6.0 , Processen, at fjerne sig fra psykopaten

Processen: At fjerne sig fra psykopaten.

 

Enkelt men hårdt: Du skal allerførst erkende de virkelige forhold, som du ikke rigtigt har været klar over. Nedskriv nogle delmål og få hjælp til at udføre dem. Hjælpen støtter dine ressourcer, så du kan fjerne dig varigt fra ham.


Nr.6.0


Af Henrik c.p. Krarup

psykolog. Rev.10 januar 2020


Når du er sikker på diagnosen psykopati, eller han/hun er for krævende og vanskeligog må du overveje, evt. med en psykolog, om du har ressourcer til kampen. 


Er du ikke gift, flytter du. Undlad at fortælle ham om din mistanke, men fremhæv, at "vi er vokset fra hinanden". Ved at gå ind i en dialog, bliver du overtalt til at samarbejde endnu en gang. Det vil blot skabe strid indtil han vinder og får kontrollen igen.


Dine ressourcer.

Hvis du har bragt dig op i et hjørne, og har erkendt, at din tilværelse er uudholdelig og stadig vil være det fremover, må der handles, men langsomt og betænksomt. Har du erkendt din situation og din smerte og magtesløshed, må du stå frem og handle, medens du har den negative lysende klart i det tidligere samvær med ham. Tænker du på positive stunder, vil du let give op, da følelserne spiller dig et pus


Det tvinger dig til at føre din vilje igennem, dvs. at du må bruge din sunde fornuft. Håbet kan være gemt væk under frigørelsen. Du er i en tilstand, hvor du trods vil vilje omkring at rejse, har brug for omsorg og kærlighed.


Udsættende faktorer

Du vil via dit arbejde med dig selv og eventuelle samtaler erkende, at dine følelser omkring håb om en forsættelse har fungeret som en lang udsættelse.


Når du har besluttet, at denne udsættelse ophører, må du regne med, at der kan gå nogen tid før du kan flytte væk, da der er økonomi, husly, evt. børn at tag hensyn til. 


Men du kan gøre nogle stille forberedelser, f.eks. i ro og mag samle nogle af de ting du holder mest af og bringe dem ud af huset. Du kan måske også få din egen konto, hvis du ikke har det i forvejen.

   

Hårdt kontinuerligt arbejde-

Du må forberede dig på, at det ikke bliver nogen skovtur. Har du allieret dig med en dygtig psykolog og eller et netværk, som fungerer? 


Handlingernes endemål er at bryde forbindelsen til ham og nå frem til, at han så at sige ikke eksisterer i dit sind, dette kan tage tid. Små fællesbørn vil bevirke, at forbindelsen holdes, men samværet og forbindelsen mellem forældrene kan reduceres kraftigt.

Større frafyttede børn må tage selvstændig stilling til forbindelsen med psykopaten. Er han/hun psykopat, vil du møde kraftig og ofte langvarig indædt modstand, som du ikke må undervurdere.


Vurdering af egen styrke. 

Det kan være svært selv at vurdere din egen styrke i løsrivelsesperioden. Det er ganske naturligt, at du vil have perioder med svaghed og især tvivl. Du vil føle dig meget alene, (som du alligevel også er, når du er sammen med psykopaten). Du er god til at anklage dig selv for at være for kynisk og hård og  egoistisk, når du går imod ham.


Du må trodse

din følelse og ikke lade dig påvirke af hans troværdighed.

Hans psykopatiske træk kan være lunefulde og du må ikke regne med løfter, tårer, trusler eller langvarig tavshed eller vold. etc. Psykopater er gode løgnere.


Ikke normal

Du må ikke behandle ham som normal, da han ikke er normal. Han vil scannne dig for dine svagheder, som han kender så godt- og få dig tilbage.


Den svaghed (lydighed), som han over tid har indpodet i dig, gør, at du har meget svært ved at tage beslutninger, uden at spørge ham. Det er banket ind i dig, at du er skyld i dine ulykker og i hans ulykker.


Du får på mange forskellige måder at vide, at du er en ond og grisk person, måske endog luder. Du kan også få at vide, at du har udnyttet ham bl.a. økonomisk, at du har svindlet ham etc. Ofte udnytter psykopater deres ofre ønonomisk.


Hvilke støtte kan du få.


  • Terapi, ja i så fald, må terapien også udover tovholderfunktionen, hjælpe dig til den overbevisning, at du er ok. Dvs fortælle dig,at du ikke er skyldig, at du er en god mor, at du er stærk, hvis du holder dig fra ham. Du skal have vendt alle beskyldninger han anklager dig for.

 

  • Samtale terapi går også ud på at styrke dig i dine handlinger rent praktisk, så du kan komme væk og begynde en ny tilværelse, Men under processen må du have planer om bolig, nye bekendtskaber, ændret økonomi. Du vil ellers gå fra noget slemt til noget værre,

 

Du må selv vurdere dine tanker og handlinger evt. med psykologen, ikke med venner, eller værre endnu med psykopatens venner. Hvis du søger hjælp, skal det være fra en, som er uafhængig af dig og som har forstand på psykopati. Læs valg af terapeut


Det virker stærkt stabiliserende og beroligende, at du får vendt dine tanker og handlinger, så de negative som positive relationer kommer frem i lyset, og du får en accept af dine egne handlinger og kan fornemme, hvorfor psykopaten handler som han gør.


