5.A Vold i kaerlighedens navn

                                                                                                                    


Vold i kærlighedens navn


Artikel beskriver ikke filmen af samme navn fra 2018, men beskriver

lidt om hvorledes psykopater udnytter kærlighed som dække for grov

udnyttelse herunder vold.


Artikel nr. 5A


Forfatter psykolog Henrik Carsten Krarup

redigeret d.11.nov. 2021


"Vold i kærlighedens navn". Det er navnet på Christina Rosendahls film, som viser nogle episoder på Grevinde Danner Krisecenter. Filmen viser, hvordan kvinderne igennem samtaler kan komme videre i deres liv.


Disse kvinder bliver udsat for vold, og nogle af voldsmændene er psykopater, som i kærlighedens navn misbruger kvinderne.

Ligesom f.eks. voldsmænd, psykisk uafbalancerede personer, stofmisbrugere, eller personer, som af forskellige grunde kun kan finde en social acceptabel etikette ved at anvende kærligheden som påskud for deres ellers slette handling.


Kærlighedens navn misbruges.

Det er ikke tilfældige kvinder, som falder for en psykopat.

Den kvinde som falder for en psykopat, er ikke klar over psykopatien. Hun handler udfra sine egne behov og de fordele psykopaten kan give hende. Hun falder for den næsten ubegrænsede kærlighed, som åbenbares for hende igennem psykopaten.


Hun lader sig lokke

Denne åbenbaring hun oplever fejer som en storm næste al snusfornuft væk, som hun har erhvervet sig. Hun er det sted i sit liv, hvor hun har et afgrundsdybt behov for kærlighed og tryghed. Hun bliver aktuel for psykopaten, da han kan fornemme hendes situation, og han vil gøre sit yderste for at tiltrække hende og fastholde hende, under foregivende af, at han elsker hende.


Hvem elsker hvem?

Psykopaten adfærd viser med al tydelighed, at han ikke elsker hende, men elsker den service og den udnyttelse af hende på mange punkter, bl.a. af økonomisk og seksuel art. Han får en dyb anderkendelse ved at have kontrol over hende.

Omgivelsernes mening betyder ALT for ham.


Et eksempel.

En tidlig begyndende kontrol og udnyttelse af hende ses ved hans ultrahurtige forslag om, at ville bo hos hende få uger inde i forholdet. Han anvender naturligvis mange forskellige løgne for at opnå dette.


Grænseoverskridende adfærd ved de uskrevne love.

For psykopaten er hans kærlighed lig med skuespil, ikke noget som kommer fra hans hjerte, dette rænkefulde spil dækker over en for os uforståelig råhed og brutalitet. Han vil bryde alle samfundets love og uskrevne normer, hvis han kan komme til det. Motivet er det samme, han vil have sin vilje.


Udnyttelse af menneskers tolerance

Han udnytter det frirum, eller tolerance, som de uskrevne regler giver, men bøjer dem, så de bliver udsat for misbrug. Man kan sige, at han udnytter det ingenmandsland, som ikke benyttes af andre mere almindelig tænkende mennesker.

At bryde disse uudtalte normer, virker som en lumpent og dårlig opførsel. Alt efter situationen kan det virke totalt grænseoverskridende eller chokerende. De uskrevne regler er netop dannet, fordi interaktionen mellem mennesker går lettere og uden problemer.


Taget på sengen.

Psykopaten kan lave overraskelsesangreb, som hun har vanskeligt at forsvare sig imod, da handlingerne er helt ude i hampen, og hun får samtidig ikke tid til at tænke sig om.

Det generer ham på ingen måde, at udnytte de uskrevne loves område til det yderste, da han er ligeglad med andre mennesker. Psykopaten er ikke ligeglad med mennesker, han kan drage fordel af at kende, eller udnytte. Mange mennesker er skamfulde, hvis de overtræder gængse uskrevne regler. En psykopat har ingen skamfølelse, dvs han har ingen samvittighed.


Psykopatens forelskelse

Psykopaten kan være så berørt og optændt af sin succes med kærlighedprojektet, at han intuitivt kan forelske sig i sin egen forelskelse/succes.


