kort om psykolog Henrik c. p. Krarup

Om skribenten og psykologen

Henrik c.p. Krarup


Nr. 11.G
Revideret d. 22.11.2019


Henrik c. p. Krarup er uddannet psykolog. Han har udover undervisning og terapeutisk praksis også deltaget i supervision under organisationen sind, samt været ledende psykolog på Kofoedsminde, en organisation, som arbejder med udviklingshæmmede kriminelle beboere på lukket institution, som har begået drab, ildspåsættelse, og andre alvorlige forhold. Har i en længere periode arbejdet med skilsmisse rådgivningen i psykologteam, hvor vi var to psykologer af forskelligt køn, for at kunne give en neutralt rådgivning.


I en årrække har psykolog Henrik c.p. Krarup givet rådgivning af klienter, hvor de fleste har været behandlet med psykofarmaka. Der er mange psykiatriske patienter, som efter behandlingen med medicin stadig har store problemer med hverdagen og med deres familierelationer.


Psykologer kærneopgave er at se på patientens psyke og familierelationer, da disse relationer sjældent indgår i psykiaterens behandling med medicin. Disse klienter skal hjælpes og får gratis hjælp af organisationen "sind", Målet er at de har samtaler med psykologerne, så de kan få minimeret de medicinske bivirkninger, så de kan indgå i familierelationer på normal vis.


-terapi arbejdet sklienter under om bl. a. har forfattet de fleste artikler nedenstående er cand.pæd.psych. Jeg har beskæftiget mig med psykopati samt parterapi i ca. 21 år efter den kognitive model.


For at blive cand. pæd. psych ved en højere læreranstaler, kræves en 4 årig pædagogisk uddannelse. I praksis betyder det, at jeg  sjældent i samtalen anvender psykologiske fagudtryk, som ikke alle forstår, men omskriver stoffet til almindelig dansk talesprog, så indlæringen bliver så enkelt  som muligt.