Hvis du som offer har haft en række samtaler, ses det undertiden, at din selvopfattelse hvad angår mod til at gøre og sige ting til psykopaten ikke stemmer overens med det du virkelig tør gøre derhjemme hos psykopaten.


At handle objektivt og korrekt- uden følelser i mange situationer omkring deres oplevelser med psykopaten, kræver omtanke og mod, Det sker, at et offer, efter det hun har været igennem løsrivelsen, i fuld alvor mener, at de nok skal vende tilbage og etablere et venskabsforhold med psykopaten, intet kan være værre, det nærmer sig selvmål.


Det handler om en total afbrydelse. Selvom du gerne vil handle objektivt og føler at du gør det, kan en venlighed som er farlig at udtale overfor en psykopat, opstå af en  psykisk understrøm, som slider dig tynd, uden at du får øje på den. Det kan kræve nogle timers samtale, så du ikke engang har venlige tanker om psykopaten.


Du kan se den psykiske bindende understrøm i glimt, hvis du gentagne gange har søgt af afbryde forholdet, men alligevel vender tilbage. Det ses også, hvis du opdager, at du føler dig skyldig i forhold til ham.

Det påvirker din handlekraft i negativ retning, da du ikke tror, at du kan selv, i det tilfælde må du vende sige det til psykologen hurtigst muligt.Undervurder ikke personer med psykopatiske træk. Psykopater er ofte veluddannede og ekstremt dygtige på nær sagt alle punkter. På punkter, hvor han ikke er dygtig, vil psykopaten simulere, at han er det.


Du må derfor ruste dig, og benytte din sunde fornuft. Du kan drøfte med din psykolog, om hvilken strategi der er bedst at anvende, hvis du er usikker.


At tabe forbindelsen.

"Noget af det værste for en psykopat er at tabe forbindelsen med sit offer. Hvis forbindelsen kappes eller minimeres, så bringes han op i det røde felt. De kan dog i princippet opgive forfølgelsen, da det hænder, at han får et nyt offer.


Det har stor betydning for dig i din kamp, at høre andres mening og eventuel udbygger dine erfaringer omkring psykopati. Der er mange, som har været udsat for det, du har prøvet, find dem på nettet, og tag kontakt med dem.


Det kan alligevel være svært at kontakte andre ofre for psykopater, da psykopati og den fornedrelse det påfører kan være for intimt. Du vil finde andre i din situation i lukkede små grupper på nettet.


At sige fra

må være et mål, som i de fleste tilfælde kræver samtaler og modning. Selv indenfor almindelige parforhold kan det være nødvendigt at sige fra. Du ved det sikkert inderst inde, men som de fleste andre kan du have en følelse af angst for at berøre dette pinefulde emne igen, fordi pleasingen er dybt forankret i dig selv.


En af årsagerne kan være, at pleasing er blevet en del af dig, selvom vanen er dannet som en midlertidig løsning. Har du haft problemer med din opvækst eller på anden måde har fået et lavt selvværd, kan pleasing undtaglelsesvis være en midlertidig løsning, men pleasing må ikke indgå som en vane da den er skadelig.


Hvis du pleaser meget, hvilket desværre er normalt i din situation med psykopaten, må det anbefales, at du går i terapi for at få luget de værste pleasingsrutiner væk. For at dette skal ske, skal du bede om en plan, som fører dig væk fra pleasingen. Den kan en psykolog lave i samråd med dig. 


Troværdige løgnehistorier

Samtalerækken vil ændre din styrke og holdning positivt, så du ikke i høj grad tror på psykopaten. Indtil da vil din hjerne være trænet til at tro på psykopatens snedige løgnehistorier, der serveres yderst troværdigt.


Du vil ikke desto mindre i lang tid have en tilbøjelig til stadigvæk at handle og tro ubevidst på hans historier og forklaringer. Dette kan ske, fordi du dybt inde i dig selv ikke ønsker at afbryde forholdet til ham, selvom du siger det modsatte. Du har stadig en rest af den hjernevask, som han har udsat dig for.


Vigtige begivenheder.

Det at du er fri fra ham, betyder ikke, at du er holdt op med at tænke, som han ønsker du tænker.

Vigtige begivenheder, som du har oplevet, er ofte en mangelvare i samtaleterapien, fordi det er ubehageligt at tale om. Kommer disse oplevelser frem, er de med til at give dig styrke og mod til at tænke anderledes, så du efterhånden tør tænke på, at handle imod ham og imod det han står for. 


Isolation.

Isolation beskrives ofte, og med god grund, da det er psykopatens måske vigtigste våben. Du må derfor virkelig kæmpe for at komme ud a isolation. Isolationen kan bl.a. ses ved, at dine gamle venner langsomt forsvinder. Der er ingen tvivl om, at psykopaten er stærkt medvirkende til denne proces.


Læs artikel om "hvorfor"  artikel 3 psykopaten blev psykopat, hvis du undrer dig over psykopatens mentale tilstand.