En psykopats forelskelse.

Forelskelse er en besættelse, hvor den forelskede oplever at have de samme stærke følelser, som modparten. Denne samklang føles meget stærk  inde i den forelskede person. Forelskelsen har i realiteten ikke noget at gøre med den attråede person, selvom det ser sådan du. Det ser ikke ud som selvsving, men når  forelskelsen går over, søger man at finde ud af, om man elsker den anden, eller om det blot er en “sommerforelskelse”.


Mentale selvsving.

Mentale selvsving må ikke forveksles med kærlighed. Alle personer kan blive forelskede, også en psykopat. Psykopatens “forelskelse” holder også nogle måneder, hvorefter hans psykopatiske jeg kommer frem for fuld styrke. Psykopatens videre forsøg med at finde empati og kærlighed strander på grund af psykopatien, som i sin egocentriske karakter gør sig gældende.


Pigens psykopatiske hverdag.

Pigen søger “falsk tryghed” ved at please, og vil i mange tilfælde hjælpe ham.

Pigen opmuntres yderligere i troen på, at han er den eneste ene for hende, da hun aldrig har følt sig så udvalgt af nogen person, Hun lukker sig inde med et kraftigt håb om, at hun nu har fundet hun længe har ønsket, hun er forelsket og går i selvsving, og hvis han er forelsket, svinger han med.


Efter forelskelsen

Men ellers er han god til at have gode miner til slet spil. Hun får herved en tyrkertro på ham, og først langt tid senere i forløbet, vil hun kunne se at de mærkværdige sider af ham fremtræder som noget ondt og ødelæggende for hende. Psykopatens handlinger efter forelskelsen går hurtigt i stik modsat retning af, hvad hun havde forventet.


Undervejs vil hun i de fleste tilfælde søge at se igennem fingre med disse meget uheldige sider af ham, ja hun vil, fanget som hun er, endog søge at frelse ham og undskylde hans handlinger mod hende. Hvis de stadigvæk er sammen,   må hun i stor udstrækning søge at rette ind efter hans behov. Hun vil i de fleste tilfælde søge at please ham, så godt hun kan.


Vold.

Er han voldelig får pleasingen endnu større betydning, da hun via pleasingen får afledt hans voldelige adfærd. Men hun vil over tid i sin tilpasningsproces blive stadig mere afhængig af ham og oparbejde en stærk tvivl på egen formåen.


Troen brast

Den dyb kærlighed og tryghed, som hun troede på, er blevet skiftet ud med en form for slavetilværelse, hvor hun har et dødt forhold til den tidligere elskede. Det har medført ødelæggelse af venneforhold. Dårlige nerver, angst og ensomhed er kommet til, i stedet for kærlighed, hvor tæthed og intimitet.


Børn i forholdet.

Skulle kvinden i dette forhold få børn, vil hun blive endnu mere stækket og bundet til psykopaten.

Hun vil af gode grunde se med stigende bekymring på sine børns situation, hvor faderen får negativ indflydelse på børnenes udvikling. Det er derfor fuldt forståeligt, at de kvinder, som har mulighed for det, afbryder forholdet.


Psykopaten giver aldrig op.

Psykopatens svar på denne handling kan være mange, men hun vil normalt blive udsat for mental forfølgelse, som varer mange år fremover. Den totale afbrydelse mellem hende og psykopaten er ved barnets mellemkomst nærmest teoretisk, da den vanskeliggøres af hans ret til at se eventuelle børn, og vanskeliggøres også af de offentlige myndigheder, som ønsker, at forældre er samarbejdsvillige.


Der skal ofte langvarige forhandlinger samt retssager til, for at få afklaret forældremyndigheden eller andre forhold med børnene. Psykologassistance er næsten en nødvendighed.


Hjælpeløsheden og den ofte alvidende psykopat.

I begyndelsen af deres forhold har han formået at føre sig frem som en alvidende, empatisk og magtfuld person. Hun kan med sit relativt lave selvværd ikke overskue situationen.

Hun har en dyb angst for at miste ham, men også angst for, hvad han kan finde på at gøre, eller anklage hende for. Pleasingen af ham vil ødelægge hende i længden, men kan bløde op på spændinger og vold i hverdagen.


