1.9.1 TIDEN EFTER PSYKOPATEN. htmlOvergangstiden efter psykopaten


Nr.1.9.1


Redigeret d.21.april. 2021 

Psykolog Henrik Carsten Krarup


Du har kæmpet for at komme ud af dit forhold til psykopaten. Det er lykkes og du oplever en ny og udfordrende tid.


Fremtiden ser dejlig ud.

Når du trækker lettere vejret og føler ikke nogen pres på brystet. Du fornemmer lyset og den klare luft uden skyld og bekymring. Den forbandede og ulykkelige tid er endegyldigt slut, psykopaten er der ikke længere. Desværre er den euforiske stemning  kort, fordi han er der stadig og søger at komme ind i dit liv igen.


Omstillinger er generelt energikrævende og vanskelige. Din omstilling til det nye liv vil naturligvis tage sin tid. Du er fraflyttet, med den økonomi og strabadser som følger af det.


Har du børn, skal de på en ny skole mv. Disse mange praktiske ting gør, at du i begyndelsen primært har fokus på at overleve og etablere dig. Du har næppe tilstrækkeligt fokus på det psykiske efterspil, som du har inde i dig, som er helt naturlige rester af dit brud. Dette efterspil, kan også kaldes sorgbehandling, er meget mere omfattende når du har brudt med en psykopat.


Efterhånden som du er kommet i gang med hverdagens rutiner, vil du ganske naturligt føle, at der er noget, som skal korrigeres i dit sind. Det kan komme til udtryk i at du bliver rastløs og sover dårligt eller er ude af balance på en uforklarlig måde.


Vakuum.

Billedligt set befinder du dig i et vakuum, fordi du stadigt rent følelsesmæssige  “er inde i forholdet” og alligevel siger din sunde fornuft dig, at du vitterligt er væk fra ham nu. Men dine følelser siger  det modsatte, og det slider, og prognoserne for at disse følelser hurtigt forsvinder, er ikke de bedste. En løsning kan være, at du arbejder med at erkender forholdet, det må primært være de negative oplevelser. Du må når du har disse tanker, bevidst omgå (aflede) disse følelser, med positive tanker, som kan være en rejse du gerne vil foretage, eller lidt ude i fremtiden, en date, som du efterhånden kan se positivt på. 


Date

Du vil naturligvis være meget forbeholden mht. nye mænd i dit liv. Men det er en tankemæssig øvelse, som giver en god afledning fra psykopaten. Du skal ikke bakke ud, fordi du kan genkende nogle træk under daten, som minder om psykopatens fremgangsmåde. Daten skal være stærkt orienterende, og på ingen måde må du føle a du bliver bunde til noget som helst.


Tilbagevendende tvivlstanker efter bruddet

Det er belastende at gå ind og ud rent tankemæssigt. Tanker som “gør jeg nu det rigtige” kan jeg skabe mig en acceptabel tilværelse? Var det også nødvendigt at gøre dette og hint overfor børnene? Hvordan har han psykopaten det mon nu? Jeg var måske lige nok barsk mod ham?


Sådanne tvivlstanker viser, at du endnu ikke har færdigbearbejdet forholdet til ham, han gør ikke noget, men det er de vanemæssige tanker som dikterer dig og giver dig den sædvanlige skyldfølelse, som du kender så godt. Skyldfølelsen skal have en navn, så skriv det du føler giver dig skyldfølelse ned, så du kan vende tilbage.


Svaghed

Den vidunderlige tid, som du igennem lang tid har set frem til blegner. Det kan beskrives som et vakuum, som er en naturlig følge af bruddet. Et vakuum kan, hvis du viser nogen form for svaghed overfor psykopaten eller forbindelser med denne, udnyttes af psykopaten. Psykopaten har da igen mulighed for at komme ind i dit liv igen.

Du vil som nævnt mentalt ikke være helt uden psykopatens indflydelse. 

Afledningshandlinger er nødvendige, så derfor må du fokusere stærkt på dit nye liv og de nye muligheder. Hvis du er i tvivl om hvor du står, må du vende det  med din psykolog, som kan støtte dig og hvor du igen kan blive klar over psykopatens indflydelse på dit liv.


