9C barn med en psykopat 2

    PSYKE.DK


                                                                                                                      

Barn med en psykopat-2

Nr.9C

Af Psykolog Henrik C. P. Krarup,

Redigeret d. 30 oktober 2016


At få et barn er dejligt. Men der kan være store problemer, hvis du har fået barnet med en psykopat.


Har du fraflyttet psykopaten, kan du let komme ud for næsten uoverkommelige situationer. Han vil tage dit

barn som gidsel i forhold til dig og din familie, for at

han kan bibeholde kontrollen over dig, som netop har forladt ham på grund af kontrollen og det der følger med.


Problemet for dig er, at han har samkvemsret, som du må acceptere, men denne

ret kan udnyttes ekstremt af psykopaten til at forsætte og udbygge

kontrollen over dig, præcis som han før har gjort. Du rejste fra

ham i håbet om at få dit eget liv, og har ikke brug for at blive bundet.


Samkvemsretten fungerer billedligtalt som en stor port, hvor han i samkvemsret-indehaveren-rollen mener, at han kan blande sig i dit liv og eventuelt chikanere veninder, kærester, ja der er ingen grænser, for en person, som ikke kan blive skamfuld eller føle skyld over handlinger.


Barnet påvirkes af psykopaten. 

Forbindelsen til psykopaten vil skade barnet i alle tilfælde. Du vil snart føle, at barnet er gidsel. Psykopaten bruger barnet til at holde kontakt/ kontrol med dig. Han vil søge at behandle dig, som han plejer at gøre.

Du tager alvorlig fejl, hvis du tror, at du for barnets skyld er mere imødekommende overfor ham end samværaftalen nævner. Han vil blot forsætte med at kræve mere kontakt og kontrol over dig. Den grove adfærd ændes ikke, Han vil have sin vilje, da han mener, at han er sat på jorden for at bestemme. Han vil blot udnytte dig endnu mere, selvom han er fysisk væk fra dig, vil han herved få nye måder, hvorpå han kan chikanere dig. 


AL rådgivning

om hvordan du skal tackle psykopaten er individuel. Rådgivningen her bygger på teori og erfaringer indenfor området. Da psykologer normalt har deres speciale, have dyb kendskab til psykopater og deres ofre. dvs. have kendskab til hvordan psykopater og deres ofre handler i forskellige situationer.


Tålmodighed og målrettethed.

For at du skal få en afklaring af din situation, er min erfaring, at du må ruste dig med mere end stor tålmodighed og målrettethed. Hvis du giver efter, vil han kræve mere.


Du kan ikke køre en psykopat træt.

Hvis du kæmper mod ham, og tror, at du efter nogen tid får kørt ham træt, tager du fejl. En psykopat er desværre næsten er umulig at udtrætte. Selvom du er bevidst om dette og at det kan være en lang kamp, vil det mange gange være nødvendigt med en psykologisk rådgivning (cand psych eller lign.) (se valg af rådgivning her.)


Konsekvens og styrke

At handle imod psykopaten kræver desuden konsekvens, styrke og en kontant, næsten juridiske fremgangsmåde. Midlerne svarer lidt til psykopatens midler. Var der som sagt intet barn, ville du, hårdt arbejdende, være i stand til at komme på afstand af ham, men med barn må du kæmpe for ikke at blive underlagt ham igen.


Er det synd for ham, at blive hårdt behandlet? nej. Vil du vide mere om det, læs her.

Du må for alti i verden ikke føle, at det er synd for ham hvis han evt. er alene, psykopater har mange kvindelige bekendskaber, som de ikke omtaler.


Mål

Målene kan du finde, ved at se på de erfaringer du allerede har, og handle modsat, eller du kan vende dine mål /ønsker under en samtale. Det er nødvendigt med mål eller delmål. Du bør have en kurs. 