Psykopatens talenter.

Psykopaten bruger sine talenter til at indynde sig hos en kvinde, som netop har behov for kærlighed og tryghed. Hendes ønske om tæthed, kærlighed og tryghed, gør hende værdifuld for psykopaten.


Hun er i farezonen,

hvis hun inden mødet med psykopaten har haft et liv, hvor hun har manglet inderlighed og tryghed. Hun besidder en stor næstekærlighed, og er glad for at hjælpe andre mennesker, incl. psykopaten.


Disse behov, som er ganske naturlige for pigen, fremtræder stærkere for hende, da hun søger kærlighed, og som derfor lader sig lokke. I tilgift til disse behov er kvinden ofte uden erfaringer og kan tilmed være en smule naiv. Disse ting er psykopaten god til at opfatte, og han kan i sit skuespil, så han kommer til at ligne en, som vitterlig er meget forelsket i pigen.

 

Tryg verden- lidt naiv på specifikke punkter.

Pigen selv oplever, at hun i begyndelsen, sammen med psykopaten, kommer ind i en helt anden og tryg verden, hvor hendes kærlighed bliver gengældt, i en grad, som hun ikke kunne fantasere sig til.


Han er prinsen i eventyret.

Han er den eneste ene. Psykopaten selv nyder at være centrum og mærke, at han betyder meget for hende. Det styrker samtidig hans lave selvværd.


Psykopatens ungdom

Da han var ung, har han sandsynligvis været udsat for omsorgssvigt, og søgt at kompensere for dette lave selvværd og omsorg, ved at få en uddannelse på et højt niveau, da det styrker hans selvtillid, og samtidig giver god økonomi.


Hvorfor lokkes du (den unge kvinge) af psykopaten.

Psykopaten kan observere nogle følelsesmæssige brist, som hun har vanskeligt ved at erkende. Den unge pige, lokkes af psykopaten, primært fordi hun søger kærlighed, som hun ikke fik under hendes opvækst. Ser moderen tilbage på barndommen, er det vanskeligt at erkende de virkelige forhold, som hun har levet under. Hun kan nok huske megen af den uretfærdighed og skyldfølelse, som hun var udsat for. 


Under samværet med psykopaten

På grund af opvæksten er  hun usikker på sig selv, og tror, at psykopaten er svaret på hendes ønsker.  Alt i alt vil mødet med psykopaten sætte hende tilbage i en sådan grad, at hun nærmest kun tænker og handler, som han vil have det. Nogle stærke initiativer bliver skudt ned af psykopaten, da det er ham som bestemmer. Hun vil derfor tvivle på sin egen dømmekraft.

.

Hun må via samtale sætte ord på ønskede ændringer

Hun må lære, at det kun er hende selv, der har ansvaret for det liv hun lever. Hun har tusindvis af gange fået af vide, at hun er total uduelig og uselvstændig. Denne sandhed tror hun efterhånden på, fordi det bliver gentaget af ham mange gange.

 ---

Hun vil væk. Anderledes personlighed må dannes

Der er et stykke vej inden psykopatens hjernevask af hende er effektiv og der er en god chance for at kunne komme tilbage og tage ansvaret for sig selv. Det gøres langsomt via psykologsamtaler for at hun styk på styk vil kunne komme tilbage. Denne proces kan være vanskelig, da hun er delt i at være psykopatens legetøj og en søgen efter at være sig selv.


Det kan have sine udfordringer, da "hende selv" inden hun traf psykopaten, var præget af meget lavt selvværd og selvtillid. Det handler derfor om at hun næsen skal starte forfra med sin personlige samt sociale udvikling. Dette er en stor opgave og næsten umulig, hvis hun ikke selv er indstillet på at ville se på sig selv og hendes styrker og svagheder.


For at kunne have en "almindelig " social adfærd samt rimelig balance på sine personlige og fysiske må mange meget grundlæggende strukturer være dannet , dvs inkorporeret i hendes identitet, således at hun umiddelbart kan handle som et rimeligt åbent menneske uden tvangstanker og hæmninger. Hun skal være i stand til at balancere mellem hendes egen kamp for overlevelse og samtidig oparbejde en empati og god social dannelse, for at kunne agere med rimelig styrke i sociale sammenhænge.