Efter at have været offer i en lang og ydmygende tid, ofte adskillige år, er der nogle, som får kæmpet sig væk fra psykopaten, med eller uden hjælp af en psykolog. De har gjort det trods deres lave selvværd.


Det lave selvværd som er blevet forstærket af psykopaten bevirkede, at du ikke havde tiltro til, at du kunne udføre de mest almindelige ting. Du bliver ofte beslutningsafhængige af ham.


Noget af det første en psykopat har gjort overfor dig, er at skaffe sig en bred kontrol over dig, i begyndelsen i kærlighedens navn. Han vil isolere dig, så han hindrer dig i at have kontakt med andre mennesker, især dine gamle venner. Han er ikke interesseret i at høre om din mening, han ønsker ikke en debat.


Han ønsker ikke at høre din mening. Hvis han hører på dig, er det fordi han vil fremstå som en kompromis søgende person, hvilket i dine øjne er meget tiltalende.


Andre personers mening, især dine egne venners mening, ser han som noget farligt, da deres mening omkring det du har oplevet med psykopaten, ville starte alarmklokker for dig.


Isolationen

som psykopaten bragte dig i, hindrede dig i at gå fra ham på i et tidligt tidspunkt. At du ad åre overhovedet var i stand til at komme væk, skyldes i de fleste tilfælde, at du var drevet til det yderste, dvs. at du følte dig tvunget til at handle, på trods af angst og mange modsatrettede følelser. Det endelige brud sker først, når forholdet er blevet totalt uudholdeligt, efter at du adskillige gange har forsøgt at få et forlig.


Isolationen gør dig ensom

Du kan let føle dig så alene sammen med psykopaten, at du udfører et “Stockholm-syndrom”, dvs. at du handler og støtter psykopate i det, som du ved er rivende galt.


Gamle venner

Selvom du fik lov at psykopaten, til at se dine gamle venner, ville du føle dig ensom og tvunget. Du er i en ambivalent situation, fordi du ikke kan forråde psykopaten, som du elsker, modsat kan vennerne give dig en støtte, men det er og bliver en vennestøtte, som ikke er helt objektiv, da de ikke ønsker at fortælle den barske sandhed og støde dig væk.


Vennerne kan have svært ved at forstå dine problemer, og de kan især ikke fatte, at den rare mand kan handle helt uden hensyn og uden at føle SKAM. Vennerne har således en helt anden opfattelse af ham, når de møder ham hos jer. Alt i alt får du ingen nævneværdig støtte fra vennerne. Det er først efter at du har forladt psykopaten, at du kan få en bedre støtte.


Ensomheden i psykopatens verden.

Du har været helt alene om bære de beskyldning og de fiaskoer, du har levet men også de fiaskoer, som psykopaten anklager dig for. At afvise beskyldningerne var dengang umuligt for dig. Du var meget bange for psykopaten og hvad han ville kunne finde på for at skade dig, eller dine eventuelle børn.


Siger ikke nej.

Det var også vanskeligt og angstbetonet at sige nej, fordi du handlede på en anden måde, og fordi du inderst inde havde et lavt selvværd. Du frygtede også, at han ikke ville høre på dig, så alting var forgæves. Hans troværdighed kunne påvirke dig undervejs, så du måtte give ham ret. Han kunne let og elegant fremføre argumenter, ofte grove løgne, så han kunne vende din sag 180 grader. så at du ikke får gennemført det du ville.

 

Dygtig til at forklare sig

Han kunne sælge varen, en egenskab, han også benytter overfor det offentlige. Når psykopaten gjorde fejl, kunne du blive anklaget for at være skyldig i det som han havde gjort galt. Din selvforståelse og dine talrige forsøg på at skabe et tåleligt forhold til psykopaten skabte veletablerede vaner og tankegange, som minder om hjernevask. Disse forhold bærer du med dig, når du afbryder forbindelsen med psykopaten.

 

Mange samtaleforsøg med  ham.

Du har forsøgte at tale med ham om deres forhold mange gange. Du forsøgte at tale med ham om hans manglende omsorg for dig og dine hehov for hans omsorg og nærvær. En sådan samtale kunne forløbe på forskellig måde. Han kunne være positiv og tilsyneladende høre på dig, eller han kan høre på dig uden at kommentere noget, og hurtig finde en eller anden grund til at fjerne sig.


