11F PSYKOPATENS ADFÆRD

                                                                                                                         Psykopatens adfærd

Hvilke særlige adfærdsformer har en psykopat generelt.


Nr. 11F

Forfattet af psykog Henrik c.p. Krarup

redigeret d. 13. nov. 2018


Kort resume af

hvordan psykopaten

kan opføre sig.

 

 

Begyndelsen

Psykopaten kan i meget kort tid være fantastisk sød og hensynsfuld. Han siger de rigtig ting, som han ved, du ønsker at høre. Hans ord og handlinger får dig til at føle, at du er den eneste ene, og han er den som kan levere det han siger. Han er tilmed veltalende og virker ekstrem troværdig og charmerende. I alle andre dage handler psykopaten psykopatisk, dvs krævende, opfarende, evt. voldelig, truende.


Han fortier sandheden, eller modificerer den. Det er sædvanligt, at han har kvindelige bekendtskaber, som du ikke er orienteret om. Kritiseres han, vil han være ude af stand til at modtage kritik. Han kan være dig utro eller anklage dig for at udnytte ham økonomisk, selvom det modsatte ofte er tilfældet. Det som også springer i øjnene, er at han ønsker at kontrollere alt vedrørende dig og eventuelle børn, så I vil kunne være der for ham.


Manglende respekt

Han kan forfølge andre, påføre dig skyld, for at kunne kontrollere dig. Han skilter ofte med sine sociale kompetencer, herunder betyder det meget for ham, at han udadtil er "den store mand''. Det vil sige, at omdømme betyder meget for ham. Han sætter stor pris på at købe dyre huse og biler. Han er derimod normalt ligeglad med, hvordan du og andre har det mentalt og fysisk.

Han respektere dig ikke, når du er i hjemmet, men tvinges pga.  sit omdømme til at vise dig respekt ved festlige lejligheder. Han undlader at give dig kærlighed, fordi han ikke forstår følelser. Han kan sætte stor pris på seksuelt samvær.

Med slet skjult fornøjelse kan han anklage dig uden grund, blot fordi han kan føle sin egen styrke. Alt i alt ønsker han at holde dig i kort snor, og kontrollere dig, så har han det bedst. 


Han har dette potentiale ca 95 procent af tiden. Om han viser denne adfærd på en eksplosiv måde, er ikke sikkert, her spiller personlige faktorer ind, da der er stor forskel på, hvordan psykopatien kommer til udtryk. Opdragelse og miljø og arv, kan her spille en ikke væsenlig rolle. Du kan her læse om nye opdagelser vedrørende undersøgelser af hjernen i en gruppe psykopater, tryk her.


Ovennævnte er blot nogle få af de symptomer, som er nævnt i tidligere artikler. Det skal understreges, at hvis disse træk er 1) massive og 2) Hyppige. 3) strækker sig over en lang periode  er der tale om en psykopat og ikke en person, som udfører psykopat-lignende handlinger som forekommer hos mange almindelige mennesker.


Psykopatens symptomer er nævnt i forkortet form her.(8A)


Psykopaten forstår

dig ikke og visa versa,

selvom du forsøger.


Uforståelige adfærd.

Psykopaten forstår ikke dig og din adfærd, selvom han siger, at han gør det. Du vil normalt være meget interesseret i hans forståelse og accept af dig og dine handlinger. Han kan spille meget empatisk, men han er i virkeligheden ligeglad med, hvad du føler og hvordan du ellers har det, så længe han kan disponere over dig. Det vigtigste for ham er kontrollen, og at bekendte og arbejdskolleger synes om ham. Det er ofte et problem for dig at han ikke åbner sig for dig. Han udnytter dig og spærrer af for, at du skal have indflydelse på dit eget liv, men han ønsker ikke, at du skal vide noget om hans liv.


Psykopatens problem,

Psykopatens problem er at han kan have det svært med at fastholde de mennesker, som han kan kontrollere, heriblandt  dig.  Det er årsagen til, at han anvender forskellige værktøjer for at opretholde sin kontrol. Han kan f.eks. isolere dig ved at spærre af for dine venner og familie. han kan forbyde dig at sige noget negativt omkring deres forhold, eller please dig og fortælle , hvor højt han elsker dig.


Styre din økonomi. 

Problemet for dig er, at du ikke er klædt på at behandle psykopater. samt en bred viden om hans tankegang og mulige strategier. Du bør vide, at psykopaten har en strategi gående ud på at isolere dig og andre, som kan hindre ham i sit forehavende. Hans manipulation virker direkte ødelæggende på din egen selvforståelse, hvilket resulterer i en yderligere nedsættelse af dit selvværd.  Han vil i de fleste tilfælde gøre dig svag igennem økonomisk udnyttelse, dokumentfalsk, løgne.