Har du sat dig nogle mål, f.eks ferie alene med barnet, eller krav du har til ham om afhæntning mm. må du være ekstrem konsekvent, og ikke lave nogen form for undtagelse, for evt. at være lidt rar og mild. Det tages som en svaghed og inviterer han til ikke at overholde aftaler.


Det psykopatiske prægede miljø

som du har haft er nu væk, fordi han bor et andet sted. Den kan meget nemt vende tilbage fjernstyret, fordi han har samkvemsret med barnet. Du kan liste hans dårlige adfærd mv. op og bruge dem som skræmmebilleder. Det bevirker, at du passer meget på og benytter dine gamle og dyrekøbte erfaringer med psykopaten.

Du burde læse nogle af dine noter, du har fra din tid hos psykopaten- så du får opfrisket, hvor ydderliggående han har været, og hvor egocentrisk og ligeglad han var med dine meninger og forslag. Jeg har søgt at beskrive nogle generelle erfaringer, som du måske kan nikke genkendende til.


Forbud på venneforbindelse.

Eks. Han har sørget for at du har tabt venner og bekendte, da han ikke kunne med dem. Nu vil det være nyttigt for alle parter (dig og vennerne) at skabe forbindelsen igen.

Nu kan du søge kontakt med gamle venner og holde fast i dem, på en seriøs måde, trods mulige indsigelser fra psykopaten, til trods for at han ikke bor der, og selvom det ikke kommer ham ved. Han kunne eventuelt henvise til, at hans barn vil tage skade af deres bekendskab osv. Det er en videreførelse af, hvad han ville kunne have krævet, hvis du boede sammen med ham.


Ny mand.

Du vil måske en gang i fremtiden få et ønske at træffe en mand, som du kunne dele livet med. Den naturlige reaktion efter en lang tid med en psykopat, vil være, at du ikke ser ret positivt på mænd generelt. Din gamle holdning overfor mænd, skulle du overveje at få tilbage. Mange kvinder, som er blevet frie efter en psykopat, vil vise sig kølige overfor mænd, og hvis nogen henvender sig, vil kvindern vippe dem uhøfligt og koldt af, fordi kvinderne dybt inde i sig selv har oparbejdet en nervøsitet eller nærmest had til mænd, da de kunne være psykopater.


De samme ord.

Det er ikke lige vejen frem, hvis man vil have en ven at dele livet med. Disse kvinder vil støde på de samme ord og handlinger som de finder hos en psykopat. De skal ikke automatisk tro, at de er psykopater. Denne vurdering skal ses på deres adfærd på den lange bane.

 

Hvem kommer i dit hjem, det vil psykopaten gerne bestemme.

Hvis det stod til psykopatens magt, vil han også på afstand styre hjemmet og dig og frækt mene, at han skulle bestemme, hvem du ser i hjemmet, underforstået “mænd” eller hvem du kommer sammen med. “Min barn skal ikke udsættes denne skadelige indflydelse.


Vi skal deles om ansvaret for barnet, det er således også mit ansvar at tilse, at barnet ikke under skadelig indflydelse, mm.”osv osv. Hvis det ikke virker, vil han give dig dårlig samvittighed, sige i byen, at du er en dårlig mor eller påstå ,at du er en luder, som tager fremmede mænd med hjem, til skade for vores barns udvikling. Det må han ikke, men ignorer ham på dette punkt.


Dårlig mor.

Du bliver anklaget for at være en dårlig mor af ham og af personer, som styres af ham, måske også børnehaven, skole mv. Når han taler med skole, børnehave, amtet, er han i stand til at fremsætte uhyrlige falske påstande, på en magtfuld og troværdig macon. Det vil give dig en skyldfølelse selvom det er en lodret løgn. Er du kommet i modvind i institutionerne, må du have support. Energikrævende bekymring og skyldfølelse, har du fået inkorpereret i din hjerne, medens du boede hos psykopaten.


Her er du din egen fjende, og bør bekæmpe denne hjernevask, som ikke har noget at gøre med psykopaten direkte, men psykopaten kan vedligeholde hjervasken.


