55 Frihed, en spændende størrelse

Hvad er frihed 

 

Filosofiske tanker om frihed og kærlighed 


Nr.55


Af Henrik krarup

Cand. Pæd. Psych

2.januar.2020 


Billedet forestiller

Psykolog Henrik c.p. Krarup

 

Frihed

Frihed er en ganske særlig størrelse. Alle vil have den, nogle vil gå i døden for at få den, og alligevel vil igen have den 100 procent, hvis de får den tilbudt. Frihed må ikke tages som en selvfølge og ved at gå på kompromis med det ansvar som samfundet og familien pålægger os, kan du få det råderum, som du ønsker, hvis du vil gøre opmærksom på det du ønsker, og fastholde rimeligt afvejede ønsker.


Mange som har tænkt over dette begreb frihed, er kommet til det resultat, at omgivelsernes accept af dit ønske om frihed er en vigtig del af friheden. 


Hvis du ikke er et behov for fremtidige ændringer, som du kan placere i tomrummet, så er det tvivlsomt, om du vil begære den. Hvis du tvinges til at få dette ønske, er det ikke frihed til det. Du har intet alternativt.


Friheden

er at få mulighed for at gøre sine egne valg. Det vil sige, at du i videst mulige forstand har mulighed for at vælge det, som du vil, ud fra det, du mener er til gavn for dig. Det vil i mange tilfælde opstår interessekonflikter mellem samfundet, familien og dig, fordi de har nogle krav og ønsker, som er uforegnlige med dine frihedsønsker.


Det som er godt for den enkelte person eller familie, er i sjældne godt for samfundet. Konflikter kan opstå, da vi alle skal være her og have frihed til at vælge udfra vores forskellige interesser.


Er frihed en menneskerettighed? 

Næppe. Så kan der måske skæres i friheden, men kan du så kalde det frihed, hvis den ikke er et helt selvstændigt begreb, som eksisterer uafhængigt af alt andet, ellers er det vanskeligt at tillægge frihed den høje værdi, som den har i folkemunde.


Nogle mener det, da de i hvert fald får noget af friheden, selvom der indirekte stilles nogle krav. Vil det betyde, at du må nedsætte dine krav om valgfrihehed vilket vil medføre at det luog er friheden alligevel brugbar og attråværdig? Jeg vil mene, at det er nyttigt at komme frem til et kompromis


Skønne teorier, som næppe kan nås.

Mange forhold i livet har det bedst ved at udvikle sig under frihed, uden tvang, men det er langtfra at disse smukke teorier kan findes i virkeligheden. Frihed, den totale mulighed for at gøre alt det du vil, er også en umulighed.


Er det i praksis en givdig ide at få frihed for enhver pris.

Friheden kan let virke angstskabende, hvorfor? Fordi den stiller så mange valgmuligheder til din rådighed, at du ikke har indsigt nok til at vælge, og at når du har valgt, er dette også  truende, da du ikke ved, hvad det ender med, eller om du er i stand til at opfylde de krav, som på en eller anden måde er tilknyttet valget? Ja friheden er svær, og ikke umiddelbart så ønskværdigt.  


Du er måske også bange for ikke at bruge denne frie mulighed for valg, fordi tilbuddet måske kommer sjældent ? Måske er der andre frihedselementer, som du venter på skal komme, så du holder dig tilbage - og er i syv sind?


Du kan måske føle, at der stilles krav til dig fra omgivelsernes side, så du nærmest presses til at vælge den tilbudte frihed, eller andre vil tage frihedsmuligheden. Det kan du blive ganske svedt over. Hvorfor tale om frihed, når den er så angstbetonet på mange leder og kanter.?


Diktaturer.

Eller er ønsket om frihed blot en samfundsdrøm, som i virkeligheden ikke det vidunderlige, som mange tillægger den. Eller er det blot en form for frihed, som består i mild diktatur eller demokrati, hvor friheden også er begræset?


Diktaturstaters befolkning undertrykkes, og har  ikke nær den frihed, som findes i de demokratisk styrede lande, her kan de få ønsker om frihed, men er de også i  stand til at tage det ansvar, som følger med, efter at de i årtier har været undertrykt? Befolkningen har sandsynligvis ingen demokratisk tradition, og ser kun på de fordele, som demokratiet kan bringe dem, og har ikke modenhed til at tage ansvaret for en eventuel frihed.

 

Kærlighed 

er en af de ting, som kun kan udvikle sig i frihed. Påtvinges du kærlighed, vil du som oftest afvise og visa versa. Dvs. du kan ikke kræve kærlighed, du kan ikke købe kærlighed, den vil da forsvinde i tvangen. Kærlighedens natur er flygtig, den kan være der pludselig  og  igen pludselig forsvinde, uden nogen påviselig grund.