Hvis du beslutter af gå, er det ofte fordi, du har indset, at forholdet er ustabilt, og at du ikke har den kærlighed samt personlig frihed, som du kunne ønske. Det centrale er, at det er vanskeligt for dig at få ham ud af dit hoved og hjerte selv efter du har afbrudt forbindelsen med ham. Dette kan medvirke til at du har svært ved at tilrettelægge din fremtid og vennekreds.


Mental moden til at handle

Når du er sammen med psykopaten, er det primært hans vilje som stiller dagsordenen. Først når du er mentalt klar (moden) til af afbryde forholdet, må du også have gjort dig tanker om at du selv skal klare dagen og vejen økonomisk og metalt fremover.

Selv hvis du har forladt ham, er det nødvendigt at arbejde ham ud af dit hjerte. Du må huske, at du mentalt blevet hjernevasket af ham. Hjernevasken har bevirket, at du i mange relationer har en opfører uselvstændighed og afhængighed. Denne afhængighed blokerer for et nyt parforhold.


Fjernstyring?

Han behøver som nævnt ikke at være fysisk tilstede. Du producerer selv skyld og selvbebrejdelser og pleasing uden hans medvirken.

Er du ikke gået fra ham, skyr han ingen midler for at modarbejder dig i din kamp for frigørelse.


Du skal være særlig stærk, hvis du søger at gå imod en psykopat. Du bør naturligvis forsøge, lykkes det ikke, har du fået en form for klarhed over din egen styrke og er blevet klogere til næste gang. Du har da brug for kvalificeret modspil.


At bruge

dine erfaringer-

og erfare din fiasko, din angst 

og dit raseri over måden du

tackler eksempler på.


Du må nedskrive nogle episoder, som du kan bruge senere. F.eks Hvorfor handler han som han gør. Er det nødvendigt, at han behandler dig sådan? Mennesket handler sjældent uden at få noget ud af det, psykopaten har det på samme måde, men han er ublu i sine krav, og handler uden nogen form for sociale- medmenneskelige hensyn.


Adfærden analyseres, bedst ved samtaler.

En tæt undersøgelse af de enkelte handlinger, kan give dig værdifulde oplysninger. Du vil finde, at eksemplerne følger et ganske bestemt mønster, som kan forklare, hvad der er psykopatens hensigt.

Det er slemt at genopleve den adfærd, du har været udsat for, fordi  du bliver både flov og rasende på dig selv, fordi du ikke har stoppet psykopaten. Du kan  have set, at du har fulgt dine følelser, og ikke din fornuft.


Kun med fornuften

kan du se, hvad du er ude i.


Din erkendelse om hvor du står i dag går hurtigere, hvis du deler dine oplevelser med andre, som tager dig alvorligt.

 

Undervurder ikke

psykopatens magt.


Hvis du har været i forholdet i nogen tid, er det normalt, at du har vanskeligheder med at finde dit gamle aktive jeg frem, som du havde, inden du kom ind i forholdet. Du kan føle dig mentalt lammet og dybt afhængig og have svært ved at erkende dine egne problemer. Det kan, som nævnt skyldes, at du er eller har været under indflydelse af en psykopat, en negativ og lammende indstilling som varer ved, indtil der sker en afbetingning.


Det er en forståelig tilstand, set udfra en specialist i psykopati, men du har ikke prøvet det før, du må derfor.passe på dine ressourcer, da de er nødvendige for at komme videre.

 

Husk, at psykopaten fylder meget i dit forhold. Han har styret dig, og at du har ladet ham gøre det, fordi du elsker ham. Din egen handlekraft og selvstændighed er minimeret, så dine tanker er stort set et kopi af hans tanker. Du kan derfor være nervøs og angst, når du vil bryde ud og komme med dine selvstændige tanker og handlinger.


Psykopatens taktik er at isolere og herske.

Psykopaten kan ofte søge at isolere dig , selvom han ikke siger det. Han har stort set kontrol over dine handlinger, men han ønsker også, at der ikke kommer kritik udefra, som kan skabe problemer for ham.

Ham søger at afbryde eller minimere din forbindelse med venner og familie. Det kan ske gradvist ved, at du på hans foranledning lader gå lidt længere tid mellem din kontakt til venner og familie. Forholdet vil da langsomt dø ud.


Du oplever, at du er ene om dine problemer.