Dit gamle regelsæt

Det er fordi dit regelsæt er skabt af psykopaten, og er der endnu. Ligeledes er det med din perfektionisme, som kan være skyld i at du undgår mange af livets interessante og gode ting, fordi du benytter tiden til at være perfekt. Du er således sjældent tilfreds med dig selv, og det kan betyde, at tanken om mænd manes i jorden, for du ser ikke toptrimmet ud, eller bilen eller huset kunne godt være i bedre orden.


Når du er fri fra psykopaten,

En af grundene til at du afbrød forbindelsen var at du ville bestemme mere selv og at du havde et stort behov for omsorg og kærlighed (samt empati). Du ønskede også at lave dine egne dispotioner på en sund og realistisk måde, uden hele tiden at være utryg og bange for ham, eller/og være nervås for hans vold. Du ville gerne lave win win aftaler, men kunne ikke.

Men når der er et barn, vil psykopaten kunne påvirke dig og styre dig, næsten mere effektivt, end som da du boede sammen med ham. Når det større barn,  er ovre hos ham, kan han bagtale dig, og fortælle, at du kun er hos mor, fordi hun tjener på dig. At du er ond, at du er en luder, og at du er ond fordi du ikke giver dig nok lommepenge. Disse bagtalelser kan skade dig meget, da de kan påvirke børnehave, skole, uddannelser, venner og bekendte, endog kan bagtalelserne påvirke mine forældre.


Psykopaten køber barnet

Han kan også købe barnet med slik, penge, sportsudstyr, pc. mm.eller helt andre materielle ønsker. Barnet er for lille til at gennemskue alle handlinger, men vil synes, at far er alletiders. Alt i alt har du ikke den indflydelse på barnets opvækst, fordi han noget af tiden er ovre hos sin far., som tilmed kan påvirke ham i negativ psykopatisk retning.


Kontrol af dine byture, eller andre begrænsninger.

Der er ingen grænser for hvordan og hvor meget han kan blande sig dine forhold.- her skal spærres af, og der er forskellige metoder, som psykologen kan bistå med.

Han kan, hvis han får lejlighed til det, bestemme om du må gå i byen, eller spærre af for at du rejser væk.

Han behøver ikke meget anledning til at henvende sig og klage eller true med barnets tarv, eller at true med at fjerne barnet, her sætter kun fantasien grænser. Der behøves kun at være et lille gran af sandhed, før han blæser sagen (pititessen) op stil en stor sag. Hvis han ikke kan finde nogen sag,  kan han lave en, som han vil køre på dig, så du skal til at forsvare ham. Fortaler du dig, kan han påstå, at “mit barn “ ikke skal bo sammen med en som er troværdig.- en løgner


Du bør skabe dit liv.

Det handler om at du får en følelse af at du selv er med til at skabe retningslinier for resten af dit liv. Du skal have mulighed for at føle at du trække vejret mere frit og føle en form for frihed, til trods for at du er bundet af forpligtelser. Du bør være hurtig til at se, om du bliver udnyttet, om der er nogen, som pådutter dig skyldfølelse. Du bør søge at undgå bekymringer, men vente og se, om der nu er en god grund til at vise bekymring.

Du har ofte under psykopaten måtte acceptere, at du har skyld, uden at du har det.


Tag det med ro.

Du må bevidst tage det lidt med ro, og opleve at du kan hvile i dig selv, selvom det let kan blive forpurret, fordi du har forbindelse med psykopaten.

Så husk ordene, Det er ikke din sag. En rolig mor giver et positivt indtryk til barnet, og du sørger for ikke at love noget du ikke kan holde. Du bør være aftalesikker, i modsætning til psykopaten.


Korrektioner kun overfor alm. mennesker

Det gælder kun overfor personer du kan stole på, og derfor må du ikke kommunikere bredt med psykopaten, kun det aller mest nødvendige og på en koncis og kold måde.