 

Ansvar.

Et ordsprog siger, at har du frihed, må du handle under ansvar. Hvorfor, jeg må da gøre hvad jeg vil, jeg er netop fri til at gøre lige hvad jeg vil. Ja. Men hvad så med os andre, i mange tilfælde må der skaffes plads til, at du kan boltre dig i frihed. Hvis du tager friheden med ansvar, tager du hensyn til andre, som kan komme i klemme, når du udøver din frihed.


At tage et valg er også at tage et valg som omfatter en nær eller fjern fremtid - derfor usikkerheden. Men når du tager en valg, betyder det også, at du kan udvikle et ansvar for det du vælger, da du ikke er fri, selvom det kaldes frihed.  

 

At vælge

kræver stor indsigt, har du ikke den, må du låne viden fra anden side, eller studere området. Det ville være bedst som udgangspunkt, langsomt at indstille sig på, at viden og udvikling ikke kan bygge på, at du trækker dig hver gang der er mulighed for en fiasko. Har du let ved at finde begrundelser for at gøre noget andet i stedet for, vil det klart forsinke hele processen om at komme til målet. Det kaldes ogås en undgåelsesadfærd.

 

Svært er det.

Men du må betragte egne fejltagelser som en succes, da du nu får en ubehagelig mulighed for at udvikle dig, så du kan undgå fiasko. Men nogle tager det på en anden måde, de undgår denne udvikling, og får andre til at rådgive og gøre tingene for sig.


Det kan lade sig gøre, og mange gør det, da der er næsten uendelig mange områder, som man ikke kan kaste sig over, som kan give fiasko. Det føles dødt og mærkeligt hvis næsten alting bliver gjort for en. Nogle ville stille spørgsmål om værdi og udvikling, men i praksis vil personen blot bevæge sig igennem livet på en overfladisk måde. Ingen problemer.


Det skabende menneske ved, at det betyder meget for et menneskes selvværd og selvopfattelse at have nogle værdifulde kompetencer, at kunne være noget for andre, mm. At blive respekteret, at blive regnet med er essentielt i deres liv. De fleste vil betragte et overfladisk liv som noget uudholdeligt og fattigt. Modsat vil en person som udvikler sig og kæmper sig frem og bliver stadig klogere eller nærmest vis, ved at få mange nederlag. Prøv og fejl, effekten.

 

Men vil han blive lykkeligere ved at vide en masse, kunne en masse, nej, det er ikke spor sikkert, da man ved at en maximering af viden og kunnen ikke giver lykke, men noget taler for, at man vil få et rimeligt livsindhold og livsindstilling, hvis maner i stand til at balancere fornuftigt mellem følelser og fornuft, her for stået som viden.

 

Prøv og fejl. 


Udtrykket ”prøv og fejl”

er meget sigende. Hvis du tror, at du kan, og forsøger, er der stor sandsynlighed for at det vil lykkes. Du bliver lidt klogere hver gang du forsøger. Mængden af usikkerhed vil mindskes. Der er to muligheder:

 

1) Tror du at du ikke kan...

tror du inderst inde, at du ikke kan, da har du tabt på forhånd. Ved at undlade at gøre et forsøg, men i stedet trækker dig tilbage og ind i dig selv, afskærer du dig for at udvikle dig. Du kan begrunde din skjulte angst på forskellige måder, så det hele ser acceptabelt ud

 

Hvis du vover dig selv, vinder du dig selv. Gør du det ikke, er der ingen udvikling, og der er modsat tale om en flugt, hvor du bedrager dig selv ved at anvende pseudoforklaringer på din manglende aktivitet. Det kan komme dertil, at du føler dig låst inde i en negativ cirkel, hvor du bliver handlingslammet.

  

2) Du tror, at du kan, kan du. 

Den anden mulighed er, at du går ind på at løse problemet, som du er nærmest sikker på ,at du kan løse. Skulle det vise sig, at det kikser nogle gange, bliver du for hver gang klogere på at tackle problemet, og så skal det nok lykkes.

 

Henter du viden fra andre, som har prøvet det før, er det vigtigt, at du selv rent praktisk står for forløbet. Når du har løst problemet, vil du langsomt ændre dig til et højere selvværd og selvtillid. Du er nu i position til at løse andre lignende opgaver, da selvtilliden vil smitte af på nye opgaver.

 

"Hjælpere". 

Det findes personer, som meget gerne vil hjælpe dig og vejlede dig. At de kan hjælpe er meget muligt, men deres motivation er også, at de får noget personligt ud af det., For megen hjælp vil ødelægge dine muligheder for selv at tage hele ansvaret for dit projekt "vil selv".


