Psyke.dk En database med psykologiske artikler.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME/ARTIKLER        PSYKOPATI         SPØRGSMÅL           LINKS

          

      Om psykologen Henrik Krarup 

   

        og de seneste notater om korttidsterapien

        (kognitiv terapi)


Navnet er Henrik c. p. Krarup.  
Han er universitetsuddannet psykolog med læringspsykologisk grundlag
Han er skribent og foredragsholder, har bl.a. udgivet artikler til psyke.dk  
Han har arbejdet med psykologi og pædagogik i ca. 18 år efter universitetseksamen.
Henrik c. p. Krarup har ud fra en kognitiv tankegang fremstillet psykologiske temaer.
Læs om begrebet kognitiv længere nede på denne side.

Revideret nov 2014

 

Lærings-strategi.

Artiklerne giver en beskrivelse af problemer af generel art. Case beskrivelser repræsenterer her en undtagelse, det er personlige beskrivelser.

 

Artiklerne kan på grund af deres generelle karakter naturligvis ikke benyttes som vejledning i en "gør det selv terapi", da de afgørende personlige elementer selvfølgelig ikke er repræsenterede i generelle beskrivelser. De personlige elementer så som familieforhold, omgangskreds, opvækst, søskendeforhold, forhold til det modsatte køn mm er afgørende faktorer i en udredning af problemer. Men de generelle beskrivelser kan dog  give nyttige vejledninger om områdets problematikker. 

Erfaringer fra bland andet fra mit arbejde som skolepsykolog samt erfaring indhentet som psykolog på institutionen Kofoedsminde, Lolland, kommer naturligvis i spil. Ligeledes har jeg i en årrække været ansat som psykolog i organisationen SIND, samt ansættelse som psykolog ved skilsmissehjælpen i København. Undervejs har jeg dygtiggjort mig igennem supervision samt kompetencegivende kurser.

Korttids psykoterapi. I en årrække har jeg arbejdet med kognitiv psykologi, også kaldet korttids terapi. Læs om kognitiv psykologi nedenfor i den artikel, som du læser på nu. 

Pædagogik.
Pædagogisk viden er sammen med psykologiske teorier og erfaring afgørende faktorer. Pædagogikken er den som er med til at "sælge varen" dvs. viden til klienten, så klienten bedre er i stand til at sætte sig ind i den nye viden, som for mange kan være svær at forstå da de ofte befinder sig et sted i livet, hvor psykologiske tanker og teorier ikke er en naturlig del af deres hverdag.

Ydermere er de ikke vant til at skulle se på egne reaktioner, og fastholde disse, når en psykologisk udredning finder sted. Derfor kan nyt stof være vanskeligt at indlære, da tankegang og stof naturligvis er fremmedede for dem. Mange spørgsmål som rettes til mig kan besvares ved at personen læser stoffet mere grundigt. 

Forudsætningen for en bedring er også, at du har en velrepræsenteret objektiv viden omkring din egen situation og handlinger.
 
A) Udgangspunktet
 for at kunne hjælpe dig selv er, at du selv tager afsæt i din egen nuværende virkelighed. Er dette uklart, vil du i en samtaleterapi-sammenhæng blive stillet spørgsmål, som kan belyse din situation, men som også viser, i hvor høj grad du er inde i din egen situation. For at få optimal udbytte, må du kende dit udgangspunkt.


B) Planlægning. Når du kender dit udgangspunkt i grove træk, ved du også, hvilke ting du skal koncentrere dig om primært. At arbejde med dig selv, kræver megen energi, fordi du er uvant med området, da du ellers ikke ville lade det komme og bede om hjælp.

Sætte ord på følelser er meget væsentlig.

En af forudsætningerne for, at kunne tackle problemer er, du er indstillet på, og er i stand til at sætte ord på dine problemer og følelser, også når det handler om områder, som kan være pinefulde. Har du det svært med at finde ud af, hvad der er op eller ned, må du henvende dig til en psykolog, som præcist kan spørge ind til, hvad der er i vejen.

Halvkvædet vise. En trænet psykolog indenfor området, behøver kun en halvkvædet vise, for at være klar over, hvad der skal gøres. For at få gode resultater ud af din samtale, skal du kunne samarbejde tæt med psykologen.


Det er Ikke ligegyldigt hvem du beder om hjælp.
Hvis du overvejer at søge om hjælp, må du se på, hvem du ønsker hjælp fra. Det er ikke ligegyldigt, hvem du henvender dig til, da der er meget store forskelle indenfor de forskellig faggrupper. Disse forskelle kan du læse mere om 
her.

Om kognitiv psykologi

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en proces, som går ud på at skabe en ligevægt mellem de emotionelt- og intellektuelt styrede handlinger. Mange handler følelsesmæssigt og ikke med fornuften. Grundene hertil kan være mange, men det er på den lange bane uhensigtsmæssigt at handle ud fra dine følelser.
 
Udredning.
I den kognitive proces sker der en udredning som efterfølges af en dybere forståelse af din virkelighed og dine emotionelle forhold. De følelsesmæssige (emotionelle) forhold har ofte været dem, som styrer dine tanker og handlinger på en uhensigtsmæssig måde. Ved bedre at vægte balancen mellem dine følelsesmæssige handlinger og dine følelser, kan du blive langt bedre til at løse dine problemer.

Den følelsesmæssige vægtning
Du vil under udredningen af dine forhold, alene eller sammen med en psykolog, finde frem til denne praktisk og følelsesmæssig vægtning af de særlige områder, hvor følelser hidtil har haft den totale styring. Der skal være en rimelig balance mellem det følelsesmæssige og det intellektuelle (kognitive) områder. det kan være forbundet med stor smerte og besvær at turde gå ind og justere denne balance, fordi indgreb her kan såre dig eller/og andre personer.  

Svært. Du må huske på, at dine følelsesmæssige valg tidligere, sikkert har været et godt valg. Men nye situationer har gjort dem til utidssvarende. Men du har dog af forskellige grunde bibeholdt disse følelsesmæssige valg. De følelsesmæssige vaner, hindrer dig i at blive aktiv. 
 
Diplomatisk balance. Det kan være vanskeligt at fortælle modparten, eller dig selv, hvad du i virkeligheden ønsker, og hvad du er utilfreds med. For at kunne ændre dine handlinger, må du tænke over, hvad du selv ønsker. Kommunikation bør derfor udføres med en vis diplomatisk snilde. 

Kommunikationen bør ikke omfatte en hæmningsløs beskrivelse af alt, hvad du tænker på. Det kan virke som støj og lukke af for vigtige kommunikation.  Du nøje overveje, hvad du siger og ikke siger. Er du i tvivl om specifikke spørgsmål, vil de ofte indirekte komme frem i et samtaleforløb, hvor disse områder vil blive frembragt, som et naturligt led i de problemer som samtalen omhandler. At anvende venner kan være positivt- men generelt kan venners råd opfattes som useriøse, da de er inhabile pga. deres tætte tilknytning til dig.

Forældede løsninger. Det første du skal foretage dig er, at du ser på de handlingsmønstre, som du hidtil har anvendt i fortiden og se om disse retningslinjer stadig er opdaterede og brugbare. Din situation og din egen udvikling har normalt ændret disse retningslinjer over tid. dvs. at de handlingsmønstre og tanker forbundet med dem normalt skal genovervejes og reguleres. Hvis det er vanskeligt eller svært at gennemføre, må du henvende dig til en kognitiv psykolog. 

tilbage til hovedsiden

 

             

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb