55 Frihed, en spændende størrelse
  • - Selvtillid - selvværd og høje forventninger

Selvværd er det basale, som giver grundlagetfor et positivt menneskesyn.

Selvtillid influrerer på sit selvsyn og den sikkerhed overfor dine ting og handlinger.

Forventninger er et (sikrings) led i din vurdering, så du ikke overraskes.

Hvis du har oparbejdet dine forventninger (krav) til et for højt niveau, vil du blive skuffet

og handle påen krævende måde.


På den lange bane vil en person, som fordrer eller kræver særige hensyn, opfattes som  

krævende og uudholdelig person som subjektivt set er uden livsglæde, 


De synes som om de ikke vil eller er i stand til at ændre sig, så de kan spille sammen med

som ikke kan eller vil vurdere den virkelighedsom de befinder sig i. De kan blive en pistilens

især hvis personen bliver afhængig af de høje forventninger. Omvendt kan andre have interesse i at

muliggøre de høje forventninger.


Nr.55


Af Henrik Carsten Krarup

Cand. Pæd. Psych

Revideret den 29.januar.2023


  Billedet forestiller

  Psykolog Henrik c. Krarup

 

Selvtillid

Det at fejle er kendt af alle,og bliver ofte beklaget. Men hvis du fejler, for du er erfaring mere, så du kan korrigere næste gang. Nu kan du på grund af denne erfaring udvikle dig videre. 


Du er selvfølgelig ikke stolt af at fejle, men det er som nævnt vejen til større selvtillid. Du bliver mere flexibel og opdager nye måder at gøre eller meddele dig på. Det bedste er at ikke bliver bange for at fejle.


Kontrol

Men nogle mennesker, som af forskellige årsager, frygter at vise svaghed overfor sig selv og overfor andre. Mange mennesker føler en skam og et mindreværd hvis de fejler. De er kede af at de fejler, og det kan gøre dem traumatiske, så de nærmest blokerer sig selv og ikke handler, som det ville være fornuftigt.


Men nogle tager det på en anden måde, de nærmer sig det perfekte., som for en hver pris vil undgå fiasko, De ønsker at vise deres gode egenskaber, og tror sig næsten fejlfri. De er normalt introverte, som samtidig vil vise, at de er bedre end den andre.


De kan derfor tillægge sig en maske af perfektionisme, og kun vover sig ud i handlinger, som de er helt sikre på at fuldføre perfekt. De kan opleves som lidt tilbageholdne personer, lidt stressede med en slags stivhed i tale og handlinger. Denne attitude kommer af, at de af al magt søger kontrol for at undgå fiasko.


Omsorgsgivende personer

Det at de føler sig bedre og mere perfekte og for at vise deres egenskaber, søger de nærmest at finde nogen mennesker, som har behov for deres hjælp.


De "perfekte" kan være meget givende og deres omsorg for andre trængende være så stærk, at de på mange vigtige områder fratager initiativet og ansvaret fra dem. At kritisere disse forhold kan være vanskelig, da omsorg og kærlighed og egoisme kan være svær at adskille.


Dette kan føre til, at den som får omsorg, får nogle af sine dybfølte behov dækket, - og der kan opstå gensidige behov. Det er meget fint, når blot der er et fint reguleret gensidig respekt. 


I langt de fleste tilfælde giver de en god hjælp, men er de velmenende mennesker for styrende, og ikke giver hjælp til selvhjælp må forholdet tages op. Det kan desværre være svært at sige fra da du samtidig har brug for deres vejledning. Du vil føle dig i taknemmeligheds gæld, men tal med en god ven, eller psykolog, så du kan få støtte til at sige fra.


For høje forventninger

Er forventningerne for høje, kan mennesker sjældent blive glade og tilfredse. Årsagerne kan være mange, men ofte er de blot forkælede, ofte uden at vide det. De kan blive meget krævende og uudholdelige for deres omgivelser. Dem som forkæler, kan være ganske uskyldige og ved ikke hvad de gør.


Andre kan bevidst holde på personen med forkælelse. forkælelsen kan hindre den forkælede at tage ansvar og klare sig selv. 


Selverkendelse.

Selvværd primært erhverves i de første måneder af et barns liv, i samspil med forældrene og det sociale miljø. Selvværdet giver sig til kende ved, at barnet fra begyndelsen får en chance for at hvile i sig og er interesseret i at engagere sig i omgivelserne. Men processen udspilles i trygge omgivelser. 


Selværd og selvtillid Selvværd giver en indre ro og tillid til langsomt at se ud på verden og måske engagere sig lidt, uden at blive bange, da barnet har en basal tryghed, som giver det mod til at prøve grænser mod det ukendte.


Har barnet ikke tilstrækkelig basal tryghed, vil barnet ofte være meget søgende og urolig  og udadsøgende, eller modsat kan det trække sig ind i sig selv. Dette kan skade barnets social-relaterede forhold at være isoleret. 


Prøv og fejl. 

For både børn og voksne gælder det at

Hvis du tror, at du kan, så kan du, hvis du tror at du ikke kan, dan du ikke. Det er næsten en selvopfyldende profeti. Hvis du først har kunnet et par gange, får du selvtillid og er så næsten sikker på, at du får succes. Succes giver succes. 


Kun selvhjælp.

Du må primært sørge for, at du får hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at du efter at have fået en vejledning selv forsøger at udføre processen bedst helt alene. Hjælperen må gerne være tilstede, men ikke deltage, eller afbryde dig i processen, da ansvaret er dit, og kun dit.

Skulle du lave fejl, har du mulighed for at lære nyt.


Der kan dog være tilfælde, hvor processen er af en sådan art, at små korrektioner fra hjælperen må accepteres. Når du har været igennem processen, mere eller mindre glidende, må du gentage processen  nogle gange alene.

 

Viden er magt (over stoffet)

Skal du handle, må du klæde dig godt på, så du ved en masse omkring det du skal gøre. Viden kan du få på forskellig måde. Du kan læse, lytte eller se dig til disse kundskaber. Det er en god ide hvis du arbejder sammen med en person som har større erfaring end dig selv.