2.E Offer for en psykopat

 

 Psykopatens offer.

Vil du vide om der er en chance

for at han er en psykopat


Nr.2.0


At føle sig som et offer, har normalt en årsag. Du må have

tungtvejende grunde til at mene, at du er et offer- og ligner de

gentagne overgreb kan det ligne psykopatiske handlinger.

Eller er der overhoved tale om, at du er et offer. Du kan undersøge

forholdet bl.a.ved at se på en psykopats generelle symptomer.


Redigeret af psykolog Henrik Carsten Krarup

Den 2.febr.2023


Psykopater søger altid at misbruge deres omgivelser, helst på en så glat og charmerende måde som muligt, da de så kan opnå bedre resultater. De gør det med vilje, selvom det ikke ser sådan ud.


Erfaringen er stor.

De har bred erfaring med at anvende teknikker, som finder og udnytter (dine) ofres svagheder. De fortæller det du ønsker at høre. De optræder i begyndelsen med stor engagement i dine problemer og er også aktive i almindelige sociale problemer.


Det overordnede indtryk er, at de virkelig arbejder seriøst med problemstillinger - ikke mindst med dine problemer, næsten uden at du giver dem lov. Du vil føle, at I svinger godt sammen og at han stort set har de samme værdier som dig, samtidig med at han er fintfølende og sød.


Hvordan har psykopaten det inderst inde?

De er inderst inde kolde og ligeglade med deres tætte relationer, og bruger dem kun for at vise venner og bekendte, at de har samme sociale forståelse, samt at de har en veludviklet empati overfor medmennesker.


De ønsker at vise, at de er som andre og måske lidt bedre

De vil vise at de har nøjagtigt de samme behov for familie og børn. De er ofte for ivrige for at fortælle om deres lidt finere, lidt bedre liv. De elsker at vise som andre, at de kan køre i dyre biler, og bor i en større villa etc. De bliver hurtigt jalou, hvis nogen tæt på, skulle overgå dem. De fleste har en højere uddannelse med de privilegier som følger med.


Som psykopater føler de sig anderledes, og det skaber store sociale problemer, hvor de føler sig udenfor. De undrer sig over at mange i sociale sammenhænge har empati overfor hinanden, og reagerer med at spille empaiske på en næsten provokrende måde. De ønsker at vise alverden, at de er helt normale også socialt. De psykopatiske træk viser sig på vidt forskellige måder. 


Samvittighed.

De har ikke nogen samvittighed og kan derfor ikke føle skam, til trods for at de er klar over deres grænseoverskridende handlinger, virker kritik ikke på dem, da det er de andre som har misforstået noget eller fejlet.

Nogle gange skader de for bevidst at skade,(hævner sig på andre) de fleste gange gør de det, for at opnå fordele af forskellig art. F.eks økonomiske fordele, eller blot fordi de kan føle sig bedre tilpas, med et forhøjet selvværd til følge.


Chock.

Artiklen nævner nogle af de faresignaler, som advarer dig om psykopati. Er du i tvivl, tag en konsultation hos en psykolog, og vend dine eksempler med han, for at se, hvor normal adfærden ligger.

 

Det kan være kompromitterende blot at tænke på at kontrollere ham.

I mange tilfælde kan det føles som forræderi blot at overveje at tænke eller skrive notater om hans grænseoverskridende og sårende adfærd. Det kan være en stor mundfuld for mange blot at tænke på at undersøge, om han er psykopat.

 

Psykopat??

Kan det menneske, som du endelig har fundet og knyttet dig til, være så beregnende så ond, være psykopat? Men hvis der er mange gentagne og uforklarlige handlinger, som alle er grænseoverskridende, er det svært ikke at undre sig og få mistanke om, at der var noget galt.


Gå stille med dørene.

Det er derfor ganske naturligt, at du selvfølgelig går stille med dørene vedrørende din tanker og mulig undersøgelse. Da det ikke er 100 procent sikkert, at han psykopat. Medvirkende til den skyldfølelse du kan føle, er trusler fra hans side, som eks. vold, chikane, tavshed i mange dage. Hvis han er psykopat, og du har anklaget ham for at være det, vil det blive langt vanskeligere at løsrive dig, da han ikke holder sig tilbage. 

Notater skal gemmes godt.

