11D Undgaa psykiske spaendinger

                                                                                                                      


     

Psykiske spændinger

Stress og andre symptomer på uligevægtighed. Du handler normalt først, når du oppe i en krog, og ikke kan se nogen anden udvej.

Artiklen er rettet imod dem som vil handle, og som ikke falder for fortrængning mv.


Nr.11D


Af psykolog Henrik  c. p. Krarup

Revideret 10.januar.2020


Fortrængning.                         

Ved at fortrænge psykiske problemer, tror mange, at de undgår ubehageligederne, det giver dog en øjeblikkelig lettelse. Det viser sig, at de fortrængte problemer, selv når du har fortrængt dem, alligevel sluger meget af din energi.


Ved fortrængningen undgår du den stadige konfrontation, men fortrængningen er ikke perfekt, da du ikke kan spærre helt af for problemerne. Du møder ganske vist ikke problemerne direkte, men den uro og spænding du føler i hverdagen stiger. Du orker ikke at tage dig af daglige problemer og har  sjældent energi til at opleve og glædes ved livet.

 

At ignorere problemet

At ignorere problemet er det samme som udskyde problemerne. Måske har du misforstået problemerne eller vurderet dem til at være større end de er. Problemerne behøver ikke at være dine problemer, det kan også være andres. Mange føler sig skyldig i mange handlinger, som ikke vedrører dem. Er man til den perfekte side, vil der ofte være en rest af skyld, selvom den er ubegrundet, hvilket kan give anledning til store bekymringer.

 

Helikopterniveau

Det bedste er at sætte sig ind i problemernes omfang på helikopterniveau og finde ud af, hvor du står, det giver dig ro. Det er for at undgå at blive tiltrukket af hurtige løsninger. Når du ved hvilke faktorer der giver dig uro og spekulationer, anbefales det at tale med din egen læge, for at se om der er noget fysisk galt.


Med mindre lægen derefter har fokus på dit arbejde eller problemer med familien, vil det være vigtigt at besøge en psykolog. Psykologen vil komme ind på områder som erfaringsmæssigt kan give spændinger. f.eks. arbejde, arbejdsklima, økonomi, forholdet til partneren eller børn. Disse væsentlige områder bør vendes.


Forsøgsområdet findes

Når områderne er rimeligt velbelyste, må klientens mavefølelser, hans/hendes intuition i samråd med psykologens erfaring udfinde et område, som skal undersøges intensivt. Der er sjældent ressourcer til undersøgelse og behandling af alle områder på een gang. Når valget er foretaget og området er vendt i detaljer.


Det er blevet et forsøgsområde, hvor ændringerne skal have rimelig til til at virke. Efter forsøgsperioden skal der gøres status. Alle tiltag på forsøgsområdet bør noteres. Det er afgørende, at klienten sætter stor opmærksomhed på disse ændringernes gennemførelse.


Andet forsøgsområde

vil blive etableret, hvis de psykiske spændinger, stress stadig er tilstede, da de fleste områder har tæt forbindelse med hinanden. Det vil skærpe klientens måde at tænke og handle på, når klienten ser, hvor tæt forbindelse der kan være.


En afledning der kan forhindre cirkulære tankebaner er positivt, men negativt, hvis afledningen fører til en total fjernelse af problemet, det er det som sker ved fortrængning.


Positiv afledning, (hvor der arbejdes med problemet)

En koncentrerede afledning, hvor du er særligt opmærksom på et og kun et område, afleder dig fra andre potentielle områder, som kan give dig stress (psykiske spændinger).områder. Der er desværre sådan, at stress, dvs. psykiske skadelige spændinger hidrører fra mange beslægtede områder. Disse må tages senere, hvis det er nødvendidgt, så du kan koncentrere sig om eet område.


Hvornår vil der ske handlinger.

faringer viser desværre, at du først handler, når du er oppe i en krog. Alternativt kan det dog være en ide at se tiden an. Men når der ikke sker positiv ændringer efter en rimelig tid, vil du handle, da der ikke er andre muligheder, men mennesket kan gå langt, og have det meget dårligt før dette ske.


slut.Metafor om fortrængningens virkning.

Det er en lille historie, som søger at beskrive, hvorledes fortrængning kan virke. Den viser, at du binder megen energi i en fortrængning. Det handler om en lille affaldsspand, hvor du i overført betydning lægger nogle af "dine problemer" ned. Som tiden går lægger du flere uløste problemer i affaldsspanden ovenpå de gamle problemer. Mængde af de uløste problemer, som du lægger oveni bliver stadig større.


Affaldsspanden bliver på et tidspunkt fuld, så du tvinges til at lægge låg på, men du lægger stadig flere problem-papirer i affaldsspanden, så du må holde på låget, så problemerne ikke kommer frem i din hverdag. Det ender med at du ikke kan nøjes med at lægge i hånd på, men må sidde på låget.

Din vægt forhindrer indholdet i contanineren i at flyde over. Du har nu "fuldtidsarbejde" med at holde på låget med din vægt, dvs. du er bundet til skraldespanden, og kan ikke deltage i et normalt liv. Du er i den virkelige verden bundet til at beskæftige sig med de mange uløste problemer, som hindre dig i at leve livet.

Situationen kan kun løses ved at løse problemerne, dvs. tømme affaldsspanden, så du får din handlefrihed tilbage. Home/register