Psyke.dk  En database med psykologiske artikler   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
HOME/ARTIKLER        PSYKOPATI            PROFIL         LINKS
 
 
 
Forfatter: Henrik Krarup.
Redigeret d. 11.10.2013
 
Spørgsmål: Hvad er forskellen på en psykoterapeut en psykiater og en psykolog
 
Svar

1) Psykoterapeut har ikke en spærret tittel.
Alle kan kalde sig psykoterapeut, selv om de ingen uddannelse har. Der kræves ingen eksamen, da det er et åben erhverv alle må udføre, uanset om de er dygtige eller ikke.
Der er dog private diplomskoler, som mod god betaling underviser i psykiske fagområder. Kursusdeltagerne kan få udleveret et diplom på gennemførte kurser. Skolerne tilrettelægger selv deres pensum og kurser og priser. Der er ingen kontrol fra statens side.

2) En psykiater har en spærret titel. En psykiater skal have en lægelig uddannelse og kraftig efteruddannelse indenfor psykiatri.
En psykiater er således uddannet læge, og må udskrive medicin. Deres terapeutiske tankegang er oftest lig med en læge og vidt forskellig fra psykologen.
Psykiateren har erhvervet et godt og bredt kendskab til psykologi og i særdeleshed psykofarmaka, dvs. medicin som kan påvirke kroppens psykiske og fysiske tilstand. Meget af deres tid fokuserer på anvendelse af psykofarmaka samt udskrivelse af medicin og efterjusteringer af medicinen.
 
Psykiateren og medicin. En psykiater arbejde sigter derfor primært på at forbedre patientens tilstand primært ved hjælp af medicin. De har også samtaler med patienten, for at kunne give den korrekte medicin. Samtaler om psykosociale forhold anvendes. Psykologen og psykiateren vil det samme: Helbrede, men udgangspunkterne er vidt forskellige.
 
Psykiatrien tager afsæt i patientens psykosomatiske tilstand, dvs de undersøger om der er nogle fysiske dysfunktioner, som kan påvirke den psykiske tilstand. f.eks. manglende kontaktstoffer, dysfunktionelle kirtler mm.  
Psykiateren fokuserer meget på medicin og samtale, for at kunne dosere bedst muligt. Al medicin har bivirkninger og enkelte typer giver patienten en "glasklokke" følelse, hvis medicinen ikke doseres rigtigt. Der bør være en stadig kontrol med dosering og bivirkninger af medicin.

3) En psykolog har en spærret titel. Universitetet har tre uddannelsesformer: cand. psych.- cand.pæd. psych. og licentiat i psykologi. De kan alle kalde sig psykologer.
Universitetsuddannelser med sidefag i psykologi giver ikke tilladelse til at kalde sig psykologi. f.eks. cand. mag i dansk og andre cand.er kan have sidefag i psykologi.
 
Psykologens  udgangspunkt har fokus på at stabilisere klientens tankeliv, følelsesliv og klientens sociale liv. Klienten modtager derfor psykisk stabiliserende samtaleterapi, hvor klientens baggrund vendes og der arbejdes i fællesskab mod en løsning af de problemer, som klienten oplever. Klientens familie og venner kan inddrages, hvis klienten accepterer det. 
Psykologen benytter sig af sin teoretiske og pædagogiske viden, for at bryde eventuelle hæmninger og angstfølelser. Det primære er, at klienten langsomt skal tage ansvaret for egne handlinger. Psykologen kan derfor lede og være tovholder i de forskellige processer.

 
SP: Faste priser for en psykolog konsultation?
Svar: Nej, Der er fri prisdannelse.  Priserne går fra ca. 600 kr. og opad pr. konsultation. 
Dansk Psykologforening tilråder  p.t. deres medlemmer at tage 850 kr. pr. konsultation. Nævnte priser gælder kun ved individuelle konsultationer. Parterapi har væsentlig højere takster, ligesom der er taksttillæg ved hjemmebesøg og forskudt arbejdstid mm. Forhør dig om prisen hos den enkelte psykolog.
 
SP: Kognitiv psykolog?
Svar: En kognitiv trænet psykolog benytter sig at en meget målrettet terapiform. Kaldes også for kort tidsterapi. Terapiformen er meget konkret og derfor intensiv. Psykologen søger igennem spørgsmål klientens stærke sider. De svage sider, kommer psykologen også ind på, da det er dem, som skaber problemer. Der skal være enighed mellem psykolog og klient på dette punkt
.
Kognitiv terapis vigtigste opgave er at skabe en fin balance mellem følelser og klientens intellektuelle tanker, som derefter kan resultere i handlinger. Læs psykolog Henrik c. p. Krarups artikel her på site
Psykologen arbejder på at støtte klienten til at han/hun ved egen kraft er i stand til vurdere sin situation og derefter handle på en måde som ikke skader klienten eller omgivelserne.