Hvis du fortæller hans venner om dine problemer, vil de i de ikke forstå dig. At du skulle have problemer med ham, (psykpaten) som er så sød, hensynsfuld og charmerede, kan de ikke fatte.


Du må have misforstået noget, eller du er blot for krævende og forstår ikke, hvor heldig du er ved at have ham. Så nogen støtte er vanskelig at få derfra. Du før ingen støtte fra den front. Forbindelsen er også minimere eller afbrudt til dine tidligere tætte venner og familie. Resultatet er at du ikke har nogen at betro dig til. Du er helt alene og svag sammen med psykopaten.


Har du kæmpet dig fri og afbrudt forbindelsen f.eks. ved at rejse, er han stadig mentalt i dig, og så længe du ikke har ham helt ude af dit system, kan du have det svært med at handle målrettet, endsige skabe en kontakt med andre ikke psykopatiske mænd. Du har, som andre ofre, desværre en kraftig tro på, at det psykopaten har sagt er rigtigt.


Du må træne dig til at se objektivt på tingene, hvis du ønsker at skippe dine følelser for ham. Dvs følelserne gør, at du stadig tror på hans ord, selv om du objektivt set, kan se det tåbelige i at tro på ham.

 

Han lader dig

normalt blive

i troen.


Det har medført, at du ikke har lyst til - eller vil/kan se -  de mange stopsignaler, dvs. mærkelige handlinger løgn etc. som du har været underlagt over tid, og som du har søgt at bortforklare, for at forsvare psykopaten!!


Dit virkelige ønske, må da være, at du for alvor bliver i stand til at adskille dine følelser og forstand, og face den virkelighed du har. Erkender du at han stadig er i dit sind, må du fokusere på at fjerne ham med alle midler, dvs ingen kontakt, ingen kontakt med nogle som kender ham, osv.


Er det egentlig

ikke synd

for ham?


Er jeg angrebet af ”Stockholm syndromet” hvor gidslerne ender med at holde med bankrøverne i den stockholmske bank? Er det sådan det er gået med dit forhold til psykopaten?


Er du usikker på, om du tør arbejde med problemerne, og have energien til det.? 

Hvis du ikke kan overskue dine problemer, men prøver at løse dem på må og få, er erfaringen, at du intet for løst. Du bør da kontakte en psykolog, så at du via samtaler, kan se d hvor du skal starte.


Kaos.

Det er denne forvirrede blanding af varme følelser, undren og had og angst, som gør dig svag. Hadet kommer fra hans side er uforløst. Du får ingen undskyldning for hans handlemåde.


Uden hensyn til dine følelser kan han søge anden kvindelig selskab. De erfaringer, som du efterhånden har fået, dokumenterer graden af hans personlige interesse for dig. Den Konklusion er ganske klar: Han elsker dig og aldrig har elsket dig.


       Når du har fået ham helt væk på alle måder

og mærket frihedens brus, må du som ovenfor nævnt tilbage til den svære balance mellem fornuft og følelser. Erfaringer viser, at fornuft alene sjældent støtte dig. Det kan i praksis være ret kompliceret, for hvornår kan du afgøre, hvad der er fornuftigt og hvad der er følelser? De kan der ikke gives generelle svar på, men det vil hjælpe, hvis du omtaler nogle specifikke situationer og får vendt dem med en, som stoler på og som du ikke har følelsesmæssige bånd til.

 

Tovholder.

Det er på dette punkt en psykolog kan være til stor hjælp som støtte og tovholder, da små fejltrin i begyndelsen kan betyde, at du trækker dig selv tilbage fra et nyt forholdet,

 

Når du finder den rette vægtning, efter at du er kommet væk fra psykopaten, vil du opleve, at respekten omkring dig og dine handlinger vil vokse. Du vil føle dig fri til at handle på egen vilje og erfaring. Du bliver ikke bebrejdet og få skyld for alt. De fleste vil føle denne frihed meget stærkt, det er ligesom du får et nyt liv.


At omgivelserne

langsomt viser respekt overfor dig, må ses på baggrund af, at du i mange år har været en tjenende og pleasende stille person, som ikke har været i stand til for alvor at tage ordet i vigtige forhold, af frygt for at blive irettesat eller nedgjort af ham, når I er på tomandshold.

  

       Hvordan kan du forlange, at nogen vil kunne elske dig, hvis de ikke respekterer dig?

Det er vigtige forhold hos de fleste mennesker, og kan være et grundtema ved psykologsamtaler.


        Til Registersiden (Home)(index)