Psyke.dk  En debatside med psykologiske artikler. Nordsjælland    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOME/ARTIKLER     PSYKOPATI     SPØRGSMÅL         PROFIL      LINKS

 

 

Lavt selvværd. 1 del

 

Af Henrik C. P. Krarup, psykolog.

Red. 18 januar 2014

 

De teorier og handlinger som du læser her på www.psyke.dk er generelle, hvilket vil sige, at de kun nævner væsentlige hovedtræk uden at tage hensyn til individuelle forhold, da de netop ikke kendes.

 

Hvis du ønske at finde nogle brugbare løsninger, skal du have en udredning om de problemer som ønskes løst. For at lave en udredning, må du over tid vurdere, hvor det brænder på for dig. Når dette er klart, kan udredningen foregå, enten ved selvterapi eller ved samtaler hos en psykolog. Psykologen er objektiv og har en erfaring i området, som er sjælden hos almindelige mennesker.

 

Selvværd.

Dit selvværdsniveauet er altid i spil i en udredning. Selvværdet er den grundholdning, som smitter af på alle dine handlinger og er et mål for dine ressourcer. Lavt selvværd er en altomsig gribende følelse af, at være mindre værd i forhold til andre. Det kan være en indbildt følelse, som har sat sig fast på grund af misforståelser og en manglende erkendelse af din værdi, og hvor du udlever denne energi. Det er langt fra ligegyldigt, hvor og med hvem du sammenligner dig med.

 

Selvtillid

Lavt selvværd er ikke det samme som lavt selvtillid. Når du har et lavt selvtillid, er det en langt mere specifik adfærd, du har i tankerne. Du har ved manglende selvtillid et ønske om at kunne gøre noget bedre. Det er lokale begrænsninger, ikke som ved selvværd noget globalt. Du kan lære at udføre visse handlinger, igennem forsøg, og når du har øvelsen, er din selvtillid på dette felt højt.

 

Eks. Hvis du er ferm til at lave ting af træ, og har fået en god rutine, får du oparbejdet en selvtillid til at arbejde med træ .Etc.


lavt selvværd kræver det lange træk og en gennemgribende erkendelse af dine livsforhold og opdagelse, samt hvordan du har tacklet din fortid. Men du bliver belønnet i sidste ende. Der anvendes samtaleterapi hvor der sker en gennemgang af dine holdinger og handlinger i din hidtidige udvikling. 
 

Grundstemning.

Lavt selvværd giver en grundstemning, som stammer fra en resonnansbund skabt i din barndom. det er så at sige nogle hanlinger, som har virket hæmmende på din udvikling. Den ligesom gror sig fast i dit sind og udvikler sig normalt til det værre. Dit forsvar er typisk fortrængning eller mental flugt.

 

Mere om lavt selvværd og

  • Lavt selvværd er en tilstand, hvor du tror, at du ikke har samme værdi som andre. Selv skriftlige beviser på din værdi, f.eks. eksamensbevisr, ændrer ikke dette nævneværdigt. Det kan ofte kan ses på din adfærd ved at se på den særlige måde, du taler på, handler på, går på.
  • Du handler bl.a. som om du er en undskyldning for dig selv. 
  • Du kan have en lidt vigende adfærd.
  • Har du lavt selvværd, søger mange at vise deres omgivelser, at du har et højt selvværd. Du fører dig derfor frem i overdreven grad og er ikke til at skyde igennem. Du ved selvfølgelig alt, kan alt og du har svært ved at lade andre få ordet i en forsamling. Du elsker at iscenesætte dig selv.
  • Du tager kritik meget unådigt op. 
  • Du kan let finde på at lyve, for at redde frisag.

Genkende.

Hvis du kan genkende nogle af disse symptomer, og ønsker du ændringer, har du brug for en som ikke taler dig efter munden, eller på nogen måde er afhængig af dig. Disse samtaler kan hjælpe dig til at respektere dig selv. Du kommer således til at hvile mere i dig selv, hvilket føles behagelig og tryghedsgivende overfor dig selv, men også overfor dine omgivelser.

 

Hvile i dig selv.

Hvis du i det store og hele hviler i dig selv, behøver du netop ikke at gøre stads af det du kan og ved. Du benytter ikke dine ressourcer, til at promovere dig selv, hvilket kan gøre, at du er behagelig at være sammen med. At pynte på noget ved at lyve lidt, er ganske unødvendigt. 

 

Du er dig selv bekendt.

At du muligvis ikke før har haft en respekt for dig selv og egne holdninger, kan søges i. at du netop ikke har taget dine egne meninger alvorligt.

 

Mange faktorer

Hvad skal jeg da gøre. Du kan ændre dit selvværd, hvis du bliver klar over de faktorer, som giver dig lavt selvværd. Det kan ske ved en samtalerække. Der er faktorer, som skal bearbejde på næsten samme tid. Det er grundlæggende, at du skal træne dig til at se objektivt på egne handlinger. Du skal være i stand til, som en flue på væggen og forstå i hvilken grad du lader dig styre af omgivelserne.

 

Fluen på væggen (neutral observation)

Ultra kort sagt, kan resultatet blive, at du over tid ikke bliver taget alvorligt. Respekten for dig kommer til at ligge på et lille sted. Personkredsen er familien, venner og medarbejdere.

 

Hjælpe teknikker.

Andre vil ikke respekterer dig, fordi du ikke kan sige fra, og ikke har din egen meninger. Du søger samtidig at støtter dig til netop disse omgivelser. Dette slider på din selvrespekt. Du bliver i situationen, hvis du ikke tvinger dig selv til at se på dig selv i konkrete eksempler. 

 

Der er nogle teknikker, som rutinerede psykologer anvender, f.eks. selektering - livshistorie - afbetingning -skriftlig domumentation, samt det afgørende, at psykologen under processen vejleder dig og motiverer dig. Det vigtigste er, at du fastholder målet for dine bestræbelser.

 

Meget aktiv.

Hvis du er meget aktiv pleasende,(læs her,) ville det være en god ide at sige fra i det små. Senere kan de vanskelige eksempler bearbejdes eventuelt ved psykologens medvirken.

 

Familiens mulige intervension

Der er primært dine nære, som kan anvendes i dit arbejde for et bedre selvværd. Det er ikke ved at bure dig inde og have medlidenhed med dig selv.

 

 

 

Home.(index)

 

.

 


 

Undersøgelser viser, at du får rigtig meget ud af at læse på papir i stedet for på skærm. Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever. Testen er foretaget 2013. Tryk artikler på papir.

       


 

 

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En forårsdag ud for Nivå på Øresund med Ven i  baggrunden om bord  på Svanen.Hjemmeside adr: www. psyke.dk

Til noget andet: Der anvendes ofte "du" form for at læseren kan kommer tættere på stoffet.