Psyke.dk  En database om psykologiske udfordringer   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 HOME/ARTIKEL         PSYKOPATI       SPØRGSMÅL         PROFIL        LINKS

Sorg.

 

Tab af elskede personer, naturkatastrofer, trafikuheld, sygdom mm. Sorg er et naturligt led af livet, også kaldet en livsbetingelse.

 

Sorg er almindeligt
Sorg er en naturlig ting, dvs. en livsbetingelse, som rammer alle før eller senere. Nogen rammes kraftigere end andre. Men sorg bør bearbejdes, inden du forsætter for fuld styrke med dit liv, så du får den nye situation inkorporeret i dit sind. Det er derfor vigtigt, at du gennemlever sorgen, da det ellers kan betyde alvorlige flash back.

 

Introvert.

Er du disponeret til at tage ting personligt,  fordi du har brug for det, kan en sorg fastholde dig til skade for din egen energi og til skade for dine omgivelser. Den introverte mangler at bearbejde sorgen via samtale, og det kan skade den sørgende


Angst.

Du vil pga. dyb angst søge at  fortrænge sorgen, og du er måske god til det, men på et eller andet tidspunkt har du ikke energi til denne fortrængningsproces og du udsættes for depressionslignende tilstande med total udmattelse evt. med indlæggelse til følge.


Personlige problemer.

Det værste er, at dine kære familiemedlemmer i hele tidsrummet fra sorgens begyndelse til sammenbruddet eller sorgbehandlingens afslutning må undvære din opmærksomhed og kærlighed.


Normalt kan et psykiske velafbalanceret menneske behandle en sorg igennem nogle måneder. Er du af forskellige grunde ude af stand til at tage dig af sorgen, kan sorgtilstanden trække ud og det anbefales at søge psykolog, da medicin ikke kan ændre på sorgen. 


Uvidende mennesker.

Nogle mennesker er ikke klar over, at det der er sket med dem, skulle påvirke dem i nævneværdig grad. De undervurderer situationen og kan endog spille hårde og kolde. De kan undre sig over at der ikke er nogen nævneværdig reaktion hos sig selv.
  
Tabet isolerer
Hvis du udsættes for et stort tab, f.eks. ved sygdom, naturkatastrofer mv. er det absolut nødvendigt at bearbejde dette, fordi du langsomt lader dig indeslutte i sorgen, og måske synes at det er synd for dig, hvilket kun bevirker at du får det stadig mere elendigt.

 

Aggression og raseri.
Du kan let få en betydelig aggression som hindrer dig i at arbejde med sorgen, samtidig med, at du synes at omgivelserne ikke forstår dit tab. Du kan da søge andres støtte.

Din reaktion på sorgen kan være vidt forskellig. Det kan f.eks. vise sig igennem "humørsyge", hvor du uden at ville det svinger i dit humør til skade for dig selv og dine omgivelser, så du opfattes som mental ustabil

Medlidenheds-fælden
.
Hvis du søger medlidenhed, kan denne opmærksomhed blive vanedannende, så du søger denne medlidenheds-omsorg. Kærlighed kan ikke trives i et "medlidenheds klima". Noget som du må være opmærksom på. Det er et skråplan.


Aggression mod afdød.
Det kan komme som et chok, at opdage, at du kan blive rasende på afdøde, fordi pågældende har svigtet dig med at forsvinde ud af dit liv. Denne aggression vendes hurtigt til en dyb skyldfølelse, da du er ganske klar over, at det nok ikke var afdødes mening at skade dig. 


Venners råd
Gode råd fra venner og bekendte kan være gode, men også negative, da mange vil opfordre dig til blot at komme videre med livet, hvilket også er et godt råd, vel at mærke, hvis du har klaret din sorg først. Hvis du kan få dine venner til at lytte til dig, vil det være en hjælp.

Nærmere om sorg
Tabet af tilknytning/støtte kan opleves som et chok. Det tomrum som opstår ved chokket, kan betragtes som en mental beskyttelse, som har til formål at sætte hele det psykiske system ud af kraft en vis tid. Tabet heles normalt, Men denne proces må startes og ikke udfyldes med gøremål som primært udsætter sorgprocessen.
 
Sorg må ikke ignoreres
Som sagt må sorgen ikke overses. En sorgterapi indeholder en række behandlingstrin, som kan hjælpe den sørgende person til at komme over tabet. Sorgen vil da gradvis forsvinde. De fleste som har oplevet sorg, er i stand til at tage den tid, som skal til.


Årsag til manglende sorgbehandling.
Andre mennesker har store vanskeligheder med at gennemleve tabet. Årsagerne kan være så mangeartede, at det vil føre for vidt at komme ind på det her. Det vigtigt at understrege, at uforarbejdet sorg ofte efterlader sig spor som psykisk kan påvirke dig år fremover, som er nævnt ovenfor.

Skjult spænding hindrer...

Du vil i så fald bruge megen energi på at holde denne undertrykkende ubevidste proces i gang. Den skjulte spænding , som er til stede kan bryde ud i belastende situationer i din hverdag. Hvis du har problemer med ægteskabet, kan spænding og aggression bevirke en adfærd, som gør dig mindre god til at behandle parforholdet på en hensigtsmæssig måde. Uforarbejdet sorg kræver opmærksomhed.

3- 4 måneder
En tommelfingerregel siger, at en sorg helst skal være væsentlig nedbragt indenfor ca. 3 måneder, når der er blevet arbejdet med sorgen. Det er en meget grov regel, som bygger på såkaldt "normalpersoner og normale tab", men den giver dog et fingerpeg.


Udskudt sorg. Er der stadigvæk problemer, måske med en udløber af den oprindelige sorg, kan det anbefales at få undersøgt, om der er tale om en udskudt sorg, denne skal i så fald behandles via samtaleterapi.

 

Repetion
- Sorg er en naturlig ting som alle før eller senere får igennem livets faser.
- Sorg skal have sin tid. Psykisk kaos skal fortage sig, ikke gemmes væk
- Gemmes sorgen ubehandlet væk, opstår der tab af energi, og personlige relationer minimeres eller ødelægges
- Gemmes dyb sorg kan du blive følelsesmæssigt handlingslammet, det medfører også skade på relationer
- Er sorgen ikke aftaget meget inden 3-4 måneder, vil det være en ide at søge behandling.
- Der er sorgfaser, 
klik her om artikel om sorgens faser
---- Har du yderligere spørgsmål, kan du bruge telefontilbuddet. se "home"


klik her for at læse om sorgfaserne

 

 

 

Opad    Spørgsmål     Home

 


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb