11E kontakt og om Henrik Krarup

Om psykologen Henrik C. P. Krarup


Nr.11G

Revideret d. 6. febr. 2020


Henrik c. p. Krarup er uddannet Cand. Pæd.

Psych. ved Endrupborg, som formidler en

højere universitetseksamen som overbygning

på en 4 års pædagogisk uddannelse. 


Psykolog Henrik C. P. Krarup har igennem en år-

række undervist og rådgivet klienter, og som  psykolog ved Aof. og institutionen Kofoedsminde, Rødby, samt på instituionen "sind" og på Skilsmisse hjælpen, København.


Ændrede navne

Artiklerne giver en beskrivelse af erfaringer under og efter uddannelsen og problemløsninger. Implicerede personer navne er hemmeligholdt. Cases er beskrivelser af personlig karakter, hvor al forbindelse med personer, som i andre artikler er ændret.


Artiklerne emner er ofte fremkomne problemstillinger. På grund af artiklernes generelle karakter kan de ikke bruges som "gør det selv terapi". 

Fordi de personlige elementer så som familieforhold, omgangskreds, opvækst, søskendeforhold, forhold til det modsatte køn mm er afgørende faktorer i en udredning af problemer, samt for hvilken terapi der kan anvendes.


Artiklerne kan give læseren syn på symptomer og handlinger hvorfra der kan stilles en diagnose. Artiklerner giver en strømpil på forskellige områder, og deres mulige løsninger.


Erfaringer 

fra bland andet fra mit arbejde som skolepsykolog samt erfaring indhentet som psykolog på institutionen Kofoedsminde, Lolland, kommer naturligvis i spil. Ligeledes har jeg i en årrække været ansat som psykolog i organisationen SIND, samt ansættelse som psykolog ved skilsmissehjælpen i København. Undervejs har jeg dygtiggjort mig igennem supervision samt kompetencegivdnde kurser.

 

Korttids psykoterapi.  I en årrække har jeg primært arbejdet med kognitiv psykologi, også kaldet korttids terapi. Psykopatiens mange udtryksformer og skæbner har gjort, at jeg har interesseret mig særligt for disse ofre og deres psykopater.


Pædagogik.

Pædagogisk viden er nødvendig for at "sælge varen" dvs. give en enkel og forståelig forklarlig på psykologiske områder.  For mange klienter kan pædagogikken have stor betydning for en dybere forståelse af problemet, således at de bedre er i stand til at tage beslutningen om at ville sætte energi ind på at behandle problemet.


Mange af problemerne kan hæmme klienten, da de opleves som smertelige og skamfulde.

De relationer som skaber blokeringer må for det første findes og derefter prioriteres. De mest aktuelle problemer behandles via samtaleterapi.

.

Sætte ord på følelser er en af forudsætning for løsninger 

En af forudsætningerne for, at kunne tackle problemer er, du er indstillet på, og er i stand til at sætte ord på dine problemer og følelser, også når det handler om områder, som kan være pinefulde. Har du det svært med at finde ud af, hvad der er op eller ned, må du henvende dig til en psykolog, som præcist kan spørge ind til, hvad der er i vejen.