Overfor almindelige mennesker er det normalt, at du kan korrigere aftaler og stille og roligt finde frem til en løsning, som passer begge. Det er umuligt overfor psykopaten, da du hurtigt kommer i klemme. At diskuttere med psykopaten er opslidende, han tager din kraft, som du kunne bruge til hus og venner.


Aftaler.

Du frarådes at lave mundtlige aftaler med psykopaten, gør det kun skriftligt, ellers henvend jer til Amtet eller advokat. Du kan netop ikke stole på psykopaten, selvom har er meget dygtig til at overtale.


Nødvendige aftaler

Når du har et barn, er der nogle få forhold, som bør vendes med psykopaten. Skole og andre aktiviteter samt lommepenge og tøj bør aftale kort, hvis der ikke opnås bør din handling være kort og hård. Vil han ikke, må de forskellige behov droppes, og I må gøre det hver for sig. Besværligt, ja men en bred frem og tilbage behandling er mere byrdefuld og du vil bliv træt og i mange tilfælde vil du stå svagere.

Fremlæggelsen må være kort og skriftlig. Svines du til i breve eller telefon,sms, skal du overveje at stoppe kommunikation, eller aftale kommunikationintervaller på 3-5 uger imellem hvert brev sms møde.

 

Statsamt.

Vigtige ting må aftales ved Amtet. Du bør være indstille på at begrunde, at du ikke er så samarbejdsvillig. Aftaler skal minimeres og lægges i en stram tidsplan, så han ikke blander sig unødigt.


Familiekabalen og psykolog konsultation.

Det er noget af en kabale, at få aftaler og andre følsomme på plads, Psykologer og Advokater rådspørges ofte om de snørklede og følelsbetonede forhold. bl.a. om hvordan du skal forholde dig til x svigerforældre, familiekomsammen, fødselsdage, ferier, sygdom mv.


Psykopatens natur

er ønske om kontrol. Psykopaten får mulighed dvs. plads til kontrol, ved at kræve et svar. Hvis der ikke er et emne, opfinder han et emne og nogle krav, selv krav, som er ude i hampen benyttes.

Det vigtigste for ham er, at han får mulighed for at kræve og hvis han afvises, så at få skylden over på modparten, så han derigennem kan styre.


Undgå diskussioner, cut off.

Diskussioner med psykopaten har i sin tid været nervenedbrydende og opslidende, da selv små ubetydelige ting bliver bragt til torvs af psykopaten, som tager små uvæsentlige ting op til diskussion. Psykopaten trættede dig med sit hans pedanteri, fordi du stadigvæk er bange for at tale med ham.


Når han nu, i børnesituationen, henvender sig, kan du let få den samme følelse. Det er her du skriftligt må gøre opmærksom på de rette forhold, og rense ud omkring hans krav, som kun meget snævert må gælde barnet tarv, og kun når han har barnet i følge besøgsordningen. Det handler om at skære igennem, og om at finde en en vej, om du kan leve med. Du må ikke falde for trusler, som normalt er tomme. Du må ikke på nogen måde være sød eller positiv- desværre.


Da han er væk, behøver Du ikke længere finde dig i, at han beskylder dig for alting. Det, at han er væk, betyder blot, at han har det lidt vanskeligere med at chikanere dig. Du ville ikke kunne undgå, at han opfinder nye store og små anklager, for at han skal kunne føle sig veltilpas og magtfuld.


Advokater,

din egen advokat, har med økonomi at gøre. Ofte har psykopaten misbrugt dig økonomisk, og dette skal naturligvis udredes. Advokaten bruges i retten og kan have forbindelse med psykopatens advokat, hvis han har en. I den forbindelse vil nogle advokater acceptere at blive brugt som mellemmand mellem dig og psykologen.


Råd og vejledning

Du kan få råd og vejledning om hvordan du her skal forholde dig hos en psykolog, med rutine i sådanne sager. Du må ordne det sådan, at du undgår at modtage trusler, for selvom truslerne kan være vanvittige og grebet ud i luften, skal du ikke forsvare dig, det er tidsspilde, han finder blot på flere.

