6.0 , Processen, at fjerne sig fra psykopaten

Kunsten at fjerne sig fra psykopaten.

 

Det er nemmere sagt end gjort, men vil du starte på en ny begyndelse, må først finde af, om du har andre alternativer. Du må have mange erindringer om den seneste tid sammen med psykopaten, som du nu ikke skal søge at glemme, men bruge aktivt, for at få en velbefæstet begrundelse for at bryde med ham. Da du idelig bliver udfordret af ham, som vil fortælle dig, at det er altsammen din egen skyld, eller han har gjort det for din skyd, for at beslytte dig. osv.  Nr.6.0


Af Henrik carsten. Krarup

psykolog. Rev.20 marts 2023


Er du ikke gift, flytter du. Tag dig sammen og fortæl ham at du vil rejse fra ham. Undlad at fortælle ham om din mistanke, men fremhæv, at "vi er vokset fra hinanden". Ved at gå ind i en dialog, bliver du overtalt til at samarbejde endnu en gang. Det vil blot skabe strid indtil han vinder og får kontrollen igen.


Dine ressourcer.

Hvis du har bragt dig op i et hjørne, og har erkendt, at din tilværelse er uudholdelig og stadig vil være det fremover, må der handles, men langsomt og betænksomt. Har du erkendt din situation og din smerte og magtesløshed, må du stå frem og handle, medens du har den negative lysende klart i det tidligere samvær med ham. Tænker du på positive stunder, vil du let give op, da følelserne spiller dig et pus


Det tvinger dig til at føre din vilje igennem, dvs. at du må bruge din sunde fornuft. Håbet kan være gemt væk under frigørelsen. Du er i en tilstand, hvor du trods vil vilje omkring at rejse, har brug for omsorg og kærlighed.


Udsættende faktorer

Du vil via dit arbejde med dig selv og eventuelle samtaler erkende, at dine følelser omkring håb om en forsættelse har fungeret som en lang udsættelse.

Når du har besluttet, at denne udsættelse ophører, må du regne med, at der kan gå nogen tid før du kan flytte væk, da der er økonomi, husly, evt. børn at tag hensyn til. 


Stille forberedelser

Men du kan gøre nogle stille forberedelser, f.eks. i ro og mag samle nogle af de ting du holder mest af og bringe dem ud af huset for en sikkerheds skyld. Du kan måske også få din egen konto, hvis du ikke har det i forvejen.

   

Hårdt kontinuerligt arbejde-

Du må forberede dig på, at det ikke bliver nogen skovtur. Har du allieret dig med en dygtig psykolog og eller et netværk, som fungerer? 


Handlingernes endemål, som du altid skal have for øje er at bryde forbindelsen til ham og nå frem til, at han så at sige ikke eksisterer i dit sind, dette kan tage tid. Små fællesbørn vil bevirke, at forbindelsen holdes, men samværet og forbindelsen mellem forældrene kan reduceres kraftigt, hvilket kan være vanskeligt, da du gerne vil at børnene ikke skal savne deres far.


Børn belastes og skades.

Psykopatens børn påvirkes alvorligt af bruddet, og det må du acceptere, historien viser, at det bedste er, at de bryder forbindelsen med  ham, eller minimerer den. Han vil benytte dem som spioner, når de er hjemme hos dig. 

Større frafyttede børn må tage selvstændig stilling til forbindelsen med psykopaten. Er han/hun psykopat, vil du møde kraftig og ofte langvarig indædt modstand, som du ikke må undervurdere.


Pas på din vurdering af egen styrke.

Det kan være svært selv at vurdere din egen styrke i løsrivelsesperioden. Det er ganske naturligt, at du vil have perioder med svaghed og især tvivl. Du vil føle dig meget alene, (som du alligevel også er, når du er sammen med psykopaten). Du er god til at anklage dig selv for at være for kynisk og hård og  egoistisk, når du går imod ham. I disse situationer er du meget sårbar og kan være et nemt offer, så du  kommer tilbage.

Et råd, allier dig med en god psykolog.


Du må trodse din følelse og ikke lade dig påvirke af hans troværdighed.

Hans psykopatiske træk kan være lunefulde og du må ikke regne med løfter, tårer, trusler eller langvarig tavshed eller vold. etc. Psykopater er gode løgnere.

Ikke normal. Du må ikke behandle ham som normal, da han ikke er normal. Han vil scannne dig for dine svagheder, som han kender så godt- og få dig tilbage.


Den svaghed (lydighed), som han over tid har indpodet i dig, gør, at du har meget svært ved at tage beslutninger, uden at spørge ham. Det er banket ind i dig, at du ikke kan gøre noget rigtigt,


Du får på mange forskellige måder at vide, at du er en ond og grisk person, måske endog luder. Du kan også få at vide, at du har udnyttet ham bl.a. økonomisk, at du har svindlet ham etc. Ofte udnytter psykopater deres ofre ønonomisk.


