersøg om han handler med ansvar på det personlige område (ikke i erhverv) i den tid du har haft sammen med ham. Har du eventuelt forbindelse med hans x kæreste?.


Find eksempler

på, at han undgår at forpligte sig ved at skyde skylden på andre. har du personlige eksempler? du følt dig udnyttet og misbrugt mentalt? Økonomisk udnyttelse. Find eksempler på økonomisk udnyttelse?

   

Skyldfølelse.

Guddommelige træk (omnipotens) Han tror, at han kan tillade sig næsten alt?

Har du skrevne eksempler på det kan det hjælpe dig.  Det kan virke, som om psykopaten bliver besat af sin egen styrke. (omnipotens). Denne tendens kan forstærkes over tid, således at psykopaten vil bruge alle ressourcer på at forfølge deres mål. De kender ikke til skam.


Undersøg om der er nogle generelle træk, som viser, at han vægter egen magt og indflydelse som det vigtigste.


Psykopaten og andre kvinder.

Har du berettiget mistanke om skjulte damebekendtskaber, eller uafsluttede forhold til tidligere x kærester? I så fald, hvordan har du tænkt dig at forholde dig? Det skal nævnes, at psykopater normalt har endog mange skjulte vendinder, evt. camofleret som arbejdspartnere eller skjult på nettet.


De føler sig ovenpå ved at have bekendtskaber, som de kan falde tilbage på, hvis forholdet til dig skulle glippe. Det gør han fordi det kan være spændende men også fordi hans følelse af kontrol kan genoprettes med en ny person. Da de er etabledede og der er mange praktiske forhold samt facaden udadtil, kan de vende om og blive falsk empatiske og love guld og grønne skove, for så at vende tilbage til sit gamle grusomme jeg.


Svaghed og psykopatens blik. 

Hvordan reagerer han, hvis du viser din svaghed bl.a. ved sygdom? kan det påvirke hans forhold til dig. Når han diskutterer, kan han have et særligt stivnet glimt i øjnene.

 

Forsvinder virkeligheden? 

Magten korrumperer også psykopaten. Kan du give eksempler på, at du mener, at han nogle gange har tabt virkelighedsfølelsen, og handlet uden ansvar. Der tænkes særligt på de tilfælde du har oplevet, specifikke oplevelser, ikke generelle udtalelser, hvor psykopaten tror, at de kan tillade sig næsten alt.

 

Love og regler især uskrevne regner .

Psykopaten er loven!! Psykopaten tror inderst inde at regler kun gælder andre end ham selv, Han handler stort set som han vil.


Det er vigtigt at finde specifikke eksempler på psykopatisk adfærd, da de vil hjælpe med til at du kan lægge følelsesmæssig afstand til ham.