I langt de fleste tilfælde giver de en god hjælp, men er de for styrende, er du kommet i kløerne på disse søde velmenende mennesker. Det kan være svært at sige fra, samtidig med at du er usikker og har brug for deres vejledning, Du må du klart tilkendegive, at det er dig som står for processen.

 

Kun selvhjælp.

Du må primært sørge for, at du får hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at du efter at have fået en vejledning forsøger at udføre processen selv. Hjælperen må gerne være tilstede, men ikke deltage, eller afbryde dig i processen, da ansvaret er dit, og kun dit.

Der kan dog være tilfælde, hvor processen er af en sådan art, at små korrektioner må accepteres. Når du har været igennem processen, mere eller mindre glidende, må du gentage den nogle gange alene.

 

Viden er magt (over stoffet)

Skal du handle, må du klæde dig godt på, så du ved en masse omkring det du skal gøre. Dem kan du få på forskellig måde. Du kan læse, lytte, se dig til dem. Det er en god ide hvis du arbejder sammen med en person som har erfaring i det der skal gøres.
 


Stil de rigtige spørgsmål

At kunne spørge rigtigt ind til problemet, er noget som kræver en modenhed indenfor området.

Det kræver, at du er klar over problemet og størrelsen af det.(ligning:kend din fjende, ellers kan du ikke bekæmpe ham).

 


Ping pong.

Der må helst opstå en hurtig ping- pong kommunikation, hvor du får uddybet det, du vil vide noget om. Ping pong processen gør, at du hører om de samme problemstillinger gang på gang, men på en lidt forskellig måde. Stoffet vil fremstå levende for dig, og betydningen af de ændringer, som du ønsker bliver klarere.

 

Ensomhed.

Den totale frihed er ulidelig, da du ikke er bundet af noget som helst. Du har ingen valgmuligheder, og du har det bedst ved at være bundet til noget som du har ansvar for. Frihed er derfor et paradox, fordi du er fri, hvis du er bundet., det kommer blot an på, hvordan du er bundet.

 

Svær balancegang.

Det vanskelige ved frihed i forhold til dit sociale netværk er, at du har behov for netværket, men dette minimerer dine valgmuligheder, da du bliver afhængig af at være i et social netværk. Du kan ikke både være alene og sammen med andre. Du må vælge noget fra. 

 

For meget og for lidt (frihed) er negativt, da det fjerner muligheden for, at du handler udfra det du mener bedst for dig. Det kan være en svær balancegang, som kun læres igennem gentagne erfaringer, samt at du er åben overfor andre muligheder., f.eks. et nyt netværk.

 

Hvordan

kan du vide, om du er indenfor normalen i et område? Hvis du er bange for ikke at holde være indenfor normalen, vil du kunne handle nervøst, stift og vise usikkerhed. Hvordan kan du opdage, at du er i balance:

 

Du prøver at handle som du tror, og du vil snart opdage i omgivelserne og på anden måde at du har overskredet grænsen. Du kan mærke det. Det er langt mere klart end at læse nogle teorier. 

 

Sort/ hvide handlinger.

Læs artiklen i psyke.dk Men her vil jeg blot nævne, at det ikke er negativt at tænke og handle sort/hvidt. Men det var kan ikke være anderledes , hvis du er uøvet i området eller ung. Det pinefulde ved erfaringer er, at de er dyrekøbte. ved at holde dig til sort hvide handlinger, vil du ikke udæske sig selv med mulighed for fiasko.

 

Det er ofte nogle gamle erfaringer, som du måske har kopieret. Der er altid nogle forskellig løsninger på et problem. Er du uerfaren eller ung, har du ikke gennemarbejdet andre løsninger. Du tager derfor en sikker beslutning, som ikke tager hensyn til alternative løsninger. Det holder du fast ved. Det er det jeg kalder at handle sort/hvidt.

 

Denne dikotomi (sort hvide holdning) med meget rigide handlingsmønstre. Det er et sikkert ståsted for dig, men du mangler at forholde dig til alle de gråtoner (det vil sige andre løsningsmodeller) der er imellem det sort og hvide. Det vil medføre, at ikke kan få en win win aftale igennem.

 

Formålet med livet. Ja det uendelige spørgsmål, som ikke kan eller skal omtales her.  

Da vi ved, at livet ikke er uendeligt, er det bedst at investere i de ofte følelsesmæssige menneskelige relationer. Her fylder kærlighed og omsorg rigtigt næsten alt. Hvis du er et karriere menneske, kan du måske nå rigtigt langt, men det er til syvende og sidst familie og venner der tæller.

 

Frihedens paradox.

For at have gode relationer til familie, venner, må der bruges meget tid. Har du investeret i de menneskelige relationer, har du frihedens Paradox, som siger, at du er fri, når du er bundet af noget, som du er tvunget til at at vedligeholde eller anskaffe dig.