Hvilke støtte kan du få.

-

  • Terapi, ja i så fald, må terapien også udover tovholderfunktionen, hjælpe dig til den overbevisning, at du er ok. Dvs fortælle dig, at du ikke er skyldig, at du er en god mor, at du er stærk, også uden ham. Du skal have vendt alle beskyldninger han anklager dig for med din behandler.

 

  • Samtale terapi går også ud på at styrke dig i dine handlinger rent praktisk, så du kan komme væk og begynde en ny tilværelse, Men under processen må du have planer om bolig, nye bekendtskaber, ændret økonomi. Du vil ellers gå fra noget slemt til noget meget værre,

 

Vurder din handlemådeog handlinger evt. med psykologen, ikke med venner, eller værre endnu, med psykopatens ja-sigende venner. Hvis du søger hjælp, skal det være fra en, som er uafhængig af dig og som har forstand på psykopati. Læs valg af terapeut


Det virker stærkt stabiliserende og beroligende, at du får vendt dine tanker og handlinger, så de negative som positive relationer kommer frem i lyset, og du får en accept af dine egne handlinger og kan fornemme, hvorfor psykopaten handler som han gør.


Hvis du som offer har haft en række samtaler, ses det undertiden, at din selvopfattelse hvad angår mod til at gøre og sige ting til psykopaten ikke stemmer overens med det du virkelig tør gøre derhjemme hos psykopaten.


At handle objektivt og korrekt- og uden at du anvender de mange følelser du har tilbage fra forholdet. Man kan desværre godt være lidt eftergivende og sød og nævne, at man kan etablere en venskabsforhold senere. Det må frarådes. Intet kan være værre, det nærmer sig selvmål. At være ven med en psykopat er naturligvis muligt, men venskabet holder kun få minutter, da konstallationen er en umulighed pga. følelser.


Det handler om en total afbrydelse.

Selvom du gerne vil handle objektivt og føler at du gør det, kan en almindelig venlighed misforståes af psykopaten.  Overfor psykopaten skal du tvinge dig til at være iskold og kontant både i adfærd, og i at fastholde krav ultimativt.

Du skal ikke forklare hvorfor du gør dette og hint, da du næsten automatisk kommer i diskussion med psykopaten, som er en dygtig debatør.


Minimer

møderne med psykopaten omkring de praktiske ting. Minimer den tid du er sammen med  psykopaten efter bruddet, da det slider mentalt meget på dig, og gør dig mere tilbøjlig til at føje ham, så han opmuntres til at stille nye krav.


Det der kan afgøres nu, bør du ikke udsætte, fordi du er rar, eller ikke orker at bringe det i orden.

Du bør ikke udskyde afgørelser eller at få ting, som I har delt eller dine egne ting. Det som du fået fra boet, har du fået, så tag det.


Du ska ikke lave anden aftale, som går ud på, at "det kan jeg hente senere, eller det kan vi aftale senere. Gør tingene færdige.


Svært gennemførlige krav.

Hvis det er besværlig  at gennemføre nogle ønsker eller krav, så opgiv det, selvom du har retten på din side, da omkostningerne for at få det ordnet er for høje. Du skal f.eks. mødes med ham mange gange og diskuttere sagen. Det giver psykopaten mulighed for kontakt. 


At tabe forbindelsen.

"Noget af det værste for en psykopat er at tabe forbindelsen med sit offer. Hvis forbindelsen kappes eller minimeres, så bringes han op i det røde felt. De kan dog i princippet opgive forfølgelsen, hvis han får fat på et nyt offer.


Andres erfaring

Det har stor betydning for dig i din kamp, at høre andres mening og eventuel udbygge dine erfaringer med andres erfaringer. Der er mange, som har været udsat for det, du har prøvet, find dem på nettet, og tag kontakt med dem. Hvis du får navnet på det tidligere offer, vil erfaringer fra hende være meget nyttige.


Det kan alligevel være svært at kontakte andre ofre for psykopater, da psykopati og den fornedrelse det påfører kan være for intimt. Du vil finde andre i din situation i lukkede små grupper på nettet.


Vigtige begivenheder.

Det at du er fri fra ham, betyder ikke, at du er holdt op med at tænke, som han ønsker du tænker. Tanker som går på at gøre ham tilpas.


Vigtige begivenheder i samtalen med psykologen

som du har oplevet, er ofte en mangelvare i samtaleterapien, fordi det er ubehageligt at tale om. Bliver disse oplevelser vendt, er de med til at give dig styrke og mod til at tænke og handle anerledes.