Det er først på det tidspunkt at hun kan overveje at indgå i et partnerskab og eventuelt danne familie. Hun må først og fremmest nå frem til den svære erkendelse, at hendes psykiske situation ikke er holdbar og samtidig må hun blive klar over at hun skal bruge mange ressourcer og penge på at komme væk, hvis hun vil afbryde kontakten med psykopaten.


En voldelig mand vs en psykopat.

Er det en "almindelig" halvvoldelig mand, som er blevet bortvist, vil han normalt komme tilbage med hendes accept. Handler det om en psykopat, vil hun også komme tilbage eller han kommer tilbage til fællesskabet, men det sker i sjældnere tilfælde, da skaderne hos kvinden er alvorligere.


Kvinden har det ofte svært ved at sætte ord på sine følelser omkring bruddet. Hun kunne intuitivt have indregner håbet og hendes egne ønske om tæthed og kærlighe, egenskaber som kan fastholdes ved at please ham. Hun kunne for at få sine egne tilfredsstillet, søge at redde ham fra ham selv. Men det kræver at han viser, at han holder af hende, hvilket er vanskeligt for en psykopat, med mindre han lyver  konsekvent omkring dette.


Hun kan derfor over længere tid acceptere hans specielle evt. voldelige adfærd, men bliver vold til en ofte tilbagekommende begivenhed, mister hun troen på ham. Manglende håb, kærlighed og hendes erkendelse af, at han kun var der for udnytte hende, bevirker at hun, hvis hun kan og tør, vil afbryde forholdet. 


Der ligger nogle uforklarlige handlemåder og tankegange hos kvinden, som muliggør, at hun tilgiver ham og har en måde at være på, som medfører, at han inden længe igen er voldelig. Det kan ske mange gange, med det samme resultat. Hvis han ikke får sin vilje, kan han true med at tæve hende til ukendelighed eller true med at dræbe hende og børnene.

Der er stor forskel mellem en voldelig mand og en voldelig psykopat. En psykopat er langt mere udspekuleret, og langt mere hensynsløs og er udholdende i det han foretager sig, og er en eminent løgner, alt samme for at fastholde og udnytte kvinden.


Isolation, et våben, som en psykopat ofte bruger.

En kvinde som bor sammen med den psykopatiske mand,  ser mindre og mindre til hendes venner og familie. Manden gør dette af sikkerhedsmæssige grunde, da han ønsker at spærre af for hendes venners og familiens indflydelse.


Eksempel

Han gør det f.eks. ved at kritisere hendes venner eller familie, når de er på besøg, så vennerne ikke føler sig velkommen, hvilket medfører, at forbindelsen langsomt afbrydes. Hendes bekendte kommer sjældent i huset.


Ingen venner, et muligt tegn på psykopati.

Psykopaten har ofte ingen nære venner, skulle der være nogle mulige emner  kan det være gamle skolekammerater. Men det er vanskeligt at være ven med ham, da han notorisk søger at udnytte venskabet og han er uvederhæftig og ikke til at stole på.Venner har han ingen af, hvis han er psykopat. Er han ikke psykopat, kan han have mange gode venner.


Psykopaten kan opsøge (forfølge) kvinden, hvis hun går sin vej

Har hun forladt ham, er han god til at finde hende, da han er eminent god til at skaffe sig oplysninger ved lyve groft eller finde en anden anledning til at finde hendes adresse. Er der børn, vil skolen være en mulighed, hvor han kan hente oplysninger. Han kan true med at bortføre børnene, og denne tanke er stærkt bebyrdende for kvinden.


Psykopatens andet gode våben: Udholdenhed og skrupelløs adfærd, samt stor troværdighed.

Han er målrettet og har megen psykisk energi til at forfølge sine mål. En kvinde som forlader ham får normalt hele hans opmærksomhed. Dette virker yderst stressende og udmarvende for hende, og eventuelle børn. Han hun ikke styrke og udholdenhed vinder psykopaten, da han simpelhen får hende til at bryde sammen. Mobiliserer hun ikke alle sine kræfter, og får støtte udefra vil psykopaten vinde i det lange løb, da han opleves yderst troværdig i sine måde at fordreje virkelige forhold. Han kan fremstille hende som en luder, dårlig mor, psykopat eller psykisk syg person.