SP: Ventetid til psykolog/psykiater?
Svar:
Der kan forventes ventetider både hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere. Du kan få ca. halv pris i 10 timer hos en psykiater /psykolog via din læge, hvis du er tilskudsberettiget, dvs, hvis du har været ude for en social begivenhed. 
Ventetiden igennem denne ordning meget lang, ofte måneder, da mange henvender sig pga. prisen. Du kan anmode om at tale med en psykolog eller en psykiater. Der er flest psykiatere ansat på dette område. Du skal være klar over, at prisen stiger til omkring 800-900 kr. for en konsultation på 45 minutter efter de 10 konsultationer.

    Det kan være klogt at skifte psykolog eller psykiater, hvis du ikke svinger med pågældende. Mennesker er forskellige, det er vigtigt at du føler, at du har tillid til og sympati for din psykolog, og at du føler,at psykologen vil samarbejde med dig.

SP: Jeg er bekymret kan ikke overse min situation. Hvad skal jeg foretage mig?
Svar: Du skal først forsøge at sætte ord på dine problemer skriftligt. 
Grib en blyant og skriv ned hvad du føler og gør ved dine problemer. 
Du vil altid senere få brug for klart at kunne redegøre for hvilke problemer du har. Det vil støtte eventuelle løsningsforslag.

Når jeg har sat ord på problemet, hvad skal jeg da gøre?

Svar: Du må altid først henvende dig hos din læge. Lægen skal undersøge om der er noget fysisk i vejen med dig. Er der ikke det, kan du bestille tid hos en psykolog. 
Hvis du stadig har det psykisk dårligt, bør du frekventere en psykolog. 
Får du medicin af din læge, bør denne kun gives kortvarigt og lægen bør til stadighed holde øje med medicinen. Medicin bør kun gives i kort tid, da psykofarmaka sjældent løser basale problemer, højst udsætte dem. Psykologen må orienteres om eventuel medicineventuel medicin. 
 

Er det dyrt at gå til psykolog?
Svar
: Ja,og nej.Få tusind kroners udgivt kan ændre dit liv radikalt. Hvis du arbejder godt med en psykolog, kan du få afklaret store personlige problemer, hvilket ikke kan måles i penge. 
Hør psykologen, hvor mange konsultationer psykologen skønner der skal til.  

Kræver det mere at gå til en psykolog end til f.eks. en psykiater.
Svar: Ja, du skal arbejde tættere sammen med psykologen, Du udvikler dig af dette samarbejde. 
Hjemmeopgaver. Nogle psykologer giver hjemmeopgaver for, for at fastholde væsentlige relationer. Ordningerne er altid frivillige. Psykologer må ikke ordinere medicin, men medicin kan du få hos din læge. Problemer som har været der længe undervejs, tager normalt længere.

Er det vanskeligt at finde en god psykolog?
Svar:
Det kan det være. Det er dig som skal kunne sympatisere med psykologen og visa versa. 
Du opnår ikke meget, hvis du ikke kan svinge med psykologen, i så fald må du skifte i en fart. 
Du skal ikke tale psykologen efter munden, vær ærlig, psykologen har tavshedspligt.  
Psykologen skal være dynamisk uden at presse dig for meget Find din balance på dette felt

Kan jeg benytte en god ven som "psykolog".
Svar: Psykolog Henrik Krarup mener, at det er uklogt og det bør frarådes, da der er tale om inhabilitet.  
Det er i øvrigt svært at finde en psykolog-ven, som har indsigt i lige netop dine problemer. 
Hvis du benytter venner, så kan venskabet spærre af for en objektiv rådgivning. Et sådant terapiforløb kan ofte ødelægge et venskab.

Problemet for klienten kan ofte ændre sig.
Svar:
www.psyke.dk
har mange eksempler på, at klienter har en ide om årsagerne, men at problemet er et helt andet sted.Det at finde kernen i problem kan være et stifinderarbejde.

Kan jeg benytte både lægens/psykiaterens medicin og psykolog på samme tid ?
Svar:
Ja, det kan du godt, du skal blot meddele, hvad du foretager dig.  
Hvis du ikke meddeler det til dem, vil hver part tro, at det er deres behandling som alene gør udslaget. 
Husk på at piller sjældent kan løse dine følelsesmæssige og sociale problemer.

Hvormeget skal jeg fortælle min partner og nære venner om min samtale med psykologen?
Svar:
Så lidt som muligt.
 
psyke.dk tilråder, at du kun fremkommer med de meget store linjer til partneren, og kun de ting, som direkte vedrører den anden. 
Det kan skabe "støj" hvis partneren/venner optræder som privat-terapeut uden at have passende distance og professionel indsigt. Skriver du notater ned, bør informationerne gemmes, evt. på en USB flashhukommelse.
 

Hvordan kan jeg få stabile og hurtigere resultater?
Svar:
Lav et kort resume omkring samtalen sammen med psykologen, vend tilbage til resumeet næste gang. Nedskrevne stikord virker positiv på arbejdsglæden. 

 

Til top 

 
 
til


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb