1.7 Amerikansk og Norsk test af psykopater

                                                                                                                       

Amerikansk og

Norsk test af psykopater

Test norsk 5.03.2016 redigeret af psykolog

fra "psykopaten.info".


Henrik  C. P. Krarup. (billedet)Artikel nr.1.7


Citeret fra "psykopaten.info

af psykolog Henrik c. p. Krarup

Revideret 11. februar. 2020


Citat. Har du møtt på en psykopat er våre og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu ryggen til og bryt all kontakt.

Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles?


Er det ikke noe håp?

Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet.

Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

"Jeg mener dog, at der er en medicinsk tilgang. Undersøgelser ved scanning af forlapper af to hold psykologstuderende viser, at der er stor sanslylighed for et hukommelsestab på de områder, som indeholder de sociale relationer, Disse forsøg er omtalt her i artikelserien". ovennævnte notat er af psykolog Henrik c. p. Krarup. Der henvises til artikel 3, klik her


Men hva er da en psykopat?  Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. På bloggen har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat. Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den, som blir utsatt for den – psykopatens offer. (Læs artikel nr. 2 om psykopatens offer på dansk. red.)


Drittsekk (oversættes til dansk: røvhul) minner alltid om, at det  er viktig å skille en psykopat fra en «alminnelig» drittsekk. Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig. En psykopat er en manipulativ dritsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden. Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid.


Her er det mange som gjør seg erkjennelser, når en ser tilbake på livet og simpelthen ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg?

Psykopaten er spik spenna gal


Psykopaten manipulere deg og får deg til å tro, at du er en annen enn du er


Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk. De vi kaller hverdagspykopatene. De du finner rundt deg over alt i samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomøsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati.


”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et instrument for å finne ut, om en person er psykopat. Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen"


Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er «fullblods» psykopat.

Psykopat er ingen diagnose 


Den alminnelige oppfatningen er derfor at ordet «psykopat» ikke er en diagnose. Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot, er det flere som får, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Det finnes også andre diagnoser som ligger nært opptil.»


I nyere faglitteratur er imidlertid begrepet «psykopat» på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge, at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort.

 

På bloggen refererer vi til, at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som «fullblods psykopat», mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk.


De fleste av oss vil «score noen poeng» på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret.

Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser.


Aldrig forandre sig.

Den ene procent som får full score er fullblod psykopat, og vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med.

Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder. Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske.


Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker.(Det handler her om at få det bedste ud af det, uden at komme under psykopatens kontrol. Dette kræver strategi og kontrol om hvad der aftales og ellers siges til psykopaten og andre. Red.) Les mer om det på andre artikler på bloggen.

Hares Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R)


Hares checkliste

I denne sjekklisten kartlegges en person for å finne ut om vedkommende er psykopat etter Hares oppfatning Det er utelukkende fagfolk, som kan gjøre testen, og de må benytte Hares manual når de utfører den.


(Det gjøres blant annet en grundig bakgrunnssjekk om adferd helt tilbake i barndommen) Her er karaktertrekkene som undersøkes:


Glatthet/overflatisk sjarm.....(overfladiskhed og charme)

Storhetsideer om egne evner og betydning (urealistiske vurdering af virkelighed og evner)

Behov for stimulering/lett for å kjede seg (højt stimulationsbehov

Patologisk lyving  (sygelig løgner)

Bedragersk/manipuleren)de   (bedrager og manipulerende, for egen vindings skyl)

Mangler anger og skyldfølelse  (kan ikke angre, kan ikke føle skam)

Grunne affekter  ( må oversættes som "hidsig og truende adfærd, med intens ondt blik)

Ufølsom/manglende empati (mangler indfølelsesevne, ufølsom pga. manglende følelser)

Parasittisk livsstil     (snylter på andre, kan derfor svindle og bedrage omkrig penge)

Dårlig atferdskontroll    (dårlig adfærdskontrol)

Promiskuøs seksuell atferd     (yderliggående seksuel  adfærd)

Tidlige atferdsproblemer     (opdagelses problemer)

Mangel på realistiske fremtidsplaner (ikke realistiske fremtidsplaner)"