At lave notater kan i hans øjne være "overskridende, og manipulativt og en tikkende bombe". Det er derfor vigtigt, at notaterne gemmes væk på en usb eller udskrift, som en veninde opbevarer. Fordelen er, at de negative oplevelser er nedskrevet og du kan efterfølgende ikke fornægte, overfor dig selv, hvis du senere mener, at du har været for hård i din dom overfor ham. og at du har overreageret.

Nyttige noter.

Begivenhederne har dog fundet sted og repræsenterer nogle grundrids af hans generelle opførsel. Det ville være nyttigt senere, hvis du tog noter omkring dine erfaringer med hans adfærd. Dine noter omkring dine erfaringer,

Vender pludselig om.

Psykopaten har det med pludselig at være den rareste og sødeste mand du kan tænke dig. Det varer måske 1 eller 2 dage, men det kan svække din motivation med hensyn til at komme ud af forholdet. Du kan tro, at han nu har ændret sig hvilket betyder, at alle de skadelige og mærkværdige adfærdsformer fordamper for dig. Du kan nemt tro, at denne positive ændring er kommer for at blive. fordi du ønsker det af hele dit hjerte.


Empati.

Hvis du f.eks. oplever mange situationer med en eklatant manglende empati over tid, bør du overveje din situation, og se om det er det du ønsker med dit parforhold.dit parforhold.  Ved de gentagne mærkværdig og grænseoverskridende adfærd over længere tid, vil du først undre dig, derpå søge at få en forklaring, af den simple grund, at du føler sig dig usikker og utryg, og kærligheden og opmærksomhede samt støtten fra ham er fraværende.


Forsøgt samtale.

Da du i mange mange tilfælde har forsøgt at tale med ham, og ikke fået noget ud af det, da han, hvis han vil høre på dig, mener at det hele er din skyld. Dvs. hvis du har givet ham chancen for at ændre adfærd overfor dig.må du acceptere situationen og bør hente professionel hjælp.

Efter mange samtaleforsøg med din psykopat, bliver du grebet af dyb fortvivlelse, da du vil føle dig skyldig og ulykkelig.


Pleasing.

Som plaster på såret kan du gå over til at please, fordi du er usikker på hvad han kan finde på. Du ved desværre ikke, hvor han er mentalt, hvilket giver dig en kraftig usikkerhed og angstfølelse, hvor du er bange for at han kan anklage dig for næsten altting indbetattet muligheden for vold og psykisk terror. 


Det kan være vanskeligt at komme ud af et psykopatisk forhold, fordi du selv vil spærre af for afbrydelsen, men også, at du bliver afhængig af at være en pleaser, som i sig selv giver en stærk følelsesmæssig afhængighed til den som man pleaser.


Pleasing-modtageren er i begyndelsen selvfølgelig glad for den ekstra omsorg, men han venner sig til denne ekstraservice, og stiller han endog krav om, at pleasingen skal forsætte. Når han efterhånden tager det som en selvfølge, vil han ikke reagere med taknemmelighed, og den berogligende virkning som du får, ved at se ham glad, falder bort. Du må derfor være ekstra sød og tjenende, dvs. forhøje pleasingsniveauet. Det er skruen uden ende. Hvad kan du gøre?


Der kan være mange forslag, men omdrejningspunktet er nok, at du må overveje din situation. Elsker du ham og vil du forsætte det høje pleasingsniveau indbefatter det, at du må bo hos ham de næste mange år. Det er et svært spørgsmål du stiller dig selv. Hvis han kun elsker kontrollen over dig og at blive serviceret og pleaset, er du kun et objekt, som udfører jobbet. Han elsker dig ikke.


Vedrørende notaer. Følelser ctr. fornuft 

Det er vigtigt, at du benytter din erfaring, uden at benytte dine følelser i dine notater. Dine observationer kan omfatte f.eks. indkøb, hjemlige situationer, madlavning, ferie og gæster mm. De specifikke situationer beskrives kort og kontant, hvorved du kommer ind på det centrale.


Spørgsmål

Hvis du gennemarbejder de nedenstående spørgsmål, og stadig er i dyb tvivl, må du tale med en psykolog. Du kan måske få en lille afklaring ved at benytte en ultra kort rådgivning, som tilbydes. klik her til hovedsiden og find afsnittet  "Har du spørgsmål" Men vi gå i ikke dybden, da det må ske igennem adskillige konsultationer hos en psykolog.


Hvert enkelt spørgsmål skal vendes og drejes.