Psykologen har gode råd om, hvordan du tackler trusler.


Usande udsagn slider alligevel.

Selvom du ved, at han taler usandt og fordrejet fakta, slider det kraftigt på din psykiske energi, noget du i din situation har stærkt brug for.

Psykopater har nogle taktikker, som ofte bærer frugt. Det handler om høj spænding og en efterfølgende lav spænding i forholdet, det kan en dreven kognitiv psykolog komme nærmere ind på, så du i særlige tilfælde undlader at handle.


Undgå at forsætte med at please.

Når du ikke har forbindelse med psykopaten, har du chancen for at nedsætte din pleasing og finde ud af, at den perfektionisme, som var nødvendigt under psykopaten, ikke længere er en farbar vej.

Men denne perfektionisme er ikke altid lige let at fjerne, da du højst sandsynlig har brug den også i tiden før du mødte psykopaten.


Perfektionismen, er i familie med pleasing.

Perfektionisme kan indgå som en erstatning for omsorgsvigt og manglende kærlighed. Minimeres pleasingen og perfektionismen, vil det kunne hæve din selvtillid og selvværd.

Men hvis du har et barn med psykopaten, er det vanskeligere at fjerne pleasing, fordi du har svært ved mentalt at komme væk fra ham, fordi du har pleaset ham. Han vil, hvis han ikke spærres af for kontakten til barnet- og dig, forsætte med kontakten, og du vil næsten pr. automatik please ham. 


A state of war.

Denne korte og næsten juridiske kontakt med psykopaten, kan resultere i , at du, for at du ikke igen skal lade dig styre af psykopaten, tvinges til at opretholde en krigs lignende tilstand, “a state of War” men det på dine præmisser- ikke hans. Du må være så konstruktiv, at du billedligtalt kan sætte krigen på “autopilot” overfor ham. Er kørslen på autopilot stram nok, vil det dæmme op for de idelige anklager og manipulationer, som psykopaten er ekspert i.Venlighed og forståelse opfatter han som svaghed og senere overgivelse.


Anden variabeler i forbindelse med rådgivning

Psykopaten. Der er meget stor forskel på hvordan en psykopat opfører sig i forhold til dig, og stor forskel på, hvordan du personligt tackler ham.

Offeret. Du kan f.eks. være vekslende hård og blød overfor ham, ja måske have medlidenhed med ham. Du er måske interesseret i at “frelse” den stakkels mand.  Du kan også elske ham, imod al sund fornuft. Du kan være grebet af Stockholm-syndromet, hvor du i handling og tale, søger at støtte ham på mange måder.


En at dele med.

Det bedste som man erfaringsmæssigt kunne ønske for dig, er, at du forstår de farer, der er ved psykopater, og at du kommer igennem løsrivelsesprocessen og ud på den anden side, hvor du måske kan finde en at dele livet med. Du har behov for en gensidig empati og kærlighed. 

Kommunikation er her en vigtig nøgle, forudsat at begge parter befinder sig på samme bølgelængde. Alder, erfaring og udvikling har her stor betydning.


Afslutning

Det vil naturligvis være umuligt at give eksakte råd om hvad du skal gøre, når du har et barn med en psykopat, eller når du søger væk fra et psykopatisk forhold. Jo flere detaljer du kan sætte ord på, jo mere præcis kan rådgivningen fra psykologen blive........................

       Lær hurtigere:

       Læs på papir i stedet

       for pc. tekst


Tips ved nyt stof.  Undersøgelser viser, at indlæring kommer op på et højere niveau, hvis du læser en tekst på papir i stedet for på en skærm. Hvis du finder stof, som du skønner er værd at lære, må du udskrive teksten og strege det vigtigste under med en overstregningspen. evt med kommentarer.

Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler, at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever, år 2013. Tryk derfor artikler ud på papir.