Psykopaten lyver

Han er i stand til uden blusel at lyve overfor alle, hvor han kan komme afsted med det, forudsat at det kan betale sig for ham. Der er dog undtagelser, hvor han kan anvende uforholdsmæssig energi, det ses hvis nogen søger at forhindre ham i at handle, eller har fornærmet ham, mv. Så kan han angribe på alle  tænkelige nedrige og voldelige og måder, indtil hans hævn er udslukt. I sine handlinger har han ikke skam i livet. Skam og skyld kan indirekte styre almindelige mennesker, men det sker ikke her, han kan ikke forstå, hvorfor andre reagerer på skam og skyld.


Hvis hun får hjælp via en god psykolog og sagfører, er hendes chancer rimelig gode i kampen imod psykopaten. Overfor trusler fra psykopaten i daglige kan politiet udstyre hende med en overfaldsalarm, eller/og give ham forbud mod at være i nærheden af hendes bolig.


Institutionen giver sikkerhed

Det er derfor meget positivt, at konen og børnene kan bo et helt sikkert sted som Grevinde Danner instituttet. Institutionen svarer ikke på forespørgsler og mørklægger beboernes navne. Udefra fremtræder institutionen som en fæstning. Institutionen har en medarbejderstab som udgør pædagoger, psykologer og vagtkorps.


Beskyttelse af kvinden. eks. Nyt Cpr. nr.

I enkelte tilfælde får kvinden ny identitet via et nyt cpr. nr.,andet navn og adresse, overfaldsalarmer og tilhold kan etableres af myndighederne, således at en opsporingen af hende bliver vanskeliggjort, hvis hun beviseligt bliver chikaneret efter brud  med ham.

 

Økonomi

Konens indkomst er vigtig for hendes fremtidige liv og de pligter, hun har overfor evt. børn. økonomien kan blive en afgørende faktor.


Psykopatens troværdighed.

Denne troværdighed findes også i mange andre voldelige personer, uden af de er psykopater. Men det er et af de kendetegn på, at vi taler om psykopater, at han/hun har høj troværdighed. Men høj troværdighed er blot en af de mange adfærdsformer, som skal være tilstede, inden du vil bedømme nogen til at være psykopat.


Denne artikel

har kun beskrevet nogle få af de kalamiteter, som kontakt med voldsmænd kan medføre. Psykopater er altid psykisk voldelige og mange er også fysisk voldelig.  De viser også deres grænseoverskridende handlinger i en eklatant mangel på enhver form for pli og skam. De kan i mange tilfælde skille sig ud fra en almindelig voldsmand ved at de forstår spillet overfor kvinden og pårørende og især overfor mynighederne, hvor han under dække af at være den gode og pligtopfyldende borger og familiefar, kan forårsage store skader på familie og samfund. 


Aftaler. Gennemlæsning og kommentarer og svar på spørgsmål.

Du kan godt lave bindende skriftlige aftaler med en psykopat, aftalen skal være retslig gyldig. Det typiske er at spykopaten ikke overholder det han lover eller har skriftlig aftale om. Han kan, hvis

han gøres opmærksom på aftalen, svare igen med nye anklager, og undlader således at komme ind på aftalebruddet.

Se artiklen “psykopatens symptomer". Han kan sno sig ud af aftalerne, og nævne, at forudsætningerne er bristet, og kan nævne forhold som er pure opspind. Han kan komme med lange troværdige forklaringer og omtale eksperters udtalelser, som falder i tråd med hans mening.


Psykopatens færdigheder.

Når han har fået sin vilje, er der ro et stykke tid, indtil han fremkommer med andre krav. Det er typisk at han klassificerer mennesker således at de enten er for ham eller imod ham.Uddannelsesmæssigt er han normalt fint placeret. Han har en høj uddannelse og god økonomi, hvilket sammen med god indstuderet opførsel, og et højt aktivitetsniveau, giver ham store fordele, som han benytter.