Finder du, at der kraftige symptomer på psykopati, giver det dig en vis forklaring på adfærden. Men det afgørende er, hvordan du har det med vedkommende, og om du kan acceptere at leve med ham, og især om du er tryg ved ham.


Du skal netop medinddrage dine negative specifikke oplevelser i bedømmelsen af ham, og ikke dine eventuelt forsmåede følelser. Det er især de mange krav og anklager og den dybt sårende adfærd, han viser mod dig, som du kan have det hårdt med. 


Tvivl.

Du tror, at du har skylden for alt som går galt.

Er du, eller har du haft en tæt forbindelse med en psykopat, vil du ofte være så hårdt trængt, at du let kommer til den konklusion, at det er dig som har alle fejl. At det er dig, som er skyld i, at forholdet går dårligt. Ved at tage skylden, vil du virke underdanig og nem at kontrollere. Det er desværre en normal mental mekanisme, som går i gang, når du er tæt på en psykopat.


Undervurdere ham ikke. 

Han er fremragende dygtig til at overbevise dig om, at du er den eneste ene, og at du er ganske særlig, og at han ikke kan leve uden dig. Han er også omvendt god til at forklare dig, at du har al skyld, selvom det primært er han, som har skylden. Han kan også forklare dig, at han har løjet for at støtte dig.


Han vil have sin vilje.

Du får at vide at hvis du forbedrer dig, vil alt blive lykkeligt. Det er ikke ham, som skal se egne fejl og forbedre sig, det ses tydeligt, for han kan blive meget aggressiv og ophidset, hvis han får at vide, at han skal ændre sig. Han er fejlfri og det er omgivelserne som ikke forstår ham, du er med i disse omgivelser. Han kan også nægte at høre efter eller gå sin vej.


Småting bruges også

Når han ikke har noget at anklage dig for eller irettesætte dig, vil han finde petitesser, som han vil tillægge en  større og næsten principiel betydning. Du vil så blive bebrejdet disse uvæsentlige småting. Denne adfærd viser med al tydelighed, at han ønsker, at fylde noget mere, at han vil irettesætte dig, fordi han mener at han er den klogeste. Det er det afgørende for ham. Du efterlades med den følelse, at du er umulig og skyldig og ikke god nok til ham. Han få styring og kontrol over dig, det er det han ønsker.


Elsker han dig?

Du kommer derfor meget let i tvivl, når du ser på hans normoverskridende handlinger, da du altid blive kaldt følelsesmæssig ustabil, når han søger at genvinde kontrollen over dig.


Han siger, at han elsker dig.

Det er sandt, at han elsker at have kontrollen over din person, men han elsker ikke dig personligt. Du nedbrydes mentalt, fordi psykopater har en evne til at virke meget troværdige. Han er god til at belægge sine ord, og du er samtidig en god lytter og du tror at han har en stor viden. Dette er medvirkende til at du langsomt tror mindre på dig selv og at du derfor laver mange fejl. Så har han jo ret, jeg er uvidende og umulig til mange ting og derfor føler jeg mig skyldig og utilstrækkelig i det jeg gør.


Når du fuldt og fast tror på, at det hele er din skyld, får du at vide at du skal forbedre dig, hvilket du så arbejder på. Her er en anledning til at blive perfektionist. Men bliv ikke for dygtig. Det vil psykopaten selvfølgelig komme efter, da han så vil hævde, at hans syn på en sag eller handling er den rette. Der vil altid være emner, små ting, som store ting, som han kaster sig over og være utilfreds med. Du betrages dog stadig som en udygtig peson, som har behov for hans vejledning. Skyldpålæggelsen af dig er den samme, måske på et lidt højere niveau.


Dine undgåelige fejl

Du vil altid lave små fejl, det gør alle, men dine fejl bliver mødt med nye beskyldninger, da det stadig handler om hans kontrol over dig og accepterer du i tavshed hans nye beskyldninger, nye rettelser, nye ydmygelser, er han sikker på, at han har magt over dig.


Hvis du tror, at han er psykopat eller ikke til at leve sammen med, tilrådes det, at du ikke siger noget om din mistanke, men lægge en plan for at afbryde forholdet og gøre det klart for ham, at du forlader ham på grund af dybe uoverensstemmelser. Din viden om hans karaktermæssige forhold, skal du bruge som din egen motivation (brændstof) til at komme væk fra ham.