Han vil normalt opfatte en sådan “samtale” som et angreb fra din side, og vil enten gå eller forsvare sig med verbale eller kropslige angreb. Resultatet er næsten altid, at der intet kommer ud af samtalen. Hvis han går ind på aftaler, vil han sjældent forpligte sig når det kommer til stykket.


Han har ikke skam i livet og overholder derfor ikke aftalerne eller lyver og fordrejer aftalerne, så det er nærmest ligegyldigt om I har skrevet det ned. Han afskyr netop ansvar, som forpligtiger ham.


Har du børn med psykopaten, bedes du læse artiklen: 9C “børn med psykopaten”.


Ensomhed efter bruddet

Den ensomheden du oplevede hos ham, føler du kraftgere nu efter bruddet. Dengang du var sammen med ham, havde du håbet at støtte dig til. Nu lige efter fraflytningen har du intet håb omkring ham, Men du har et fremtidigt håb om et nyt liv, men det er vanskeligt at komme over det vakuum du har skabt ved fraflytningen.


Troen må fjernes!

Du mærker både lettelsen men også tab af at være ude af rutinen i at tackle ham. Det bristede kærlighedshåb ligger dybt i dig, så du kan tro, at der alligevel- mod enhver sund fornuft- er et håb.


Denne tro på et håb, er for langt ude, og må og skal fjernes. Du har stadig et naturlig ønske om at modtage og give kærlighed, og den eksisterer endnu næsten stærkere.


I den tid du har tilbragt hos psykopaten har du undertrykt mange af disse følelser, fordi du ikke har kunnet komme i en normal forbindelse med psykopaten. Du har som nævnt tillagt dig en adfærd og en introvert indstilling til mange ting, da du i mange tilfælde ikke har været i stand til at tage initiativet. Omtalt ovenfor som en slags hjernevask.


Den evige utrygheden, som du har taget med fra psykopaten

Den evige utryghed hos psykopaten har skadet dig, Du har pleasing ham og har er blevet en nervøs person. Dette har du har taget med dig fra psykopaten.

Du kunne aldrig vide, hvordan han vil handle, og det var endnu mere usikkert, hvis du kræver noget af ham. Han vil kunne bruge enhver ytring eller krav fra dig.

 

Tavshed er ofte svar.

Det er erfaringen, at han sjældent svarer på det du skriver om eller ringer om. Ofte fremsætter han i stedet for nye krav, eller ytrer sin utilfredshed. Han kan anvende et sjofelt og snavset sprogbrug som luder mm, i den forbindelse. Resultatet er, at du står ofte i et tomrum og ikke ved, hvad du skal gøre.


Han fastholder dig stadigvæk, uden at du rigtigt har erkendt det.

Du tænker således for meget på hvad der sker. Disse tanker medvirker til, at du stadig tænker på ham og hans og ikke spærrer af for ham og hans kommunikation. Han kan skyde genvej og opretholde kommunikationen via dine børn, som på den måde bliver gidsler.


Du ville ikke se virkeligheden,

Du har givetvis været fuldt overbevist om, at psykopaten elskede dig og du ham. Du har i mange tilfælde ikke ville eller kunne se din virkelighed. Om han elsker dig, kan du få vished om ved at analysere hans adfærd overfor dig igennem tiden, men mange undlader denne undersøgelse, da de stadigvæk håber.


Pleasing har du fået udbygget, da du var hos ham.

Som det er nævnt ovenfor benytter mange ofre pleasing for at klare dagen og vejen, så du kunne undgå de mest ydmygende forhold. Denne pleasing-ekspertise har du stadigvæk intakt, da din pleasing erfaringsmæssigt er af meget gammel dato.


Denne ødelæggende vane har været en dyr løsning da du var barn og ung, da den skadede og skader dig og dit selvværd. Den er terapeutisk enkel at fjerne, men det kræver din vilje og koncentration. Psykolog-samtaler er her en udvej.

 

Pleasing fremover.

Da du er på vej ud i dit nye liv, er det bedst at arbejde med dig selv omkring pleasing, da de kan på sigt kan skade dig.

-