Psyke.dk  En database om psykiske udfordringer.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOME/ARTIKLER     PSYKOPATI     SPØRGSMÅL        PROFIL      LINKS

 

2. Lavt selvværd og selvtillid.

 

Klik også på Del 1 eller Del 3

 

Af psykolog Henrik C. P. Krarup.

Redigeret. 6. april .2014

 

Ironi og kropssprog.

Bliver du udsat for lidt overdrevne historier eller udsagn, er du tilbøjelig til at tro, at det er ironi, og at nok handler om et angreb på dig og din person. Du tror, at du nedgøres. Hvis du betragter andre med lavt selvværd, vil du se, at der er et tæt forbindelse mellem hvordan de opfatter situationer og hvordan de reagerer kropsligt. De føler, at de må forsvare sig selv, eller i det mindste ikke bliver til grin overfor andre. Det handler ofte om ganske små og ligegyldige ting, når man ser på vitale forhold, mad, arbejde, kærlighed, men det er ofte sådan, at de små ting kan der gøres noget ved.

 

Overreagerer

Han eller hun skal ikke tro noget, hvorefter hele den lille sag følelsesmæssigt bliver vurderet ekstremt højt. Langt højere ned omgivelsernes mening. De andre undrer sig. At du vil reagere så negativt ved små latterlige ting, er et tegn på, at du ikke har det overskud, at du ikke hviler i dig selv. At omgivelserne efterhånden lærer, at gå stille med dørene, er en logisk følge.

 

Arbejdet ved nøje at overveje, hvad man siger til dig, og veje ordvalget, kan bevirke, at du bliver lidt lukket ude, da de andres spontane udsagn, fortællinger, vittigheder, ikke kommer for dine øre, da det kan være for besværligt. 

 

Den gammel kjole. - et mønster.

Hvis du tror, at det der siges er et angreb, vil du søge at undskylde eller bortforklare eller minimere det, som den rosende siger. F.eks. hvor er din kjole dog yndig,, du svarer, nååå det er bare en gammel kjole, som jeg har lånt eller ja den har jeg købt for 20 kr. i røde kors

Husk på: Der blev ikke spurgt om hvorfra kjolen kom. Om du kunne tillade dig at købe en så fin kjole mm. Det handler blot om en rosende udsagn- intet andet. Udtalelsen giver dig en personlig ros, fordi du ser bedårende og dejlig ud i kjolen.

 

Det kan også være et foredrag du har holdt, hvor du får ros. Husk at svar med et " Mange tak, det er dejligt at høre".

---- 

Er der forskel på lavt selvværd og lav selvtillid.

Det er der. Disse to størrelser kan i farten godt forveksles, da de til tider kan gribe lidt ind i hinanden. Du kan godt have et lavt selvværd og samtidig have et højt niveau af selvtillid.
 

Definition på lavt selvværd.

Det er en alt-om-sig gribende følelse af, altid at være mindre værd end andre mennesker. Den mindre værdi vurdering af dig selv er en grundstemning, som gælder alle dine relationer både til dig selv og til dine omgivelser.

 

Endegyldige mål (Finale mål.)

Lavt selvværd kan således gribe ind i dit liv til du dør, således at du ikke er i stand til at sætte dig store mål her i livet.(finale-overordnede). Angsten for ikke at slå til er normalt årsagen til denne passivitet. For at komme angsten for handling til livs, må du se på dine reaktioner og de fremkommende mønstre. Det sker objektivt bedst igennem en række samtaler.
 

Terapi situation.

At komme nærmere ind på de mange faktorer, som fører til lavt selvværd er der ikke plads til her.

Dem vil du få udredt ved at tale med en psykolog, som netop vil spørge ind til situationer, som du har haft det svært ved og som har plaget dig.

I en terapisituation går psykologen ud det sted hvor du er i dit liv og de problemer som du har rent aktuelt.

 

Cirkulære tanker

Denne manglende tillid til dig selv  kan forstærkes ved cirkulære tanker, dvs. du tænker, at du ikke kan, og opregner til det formål mange årsager til at du ikke kan. Disse antagelser er ofte fyldt med fejl, da du kommer til et resultat, som bygger på en fejlagtig grundlag. Det bygger du ovenpå, med ligeså forskruede antagelser, så set samtlige resultat bliver helt urealistisk.

 

Det er din undskyldning for dig selv, og de fungerer fint, da du undgår angsten for den fiasko, som du regner med vil indfinde sig.

 

 

Tro.

Du søger da at undgå problemet. Sættes dette på spidsen, får vi  det gennem tærskede ordsprog: ” Hvis du tror, du ikke kan, så kan du ikke”.  Men forudsigelsen fungerer desværre i virkeligheden. Tro er en stærk motivationsfaktor ved alle handlinger, også negativ tro som ovenfor, problemet er blot, at du er fastholdt i din negative vurderinger af dig selv. 

 

Uden tiltro. 

Uden tiltro til dig selv og dine evner flyttes intet. En negativ lidt angstfyldt holdning over dine evner kan puste til en negativ cirkulær tankerække, som fastholder og uddyber den mistillid du har til dig selv.

 

Automatiske negative tanker

Som årene går bliver resultatet ofte, at du nærmest pr. automatik forventer at møde problemer, som du ikke kan tackle.

Har du et generende lavt selvtillid som ovenfor nævnt, kan du søge at kæmpe mod den, det kan lade sig gøre, hvis du har de rette teknikker, og kan få en støtte, som forstår dine problemer. Målet er selvfølgelig  at du over tid vil være i stand til at lukke af for disse negative automatiske tankebaner.

 

Psykologer

har normalt udviklet en fremgangsmåde, som fungerer på den måde, at du kan lære at tackle denne automatik, så du styrker dit selvværd via håndgribelige handlinger, som du øver dig på under terapien. Det kan dog tage nogen tid alt efter hvor hårdt du arbejder og hvor hårdt du er angrebet af lavt selvværd.  En terapirække er normalt mellem 5 - 20 gange.

 

Gamle skader tager tid

At have lavt selvværd kan have påvirket dit liv i alle dine leveår. Det tager derfor tid at ændre dybt indgroede holdninger og vaner, som du dengang har brugt, for at kunne klare de forskellige situationer. De fleste af disse vaner har præg af at være midlertidige hjælpeforanstaltninger.

 

Samtalen

søger langsomt at præge din erkendelse omkring dig selv og den virkelighed som kan spore til ændringer. Det gøres for at finde forklaringer på, hvorfor du har handlet som du gjorde, men du udvikler dig også til at finde andre handlingsmuligheder, som giver dig en større og mere stabil troværdighed.

Langsomt ændres derfor dit syn på, hvad der kunne være gjort bedre. Processen indeholder en kognitiv træning med de udfordringer, som er nødvendig for at udvikle dig til et bedre selvværd og selvtillid.

 

At udføre de nye af dig accepterede vaner igennem træning, kan give dig nogle uigendrivelige vidnesbyrd om, at du kan selv.

Hele din adfærd, måde at tale på, måden du bærer tøjet på, dit humør, vil ændre sig positivt. 

 

Home.(index)


UNDERSØGELSE viser, at du får mere ud af at læse på papir i stedet for på skærm. Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever. Testen er foretaget 2013. Mit råd er derfor at det er en god ide at trykke artiklerne ud på papir.

 

        


 

 

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forårsdag ud for Nivå på Øresund med Ven i  baggrunden om bord  på Svanen.Hjemmeside adr: www. psyke.dk

Til noget andet: Der anvendes ofte "du" form for at læseren kan kommer tættere på stoffet.