En høj uddannelse og godt job gør ham eftertragtet i erhvervslivet, især da han uden blusel er i stand til at tage ubehagelige beslutninger, så som at fyre folk. Hans arbejdsmæssige kunnen medfører ofte, at han er god til at gøre sig forståelig både på skrift og i tale, hvor han er ekstrem dygtig til at vende problematikker på en måde, så han får sin vilje.


Ingen samvittighed?

Han ved, at omgivelserne ser negativt på hans manglende  empati, hvilket er veldokumenteret via hans adfærd.

Hans modspil er derfor, at han kan være endog meget manipulerende, lyve eller spille op som en meget omsorgsfuld medarbejder eller ægtemand. Andre mennesker kan let blive lidt duperede overfor hans verdensmands manerer.


Simpelt råd.

Hvis der er tegn på psykopati, så vær ekstrem varsom og undgå tættere forhold, og kom væk, selvom han kan virke meget tiltalende og spændende.


AFSNITTET. Hvis der er børn


Afsnit Børn beskriver børns behov i familien.

Hvis der er en psykopatisk far eller mor, tilspidses forholdet, da kommunikationen i disse familier er yderst mangelfuld. Barnet har behov for en far, som vil være sammen med dem.


De har behov for en far, som en mønsterperson, de kan bruge i deres udvikling. Med en psykopatisk far, skader barnets  evne til at engagere sig socialt, da barnet ikke igennem samvær i hjemmet oplever empati og ofte vil kopiere faderens adfærd.


Faderrollen kan ikke forenes med vold, direkte eller indirekte. Vold direkte eller indirekte vil på sigt skade barnet. Barnet kan ikke tåle, at moderen i længden udsættes for vold fra psykopaten. Moderen påvirkes også af psykopatens faderadfærd i negativ retning.


Børnenes objektive forståelses af situation

Den konkrete opfattelse af situationer og mangel på objektiv forståelse gør, at børn ikke kan forstå de handlinger, som faderen eller/og moderen gør.


De forstår ikke, at moderen, efter at hun er blevet gennemtævet af faderen, alligevel tilgiver ham og gør ham tjenester, som hun ikke behøvede at gøre. Hun kan også det ene øjeblik give barnet lov, for i det næste øjeblik at trække tilladelsen tilbage, på grund af faderens stærke kompromisløse vilje


Respekten og udviklingsmiljøet.

Respekten for mor og far nedbrydes, og barnet ved ikke, hvordan det skal handle, da barnet føler, at intet er rigtigt eller sikkert. Det er i dette miljø, barnet skal udvikle sig og danne dine egne meninger.


Det fører til, at et barn, som er utryg og higende efter omsorg og stabilitet automatisk vil søge efter faste grænser. Grænser betyder her tryghed. Er man tryg, får man tid til at se på andre ting, som kan give selvtillid. Så når den voksne sætter grænser, forstår barnet, at det er noget værd. Den voksne har vist interesse og drager omsorg for barnets ve og vel


Barnets falske skyldfølelse ved forældre konflikter

Barnets konkrete måde at opfatte skænderier på mellem forældre, kan give barnet et fortegnet billede af, hvad der i virkeligheden foregår mellem forældrene.


Der er kendt, at barnet kan udvikle stor rodløshed og usikkerhed, som viser sig ved psykosomatiske reaktioner, som f.eks. hovedpine eller mavepine. Barnet kan pga. sin konkrete vurdering tro, at det er skyldig i problemerne mellem forældrene. Barnet kan meget typisk  tro, at barnet er årsag til skilsmisse.


Spændingen i hjemmet

kan ofte føles meget håndgribelig i hjemmet. Barnet og moderen er ofte nervøs for, hvad ægtefælle kan finde på,  især, hvis manden er psykopat. Barnet får ikke nogen øvelse i at slappe af og hygge sig med sine forældere. Barnet er nervøs for at vise svaghed og følelser, da det regnes som et svaghedstegn af psykopaten. Langsom vænnes barnet fra at sige, hvad det ønsker, den spontane latter og glæde i hverdagen udebliver.


Register/home